РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

9 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА

УКРАЇНСЬКА МОВА

Повторення та узагальнення вивченого
(22.05, 28, 29.05)
📹 Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому

Перевірте свої знання! Виконайте тестові завдання: 💻 https://naurok.com.ua/test/start/465074

21.05.2020
Тема: Контрольна робота. Складне речення з різними видами зв'язку. Текст як одиниця мовлення
 Виконайте тестові завданняhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7128780

14-15.05.2020

Узагальнення й систематизація вивченого. Пряма мова. Цитата. Діалог. Орфографія.

1.Переглянути відеоуроки.


2.Виконати тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8768993

07-08.05.2020 р.
  Працюємо два уроки

Тема. Контрольний диктант


І. Прослухайте текст диктанту.
ІІ. Запишіть на окремому аркуші  текст диктанту.
ІІІ. Перевірте текст, зробіть скриншот і перешліть роботу в групу ( час обмежений)

2 урок. Тема. Повторення вивчених розділових знаків у простому реченні.

І. Повторіть теми  (усно) за посиланнями
( натисніть нижче на посилання синього кольору):


ІІ. Виконайте письмово вправи 362,364.

Д/З. Повторити 2 теми за посиланнями або схемами , підготуватися до тестування.


*******************************************************************************************

Продовжуємо  дистанційне навчання  29-30.04.2020 р.
                                   Працюємо два уроки

Тема. Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень .Викладення підсумків обговорення для розміщення на шкільному веб-сайті у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
      
Перебіг уроку

1. Крок 1. Опрацюйте статтю Вікіпедії " Рок- музика
( рокмузика)"за посиланням :
2. Крок 2.
1. Подумайте, чи  рок-музика має соціальний вплив у  сучасному світі?
2. Опрацюйте статтю " Рок- музика як соціокультурний феномен" за посиланням:
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10613/ 

3. Опрацюйте статтю "Чи може рок-муика закликати до патріотизму?" за посиланнями:
1.

https://ij.ogo.ua/ya-zhurnalist/chi-mozhe-rok-muzika-zaklikati-patriotizmu/

2.
https://znanija.com/task/28504149


3.

https://gre4ka.info/interv-iu/34077-motyvatsiia-patriotyzm-ta-muzyka-fronmen-hurtu-antytila-u-kropyvnytskomu-foto


 Увага! Матеріал трьох посилань можете творчо  використовувати в письмових роботах, але не списувати!

3. Крок 3. Перегляньте відео, підберіть інші ілюстрації  виступів сучасних українських рокових пісень , що передають патріотичні настрої, думки, заклики.


4. Крок 4

1. Опрацюйте питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.
2. Напишіть роботу  для розміщення на шкільному веб-сайті чи блогу  у формі роздуму, що містить складні речення з різними видами сполучникового
й безсполучникового зв’язку.

Д/З.  Письмова робота на тему : «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.
24. 04. 2020


Тема. Види й засоби  міжфразового зв’язку .

І. 
1. Перегляньте відеоуроки. 
2. Опрацюйте навчальний матеріал параграфа підручника  32.
3.Визначте нову інформацію теми уроку. На основі переглянутого відео та опрацьованого матеріалу дайте відповідь на запитання:
- Які є види зв'язку речень у тексті?
- Які є засоби міжфразового зв'язку?4. Виконайте вправи 352,354 (усно)

Д/З. Вивчити матеріал параграфа підручника 32, вправа домашнього завдання 355(письмово).

23 квітня 2020 р.

Тема. Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.

Перебіг уроку
І. Перегляньте відеоурок та відеопрезентацію. Під час перегляду зверніть увагу на основні поняття теми.
ІІ. Опрацюйте теоретичний матеріал у  підручнику на сторінці 190 . На основі переглянутих відео та опрацьованого матеріалу підручника
продовжте думку речень ( усно):

-Текст - це...
- Абзац - це...
- Мікротема тексту - це...
- Будова тексту: ....
-Ознаки тексту: ....
 Виконайте тест ( виконати 23. 04. до 19.00.

Цей вид  роботи буде оцінено.
 Увага!!! Комп'ютер перемішує завдання й відповіді, тому працюйте самі (відповіді я бачитиму онлайн. Указуєте під час реєстрації лише ваше прізвище та ім'я).


Скриншоти НЕ посилати!!!


1. Зайти за посиланням  join.naurok.ua
2. Вписати прізвище та ім'я.
3. Увести код доступу 808234

.

ІІІ. Практична робота.
1. Виконати усну вправу 340
2. Письмові вправи 341

16-17 квітня 2020 р.

Тема уроку. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

Хід уроку

1. Повторити матеріал теми, використовуючи підказки:

2. Перегляньте відео 

Вивчіть пояснення, які 
розділові знаки вживаються в реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Отже,  складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку зберігає всі правила вживання розділових знаків ССР, СПР, БСР!!!


3.  Проаналізуйте  усно інформацію, подану в таблиці, поясніть правила вживання розділових знаків. Зверніть увагу на схеми речень.


4. Практична робота

1. Виконати завдання , вибрати 3 речення (на ваший розсуд). 
2.  Пояснити  ( усно) вживання розділових знаків , звернути увагу на схему речень, указати вид речень.3. Виконати письмово вправу 331 із підручника

Д/З 

Скриншот Д/З надіслати в групу Viber.Бажаю успіхів!

09-10 квітня 2020 р.


Тема. Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв'язку )


1. 
— Які ознаки характерні для  наукового стилю?
— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?
Дайте усні відповіді на запитання, опрацювавши статті:2. 
— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте ( усно) свою думку.

Скористайтеся статтею:


3. 
Прочитайте тексти. Визначте ( усно) стиль, тип, жанр, тему й основну думку кожного. Що об’єднує їх?

Текст №1

Архітектура Київської Русі 
Архітектура посідає у художній культурі особливе місце як основа синтезу всіх інших видів мистецтва, зокрема живопису, скульптури, декоративно-прикладної творчості. Архітектура — передусім мистецтво створення (проектування і будівництва) будівель споруд та їх комплексів.Це явище матеріальної культури і водночас один із провідних видів пластичного мистецтва, що грунтується на єдності принципів краси і корисності Як вид мистецтва, вона формує просторове середовище для життя і діяльності людини, виражає суспільні ідеї у художньо-естетних гучних образах.
Суспільна цінність архітектури зумовлюється функціональним характером споруд, їх естетичною визначеністю. За призначенням архітектура поділяється на основні типи: житлову, суспільно-громадську (культові будівлі, культурно-освітні, видовищні, адміністративні тощо), промислову (виробничі, транспортні, торговельні споруди). Складовою архітектури є садово-паркове мистецтво (оформлення парків, скверів, бульварів тощо).
В Україні архітектура як вид будівельного мистецтва виникає у VII ст. до н.е. Високим рівнем відзначалася архітектура колишніх грецьких колоній на українському узбережжі Чорного моря.
У період становлення Київської Русі (IX ст.) типовою формою поселення стає «город», тобто огороджене укріплене місто з групою селищ навкруги. Міста набували важливого значення в економічному й духовному розвитку давньоруської держави. Князь Володимир, а згодом Ярослав особливо дбали про забудову головного міста Київської Русі — Києва. За часів Володимира почав складатися план міста. Київ розділявся на верхнє місто («дитинець»), або «вишгород», «гору», і нижнє («подол»).
Дерев’яні споруди в містах Київської Русі. Архітектура міст і сіл Київської Русі представлена насамперед дерев’яними спорудами. Археологічні дослідження Києва, Новгорода, Старої Ладоги, Пскова, Звенигорода, інших давньоруських міст виявили численні залишки зрубних будівель, а також різні конструктивні деталі — карнизи, наличники, коньки, колонки, одвірки тощо. Вони свідчать про багатий архітектурний декор жител давніх русичів (X—XIII ст.). Окремі з них — справжні шедеври народної архітектури.
Текст № 2

Вихід держави на міжнародну арену, контакти з візантійською культурою, а потім і впровадження християнства обумовили виникнення монументальної кам’яної архітектури. Саме з нею київські князі асоціювали державну могутність країни, а також власну велич. Вони прагнули жити в палацах не гірших, ніж візантійські імператори, а Київ прикрасити храмами, які б не поступалися цареградським.У питанні появи в Києві і на Русі зокрема монументального зодчества існує своєрідний стереотип, за яким його історію ведуть від християнства та будівництва першої кам’яної споруди — Десятинної церкви (989-996). Аналіз літописних даних про палаци княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної будівлі в центрі найдавнішого київського дитинця, що старша за Десятинну церкву принаймні на 50 років, суттєво коригує цю усталену думку.
Факти доводять, що Київська Русь ще до офіційної християнізації перебувала на такому рівні розвитку, який дозволяв їй переймати архітектурні впливи сусідів. В кінці X - початку XI ст. для зведення кам’яних споруд на Русі склалися необхідні умови. Йдеться, зокрема, про високий технічний рівень давньоруського ремесла, його зрослу спеціалізацію. Давньоруські майстри виявились вдатними учнями і порівняно швидко оволоділи новими професіями, пов’язаними з монументальним будівництвом.
Текст № З
Центральною будівлею ансамблю «міста Володимира» була Десятинна церква. Вона належала до хрестокупольних візантійських храмів; стіни — з каменю та плінфи, внутрішній простір перекривався зводами у формі хреста, над яким підносився небозвід, що підтримувався підпружними арками, опертими на чотири центральні стовпи; зі сходу мала напівкруглі виступи-вівтарі. Тринефне ядро оточене галереями, поділеними на кілька приміщень. Із західної сторони підносились дві башти, які у ансамблі з багатоглавим завершенням надавали Десятинній церкві особливої урочистості. Сприяв цьому і рельєф, на якому спорудили храм, — Старокиївська гора. Кам’яниця високо підносилась над дерев’яними кварталами і зрубними валами Київського дитинця, її бані добре проглядалися не тільки з Подолу, але й Задніпров’я.
Після завершення будівництва, згідно з літописом, церква була прикрашена іконами, дорогоцінним посудом, хрестами, які Володимир вивіз із Херсонеса й успадкував як посаг за принцесою Анною. Підлога була викладена майоліковими плитами та мозаїкою, стіни розписані фресками і прикрашені мозаїчними панно.
Крім того, в інтер’єрі храму широко використовувались кам’яні архітектурні деталі, мармурові колони, шиферні різні плити, карнизи. В оздобі Десятинної церкви було багато мармуру, що дало підстави сучасникам називати її «мраморяною». Згідно з літописом. Десятинний храм будували грецькі майстри. Володимир «помысли создать церковь пресвятыя Богородица и послав приведе мастеры оть грек». Ю. Асєєв вважає, що вони походили з візантійської провінції. Зразком для київського храму стала фароська церква Богородиці Великого палацу в Константинополі.
— Виділіть мікротеми й самостійно сформулюйте пункти складного плану. Запишіть його.


                                                  4. 
                         Опрацюйте (усно) пам’ятку
«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».
ПАМ'ЯТКА 
  1. Прочитати текст.
  2. Визначити стиль, тип і жанр мовлення.
  3. Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.
  4. Виділити найважливішу інформацію в 3 текстах, необхідну для переказу.
  5. Викладати матеріал послідовно.
  6. Не скорочувати текст надмірно.
  7. Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.
5.
Скориставшись пам’яткою, напишіть вибірковий переказ тексту наукового стилю на тему «Архітектура Київської Русі».

Д/З!!! Напишіть вибірковий переказ тексту наукового стилю на тему «Архітектура Київської Русі» (на основі 3 текстів)

Бажаю успіхів!

 26-27 березня 2020 р.


Тема. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Синонімія сполучникових і безсполучникових речень.


Мета:

- закріпити знання про особливості будови складних речень із сурядним і підрядним зв’язком;

- формувати вміння:

- креслити схеми таких речень;

- пояснювати вживання розділових знаків між їхніми частинами;

- з’ясувати рівень:

- засвоєння знань, умінь і навичок;

- сформованості комунікативних умінь і навичок;

- розвивати:

- увагу;

- логічне мислення;
- удосконалювати колективної і самостійної роботи.
Тип уроку: урок повторення та систематизації здобутих знань.
Хід уроку
І.Повідомлення теми і мети уроку 
II. Повторення ключових моментів.
Виконання онлайн тесту
Код доступу 175994
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання

ІІІ.Опрацювання теоретичного матеріалу
Одні прості речення в складних можуть поєднуватися між собою сполучниками, а інші — без їхньої допомоги (за змістом, інтонацією). Такі складні речення з різними видами зв’язку називаються складними синтаксичними конструкціями.
Вони поділяються на три різновиди:
1) складні речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком (Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса; він росте й співає яворонці, і згорає від сльози роса (Д. Павличко)).
2) складні речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком (Коли вона проснулась, на столі вже горіла свічка, в кімнаті нікого не було, у чорні смолисті вікна дріботів дощ… (О. Гончар));
3) складні речення зі сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим типами зв’язку (Золота порохівниця місяця, вистромившись із-за могил, порошила трави голубим пилом, і здавалось козакові, що там, у степу, ворушиться щось, іржуть чиїсь коні, і вже не рокотання бандур чути звідти, а ледве вловимий передзвін шабель [чути]і не сиділося старому, не їлася йому саламата, свербіла рука до шаблюки, до бою кликало серце (Г. Тютюнник)).ІV.Тренувальні вправи.
Вправа 1.
Прочитайте та спишіть речення,розтавляючи розділові знаки. Визначте його вид.

Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом суворою лінією стоять на ньому сторожові могили насипані може татарвою а може волелюбним козацтвом що шаблею та мушкетом боронило оці степи від ворожих навалів весною могили оборюють і ціле літо зеленіють вони густою зеленючою травою росте на них подорожник біленькі невісточки гіркий спориш розкішний з гіркуватим чадним смородом полин колючий з могутнім стовбуром і мохнатою червоною квіткою будяк скромні лагідні незабудки нерозлучні брат і сестра і весняними вечорами коли відсиріє від степової вологи земля голублять душу і серце людини свіжі і ніжні степові запахи і тихо шепочуть трави облиті сяйвом місяця що мов чорна діжа викочується із-за мовчазних могил і фарбує степ в густо-малиновий темноватий колір.

Вправа 323 (у підручнику)


 20 березня 2020 р.


Тема:  Складні речення з різними видами звязку (сполучниковим та безсполучниковим, сурядним та підрядним)
Мета:
 - сформувати в учнів поняття про складне речення з різними видами зв’язку;
 - навчити дев’ятикласників визначати основні ознаки складних синтаксичних
   конструкцій і  їх структуру;
- розвивати вміння визначати вид складних речень з різними видами зв’язку,
  відрізняти їх від інших видів складних речень і простих ускладнених речень,  
  складати лінійні й рівневі схеми;
- формувати творчі вміння відновлювати складні синтаксичні конструкції
    відповідно до комунікативного завдання;
  - за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти
 осмисленню учнями краси художнього слова, популяризувати творчість    Т.Шевченка, М.Коцюбинського.
Хід уроку:
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку           
1. Орфографічна розминка (письмово виконати, перевірити свої відповіді за орфоргафічним словником): вставити пропущені букви в словах,  пояснити орфограми. Виїз..ний, тиж..невий, солов..ї, пір..їна, під..зичний, Лук..ян, миш..як, цв..ях, мавп..ячий, св..ято, торф..яний, арф..яр, пр..тихий, пр..степовий, ..подобатися, долон..ці, промін..чик, циган..с..кий, сіл..с..кий.(
2. Тести (письмово)
1. Складним називається речення, яке складається з:
а) двох і більше простих речень, об'єднаних в одне ціле за змістом, інтонацією та за допомогою сполучників або без них;

б) двох і більше простих речень, одне з яких обов'язково двоскладне, а інші - односкладні;

в) двох і більше простих речень, що часто не пов'язані за змістом та інтонаційно.

2 .Складні речення утворюються:
а) лише з двоскладних речень, рівноправних між собою;

б) лише з односкладних речень, залежних одне від одного;

в) з двоскладних чи односкладних простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу.

З. Кілька частин, що входять до складного речення, можуть поєднуватися:
а) сурядним, підрядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком;

б) лише сурядним і підрядним сполучниковим зв'язком;

в) лише сурядним, сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

4. Речення  Над світом стояла така тиша, що чути було, як плакала надламана гілка:
а) складносурядне;

б) складнопідрядне;

в) безсполучникове;

г) складнопідрядне з кількома підрядними;

д) складне речення з різними видами зв'язку.

5. У реченні  Я вірю добро і краса житимуть вічно... потрібно поставити такий розділовий                                  знак:
а) кому;

б) крапку з комою;

в) двокрапку;

г) тире.

6. Які види складного речення відображено на лінійних схемах?
1. [ ], але [ ], ( ).
2. [ ], ( ), і [ ].
3. [ ], [ ], і [ ].
4. [ ], і [ ]: [ ], [ ]. 


а) складнопідрядні з кількома підрядними;

б) складносурядні;

в) безсполучникові;

г) складні речення з різними видами зв'язку.


Які види речень є для вас невідомими? Так. Це речення з різними видами зв'язку. Запам'ятайте, що крім безсполучникових, складносурядних і складнопідрядних речень, в літературі широко вживаються речення з різними видами зв'язку, а саме:
-        складні речення:  - зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком,  
-                                      -  із сурядним і підрядним зв'язком.
V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми.
   1. Творче спостереження з елементами аналізу
Прочитати текст. Списати.  Виділити частини складних речень, підкресливши граматичні основи. Визначити (усно) засоби зв’язку (інтонація, сполучники, сполучні слова).
   Сіре небо кошлатилося брудними отарами, блищала дорога, а над річкою і над калюжами підіймався серпанок. Тхнуло мокрими парканами, які простягалися з одного боку їхнього завулку і з другого у глибину того туманцю, і там пропадали, ніби туман їх поїдав. Пахло ще травою й мокрим листям; брудні хмари хиталися й вигинались, погойдуючи вкритими вологим болотом спинами (В. Шевчук).
 Переглянути відео

Речення з різними типами зв'язку. 

  2. Записати  складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку в них.
       Указати на тип конструкції:

       а) з безсполучниковим і сурядним зв’язком;

       б) з безсполучниковим і підрядним зв’язком;

       в) з сурядним і підрядним зв’язком.

       1. Тільки цвіркун цвіркоче в житі, шелестить сухий колос (?) та інколи запідпадьомкає перепелиця.
       2. Якось обернулася Харитя назад, щоб покласти нажату жменьку, глянула навкруги — і страх обхопив її.
       3. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці, над головою, межи колосками, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито й шелестіло вусатим колоссям.
       4. Харитя почула, що її маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмені; сльози затремтіли на її довгих віях.
       5. Торік Харитя була ще маленька, маленькими рученятами вона не могла вдержати серпа,  а тепер вже виросла, набралася сили, і руки побільшали.
       6. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг.
       7. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм було байдуже, що бурхав холодний вітер… (З тв. М. Коцюбинського).
6. Робота з підручником (опрацювання теоретичного матеріалу теми параграф 29).
9. Згадайте! Запам’ятайте (повторення)!
У складних реченнях із сурядним і підрядним зв'язком поряд можуть стояти сполучники сурядності й підрядності, кома між ними ставиться лише тоді, коли після підрядного речення немає другої частини парного сполучника (то, так) або сполучника «але».Наприклад: Закінчили обмолот пшениці, і, поки тік готували до обмолоту жита, Левко був вільний (О. Десняк).

Але: Свій голос є у кожної струни, та струни всі - симфонія єдина, і як дзвенять у злагоді вони, то може все і зробить все людина (М.Рильський).

Наприклад: 3 того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газету чи гомоніли про всяку всячину.

VІ. Підсумки уроку
VІІ. Домашнє завдання:вивчити теоретичний матеріал параграфа 29.Виконати вправу 321.
19 березня 2020 р.

Тема: Двокрапка і тире у безсполучниковому складному реченні.
Мета:пояснити учням правила вживання двокрапки і тире між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння визначати відповідну пунктограму та обґрунтовувати вибір вживання відповідного розділового знака ; розвивати орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів, увагу, пам'ять, логічне мислення; сприяти вихованню поваги до краси та багатства рідного слова.
                                                                                Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 Доброго дня усім! Наперекір карантину я рада вас бачити на нашому дистанційному уроці.(Перевірка домашнього завдання).
(записуємо в зошитках число,класну роботу, тему уроку).
Давайте ще раз пригадаємо, які ж розділові знаки ми ставимо у БСР
 АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Оцініть свої знання та вміння, давши правильну відповідь 
( переходимо по ссилочці, виконуємо тести, дадсилаємо на Viber свої результати).
ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
1.                         Переходимо до усвідомлення теоретичного матеріалу. Вашій увазі пропоную                       
    Пояснювальний диктант (записуємо в зошитку - Поянювальний диктант і виконуємо завдання )
Це було навеснітравень буйно та пишно зацвів у садах Примор'я.Серед білого цвітіння вишень стоїть у Моринцях пам'ятник безсмертному Кобзареві. Тут він народився тут уперше побачив світ. Тут зараз квітне сад тут звівся над білими кронами бронзовий Тарас він стоятиме на цьому місці віки.

Біля пам'ятника Шевченкові  схилилась якась мати з двома малими синами. Ось вона, мати не кріпачка не покритка вона щаслива і вільна, прийшла зі своїми дітьми уклонитися Тарасові.
Довго стоять біля пам'ятника Тарасові Григоровичу  потім молода мати нахиляється і мовчки кладе до постамента пучечок голубих півників.

4.Творчий диктант(записуємо в зошитку - Творчий диктант і виконуємо завдання )
Немає у нас ні одного достойного проректи рідне українське слово над домовиною Шевченка…( пояснення).
Такий поет, як Шевченко, не одним країнцям рідний…(причина).
Всюди він був рідним між своїми…(доповнення)
Будеш вслухатися в Шевченкове слово…( умова-наслідок).
Я роздобув собі «Кобзаря»…( доповнення).Простими словами Шевченко зумів полонити нашу душу…(зіставлення).
 Лінгвістична діагностика (Усно)
З-поміж БСР вилучити «зайві» речення.
У першій половині сорокових років Шевченко був уже досить популярний як поет у громадських і літературних колах, він часто бував на вечірках у Євгена Гребінки. У Гребінки Шевченко зустрічав земляків-українців. Уся ця різноманітність вражень не витісняла в Шевченка палкої надії побувати на батьківщині, він мріяв про неї і в розкішній майстерні Брюллова,і в гостях у літераторів. Земляки-українці, заїжджаючи в столицю, вперто запрошували його на Україну. У1843 році мрія ця, нарешті,справдилася –Шевченко приїхав у рідні місця. У вересні цього року він відвідав Кирилівку, погостював кілька днів у свого брата Микити, побачив рідних і близьких.  
Виконуємо тести он-лайн за  http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/zovnshn-nezalezhne-otsnyuvannya/ykranska-mova-nteraktivniyi-dovdnik-praktikym-z-testami-v-3-h-chastinah/testi-onlayin-chastina-2/zanyattya-31-33-bezspolychnikove-skladne-rechennya ( фотографуємо виконаний тест і надсилаєте фото у Viber).
Домашнє завдання:  Повторити правила, підготуватися до контрольної роботи .У підручнику на стр.178 є питання для самоконтролю. 
Орієнтовні завдання з контрольної роботи
"Безсполучникове складне речення"
Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь.
0,5 б.
1.     Вкажітьбезсполучниковескладнеречення:
А. Мудрості не вивчитись чужої-
   Треба помилятися самим. (Пл.)
Б .Перш ніж рушити, підводимось, озираємось навкруги (Г).
В. Сльози і сміх (Ол.).
Г. Розум там поможе, де сила не зможе.
0,5 б.
2. Укажітьскладнебезсполучниковеречення,в якому правильно поставленірозділові знаки
А. Сьогодні свято у зозуль, вони усе обсіли віття (В. Таран). Повинно бути тире.
Б. Зелений яр сьогодні незвичайний – хисткий туман хитається на дні. ( С. Черкасенко).  Повинна бути двокрапка.
В. Не русалонька блукає – то дівчина ходить. (Т. Шевченко).
Г. Гілка не трісне- листок не шелесне, пахне незлежаний сніг. (Б. Дегтярьов). Повинна бути кома. 
1 б.
3.Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковомускладномуреченні:
Пам’ятайте серцем: наша мова – пісня. (Л. Кисельов).
А. Двокрапку.
Б. Крапку з комою.
В. Тире.
Г. Кому.
1 б.
4. Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковому складному реченні:
Сонце, червоно, граючи, сідало; захід палав, наче пожежею (Панас Мирний).
А. Двокрапку.
Б. Крапку з комою.
В. Тире.
Г. Кому.
1 б.
5.   Вкажітьбезсполучниковескладнеречення з одноріднимипростими (за характером смислових відношень):
А. У нашому народі кажуть: сім'я  міцна ладом (Нар. творчість).
Б. Мабуть, у кожного так буває: часто у місті село мені сниться.
В. Піднімаються грози на тлівечорів, у тих грозах серцяпозливались громами.
Г. Пам’ятаю: стояли раз добріморози (А. Тесленко). 
1 б.
6.   Вкажітьсмисловівідношенняміжпростимиреченнями в поданомубезсполучниковому складному:
Зазиміє – навіть жаба оніміє. (Нар. творчість).
А.Одночасністьдій, явищ.
Б. Часові відношення.
В. Зіставлення (протиставлення) змісту одного реченнязізмістоміншого.
Г. Пояснювальні відношення.

1 б.
7. Визначте, якийрозділовий знак пропущено в поданомубезсполучниковомускладномуреченні:
Усяк розумний по-своєму один –спершу, а другий – потім (Нар. творчість).
А. Крапку з комою.
Б. Двокрапку.
В. Тире.
Г. Кому.

8. Установити відповідність між безсполучниковими складними реченнями та схемами-моделями їх (розділові знаки випущено).
3 б.
А. Усе минеться одна праця залишиться (Нар. творчість).
Б. Світило сонце парувала земля (Петро Панч).
В. Весною сій  восени збереш (Нар. творчість).
Г. Щастя не кінь прямої дороги не визнає (Нар. творчість).
Д. Пора до двора сходять місяць і зоря (Нар. творчість).
Е. Лягло сонце за горою зірки засіяли ( Т. Шевченко).1 [ ], [ ].
послідовність
2 [ ] — [наслідок].
3 [ ]: [пояснення].
4 [ ] — [ ].
зіставлення
5 [ ]: [причина].
6 [ ]; [ ].
одночасність

3 б.
9.Спишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Виділіть граматичні основи. Накресліть схему.
Верби сплакували листям їхні золоті сльози гнало за водою
13 березня 2020 р.
Тема: Двокрапка і тире у безсполучниковому складному реченні.
Мета:пояснити учням правила вживання двокрапки і тире між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння визначати відповідну пунктограму та обґрунтовувати вибір вживання відповідного розділового знака ; розвивати орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів, увагу, пам'ять, логічне мислення; сприяти вихованню поваги до краси та багатства рідного слова.

                                                   Хід уроку
І.Організація класу.
ІІ. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого про БСР).
https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.
1.1.         Робота з підручником (с.172).
1.2.        Співставлення опрацьованого матеріалу з картками-схемами.
Картка – схема 1
               Правило
                Приклад
Двокрапка ставиться, якщо друга частина розкриває зміст першої.
І не холодно дуже: є морозець, та не цупкий (Панас Мирний)
Двокрапка ставиться, якщо друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій.
Ідемо вдвох: тут для гучних компаній не місце (М. Рильський)
Двокрапка ставиться , якщо в першій частині є слова так, такий; чути, бачити, знати, розуміти й под..
Дивлюся я: полями вється рів, немов змія (Б.Лепкий)
  
Картка-схема 2
                     Правило
                   Приклад
Тире ставиться, якщо зміст частин речення протиставляється.
Не вмер поет – його втомило горе (Б.Лепкий)
Тире ставиться, якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що йдеться в першій частині речення.
Забудеш рідний край – тобі твій корінь всохне. Вселюдське замовчиш обчухраним зростеш (П.Тичина).
Тире ставиться, якщо друга частина речення виражає різку зміну подій.
Ми різко зійшлися в танці – аж ґудзики відірвались (Д.Павличко)

1.3.        Пояснювальний диктант
Поясніть вживання розділових знаків.
Глянеш – в плесі відбиті справжні зорі небесні (Д.Білоус). І вірю я: любов зігріє жорстокий двадцять перший вік (І.Гончар). Я в давню істину увірував глибоко: найвища мудрість в простоті високій (Б.Олійник). А прийде ніч – болить душа словами (Л.Костенко). Доріг немало – я люблю одну (М.Волощук).
1.4.        Вправа  – практично.
Доповніть БСР пропущеними частинами. Прочитайте доповнені речення вголос з правильною інтонацією, поясніть вживання розділових знаків.
1.    Я вірю:…2.Ранок видався тихий та ясний:…3. Повертався додому задоволений: …4….: пройшов теплий дощ.
1.5.        Вправа 304 – письмово.
1.6.        Складіть речення за схемами. Утворені речення запишіть, поясніть уживання розділових знаків.
1.    [умова] - [ ].   3. [ ] -  [наслідок].  4.[ ] - [результат].
1.Посієш вчасно – збереш рясно.
3. На обличчі зявився смуток – бути сльозам.
4. Зійшов сніжок – берися за плужок.
1.5. Вправа 2.
З кожної пари простих речень утворити БСР. Обґрунтуйте вживання двокрапки.
1.    Квіти з вишневих дерев облетіли. Несподівано подув холодний вітер.
2.    Сьогодні не буде останніх двох уроків. Учителька математики захворіла.
3.    Дівчина гарно навчається і перемогла в декількох олімпіадах. Шкільна рада нагородила Олесю поїздкою на море.
1.6.        Вправа 3 – практично.
Спишіть, вставляючи пропущені букви й розділові знаки.
З..млі кланяйся н..зько до хліба буд…ш близ…ко. Зійшов сніжок б…рись за плуж…к. Посій впору буд…ш мати з…рна гору. Кинь ячмінь у болото вб…ре тебе в золото. Прийде пора вир…сте трава.
VІ. Домашнє завдання: вивчити правила (с.172), І в.: впр.307 та 257 – письмово; ІІ в.: впр. 262 -практично.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************
Завдання на 12 березня 2020 р.
1.     Повторити правила про БСР, розділові знаки в ньому.
2.     Виконайте вправи:
1. Розставте необхідні розділові знаки, накресліть схеми:
1.      Розіб’єш дружбу пізніше не складеш (Нар. творчість).
2.    Затям доброзичливість вартісніша за золото й срібло (З Біблії).
3.    Глянеш в плесі відбиті справжні зорі небесні (Д. Білоус).
4.    Щастя в повітрі не в’ється воно в боротьбі дістається (Нар. творчість).
5.    Добре бідному од багатства голова не болить (Нар. творчість).
2. Творче моделювання
- Складіть безсполучникові складні речення за поданими схемами.
       1. [   ]: [причина].
     2.[   ] , [   ].  – одночасність дій
      3.[ умова ] — [   ].
     4.[   ] : [ пояснення ].
3. Виконайте синтаксичний розбір поданих речень.
          Знову закипіло синє море; вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає (Т. Шевченко).  «Іван Підкова»
  Зробив добро для тебе чоловік – ти вдячний будь йому повік (Д. Білоус).

Комментариев нет:

Отправить комментарий