РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

8 КЛАС ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Тема: Електрична енергія в господарстві держави. Облік електричної енергії.

Мета: навчити учнів виконувати облік електричної енергії; розвивати просторове уявлення значимості макетів і моделей у проектуванні; виховувати любов до праці.

Тип уроку: комбінований

Практична робота: Планування заходів щодо економного використання електроенергії. Облік електричної енергії.

Обладнання: макет електролічильника, провідники, джерело живлення, вимикач, вимірювальні прилади, електротехнічний інструмент

Поняття: електричний лічильник, електрична енергія, облік електричної енергії.

Хід уроку.

                                                                                                                                    I.          Організаційна частина.

                                                          II.          Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учня.

Що таке речовина?

З яких частинок складається речовина?

У яких станах може перебувати речовина? Чим вони відрізняються між собою?

Які відомі тобі прилади працюють за рахунок електричної енергії?

Де виробляється електрична енергія?

Для яких потреб людина використовує електричну енергію?

                                                                                                       III.          Мотивація навчальної діяльності

Дійсно, людина майже на кожному кроці використовує електричну енергію? Спробуймо навести приклади, де використовується електрична енергія? Тема нашого уроку: «Електрична енергія в господарстві держави. Облік електричної енергії».

                                                                            IV.        Вивчення нового матеріалу

Що ж таке електрична енергія?

Які пристрої її виро­бляють?

 

У кожному будинку, в кожній квартирі закріплена неве­лика коробочка зі скляним віконцем. До неї підведено проводи, а за склом обертається металевий диск. Це - відомий кожному прилад електричний лічильник.

Якщо електричні прилади вимкнено, диск стоїть на місці. Проте, якщо ввімкнути хоча б одну електричну лам­почку або інший прилад, диск починає обертатися. Початок обертання диска свідчить про те, що почалось використан­ня електроенергії. Чим більше приладів увімкнено в квар­тирі, тим швидше обертається диск, а отже, більше викори­стовується електричної енергії.

Складними дослідами було встановлено, що, крім молекул і атомів, у речовинах містяться менші від них, невидимі заряджені частинки. Наприклад, у металах їх нази­вають електронами. Якщо кожну з цих частинок «підштов­хнути», то можна примусити їх рухатися всередині речовини у певному напрямку. Такий упорядкований рух заряджених частинок називають електричним струмом , а пристрій, за допомогою якого ці частинки ру­хаються, - джерелом електричного струму, або джерелом електричної енергії.

Якщо заряджені частинки рухаються по спіралі елек­тричної лампочки або електричної плитки, вони нагрівають їх до певної температури. У результаті цього спіраль лам­почки світиться, а спіраль плитки - виділяє тепло.

Електрична енергія має велике значення в житті та праці людей. На підприємствах країни працює величезна кіль­кість різних електричних машин і приладів. Вони приво­дять в рух трамваї і тролейбуси, ескалатори і будівельні крани. Електрика плавить метал і випікає хліб, доїть корів і виводить в інкубаторах курчат. Її використовують для освітлення квартир, вулиць, приміщень, кінотеатрів, спор­тивних залів. За допомогою електричної енергії працюють холодильники і швейні машини, пилососи і кондиціонери, телевізори і комп'ютери та багато інших електричних при­ладів).

Тому, яку б професію ти не обрав після закінчення шко­ли, тобі необхідно оволодіти знаннями з електротехніки.

Електротехніка - галузь науки і техніки, пов'язана з ви­робленням, розподілом та використанням електричної енергії.

Люди створили багато різних пристроїв, машин, які виробляють електричну енергію. Для живлення плеєрів, магнітофонів, радіоприймачів, інших приладів, використо­вують відомі тобі батарейки їх ще називають гальванічними елементами, тому що в них відбуваються хімічні перетворення.

Гальванічний елемент  має цинковий корпус і вугільний стержень, занурений в спеціальний порошок (суміш нашатирю і борошна). З'єднавши між собою кілька таких елементів, дістанемо батарею електричного струму. У батарейці від кишенькового ліхтарика з'єднано три елементи: вугільний стержень першого елемента з'єднаний з цинковим стаканчиком другого, а вугільний стержень друго­го - з цинковим стаканчиком третьо­го. Від цинкового стаканчика першого елемента і вугільного стержня третьо­го виведені металеві пластинки, які називають полюсами батарейки: до­вша пластина, прикріплена до цинкового корпусу, слугує негативним полюсом, який позначається знаком «мінус» (-), коротша пластинка є позитивним полюсом і позначається знаком (+). У таких батареях хімічна енергія перетворюється в електричну.

Електричні прилади мотоциклів, моторолерів, авто­мобілів та інших машин працюють від акумуляторів . У них також електрична енергія виробляється внаслідок хімічних перетворень. Недолік цих пристроїв - їх вихід з ладу через певний час використання.

Надійніші пристрої - генератори. Вони виробляють еле­ктричний струм на електричних станціях внаслідок обертан­ня турбіни.

В електротехніці всі пристрої, які виробляють електрич­ну енергію, називають джерелами електричної енергії.

Прилади і машини, які працюють за рахунок використа­ної електричної енергії, називають споживачами елект­ричної енергії.

Для вироблення електричної енергії на електростанціях спалюють велику кількість вугілля, нафти, газу, витрачають воду річок. Щоб зменшити їх витрати, необхідно економно використовувати електроенергію. Ресурси, які залишаються від економії, можуть використовуватися для інших потреб. Зменшення кількості спалюваних речовин сприяє зменшен­ню шкідливих викидів у атмосферу, збереженню довкілля, поліпшенню життя на землі.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання та завдання

1.     Для чого призначені джерела електричної енергії?

2.     Які пристрої називають споживачами електричної енергії?

3.     Яке значення електричної енергії в житті людини?

4.     Чому необхідно економити електричну енергію?

                                                                                                                                         VI.      Практична робота.

Вступний інструктаж.

Поточний інструктаж (проводжу при необхідності індивідуальний, фронтальний).

Заключний інструктаж.

Завдання

1.     Планування заходів щодо економного використання електроенергії.

2.     Облік електричної енергії.

VII. Підсумки уроку

1. Рефлексія із застосуванням інтерактивної методики «Мікрофон»

Запитання

·        Що сподобалось чи не сподобалось на уроці?

·        Чи дізнались про щось нове, цікаве?

·        Чого навчились? Що очікували від себе та інших?

·        Яких результатів досягли?

·        Що вдалось, а що ні?

·        Чи взяли з цього уроку щось корисне для себе?

·        Чи застосовуватимете набуті знання в майбутній практичній ді­яльності?

2.    Аналіз кращих робіт учнів. (Учні називають авторів, роботи яких найбільше сподобались. Учитель аналізує найкращі розробки, акцентуючи увагу на правильності виконання ескізу, дотриманні конструктивних та естетичних вимог, грамотному описі моделі, обґрунтуванні доцільності вибору).

3.    Оцінювання навчальних досягнень. Виставлення оцінок у щоден­ники.

4.    Контроль за прибиранням робочих місць.

VIII. Домашнє завдання

Провести облік домашньої енергії.

Комментариев нет:

Отправить комментарий