РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

1 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма.
• Каліграфічна хвилинка.     
У додатковому зошиті запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви Ц, ц, закріпиш вміння писати склади і слова з ними.
Запиши: Ц  Ц  Ц  ц  ц  ц    Ці  ці   нц  це        
- Прочитай віршовані речення, знайди у них слова з буквою Ц, ц.
Цілий ранок у віконце
Зазирає ясне сонце.
Вранці ясне сонце сяє,
Цілу землю звеселяє.
- У яких словах буква ц позначає твердий приголосний звук, а в яких – м’який? (Звук [ц] – віконце, сонце; звук [ц’] – цілий, вранці.)
На наступному рядку запиши речення:
 Цілий  ранок  сяє ясне сонце.
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукові схеми слів сяє, ясне. Під  звуковими  позначками  надрукуй  букви, вказуючи, який звук  або звуки вони позначають.
- Скільки у словах мяких приголосних звуків? (Три – [с’], [й’], [й’].)
- Якою буквою  позначається мякість приголосного звука [с’]?
- Яку схожу «роботу» виконують у словах літери я, є?
Після звуко-буквеного аналізу запиши ці слова, підкресли букви я, є.
• Коментоване списування.
- Сьогодні на уроці ти багато говорив і читав про Сонце. Тепер давай запишемо речення про нього.
- Прочитай речення.  Як ти розумієш його значення? Запиши.
Сонце – джерело життя на землі.
• Письмо по пам’яті (самодиктант).
- Прочитай рядки вірша. Про що в них говориться?
Сонце гріє, сонце сяє,
Вся природа оживає.
- Що робить сонце? А що відбувається з природою?
- Поділи на склади слова гріє, сяє, оживає. Назви останній склад у словах. Скільки в ньому звуків? Якою буквою вони позначаються? Підкресли букву є в кінці слів.
- Де у словах природа, оживає пишеться літера и? Підкресли її.
- Які розділові знаки знаходяться в першому рядку? Що стоїть у кінці другого рядка? 
- Коли у вірші слова пишуться з великою букви?
Вивчи віршовані рядки напам’ять і запиши їх у зошиті, диктуючи собі пошепки.


Урок за 20 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Борис Харчук «Ромашка»
• Вступна бесіда.
Відгадай загадку.
Біленька корзинка,

І дно золотисте.
В корзинці росинка
І сонечко чисте. (Ромашка)

Марія Познанська
- За якими ознаками впізнав ромашку?  Коли  квітка схожа на біленьку корзинку? (Коли пелюстки розкрилися неповністю.)
- Які слова в загадці не стосуються самої квітки? (Про росинку.)
Сприймання твору.
- Уважно прочитай текст і уяви описану в ньому історію про квітку.
- Як ти вважаєш, прочитаний твір – це оповідання чи казка?
·                   Прочитай текст  Бориса  Харчука «Ромашка» в Букварі (с. 106–107) ще раз. Дай відповіді на запитання:
- Яка квітка описана? (Маленька ромашка.)
- Що вона зробила? (Проклюнулася.) Як ти це розумієш? (Тільки-но проросла з-під землі.)
- Серед чого опинилася квіточка? (Серед високих трав.)
- Як трави поставилися до новонародженої ромашки?
- Як почувалася ромашка серед байдужих високих трав?
- Що почула сумна ромашка?
- Хто грав? Як і чим видавав звуки? (Бджілка кружляла і бриніла крильцями; грала срібно, солодко.)
- Чому ромашка розплющила очі? (Вона здивувалася і зацікавилася.)
- Якими побачила ромашка землю і небо? Чому вони раділи?
- Як змінилася ромашка від музики бджілки?
- Від чого літо стало ще кращим?
• Спостереження за вживанням у тексті образних слів.
- Зверни увагу: дійові особи в тексті описані як живі істоти. Які слова про це свідчать?
- Як мінявся настрій ромашки?
- Опиши дійових осіб твору. Добери слова за запитаннями.
Трави (які?)…  високі, байдужі, нечуйні, безсердечні.
Ромашка (яка?)… маленька, сумна, одинока, засмучена, невесела.
Бджілка (яка?)… радісна, весела, клопітлива, дбайлива.  
Ромашка (яка?)… здивована, цікава, вражена, збентежена.
Природа (яка?)… пишна, радісна, світла. 
Ромашка (яка?)… радісна, щаслива.  
·                   Послухай казку «Ромашка і метелик» Автор Марія Познанська.
Режим доступу:https://kazky.org.ua/zbirky/piznajko

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Перенос слів.
• Каліграфічна хвилинка.     
У додатковому зошиті запиши дату по середині рядка.
На наступному рядку напиши окремі букви Р, р, буквосполучення і склади з ними. Потім списуши з друкованого шрифту речення про ромашку.
Р Р р р  ар   ро   ир   ре   рю  рі
Проклюнулася на леваді маленька ромашка.         
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукову схему слова ромашка. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, які звуки вони позначають.
- Скільки складів у слові?
Після звуко-буквеного аналізу запиши слово в рядку 4 рази.
·                   Нова тема
-         Чи всі чотири слова вмістилися на одному рядку?
-         Як ти переніс частину слова?
Запам'ятай: слова переносяться по складах.
-         Скільки складів у слові ромашка?
-         Назви перший склад (ро), назви другий (маш), назви третій (ка).
-         Отже переносити слово можна так: ро-машка, ромаш-ка.
-         Слова зі збігом приголосних звуків можна переносити і так: рома-шка.
-         Слова з подвоєнням переносят так: осі-нній, осін-ній.
Не можна:
-         Залишати і переносити на наступний рядок одну букву.
-         Переносити односкладові слова: ліс, сом, струм.
-         Відривати знак м'якшення та апостроф від попередньої букви: маль-ва, бур'- ян.
-         Розривати буквосполучення йо, ьо, дж, дз: ра-йон, сльо-за, хо-джу, ґу-дзик.
·        Спиши вірш. Підкресли слова, які не можна переносити
Глід
Край дороги дід, дід,
Бородатий глід, глід.
В діда ягоди червоні.
Ми підставили долоні,
Ще й подолки раз, раз:
Пригощайте нас, нас!
Григорій ХрапачУроки за 19 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Василь Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав»
• Вступна бесіда.
- Який розділ ти почав вивчати на минулому уроці?
- Чим саме тобі подобається літо?
- А що цікаве можна побачити в літній ранок?
- Уяви картину природи, описану у вірші.
          ЛІТНІЙ  РАНОК
Світліє небо. Сонечко встає.
Спросоння ранок зіркою мигає.
А сонечко на землю світло ллє,
І день новий пташина починає,
З трави холодні чисті роси п’є,
І будить світ закличними піснями.
                      Надія Красоткіна
- Чи сподобалася тобі описана автором картина природи? Якщо так, то чим саме?
- Якими ти уявив небо і сонечко?
- «Спросоння ранок зіркою мигає». Як ти розумієш ці слова?
- А що робить уранці пташка? (Починає день, п’є холодну чисту росу, будить світ своїми піснями.)
• Первинне сприймання твору василя Сухомлинського «Скільки ж ранків я проспав» с.105-106 Букваря
- Прочитай оповідання про красу української природи і скажи, чому хлопчик Василько з жалем промовив, що проспав багато ранків?
·                   Дай відповіді на запитання.
- Як звали хлопчика? 
- Ким працював його тато? Хто такі агрономи? (Спеціаліст, який опікується землеробством.)
- Куди вони пішли одного літнього ранку?
- Що вперше побачив Василько?
- Що почули? Прочитай.
·       Послухай п’єсу Петра Чайковського «Пісня жайворонка». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LCFJEZEqCLw
- Яку картину уявляли, слухаючи музику?
- Чи почули спів жайворонка?
- Чи можна вважати, що і оповідання, і вірш, і музика сповнені спокійного, радісного настрою?
- Чи сподобалося це Василькові?
- Про що шкодував хлопчик?
·        Намалюй літній ранок
  
Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з додатковим завданням. Пояснювальний диктант.
• Каліграфічна хвилинка.  
У додатковому зошиті запиши дату по середині рядка.
На наступному рядку запиши окремі букви Л, л, буквосполучення і склади з ними. Спиши з друкованого шрифту речення про літо.
Л  Л  л  л   ал   ло   ил   ле   лю  лі
Настало   миле   любе   літо!         
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукові схеми слів суниця, пшениця. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, які звуки вони позначають.
- Скільки складів у словах?
- У якому складі вимовляється м’який приголосний звук?
- Якою буквою  позначається м’якість приголосного звука [ц’]?
• Списування з додатковим завданням.
Попрацюй з букварним текстом Анатолія Зарудного «Літо» (с.107).
- Спиши одне речення за власним вибором.
Пояснювальний диктант.
Прочитай речення. Яких слів у них не вистачає? Додай їх за змістом.
Я люблю у лузі…  (квіти)!
Я  люблю  веселе… (літо)!
- У яких словах пишеться літера л?
- Якою буквою позначаються голосні звуки в слові веселе?
- Запиши під диктовку перше речення.
Я – слово починаю з великої літери, одна буква Я.
люблю – м’якість звуків [л’] позначаю буквами  ю.
у – слово-помічник, пишу окремою.
лузі – пишеться так, як вимовляється;
квіти – пишеться так, як вимовляється.Урок за 18 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема:  Здрастуй, літо! Алла Свашенко «Літо».
• Вступна бесіда.
- Сьогодні ти починаєш вивчати останній розділ. Відгадай загадку. Відгадка підкаже, про що сьогодні ти будеш читати.
В небі ластівка летить,
В лісі листя шелестить,
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Дозріває жито.
Вже настало…  (літо).
- Чи любиш ти літо? За що? Чи чекаєш на його прихід? Чому?
- Прочитай прислів’я про літо. Як їх слід розуміти?
Літо дає коріння, а осінь насіння.
Літо запасає, а зима з’їдає.
• Обговорення проблемного запитання.
З чого починається літо?
- Коли одна пора року змінює іншу?
(Звісно, якщо подивитися на календар, то все очевидно − пори року змінюють одна одну першого числа що три місяці. Весна розпочинається      1 березня, літо − 1червня, осінь − 1 вересня, а зима − 1 грудня.
Але довкілля, природа в календар не дивляться. То як же вони дізнаються, яка зараз пора року? Напевно, є у кожної пори в природі особливі прикмети.)
·        Прочитай вірш Алли Свашенко «Літо» с. 104 Букваря
Дай відповіді на запитання до вірша Алли Свашенко.
1. Які ознаки літа згадуються?
2. Як слід розуміти  вислів «гляне личко суниці»?
3.«Вишня вдягне намисто». Про яке намисто йдеться?
4. Який настрій у вірша?
·       Послухай пісеньку про літо «Пісеньки літа» (автор Анжела Побужанська). Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=hOO3_hN-sLw
·        Намалюй малюнок до вірша


Урок за 18 травня 2020 року
Українська мова
Письмо
Тема: Перевірка навчальних досягнень

Почитай та спиши каліграфічно текст
Над зеленим лугом літали два метелики. Один – білий, другий – червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться, хто кращий.
Та зайшло сонце. Стало темно. І обидва метелики посіріли.

Писав (писала) самостійно без допомоги    □
Писав (писала) з допомогою                           □

Урок за 15 травня 2020 року
Українська мова
Письмо
Тема: Наголос
·        Хвилинка каліграфії
-         Сьогодні ти повториш написання букв Л, л та складів й буквосполучень з цими буквами
-         Запиши: Л, л, ла, ле, лу, ли, лі, ля, лю, лє, мл, нл, дл.
·        Давай повторимо наголос.
-         Пригадай, що таке наголос? (Це вимова звука з більшою силою голосу)
-         Які звуки є наголошеними голосні чи приголосні? (Наголошеним завжди є голосний звук: по´-ле)
-         Як називається склад, на який падає наголос? (Склад, у якому на голосний звук падає наголос, називається наголошеним. Усі інші склади ненаголошені)
-         Що потрібно зробити, щоб визначити наголос у слові? (Щоб швидко визначити наголос у слові: вимовляємо слово з питальною інтонацією: зи-ма´? Або вимовляємо слово з окличною інтонацією: а-на-на´с!)
·        Прочитай і запиши слова, познач наголос.
-         Барвінок, дерево, їжак, телевізор, кенгуру, парасолька, книга, кульбаба.
·        Спиши текст та найди двоскладові слова, познач в них наголоси.
На подвір'ї ходить півник.
Хвіст у півника, як віник.
Пишне пір'я, а проте
Півень двору не мете.


Урок за 15 травня 2020 року
Перевіряємо свої досягнення з читання

Прочитай текст в голос за 1 хвилинку. Порахуй, скільки слів за хвилину ти прочитав та запиши число слів:  

ТРИ   ТОВАРИШІ
Вітя загубив сніданок. На великій перерві всі діти снідали, а Вітя стояв собі осторонь.
— Чому ти не їси? — запитав його Миколка.
— Загубив сніданок...
— Погано, — сказав Коля, відкушуючи великий шматок білого хліба. — До обіду ще далеко!
— А де ти його загубив? — запитав Михайлик.
— Не знаю... — тихо сказав Вітя і відвернувся.
— Ти, напевно, в кишені ніс, а треба в сумку класти,— повчав Михайлик.
А Володя нічого не запитав. Він підійшов до Віті, розламав навпіл шматок хліба з маслом і простягнув товаришеві.
—      Візьми, їж!
Валентина Осеєва

Перечитай текст ще раз і дай відповіді на запитання.
- Хто загубив сніданок?             (Вітя.)
- Як до цього поставилися його три товариші: Миколка, Михайлик і Володя?
- Хто з них співчував лише на словах?
- А хто насправді вчинив, як товариш?


Читав  (читала) цілими словами  □
Читав (читала)  складами             □
Читав (читала) буквами                □        
Читав (читала) з допомогою         □


Уроки за 13 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Смішинки – веселинки. Микола Герасименко «Підготовка». Діалог.
-         Сьогодні ти продовжиш читати веселі, гумористичні твори, навіть і сам зможеш закінчити діалог так, щоб посміхнулися твої рідні.
·                   Прочитай тексту Миколи Герасименка «Підготовка» спочатку тихо, потім вголос.
Запам'ятай:
потилиця — задня частина голови над шиєю;
терміново — спішно, негайно.
Перевірка сприймання тексту.
Гра «Так чи ні»
•        Грицько купив волейбольний м’яч. Так чи ні? (Ні, футбольний.)
•        Дядько Іван зрадів, побачивши м’яч. (Ні.)
•        Дядько Іван вирішив купити запасне скло для вікна. (Так.)
•        Дядько Іван був доброю людиною. (Так.)
•        Чому дядько Іван вирішив, що час купувати скло?
а)      бо вже настала весна;
б)      бо діти, граючи у футбол, можуть влучити ним у вікно.
·                   Переглянь виступ театру мініатюр із гуморесками для дітей Степана Гриценка «Несправедливість», «Вірність», «Неподобство», «Мухи жаль». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Xr9YhTm5tBY
- Скільки мініатюр ти прослухав? Які назви вони мають?
- Який із діалогів тебе насмішив найбільше?
- Чи сподобалося тобі виконання гуморесок учнями?
- Як хлопці читали слова автора і свої репліки?
- Як юні актори використовували міміку і жести?
Доповнення смішинок-веселинок.
- А зараз ти не тільки будеш читати веселі твори, а й братимеш участь у їхньому створенні.
Прочитай діалоги, подані в Букварі (с. 101–102) і спробуй закінчити розмови так, щоб твої рідні посміхнулися.
Можливі закінчення:
Діалог 1: — А я й не перестрибнув.
Діалог 2: — Зараз дізнаємося.
Діалог 3: — А скільки років вашій парасольці?
Діалог 4: — Школа відчинена до вечора.
Молодець!

Українська мова
Письмо
Тема: Слово. Поділ слова на склади
-           Сьогодні ми більше поговоримо про слово та повторимо уміння визначати кількість складів у словах.
·        Каліграфічна хвилинка
-Повторимо написання буквосполучення дж.
-Пригадай, що читається буквосполучення дж злито, позначає один звук [дж], на письмі позначається двома буквами: Дж, дж.
Запиши:
Дж, дж, джм, бдж, джмі, джме.
Джміль, бджола
Джміль з бджолою посварився.
Джміль на бджілку розгнівився.
·        Робота над темою уроку
-Розглянь слова: джміль, бджола. Слова складаються зі звуків.
- Склади звукову модель цих слів, не забувай, буквосполучення дж позначає один звук [дж].
- Кожне слово можна поділити на склади. 
- Пригадай, що склад – це частина слова, що складається тільки з голосного звука або голосного і приголосного. (а-ле-я, стрі-ха)
- Зверни увагу на те, скільки голосних в слові джміль? (1). Це означає, що в слові 1 склад (слово односкладове).
Скільки голосних в слові бджола? (2). Це означає, що в слові 2 склади: бджо-ла (слово двоскладове).
Отже, скільки у слові голосних звуків, стільки і складів.
·        Прочитай. Поділи слова на склади за зразком (ки-ше-ня, а-ка-ці-я)
Кажан, зозуля, осика, спідниця, лось, рушник, ясен.
·       Прочитай. Визнач кількість складів у поданих словах. Запиши  на першому рядку односкладові слова, на другому - двоскладові, на третьому - трискладові, на четвертому- багатоскладові.
Портфель, око, морозиво, рак, павук, папуга, сом, корова, коровай, кіт, гіпопотам.
·        Перевір :
1.     Рак, сом, кіт
2.     Око, павук, портфель.
3.     Папуга, корова, коровай.
4.     Морозиво, гіпопотам
Чудова робота!


Уроки за 12 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Смішинки-веселинки. «Ми з тобою йшли» (з народного). Ярослава Павлюк «Будиночок, у якому ніхто не спить». Поняття про безконечники.
-                     Сьогодні ти продовжиш читати твори, які викликають усмішку, а то й веселий сміх, ознайомишся з творами, які називаються безконечниками. А чому вони так називаються, ти зможеш здогадатися сам.
Дослідження літературознавчого поняття.
- Як ти гадаєш, чи має вірш свою кінцівку?
- Скільки разів його можна читати, щоб дочитати до кінця? Двічі, тричі, багато разів чи без кінця — скільки сил і терпіння вистачить? Ти здогадався, чому такі твори називаються безконечниками?
Жартівливі твори, здебільшого вірші, які не мають кінця і в яких оповідь постійно повертається до свого початку, звуться безконечниками.
- Для чого складають безконечники?
·        Прочитай народний безконечник «Ми з тобою йшли»
Ти повинен знати, що кожух – це довга, не вкрита сукном шуба з великим коміром, пошита звичайно з овечої шкури хутром до середини.  У народі кажуть: «Лиха́ тому зима, в кого кожу́ха нема».
Прочитай безконечник «Ми з тобою йшли» напівголосно, вголос, за особами.
- Тобі сподобалось?
·        Тоді прочитай ще один безконечник, який написав Ярослава Павлюк «Будиночок, у якому ніхто не спить»
Прочитай безконечник Ярослави Павлюк «Будиночок, у якому ніхто не спить» спочатку мочки, потім напівголосно, вголос.
·        Бесіда на основі прочитаного і вибіркове читання.
Дай відповіді на запитання:
- Хто жив у будиночку?
- Де жив хлопчик, якщо песик жив над ним?
- Що робив цілу ніч песик? (Або: Чому хлопчик не міг заснути? Прочитай рядки, де про це говориться.)
- Хто жив над песиком? Чим заважав песику спати? Прочитай.
- Де жила мишка? Що їй заважало спати?
- Чи можна вважати, що ця казка є безконечником? Які слова тобі підказали це?
- Які твори читав?
- Для чого пишуться веселі твори?
- Які твори називаються безконечниками?
·        Спробуй створити свій безконечник. Успіхів тобі!

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Коментоване списування. Вибірковий диктант.
• Каліграфічна хвилинка.
У додаткових зошитах  запиши дату по середині  рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви С, с, закріпиш вміння писати праві півовали.
На першому рядку напиши окремі букви і склади з ними. На другому рядку запиши речення.
С  С  с  с   см   зс   ся   сн
Сміх розсипався на сніг.
• Фонетико-графічна вправа.
Накресли і заповни звукові схеми слів сміх, сніг,  познач звуки відповідними буквами.
- Назви перші два звуки в обох словах. Порівняй їх.
- Які звуки вимовляються в кінці кожного слова? Зверни увагу, що їх треба вимовляти дзвінко, не оглушувати.
• Коментоване списування.
Прочитай прислів’я. Як ти розумієш їхнє значення?
Сміх силі брат.
Сміх сміхом, а діло ділом.
Веселий сміх — здоров’я для всіх.
Спиши останній вислів, пояснюючи написання слів під час письма.
Веселийпочинаю слово з великої букви, у перших двох складах пишу букву е, закінчується слово на –ий;
сміх у слові збіг приголосних звуків, позначаю їх буквами см, після слова ставлю тире;
здоров’я після букви в ставлю апостроф;
дляслово-помічник, пишу окремо;
всіх у слові збіг приголосних звуків, позначаю їх буквами вс.
• Вибірковий диктант.
Прочитай вірш. Що, на думку автора, відбувається, коли сміються діти?
СМІЮТЬСЯ ДІТИ
Сміються діти, і душа радіє,
Ясніє небо, і цвітуть сади.
Сміються діти, значить є надія,
Щоб буде щастя і життя завжди.
Сміються діти. То ж життя вирує
І хлібом заколосяться поля.
І щастя промінцями заструмує,
І зацвіте від радості Земля.
                  Надія Красоткіна
- Додай слова за запитаннями:
душа (що робить?)… радіє;
небо (що робить?)… ясніє;
сади (що роблять?)… цвітуть;
 життя (що робить?)… вирує;
поля (що зроблять?)… заколосяться;
щастя (що зробить?)… заструмує;
Земля (що зробить?)… зацвіте.
- Попроси дорослих диктувати вірш рядками, а ти вибірково записуй тільки ті слова, які мають 2 склади.
·        Перевір себе.
(Діти, душа, небо, сади, буде, щастя, життя, завжди, поля, Земля.)
-У яких виписаних словах кількість звуків і букв не збігається? Чому?
(У слові щастя букву щ, яка позначає звукосполучення [шч], дві букви тт у слові життя, котрі позначають один подовжений м’який звук [т:’].)
Сподіваюсь, що у тебе все вийшло!


Уроки за 8 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Вадим Левін «У крамниці». «Кумкання жаб» (з народного). Поняття про звуконаслідування.
-         Сьогодні ти продовжиш читати твори розділу «Прочитай, усміхнись»
·       Важливо пам’ятати!  Усмішка – особливий вираз обличчя (губ, очей), що відбиває приязне, доброзичливе ставлення до когось або чогось. Вона може бути щирою, теплою, лагідною. А посмішка, навпаки, – відбиває іронічне, недоброзичливе ставлення. Тому вона може бути глузливою, єхидною.  У слові усмішка наголошеним може бути і перший, і другий склади: у́смішка, усмі́шка.
·        Читання твору Вадима Левіна
Самостійно напівголосно прочитай вірш Вадима Левіна в Букварі (с. 98), а потім вголос.
·        Бесіда за змістом вірша і вибіркове читання.
- Хто прийшов у крамницю?
- Що тобі допомогло їх пізнати?
- Що попросили продати?
- Звідки тобі відомо, хто були покупці?
- Як дізнався, хто був третім?
- Прочитай рядки вірша, у яких є звуконаслідування.
- Розглянь малюнок. Хто, крім покупців, на ньому зображений? (Або: хто продавець?)
- Поміркуй, що міг сказати продавець? Використай для відповіді звуконаслідування. (Наприклад: – Куд-куди, куд-куди повезете візок – ко-ко?).
·        Прочитай віршований діалог «Кумкання жаб» (з народного).
-  При читанні намагайся наслідувати кумкання жаб.
- Потім розучи віршик і розіграй діалог.
·        Дослідження літературознавчого поняття.
- Прочитай віршики. Хто говорить ці слова? Як ви здогадалися?
- Мур, мур, мур! – муркоче,
Коли спати хоче.
А засне, то серед ночі
Мур-муркоче, мур-муркоче.
Ганна Чубач
— Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!
Я з тобою  не дружу!
— Як не дружиш, не дружи,
Та над вухом не жжу-жжи!
                                        Ганна Чубач
·       Запам’ятай! Використання письменником чи поетом слів, що своїм звучанням нагадують звуки природи, називається звуконаслідуванням.
·       Слухання «Пісеньки веселих жабенят» (слова і музика Надії Лебідь) у виконанні Маргарити Кузіної.
- Чиї звуки почули?
- Який настрій у пісні?
·       Слухання пісні «Жук» (сл. Лариса Бегун, муз. Ігор Білик) у виконанні Яни Решко. Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=9Y05ID-GvSw
- У яких словах ти почув гудіння жука? (Жив, жук, між, сиджу, розкажу, покажу, зв’яжу, бережу.)

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма.
·        Каліграфічна хвилинка
У додатковому зошиті запиши дату по середині  рядка.
- Сьогодні на уроці ми потренуємося в красивому написанні великої і малої букви К, к.
На першому рядку напиши окремі букви і склади з ними: К, к, ка, ки, ква.
На другому рядку запиши словосполучення: Кумкання жаб.
·        Послухай вірш Володимира Орлова «Жабка йде з базару».
- У яких словах передається квакання?
ЖАБКА  ЙДЕ  З  БАЗАРУ
-         Звідки ідеш ти,
Жабко-скрекотушко?
-         Я іду з базару,
Мишко-пострибушко.
-         А що ти купила?
-         Усього потрошку:
КВАпусти, КВАсолі, КВАсцю, й КВАгорошку.
Володимир Орлов
- Що спільне, а що відмінне у віршах Вадима Левіна і Володимира Орлова?
• Коментоване списування.
- Ще раз прочитай у вірші Володимира Орлова, що купила жабка на базарі. Які назви продуктів жабка називала правильно, а які ні?
- Прочитай початок речення.  Спиши його.
Жабка купила
- Спиши перелік продуктів з двох останніх рядків вірша. Під час виконання завдання пояснюй, як будеш писати кожне слово.
капусти – слово пишеться  без букви в;
квасолі, квасцю – слова так і пишуться, як сказала жабка;
горошку –   слово пишеться  без складу ква.
-         Пригадай, що таке «звуконаслідування»?


Уроки за 6 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Прочитай, усміхнись. «Слова-втікачі»
- Чи любиш ти читати  смішні твори?  Про що в них розповідається?
- Чи часто тобі буває весело, смішно?
- Можеш розповісти про якісь кумедні випадки зі свого життя?
• Розповідь учителя.
- Кожен із вас може пригадати, як, бувало, упавши та не дуже забившись, не тільки не плакав, а навіть усміхався. І чого б то так? Адже боліло! Так ото вона, ота усмішка-чарівниця, може змінити настрій — із сумного чи зажуреного зробити враз веселого. Аж сміятися хочеться. І сміється кожен і легше стає на душі!..
Така ото сила у сміхові! Люди давно помітили його чарівну силу і взяли собі на втіху. Багато-багато століть тому люди, складаючи свої казки, вірші або пісні, не забували про веселе, смішне, комічне. І в наш час письменники і поети часто виступають із веселими віршами й оповіданнями. І якщо в деяких висміяних персонажах чи їхніх вчинках впізнаєте себе, свою поведінку, то не гнівайтесь, а смійтеся разом із друзями. Смійтеся собі на радість!                                                                        За Богданом Чайковським
·        Читання оповідання  «Слова – втікачі» с. 96 – 97 у Букварі.
Прочитай спочатку мовчки, а потім і вголос.
·        Бесіда за змістом оповідання і вибіркове читання.
- Яка дивна історія трапилася в 1 класі?
- Яке завдання мали виконати учні?
- Які слова «втекли» з речень? Прочитай їх.
- Кому завдання видалося легким?
- Як Сергійко виконав завдання? Прочитай, де про це говориться?
- Чому сміялися діти? А чи весело було тобі?
- Як треба було виконати завдання? Виконай його, тільки не поспішай, щоб теж не потрапити в кумедну ситуацію.
- Прочитай прислів’я, подане на кульках. Як слід його розуміти?

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Коментоване списування. Попереджувальний диктант.
• Каліграфічна хвилинка.
У додатковому зошиті запиши дату по середині  рядка.
- Сьогодні на уроці ми потренуємося в красивому написанні великої і малої букви Х, х, закріпимо вміння писати півовали.
На першому рядку напиши ліві та праві півовали, окремі букви і склади з ними.
На другому рядку запиши речення про сміх.
Хх, хн, хи, сх, см
Торба сміху - всім на втіху.
• Фонетико-графічна вправа.
Прочитай вислови. Із чим порівнюється сміх?
Сміх – це сонце: воно проганяє зиму з людського обличчя.
Добрий сміх – це сонячне світло в будинку.
- Що говориться про сміх у вірші Марії Артишук?
СМІХ
Сміх – це край живих чудес.
Сміх – це промінь із небес.
Сміх – це гра веселки з нами,
Вона сміється кольорами.

Сміх душі – це сміх дитини
І щасливої людини.
Сміх – це казка, все можливо.
Щирий сміх –  це чудо-диво!
                      Марія Артишук
Накресли і заповни звукові схеми слів сміх, усмішка. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, які звуки вони позначають.
Після звуко-буквеного аналізу слова запиши в зошиті.
·        Списування зі вставлянням пропущених слів
Згадай текст який читали на уроці читання. Прочитай слова, які потрібно вставити в речення. Гарненько подумай та розтав слова по місцях правильно. Запиши утворені речення.
• Попереджувальний диктант.
-Прочитайте вислів про усмішку.
Від усмішки йде до всіх тепло.
Скільки слів у реченні? Назви кожне слово окремо.
- Як пишеться перше слово. Який звук вимовляється в кінці?
- Поділи на склади друге слово. У яких складах вимовляються по два приголосних звуки підряд? (Склади смі, шки.)
- Назви п’яте слово. Скільки в ньому букв? Яка перша?
- Яка буква позначає голосний звук у першому складі останнього слова? (Т[е/и]пло – те́плий.)
- Запиши речення під диктовку.


Уроки за 5 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Наталка Завальська «Яєчко золоте, та не те». Порівняння змісту народної та авторської казок.
• Вступна бесіда.
- Сьогодні ти продовжиш читати казки на новий лад, спробуєш й сам їх складати.
- Відгадай загадку, назви казку.
Сумує бабуся і плаче.
Дідусь витирає сльозу.
А курочка їм кудкудахче:
– Я вам золоте принесу!
            («Курочка ряба»)
Мабуть, однією з перших казок, які тобі, ще маленькому, розповідали тато, мама, бабуся, дідусь або ще хтось, була казочка про курочку Рябу. Ти пам’ятаєш її?
- Як ти гадаєш, це була народна чи авторська казка?
• Передбачення змісту твору.
- Казка, яку ти зараз будеш слухати і читати має назву «Яєчко золоте, та не те». Як ти вважаєш, що буде в ній схоже на народну казку «Курочка Ряба»? (Золоте яєчко, яке, мабуть, знесе курочка.)
- А що в казці може бути «не те»? (Те, що сталося з яєчком потім.)
- Які у тебе є припущення щодо цього?
• Первинне сприймання твору.
Прочитай початок казки. Чи все в ньому, як і в народної?
- Чи було щось незвичайне в цій частині тексту? (Ні.)
- Тобі цікаво, що буде далі? Послухай продовження.
Дочитай текст до кінця.
- Що для тебе було в казці несподіваним?
• Читання тексту  з аналізом змісту.
Прочитай казку Наталки Завальської «Яєчко золоте, та не те» в Букварі (с. 93) напівголосно самостійно і вголос, зберігаючи розповідну, притаманну казкам інтонацію.
·        Бесіда за змістом прочитаного і вибіркове читання.
- Чи можна вважати, що ти прочитав казку, написану на новий лад? Чому?
- Прочитай речення, які нагадують народну казку.
- Якого казкового героя нагадує золоте яйце, яке покотилося до лісу?
- Із ким зустрілося яйце?
- Про що мріяла Лисичка? Прочитай ці рядки.
- Що робила Лисичка, щоб її бажання здійснилося?
- Що трапилося з яйцем? А чому це відбулося тільки вранці?
- Розглянь малюнок. Чи підходить він до змісту казки?
·        Переглянь музичний мультфільм «Курочка Ряба» (слова і музика Олександра Шевченка) у виконанні Соломійки Мазур і колективу «Диво». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=x5Hi2rcTYno
- Що нове, порівняно з народною казкою, ти помітив?
·        Намалюй малюнок до казки.

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з додатковим завданням. Пояснювальний диктант.
• Каліграфічна хвилинка.  
У додаткових зошитах в похилу лінію  запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви Б, б, закріпиш вміння писати склади і слова з ними. Напиши букви, буквосполучення та склади: Б   Бу   б   б   об   бі   ба  аб    
На наступному рядку запиши речення:  Були собі дід та баба.
• Фонетико-графічна вправа.
- Що знесла курочка Ряба для діда та баби? (Яйце, яєчко.)
На наступному рядку накресли і заповни звукову схему слова яєчко. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, який звук або звуки вони позначають.
- Скільки у слові звуків? А букв? Чому ця кількість не збігається?
- Яку «роботу» виконують у слові букви я, є? (Позначають звукосполучення [й’а], [й’е].)
Запиши із друкованого шрифту речення – назву казки: Яєчко золоте, та не те. 
• Формування орфографічної навички.
- У текстах казок буває багато різних імен людей і кличок тварин. Як ти пам’ятаєш, вони пишуться з великої літери. Інколи в казках тваринам не дають імен, але пишуть із великої букви їхні назви: Зайчик, Їжак, Вовк, Лисиця та ін. 
·        Переглянь ще раз у Букварі текст казки Наталки Завальської «Яєчко золоте, та не те». Чи є тут імена в діда та баби? (Ні.)
- Як написано ім’я курочки? (Обидва слова з великої букви – Курочка Ряба.)
- Назва якої тварини написана в тексті з великої букви? Скільки «імен» лисички є в тексті? (Два: Лисичка. Лиска.)
• Списування з додатковим завданням.
Уважно прочитайте текст Оленчиної казки (с. 95) У Букварі. Випиши із неї імена всіх персонажів за зразком.
Дід Олексій, баба Настя, онучка… , песик… , кішка… .
• Пояснювальний диктант.
Прочитай останнє речення казки «Яєчко золоте, та не те» (Визирни у віконечко, весняне сонечко й досі там.)
- Який знак стоїть у кінці речення
Яке слово написано в реченні з великої букви? Чому?

Запиши під диктовку це речення. Успіхів тобі!

Уроки за 4 травня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Саєнко Олександр «Рукавиця», Бугай Наталія «Рукавичка»
• Вступна бесіда
- Відгадай загадку ще про одну народну казку.
Любі діти, коли йшла,
По дорозі це знайшла.
Це хатинка невеличка.
Ми у казці….. (Рукавичка)
• Читання віршів з аналізом змісту.
Прочитай у Букварі (с. 92) вірші про рукавичку Олександра Саєнка і Наталії Бугай самостійно напівголосно і вголос для батьків.
- Чи можна обидва вірші вважати написаними на новий лад?
Зверни увагу, що у вірші О. Саєнка звірі не хочуть жити в рукавичці, бо вона драна. А у вірші Н. Бугай згадуються більчата і синичка, яких немає в народній казці.
• Перегляд мультфільму.
Подивися мультфільм «Рукавичка». Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=_rlPmutMN7E.
Дай відповіді на запитання.
- Що нове у виконанні казки помітив? (У ній немає слів.)
- Як передано в мультфільмі мовлення героїв казки? (Музикою,  вигуками і звуконаслідуванням.)
- Що показано співзвучністю мелодій звірів? (Злагоду, дружбу.)
- Мелодія якого персонажу була зовсім фальшивою? (Діда, господаря рукавички.)
- Що зробили звірі, почувши жахливий спів старого? (Розбіглися.)
- Чи вдалося творцям мультфільму цікаво розповісти казку на новий лад?
-  Чи сподобався вам такий варіант казки? Чому?
·        Намалюй малюнок до казки «Рукавичка»

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).
·        Каліграфічна хвилинка
-         На першому рядочку запиши число.
-         Сьогодні ти потренуєшся в гарному написанні букви С,с
-         На наступному рядку напиши букву та буквосполучення:  С,с, сс, сся, се, ссі, си.
• Формування орфографічної навички.
Ще раз переглянь в Букварі (с. 92) вірші про рукавичку. Знайди рядки, у яких говориться про те, де загубив дід рукавичку, де вона лежить. (В обох віршах – на узліссі.)
- Нагадай, що таке узлісся? (Смуга дерев на краю лісу.)
Накресли  і заповни звукову схему слова узлісся. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, який звук або звуки вони позначають.
 - Скільки складів у слові узлісся? Назви звуки третього складу.
- Як вимовляється м’який приголосний [с:’]? (Подовжено.) Як треба це позначити на письмі? (Двома буквами сс.)
- Яку «роботу» виконує у слові буква я? (Позначає голосний звук [а] і м’якість подовженого приголосного [с:’].)
Списування з друкованого тексту.
Спиши початок казки «Рукавичка» Наталії Бугай.  
• Письмо по пам’яті (самодиктант).
- Сьогодні ти будеш диктувати собі сам.
- Прочитайте прислів’я про книгу. Чи знайома вона тобі?
Книга вчить, як на світі жить.
Як пишеться перше слово в реченні?
- Який знак стоїть в кінці речення?

Ще раз прочитай прислів’я, вивчи його напам’ять і продиктуй собі напівголосно. Перевір правильність написання прислів’я.

Уроки за 29 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Старі казки на новий лад. Вадим Скомаровський «Колобок». Поняття про народну і авторську казку.  
Сьогодні ти починаєш читати новий розділ «Старі казки на новий лад».
-         Чи любиш ти казки?
-         Яка твоя улюблена казка?
-         Яку казку ти читав на попередньму уроці?
-         Які казки називаються народними?
Згодом казки почали писати письменники і поети. У таких казок є автор. То й називають їх авторськими. Авторам часто так подобаються народні казки, що вони переповідають їх, вносячи щось своє. Часом письменники і поети дещо змінюють у народних казках, додають, приміром, нових дійових осіб, які діють у нових ситуаціях. От і називаємо ми такі казки казками на новий лад. Сьогодні будеш  читати саме таку казку.
• Вступна бесіда.
- Відгадайте загадку ще про одного казкового героя.
Що втекло від баби з дідом, -
Не сиділо на вікні,
А зустрілось з зайченятком –
Й ну співать йому пісні?
(«Колобок»)
- Пригадай казку Колобок.
- Чим закінчується народна казка «Колобок»?
- Яку пісеньку співав звірям?
• Первинне сприймання тексту.
Послухай вірш Вадима Скомаровського «Колобок», уяви собі пригоду казкових героїв.
Попроси маму виразно прочитати вірш. Перевірка розуміння тексту відбувається за запитаннями.
- Хто був колобком у цьому вірші?
- Кого він покарав своїми  голками?
• Читання тексту з аналізом змісту.
Прочитай вірш Вадима Скомаровського «Колобок» в Букварі (с. 91) самостійно напівголосно і  вголос за частинами.
Дай відповіді на запитання.
- Що спільне з народною казкою «Колобок» у вірші-казці Вадима Скомаровського? Що відмінне?
- Яка частина вірша нагадує народну казку? Прочитай її.
- Які рядки вірша свідчать про те, що свою казку поет написав «на новий лад»? Прочита їх.
- Коли стало відомо, що колобок – це Їжак?
• Виразне читання вірша.
- Яким ти уявляєш Їжака? (Веселим витівником, сміливим, дотепним.)
- А яким ви уявляєте Вовчиська? (Малим, дурним, злим.)
- Як треба змінювати забарвлення голосу, щоб показати, чиї слова ти читаєш: Вовчиська чи Їжака?
- Яким голосом треба читати першу частину вірша? (Спокійно, повільно, розповідною інтонацією.)
- Як змінюється настрій вірша в кожній наступній частині? Як показати голосом лютість Вовчиська, хитрість Їжака?
·        Відпрацюй  інтонування окремих частин тексту, а потім виразно прочитай весь вірш.

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання граматико-орфоепічних завдань. Вибіркове списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).
• Каліграфічна хвилинка.
У додатковому зошиті в похилу лінію  запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви З, з, закріпиш вміння писати малі букви з петлею внизу  у, д.
На першому рядку після дати запиши окремі букви і склади з ними.
На другому рядку запиши речення про казку.
З  З  З  з  з  д  у   зз   аз   зу   зду   зку 
  Казку прочитав – розумним став.
• Вибіркове списування.
Прочитай прислів’я. Випиши із них тільки ті слова, у яких двома однаковими буквами позначається подовжений м’який приголосний звук.
З ручаїв – ріки, з книжок – знання.
Книга – дзеркало життя.
Читання – ось краще навчання.
Спиши слова знання, життя, читання, навчання, підкресли у них однакові пари літер, що позначають м’який подовжений приголосний звук.
• Письмо по пам’яті (самодиктант).
- Сьогодні ти будеш диктувати собі самі. Як ти вважаєш, що для цього потрібно знати і вміти? (Знати напам’ять слова, які треба собі диктувати.)
- Прочитай прислів’я про казку. Чи знайомо воно тобі?
Казки – джерело мудрості.
Як пишеться перше слово в реченні? Який знак стоїть після нього?
- Який звук позначають букви дж у другому слові?
- Які букви стоять обабіч літери р? (Закон правопису ере.)
- Поділи на склади третє слово. У яких із них є збіг приголосних?
- Запиши під диктовку прислів'я.  
Уроки за 28 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Татарська народна казка «Два ледарі»
Сьогодні ти познайомишся із казкою.
Казка виникла дуже давно — коли ще люди не вміли писати і друкувати. Хтось вигадав казку, розповів її іншим людям. Тим теж сподобалася казка, і вони почали її переповідати іншим. І пішла казка мандрувати від одного поселення до іншого, а пізніше, бувало, і від однієї країни до іншої. Так і дожила до наших днів. Люблять казку і діти, і дорослі. А от хто її першим написав, уже й не пам’ятають. Тому й називають такі казки народними.
·        Прочитай напівголосно татарську казку «Два ледарі» с. 87 – 88 Букваря
-         Про кого ця казка?
-         Що хотіли зробити ледарі?
·        Прочитай казку вголос, дай відповіді на запитання
-         Куди пішли ледарі?
-         Що вони побачили у лісі?
-         Чому вони не стали трусити яблуню?
-         Як вони вчинили?
-         Чому вони повернулися додому голодні?
-         Як ти вважаєш, чи цікаво було б тобі товаришувати з такими ледарями? Чому?
·        Намалюй малюнок до цієї казки

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних і граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання в словах знака м’якшення. Списування з доповненням речень словами. Попереджувальний диктант.
• Каліграфічна хвилинка.
У додаткових зошитах в похилу лінію запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви Ж, ж, закріпиш вміння писати склади і слова з ними.
На першому рядку після дати  запиши окремі букви, буквосполучення і склади.
Ж    ж    жж    уж   жб   жи    
- На другому рядку  спиши речення.
 Дружба в нас на все життя!
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукову схему слова життя. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, який звук або звуки вони позначають.
- Скільки складів у слові життя? Назви звуки другого складу.
- Як вимовляється м’який приголосний [т:’]? (Подовжено.) Як треба це позначити на письмі? (Двома буквами тт.)
- Яку «роботу» виконує у слові буква я? (Позначає голосний звук [а] і м’якість подовженого приголосного [т:’].)
• Формування орфографічної навички.
- Яка особлива буква в українській абетці не позначає власного звука?
- Яку «роботу» виконує знак м’якшення? (Позначає м’якість приголосного звука.)
- Де пишеться знак м'якшення?
1) в кінці слова;
2) перед голосним звуком [о];
3) у середині слова, коли після м’якого вимовляється твердий приголосний звук.
Запиши слова зі знаком м’якшення: ось  синьоока  маленька, бігають, хтось,  сльозинки, тоненькою.
• Списування з доповненням речень словами.
Прочитайте речення. Яких слів у них не вистачає?
Палить сонце увесь ……..
Жук – олень заліз на …….
Ходить - бродить полем …..
Марить він сховатись в ……
Слова для довідки:     кінь, день, пень, тінь.
Спиши речення. Підкресліть у словах знак м’якшення.
 • Попереджувальний диктант.
З  добрим дружись, а лихого стережись.
Зі скількох частин складається прислів’я? Який знак стоїть між ними? 
- Прочитайте першу частину. Скільки в ній слів? Назвіть кожне слово окремо.
- Скільки літер у першому слові? Чому буква З велика?
- У яких словах вживається знак м’якшення? Для чого?
Запиши прислів’я під диктовку мами, перевір написане за букварем, підкресли у словах знаки м’якшення.


Уроки за 27 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Олег Буцень «У новій школі». Робота над прислів'ям.
-         Пригадай, хто такий друг?
-         Про кого ти читав на попередніх уроках?
-         Про які захоплення Федька і Юрка з другом розповідається у творах В'ячеслава Шахненка та Наталки Бабенко?
Сьогодні ти продовжиш читати про дітей та дізнаєшся як потрібно вибирати друзів, з ким варто дружити, а з ким – ні.
Прочитай напівголосно оповідання Олега Буценя «У новій школі» с.85 – 86 Букваря.
-         Як звали новеньку дівчинку?
-         Чому вона ні з ким не розмовляла?
Прочитай оповідання вголос та дай відповіді на такі запитання:
-         Хто підійшов до Нюри на перерві?
-         Чому Галя теж ні з ким не дружила?
-         Як вона охарактеризувала дівчат класу?
-         Як ти вважаєш, чому Галя нічого не сказала про себе?
-         Якою вона була?
-         Який висновок зробила Нюра?
-         Чому вона так сказала: «З ким я дружитиму, я ще не знаю. Зате знаю, з ким мені не треба дружити.»
-         Чи варто дружити з дітками заздрісними, лихими, які всіх ображають?
-         Що б ти порадив Гали?
Прочитай прислів'я на с. 86 Букваря
-         Як ти розумієш це прислів'я. Поясни.
-         Який висновок ти можеш зробити для себе: з ким варто дружити, а з ким – ні?
-         Що ти порадиш діткам, у яких немає друзів?
-         Яким повинен бути справжній друг?
Бажаю тобі знайти справжніх друзів!

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу — У, Ч, И, Й, Ш, Ц, Щ. Письмо складів і речень із ними.
·        Каліграфічна хвилинка
-         Сьогодні ти повториш написання великих літер з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу.
-         На першому рядку запиши дату.
-         Під датою запиши великі букви: У, Ч, И, Й, Ш, Ц, Щ.
-         На наступному рядку записуємо буквосполучення з різними з'єднаннями: Уч, Чит, Йо, Щит, Ця
-         На третьому рядку запиши слова з оповідання Олега Буценя «У новій школі»: Школа, учень, Нюра, Галя, Оленка, Вірка, Надька, Ірка.
-         Чому слово «Школа» написав з великої літери?
-         Які ще слова написав з великої літери і чому?
·        Склади та запиши речення, використовуючи кілька записаних слів.
-         Нюра і Галя учні однієї школи.
·        Спиши з друкованого тексту.
-         Спиши прислів'я з Букваря с.86
·        Письмо під диктовку.
-         Запиши під диктовку висновок, який зробила Нюра в оповіданні Олега Буценя (З ким я дружитиму, я ще не знаю. Зате знаю, з ким мені не треба дружити.)

Перевір себе.   Молодець!

Уроки за 24 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Наталка Бабенко «Федько-фокусник». Грицько Бойко «Побіг і прибіг». Виразне читання текстів.
• Вступна бесіда.
- Мабуть, кожен із вас і ваших друзів має своє захоплення. Розгляньте світлину. Чим захоплюється хлопчик у вільний час, тобто яке має хобі?
- Хто з твоїх друзів теж має таке захоплення?
- А чим захоплюєшся ти? А твої друзі?
• Читання тексту з аналізом змісту.
Прочитай оповідання Наталки Бабенко «Федько-фокусник» у Букварі (с. 83–84) вголос
·        Дай відповіді на запитання.
- Ким мріяв стати Федько?
- Що він робив для досягнення своєї мрії?
- Що подарували хлопчику на день народження?
- Як готувався Федько до здійснення своєї мрії?
- Від чого застерігав хлопчика тато?
- Що означає слово «фіаско»? Прочитай ще раз.
- Чому Федько повернувся додому радісний?
- Що сказав? Як пояснив значення слова «тріумф»?
- Розглянь малюнок на с. 83. Який фокус показує Федько?
- А чи вмієш ти  показувати фокуси? Які?
• Слухання пісні.
Послухай пісню  з мультфільму «Справжній друг» (муз. Борис Савельєв, сл. Михайло Пляцковський, переклад Олександр Пархоменко) у виконанні вокального колективу «Акварель». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=KRH73fYgLhM
- Що говориться в пісні про друга?
- Кого можна назвати справжнім другом?
• Читання вірша, аналіз мовлення персонажів.
Прочитай вірш Грицька Бойка в Букварі (с. 84).
Про що попросив друга перший співрозмовник? Як він це зробив?
- Чи були зрозумілими його слова? (Так, усе було сказано точно, зрозуміло, конкретно.)
- Давай перевіримо, чи говориться в проханні про що саме розказати?  (Так, про перемогу в змаганнях – «усіх переміг».)
- Між ким проводилися змагання? (Між школярами, бо змагання шкільні.)
- У яких саме змаганнях переміг друг? (Із бігу.)
- Зачитай відповідь другого співрозмовника. Чи задоволений ти нею?
- Чи стало тобі зрозуміло, як хлопцю вдалося перемогти змагання з бігу? (Ні, було сказано «побіг і прибіг».)
- Які слова зайві у відповіді друга? (Ну, значить.)
- Які висновки про якість мовлення можна зробити?

Українська мова
Письмо
Тема: Апостроф
Сьогодні на уроці ми повторимо апостроф.
Давай пригадаємо, що таке апостроф?
-         Апостроф – це знак, який пишеться після твердих приголосних б,п,м, в,ф,р та перед я,ю,є,ї, коли вони позначають два звуки.
·        Каліграфічна хвилинка
-         Напиши буквосполучення: ф'я, р'є, р'я, б'ю, в'є, в'ю, в'я, п'я, п'ю, п'є, м'я.
-         Напиши слова, в яких стоїть апостроф: В'юн, в'яз, ім'я, м'ята, м'яч, сім'я.
-         Склади речення, використовуючи деякі слова, які записали. Запиши його.
• Формування орфографічної навички
На вільному рядку накресліть і заповніть звукову схему слова інтерв’ю. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи, який саме звук або звуки якою буквою позначаються.
- Як читатиметься останній склад, якщо в ньому не поставити апострофа? (Склад вю [в’у] – два звуки: м’який приголосний [в’] і голосний [у].)
- Як читається склад з апострофом? (Склад в’ю [в й’у] – три звуки: твердий приголосний [в], м’який приголосний [й’] і голосний [у].)
- Отже, що позначає апостроф у складі в’ю? (Твердіть звука [в] і наявність м’якого приголосного звука [й’].)
Після звуко-буквеного аналізу  на наступному рядку запиши слово інтерв’ю
• Списування із заміною малюнків відповідними словами.
- Прочитай текст, додаючи слова замість малюнків.
5 хлоп'ят зібралися на подвір'ї. У Лук'яна був м'яч. Почали хлопці грати у футбол.
Спиши ці речення. Замінюй малюнки відповідними словами.
• Вибірковий диктант.
Запиши тільки слова з апострофом.
Ім’я, ряд, сім’я, свято, пір’я, м’ята, буряк. 


Уроки за 22 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Про тебе і твоїх друзів. Вячеслав Шахненко «Мій друг». Вдосконалення навичок читання.
·        Вступна бесіда
Сьогодні ти розпочинаєш вивчати новий розділ «Про тебе і твоїх друзів». На уроці ти прочитаєш про друзів художні твори, спробуєш з’ясувати, глибше зрозуміти, кого ми називаємо справжніми друзями.
- Поміркуй, що означає слово друг?
Слово друг походить від давньоруського «до́рог», тобто «дороги́й». Колись давно слово друг означало «супутник, товариш у військовому поході, а ще — стійкий, надійний», тобто друг — це надія й опора.
- Кого ти вважаєш своїм другом / подругою? Чому?
Друг – це найцінніший скарб у житті. Дуже важливо мати поруч того, хто підтримує тебе в радості, розрадить у хвилини суму і скрути. Насамперед, друзі – це близькі тобі по духу люди, з якими приємно проводити час разом.  Вони завжди віддані, ніколи не зрадять. Приятелів, товаришів може бути багато, а справжніх друзів значно менше. Мати одного-двох справжніх друзів – це найцінніший подарунок долі. Такий подарунок треба цінувати і берегти протягом усього життя. Людина, яка має друзів, – щаслива людина. 
·        Опрацюй твір Вячеслава Шахненко «Мій друг»
Самостійно напівголосно прочитай  текст в Букварі (с. 82).
Розглянь ілюстрацію до тексту і спробуй визначити, де тут Юрко, а де хлопець, від імені якого розповідається про друга.
- Чим відрізняються хлопці на малюнку? Чи сказано про це в тексті?
• Читання тексту з аналізом змісту.
Прочитай текст уголос для батьків і вибірково за запитаннями.
- Як слід розуміти перше речення тексту?
- Чим зовні схожі між собою друзі?
- Чим вони обидва захоплюються?
- За що хлопчик поважає свого друга?
- Знайди і прочитай речення, яке підходить до малюнка.
- Які правила справжніх друзів можна створити?
Розкажи про свого друга або подругу (за зразком прочитаного тексту)

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.
• Каліграфічна хвилинка.
У додаткових зошитах в похилу лінію  запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви Т, П, Г, Р, закріпиш вміння писати малі букви зі схожими елементами  т, г, п, р.
На першому рядку після дати  запиши окремі букви і склади з ними.
Т  П  Г Р т п р г   То  тель  при   уг 
• Словникова робота.
 - Чи усвідомлюєш ти, кого ми називаємо приятелями, товаришами, друзями? - У цих слів однакові значення чи вони чимось відрізняються?
- Послухай визначення, назви відповідні слова.
1) людина, яка спільно з тобою виконує якусь справу, бере участь у якихось діях; співучасник – … (товариш, товаришка);
2) знайома людина, з якою ти  перебуваєш  в товариських стосунках – … (приятель, приятелька);
3) людина, пов’язана з тобою довірою, відданістю, спільними поглядами, на яку можна в усьому покластися – … (друг, подруга).
На другому рядку   запиши по три слова:
Товариш, приятель, друг.               Товаришка, приятелька, подруга.
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукову схему слова приятель. Під звуковими позначками надрукуй букви, вкажи, який звук або звуки вони позначають.
- Що позначає в другому складі  буква я? (Звукосполучення [й’а].)
- Яку «роботу» виконує знак м’якшення в кінці слова?  (Позначає м’якість приголосного звука [л’].)
·        Списування з друкованого тексту
Спиши текст: Товаришів я маю багато. А дружу з Юрком. Я поважаю свого друга за сміливість, готовність прийти на допомогу.


Уроки за 21 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Микола Сулима «Змалювати маму». Узагальнення знань і умінь із розділу.
• Вступна бесіда.
До Дня матері прийнято готувати подарунки. Чи вирішив ти, що подаруєш?
- А зараз  прочитай вірш, який тобі підкаже, що можна подарувати мамі.
• Читання вірша Миколи Сулими «Змалювати маму» с.80 Букваря
Прочитай вірш напівголосно самостійно.
- Чи змалювала дитина свою маму?
- Чому, на думку дитини, це неможливо?
- А зараз прочитай вголос, виразно.
• Аналіз змісту прочитаного.
- Які олівці має персонаж вірша?
- Що він буде ними малювати?
- Чому не буде малювати маму?
- Який подарунок їй зробить?
• Слухання вірша, порівняння змісту.
- А от поет Ян Петерс радить намалювати маму. Послухай вірш і дізнайся, як саме.
           *   *   *
— Намалюю маму.
— А покажеш як?
— Дуже холодно навкруг,
А у центрі сонце. Так.
                                                        Ян Петерс
- Чому поет такою уявляє маму? Чи згоден ти з ним? Що ще б зміг додати?
- Якщо хочеш,  намалюй свою маму, а потім подаруй портрет  на свято.
• Слухання пісні, обговорення її змісту.
НАМАЛЮЮ  МАМУ
Я не можу сказати словами,
Як я сильно люблю свою маму,
І пісень всіх не переспівати,
Щоб мої почуття передати.
Я візьму в руки фарби чарівні
І змалюю картину яскраву.
На ній образ ласкавий і ніжний –
Моя мила усміхнена мама.
               Оксана Кудряшова
Послухай пісню «Намалюю маму» (слова і музика Оксани Кудряшової) у виконанні Дар’ї Коджебаш.  Режим доступу:
- Якими способами дівчинка хотіла спочатку показати свою сильну любов до мами? (Сказати словами, заспівати пісню.)
- Що вона зробила потім? (Взяла чарівні фарби, намалювала маму.)
·        Узагальнення знань
-         Давай повторимо, що читали в цьому розділі. Дай відповіді на запитання с. 81 Букваря.
Ти, молодець!

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма.
·        Каліграфічна хвилинка
Сьогодні повторимо написання великих літер Я, Ю, Є, Ї.
 Які  звуки   вони позначають на початку складу? (Звукосполучення м’якого приголосного [й’] з голосним.)
- Які з цих букв позначають голосний звук і м’якість приголосного? (Усі, крім літери Ї.)
- Прочитай склади та запиши їх: ня, ян, ню, юн, нє, єн, ні, їн.
Списування з пропущеними буквами.
Прочитай  вірш, додрукуй букви, яких не вистачає, спиш текст.
На мольберті … малю…
Міс…ць, зіроньку ….сну.
Братика, сестричку Милу,
І матус… мо… милу.
·        Пояснювальний диктант
-         Які слова пишуться з великої літери?
-         Прочитай слова, встав пропущені букви. …ля, ….ся, …гор, …вген, ….ринка.
-          Запиши слова  та речення під диктовку: Юля, Яся, Єгор, Євген, Яринка.
Юля та Яся – подруги.Уроки за 17 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Юрій Ярмиш «Дрібний дощик». Вдосконалення навички читання вголос.
Сьогодні ми продовжимо вивчати тему «Про маму».
• Вступна бесіда.
- Відгадай загадку.
Щось холодне і сердите
Сіється, немов крізь сито,
На сади, луги й поля.
Стала мокрою земля.
                   (Дощ)
- Пригадай, які бувають дощі?
- Коли про дощ кажуть, що він сіється, немов крізь сито?
- Чи подобається тобі дощова погода? Так чи ні? Чому?
- Який  буває у тебе настрій, коли дощ падає кілька днів поспіль?
- А якщо ти цими дощовими днями мусиш сидіти сам вдома?
- Що тоді тобі хочеться зробити?
• Первинне сприймання тексту.
Прочитай оповідання Юрія Ярмиша «Дрібний дощик» ( с. 78 – 79 Букваря)  напівголосно самостійно.
·        Дай відповіді на запитаннями.
- Як ти вважаєш, це була казка чи оповідання?
- Чи розмовляли з хлопчиком дощик, сонечко і веселка?
- Який дощик описаний у тексті?
Читання тексту учнями, аналіз його змісту.
Прочитай ще раз оповідання вголос за частинами і вибірково.
- Про що розповідає автор?
- Як ти гадаєш, хто звертається до дощика? (Автор, можливо, дитина, від імені якої автор веде розповідь).
- Про що дитина просить дощика? Зачитай ці рядки.
- Чим погрожує йому?
- Якими словами характеризується дощик? (Дрібний, дурненький, прохолодний, набридливий.)
- Чому саме ці слова вживаються?
- Чи можна вважати, що дощик поступово змінюється?
- Із яким проханням дитина звертається до Сонця й Веселки? Про що це свідчить?
- Як ставиться дитина до мами? З чого це видно?
- Якою ти уявляєш дитину? (Доброю, турботливою, сміливою.)
- Порівняй текст і малюнок. Чи відповідають вони один одному? Щоб ти змінив на малюнку?
• Виразне читання окличних речень.
Зверни увагу  на те, що в оповіданні Юрія Ярмиша «Дрібний дощик» багато речень, у кінці яких стоїть знак оклику. Знайди їх у тексті, прочитай і досліди, чи з однаковим настроєм, однаковою інтонацією треба їх читати.
речень зі знаком оклику можуть бути різний зміст і настрій. Тому їх треба читати з відповідними інтонаціями).

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання букв я, ю, є, ї у їхніх звукових значеннях. Списування з пропущеними буквами. Вибірковий диктант.
• Каліграфічна хвилинка.
У додаткових зошитах з похилою лінією  запиши дату по середині рядка.
- Сьогодні на уроці ти потренуєшся в красивому написанні великої і малої букви П, п.
На першому рядку після дати запиши окремі букви і склади або буквосполучення : П п   П п    По  пор  пт
На другому рядку запиши слова та пригадайте, що вони означають:  портрет, пейзаж, палітра.
• Лексико-граматична вправа.
Ти продовжиш на уроці говорити, читати і писати про  маму. Минулого разу ти згадав, якими ніжними словами її можна називати. Сьогодні спробуй дібрати якомога більше слів для розповіді про її характер. Яка мама? (добра, ніжна, лагідна, мудра, рідна, єдина, весела, кохана, турботлива, красива, мила, щира тощо)
- Запиши словосполучення: Мама ( яка?)…..
- Усно склади зі словами речення. 
• Формування орфографічної навички.
Подивись   на   букви: Ї ,Я, ,Ю, Є .  Які  звуки   вони позначають на початку складу? (Звукосполучення м’якого приголосного [й’] з голосним.)
- Які з цих букв позначають голосний звук і м’якість приголосного? (Усі, крім літери Ї.)
- Напиши слова – назви тварин:  Ящірка, в’юн, їжак, єнот.
• Списування з пропущеними буквами.
Прочитай вірш. Додрукуй букви, яких не вистачає, спиши вірш.
Я малю.. радість, .. малю.. літо,
Мамочку і тата, сонце золоте.
У мо..м малюнку поле .. і квіти,
І веселка в небі кольором цвіте!
Надія Красоткіна
Вибірковий диктант.
Запиши тільки ті слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають звукосполучення м’якого приголосного [й’] з голосним на початку слова.

Слова для диктанту: лялька, ягня, людина, юнак, лебідь, єгер, індик, їжак

Уроки за 15 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Василь Сухомлинський «Найласкавіші руки». Спостереження за особливостями зображення персонажа. Розповідь за аналогією до прочитаного.
·        Відгадай загадку і дізнайся, кому присвячується  цей урок.
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона нас пестить, тішить,

Завжди скрізь буває з нами.

Відгадайте, хто це?...                   (Мама.)

Кажуть, що з мами починається все на цьому світі. Ось як про це написав Анатолій Костецький. Послухай.
УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАМИ
Можна у світі багато зробити:
Перетворити зиму на літо,

Можна моря й океани здолати,

Гору найвищу штурмом узяти.

Можна пройти крізь пустелі та хащі…

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами.

Анатолій Костецький
·                   Послухай пісню «Мамочка моя» у виконанні дуету «Зелений вітер»  (слова та музика Наталії Май). Можеш на екрані читати слова і підспівувати.
Режим доступу:  https://www.youtube.com/watch?v=whxHsJEPCPo
• Вступна бесіда.
Якби тебе попросили описати свою маму, про що ти б згадав в першу чергу: зовнішній вигляд чи характер?
- Спробуй описати зовнішність своєї мами так, щоб її могли впізнати серед інших людей. На що ти будеш звертати увагу?
- Зараз я пропоную тобі прочитати оповідання, у якому свою маму описує маленька дівчинка. Цікаво, як їй це вдалося?
Читання тексту, аналіз його змісту.
Прочитай оповідання Василя Сухомлинського «Найласкавіші руки» в Букварі (с. 77–78) напівголосно самостійно,  вголос.
Дай відповіді на  запитання.
- Куди поїхали мама й донька?
- Як дівчинка загубилася?
- Хто допомагав дівчинці знайти маму? Яким чином?
- Як Оля описала свою матусю?
• Слухання пісні про маму.
Послухай «Пісню про матусю» (сл. Лариса Ратич, муз. Анна  Олєйнікова)  у  виконанні  Анастасії  Карабан.  Режим доступу:
Як у пісні описується мама?
- Які слова вжито з частинкою «най»?
• Розповідь за аналогією до прочитаного.
Спробуй сам розповісти про свою матусю, описати її за допомогою запитань:
- Як звуть маму?
- Які в неї очі, волосся, руки?
- Чим вона займається? Де і ким працює?
- Які квіти найбільше любить? Тощо.
Молодець!
·        Намалюй портрет своєї матусі.


Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — буквосполучення дж, дз, їхнє звукове значення. Списування з друкованого тексту. Пояснювальний диктант.
• Каліграфічна хвилинка.
Розгорни додатковий зошит в похилу лінію. На першому рядку посередині запиши дату.
- Сьогодні для нашого уроку важливо потренуватися в красивому написанні великої і малої букви Н, н.
- На першому рядку після дати потренуйся писати окремі букви по черзі і поєднання з ними: Нн   Нн   не   ньк  най  жні
- На другому рядку напиши речення. Підкресліть у словах букву Н, н.
Найніжніша моя ненька!
• Словникова робота.
Сьогодні ми говоримо, читаємо і пишемо про  маму. Давай згадаємо, якими ніжними словами її можна називати.
(Мама, мамочка, мамонько, матінка, матуся, матуня, мамуня,  мамуся, неня, ненечко, ненька.)
Запиши три слова, якими ти найчастіше звертаєшся до своєї мами.
• Фонетико-графічна вправа.
На наступному рядку накресли і заповни звукові схеми слів матуся, ненька.
- За допомогою яких букв позначено м’якість приголосних звуків у кожному слові? (Буква я, знак м’якшення.)
- Чому у слові ненька вживається знак м’якшення? (Бо після м’якого [н’] вимовляється твердий [к].)
·                   Списування з друкованого тексту.
-         Із  оповідання Василя Сухомлинського «Найласкавіші руки» спиши оголошення, яке люди оголосили по радіо. (с.78)
·        Запиши під диктовку останнє речення цього оповідання. (І мама знайшлася.)


                              Чудово!

Уроки за 14 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Олександр Богемський «Уклоніться квіточці». Виразне читання в особах. Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Удосконалення навички читання.
·        Послухай вірш. Чому автор дав йому назву «Добрі слова»?
ДОБРІ  СЛОВА
«Доброго ранку!» — мовлю за звичаєм.

«Доброго ранку!» — кожному зичу я.

«Доброго дня вам!» — людям бажаю.

«Вечором добрим!» — стрічних вітаю.

І посміхаються в відповідь люди,

Добрі слова ж бо для кожного любі.

                                      В. Бірюков
Зи́чити — бажати.
- Які слова ввічливості згадані? Як названі? Чому?
- Чому люди посміхаються у відповідь?
- Який рядок у вірші звучить, як прислів’я? (Добрі слова для кожного любі.)
• Читання вірша.
Прочитай вірша Олександра Богемського «Уклоніться квіточці» вголос с.75 Букваря.
Дай відповідь на запитання підручника (с. 75).
·        Доповни речення:
Уклоніться (чому?)… кожній квіточці.
Побажайте (чого?)… красного літа.
Прочитай і відгадай загадку. Як вона пов’язана зі змістом вірша?
- Розглянь ілюстрацію. До чого — вірша чи загадки — вона більше підходить? (До вірша, бо в ньому згадується квітка.)
• Склади правила чемної людини.
У народі кажуть: чемні діти – наче квіти. Давай створимо «Квітку чемності».
На пелюстках надрукуй речення, додай малюнки.
УЗАГАЛЬНЮЄМО ПРОЧИТАНЕ В РОЗДІЛІ
 «Прочитай — пригадай» (с. 76).
1. Пригадай слова ввічливості, додавай їх за римами
До смаку усім сніданок
з привітанням… «Добрий ранок!».
Якщо дружиш ти з… «Будь ласка»,
то життя, неначе казка.
Щиро скажеш ти… «Привіт!»,
усміхнеться цілий світ.
 2. Щоб дізнатися, які ввічливі слова згадуються у творах розділу найчастіше,  треба  погортати  сторінки   Букваря,  вибірково  зачитати   слова ввічливості,  полічити їх.
Слова «Будь ласка!» зустрічаються в даному розділі Букваря чотири рази: у квітках (с. 70), у вірші Варвари Гринько «Рідна мова» (с. 71), у словах хлопчика в оповіданні Алли Потапової «Чемний» Миколка (с. 73, с. 74).
Також чотири рази можна прочитати слова «Доброго ранку! Добрий ранок!»: у переліку слів для вітання (с. 70), у вірші Варвари Гринько «Рідна мова» (с. 71), у вірші Анатолія Костецького «Як зробити день веселим?» (с. 72),  у вірші Ігоря Січовика «Плутанина» (с. 74).
Тричі у творах розділу трапляються слова «Спасибі!» (с. 70, 71, 73), «Дякую!» (с. 70, 74, 74).
3. Для відповіді на третє запитання треба розплутати «Плутанку», а для перевірки правильності зачитати уривок із вірша Варвари Гринько «Рідна мова» (с. 71).
Молодець!

Українська мова
Письмо
Тема:  Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букви щ. Списування з доповненням речень словами. Пояснювальний диктант.
·        Каліграфічна хвилинка
Розгорніть додаткові зошити в похилу лінію. На першому рядку посередині запишіть дату.
- Для нашого уроку сьогодні важливо потренуватися в красивому написанні великої і малої букви Щ,щ.
- На першому рядку після дати потренуйтеся писати окремі букви по черзі і поєднання з ними: Щ Щ щ щ ще ещ щи щир
- Скільки звуків у складах? Назви їх «ланцюжком».
ща   що   щу   щи   ще   щі
- Запиши ці склади в зошиті. Скільки букв знадобиться для позначення приголосних звуків?
- Прочитай народні вислови. Як ти розумієш їх?
1. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.
2. Краще чемно відмовити, ніж образливо дати.
3. Слова щирого вітання дорожчі за частування.
- На третьому рядку напишіть першій вислів.
Фонетико-графічна вправа.
Що означать слова щирий? (Відвертий, правдивий. Той, хто висловлює свої думки і почуття прямо, безкорисливо.)
Накресли і заповни звукову схему слова щирий. Під звуковими позначками надрукуй букви, вказуючи лініями, який саме звук або звуки якою буквою позначається.
- Чому у слові різна кількість звуків і букв?
- Назви першу букву у слові. Які звуки вона позначає?
Списування з доповненням речень словами.
Прочитай слова. Коли ми так говоримо?
щире    щедре    щільне
- Назви слово за визначенням:
1) таке, що охоче ділиться своїм майном, коштами, не шкодує витрачати що-небудь… (щедре);
2) таке, що має складові частини, які міцно з’єднані між собою… – (щільне);
3) таке, що висловлює свої думки і почуття прямо, безкорисливо, відверто… (щире).
- Прочитай речення. Усно додай в них слова за змістом.
Усім приємне … слово.
… серце  дарує  ласку.
·        Спиши перше речення, а друге запиши під диктовку.

Чудово!
Уроки за 13 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Алла Потапова «Чемний» Миколка». Ігор Січовик «Плутанина».
Сьогодні ти більше дізнаєшся про чемність – одну з найважливіших рис вихованої людини. З доброю, чуйною та ввічливою людиною завжди хочеться спілкуватися, бути поруч із нею.
Вступна бесіда.
- Як ти гадаєш, чи досить знати слова ввічливості і правила чемної поведінки, щоб бути вихованою людиною?
- Чи може бути людина чемною, якщо вона не вживає слів ввічливості?
- Що важливіше: чемні слова чи чемні вчинки?
• Первинне сприймання тексту.
Прочитай оповідання Алли Потапової «Чемний» Миколка» в Букварі (с. 73–74)
·               Дай відповіді на запитання:
- Коли прибіг Миколка до школи?
- Хто його перейняв?
- Як ти розумієш слова «чергова перейняла Миколку»? (Зупинила під час руху, перехопила, затримала, перетинаючи шлях.)
- Яке зауваження зробила чергова? Прочитай ці слова.
- Із якою інтонацією їх треба читати? (Докору.)
- Що їй відповів Миколка? Прочитай, як він це зробив.
- З якою інтонацією? (Ввічливо, наче вибачаючись.)
- Як Миколка повів себе з черговою?
- Що треба було зробити Миколці в такій ситуації? (Вибачитися і прибрати за собою.)
- Котрим  Миколка забіг до класу? Прочитай  речення.
- Що встиг зробити хлопчик на вході? Які слова при цьому вимовив?
- Що відказала Оксанка? Прочитай.
- Чому Миколка не погодився з дівчинкою?
- Як поводився б Миколка біля дверей класу, якби він насправді був чемним? (Пропустив би дівчинку вперед, не смикав би її за кіски.)
Аналіз головної думки твору.
- Якими словами закінчується оповідання. Зачитай.
- Чи дає автор відповідь на запитання?
- Як ти вважаєш, чи справді Миколка був чемним?
- Що б ти йому порадив?
- Зверни увагу на заголовок. Чому слово «чемний» взято в лапки?
- Який висновок із прочитаного можеш для себе зробити? (Не досить тільки знати ввічливі слова, ще треба виконувати правила чемної поведінки.)
Читання вірша Ігоря Січовика «Плутанина».
Прочитай вірш.
- Чи все правильно говорила дівчинка?
Вибери, на твою думку, правильну відповідь:
- Ясочка неправильно вживала слова ввічливості, оскільки:
а) не вміла їх правильно вживати;
б) вирішила подратувати батьків;
в) вирішила пожартувати з ними?
- Чи можна вважати Ясочку чемною дівчинкою?
а) так, бо жартуючи неправильно вживає слова ввічливості;
б) ні, бо неправильно вживає слова ввічливості.
·        Запам'ятай правила ввічливості
Правила вітання:
1. Першим вітається: молодший із старшим; той, хто проходить повз когось або переганяє його; той, хто підходить до гурту; той, хто заходить у приміщення.
2. Вітаючись, треба: привітно усміхнутися і дивитися людині у вічі;  вийняти руки з кишень, зняти темні окуляри, витягти навушники.
3. Словами «Доброго ранку!», «Добрий день!», «Добридень!», «Добрий вечір!», «Вітаю!», «Здрастуйте!» користуються всі – і дорослі, й діти. Словами ж «Здоров!», «Привіт!», «Салют!» можуть вітатися ровесники та товариші, але до старших з ними звертатися неприпустимо! 
Правила подяки:
1. Виявом чемності є висловлення подяки за добре слово, послугу, допомогу, підтримку тощо.
2. Для    висловлення    подяки    користуються    словами «Дякую!», «Спасибі!», «Я вдячна / вдячний тобі», «Моя тобі подяка», «Прийми подяку».
3. Для посилення почуттів до слова «дякую» додають слова «дуже»,  «щиро», «сердечно», «безмежно», «від усього серця» тощо.
4. Для відповіді на подяку вживають слова «Будь ласка!», «Прошу!», «Нема за що (дякувати)», «Не варто дякувати», «Мені було приємно тобі (Вам) допомогти», «Я рада / радий, що ти задоволений / задоволена», «Це я мав би тобі (Вам) дякувати» тощо.
Правила вибачення:
1. Помилки роблять усі. Вони складають частину нашого життя. Якщо ти поводився погано, образив когось, завдав неприємності, зробив іншим боляче,  то  дуже важливо показати, що ти усвідомив свою помилку, вибачитися і намагатися більше так не чинити.
2. Для вибачення користуються словами «Вибачте!», «Пробачте!», «Мені прикро!», «Перепрошую!», «Даруйте!». Але не можна казати «Я вибачаюся!», бо так ви нібито вибачаєте самі себе.
3. Якщо людину вибачили, то говорять у відповідь «Добре!», «Гаразд!», «Так, звісно!» тощо. Важливо вибачити провину швидко і щиро.

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з друкованого тексту.
Каліграфічна хвилинка.
Розгорни зошит в похилу лінію. На першому рядку посередині запиши дату.
- Для нашого уроку сьогодні важливо потренуватися в красивому написанні великої і малої букви Ч, ч.
- На першому рядку після дати потренуйся писати окремі букви по черзі і поєднання з ними: Ч  Ч  ч  ч  че  еч  чко  очк
- На другому рядку напиши слова: чемне  словечко  сердечко
Фонетико-графічна вправа.
Накресли і заповни звукову схему слова чемність.
 - Що позначає в другому складі  буква і? (Голосний звук [і] та м’якість звука [н’].)
- Чому для позначення м’якості звука [т’] використано знак м’якшення? (Звук вимовляється в кінці слова.)
- Зверни увагу, звук [с’] перед звуком [т’] також вимовляється пом’якшено, хоча на письмі ми цього не позначаємо.
·               На наступному рядку запиши речення.
Чемність – перша чеснота.
• Словникова робота.
- Яку людину можна назвати чемною?
- Що слід робити, щоб тебе вважали чемною людиною?
·               Списування з друкованого тексту
-                Спиши вірш Ігора Січовика «Плутанка»


Уроки за 10 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
ТЕМА. Слова ввічливості. Варвара Гринько «Рідна мова». Анатолій Костецький «Як зробити день веселим». Удосконалення навички читання.

- Сьогодні ти починаєш вивчати новий розділ «Слова ввічливості».    
 - Як ти розумієш слово «ввічливість»? (Слово «ввічливість» пов’язане зі словом очі. Ввічливий — той, хто дивиться прямо в очі, у вічі, не маючи лихих намірів.)
- Здрастуйте! Добрий день! Я кажу: «Здрастуйте!» Отже, бажаю вам здоров’я. Я кажу: «Добрий день!» Отже, бажаю, щоб день був вдалим, щасливим.
Різними мовами звучать привітання «Добрий день!»:
«Ґутен Таґ!» — кажуть німці,
«Ґуд Монінґ!» — англійці й американці,
«Салам Алейкум!» — татари.
Колись під час зустрічі європейці підіймали капелюха, мовляв: «Я тебе не боюся. Бачиш, моя голова відкрита. Я тобі довіряю». Вітаючись, знімали також рукавичку: «Не бійся! Ось тобі моя тепла рука. Зброї в мене в руках немає». «Я до тебе прийшов із добром».
Ці звичаї європейців збереглися до наших часів.
-         Які слова ввічливі ти знаєш?
·        Прочитай їх на с. 70 Букваря.
   Перегляд відеозапису.
- То що ж таке ввічливість і навіщо вона потрібна людям? Дати відповідь на це запитання тобі допоможе перегляд відеозапису «Ввічливість». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mYJQGyqN5mU
- Які бувають слова? (Хороші і погані, як добро і зло.)
- Як відчуває себе людина, почувши погані слова – образу, докір, різке зауваження? (Погіршується настрій, зникає бажання робити щось корисне.)
- А як почувається людина, почувши добрі слова? (Настрій покращується, виникає бажання робити щось корисне.)
- Про що треба пам’ятати ввічливій людині?
- Які добрі жести треба робити протягом дня?
- Що приємно, а що гірко бачити?
·        Прочитай вголос вірш Варвари Гринько «Рідна мова» с. 71 Букваря.
-         Із чим порівнюється наша мова?
-         Які ввічливі слова згадуються у вірші?
-         Коли ними слід користуватися?
·        Прочитай вголос вірш Анатолія Костецького «Як зробити день веселим?» с. 72 Букваря.
-  До кого звертається поет? До когось одного чи до кожного з вас?
- Які ввічливі слова радить сказати?
- Чому день буде веселим?
- А з ким вітаєтеся ви? Як? Кому усміхаєтеся?
- Отже, що радить зробити поет, щоб день був веселим?
- Кажуть, як день розпочнеш, так і закінчиш. Тому й розпочинають люди день із вітання: «Доброго Вам ранку» — як побажання доброго й щасливого майбутнього дня.
·        Послухай пісню «Доброго ранку!» у виконанні Олени Березюк, уважно роздивись відеозапис до неї. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LmQoGk7rp9A
- Кому в пісні бажають доброго ранку? (Україні, її містам і селам, їхнім мешканцям, усім людям.)
- Які висловлюються побажання? (Щастя і миру, кохання.)
- Який настрій передає музика?
- Які міста ти впізнав у відеоролику?
- Що тобі сподобалося найбільше?

Українська мова
Письмо
Тема: Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букв г, ґ. Вибіркове списування. Попереджувальний диктант.

• Каліграфічна хвилинка.
- Розгорни пропис там, де ти писав минулого уроку. Яка це сторінка? Які писемні літери ти повторював? (Сторінка 63, букви Е – З,  В – Б, Д.)
- Перегорни аркуш. Що ти можеш сказати про наступну сторінку? (Вона остання і чиста, без зразків.)
- Отже, ти вже повторив всі групи писемних букв за схожими елементами. Тому сьогодні на уроці ти починаєш писати, як другокласник, проводити каліграфічну хвилинку.
- На першому рядку посередині запиши дату.
- Для нашого уроку сьогодні важливо потренуватися в красивому написанні великої букви Д. Як ти вважаєш, чому? (Багато слів ввічливості нею починаються.)
- На першому рядку після дати потренуйтеся писати довгу похилу лінію з лежачою петлею і велику букву Д окремо, як і на минулому уроці. (Зразок знаходиться на с. 63.)
- На другому рядку відпрацюй поєднання літер: верхнє безвідривне, середнє відривне і нижнє безвідривне: Ди   Ду   До  Да  Дя
• Фонетико-графічна вправа.
Спробуй в прописах накреслити і заповнити звукову схему слова дякую.
- Послухай скоромовку. Які ввічливі слова в ній використовуються?
Ґава і галка
Сіли на ґанку
І привіталися:
- Доброго ранку!
З інтернет - ресурсів
- Які перші звуки у словах ґава, галка, ґанок. (Звуки [ґ],  [г].)
- Який із цих звуків чується в привітанні «Доброго ранку»? (Звук [г].)
- Пригадай, якими буквами позначаються звуки [ґ], [г].
- Напиши у прописах окремі букви і склади: Ґ   ґ   Ґа  ґа    Г  г   Га  га
• Письмо попереджувального диктанту.
- Прочитай речення зі скоромовки.
Ґава і галка сіли на ґанку.
- Скільки в ньому слів? Назви короткі  «слова-помічники».
- У яких словах пишеться буква Ґ, ґ ? А в якому слові буква г?
- Як починаємо писати перше слово в реченні? Який знак у кінці?
- Попроси дорослих продиктувати тобі це речення.
Я вітаю тебе із тим, що ти закінчив пропис. Тепер ти, майже як другокласник, будеш писати тільки в додатковому зошиті.Уроки за 8 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
Тема: Платон Воронько «Не будь козою». Володимир Орлов «Що не можна купити». Виразне читання віршів. З’ясування головної думки (про що хотів повідомити письменник, з якою метою). 
·        Вступне слово вчителя
-         Наш урок ми почнемо із заклички, прочитай її :
Сонечко, зійди,
З неба нам світи,
Золотом засяй,
Землю звеселяй.
- До кого в ній звертаємося, чому? (До сонця, без якого не буде життя на Землі).
- Так, справді Сонце дає життя усьому, що нас оточує. Але й у кожному із нас є маленьке сонечко. Це сонечко — доброта. Добра людина — це та, яка любить інших людей і допомагає їм. Добра людина любить природу й оберігає її. А любов і допомога зігрівають, як сонце.
- Як ти гадаєш, чи потребує краса природи нашого захисту, нашої доброти? Як можна оберігати її красу і неповторність?
- От сьогодні і поговоримо, почитаємо про це.
·        Первинне сприймання тексту.
Прочитай вірш Платона Воронька «Не будь козою». С.67 Букваря
Дай відповіді на запитання.
- Хто є персонажем цього вірша?
- Що побачила коза?
- Якою була лоза? (Кущ лози був рясний, густий, зелений, красивий.)
- Що вирішила коза, побачивши лозу?
- Як описана радість кози?
- Що вона зробила з лозою?
- Які рядки цієї частини вірша можна перетворити на скоромовку? (Тріщить лоза, гризе коза.)
- До кого звертається автор із проханням — до кози, чи до малят?
- Що просить поет? Від чого застерігає?
- Як ти гадаєш, для чого поет написав цей вірш? Що головне він хотів сказати?
·        Намалюй відповідний  умовний знак охорони природи (Не рви квіток! Не псуй гілок!)
·        Прочитай вірш Володимира Орлова «Що не можна купити?». С 68
Дай відповіді на запитання.
- Що можна купити? Як про це сказано у вірші? Прочитай.
- Дай словами вірша відповідь на запитання, винесене в заголовок.
- Чи згоден ти з поетом?
- Який висновок ти можеш зробити з прочитаного?
(Бережи красу природи. Бо тільки вона зможе врятувати світ!
Я зірвав квітку – і вона зів’яла.
Я спіймав метелика – і він помер у мене на руках.
І тоді я зрозумів, що до краси можна доторкнутися тільки…
(серцем, душею)!)

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати схожі великі букви Е — З, В — Б та літеру Д. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
·        Вступне слово. Письмо букв схожих за написанням.
- Сьогодні ти будеш повторювати написання схожих великих букв, щоб ти їх не плутав між собою.
Розглянь дві великі букви Е – З. Тепер розглянь ще одну пару великих писемних літер. Яким елементом відрізняються букви Б – В?
В прописі (с. 63) на першому рядку напиши чотири великих букви порід зі зразком, а на другому – велику букву Д, чергуючи її із зображенням окремого елементу – довгої похилої лінії з лежачою петлею.
Поєднання букв у   словах.
- Прочитай слова на трьох наступних рядках. Чому вони написані з великої букви? (Імена людей.)
- Чи є в нашому класі учениці чи учні з такими іменами?
- Чим поєднання букви Е з наступною малою літерою відрізняється від поєднань великих букв З, Б, В? (Для букви Е не потрібна  додаткова з’єднувальна лінія.)
Запиши імена біля зразків 1-2 рази.
Дописування букв у словах.
- На наступному рядку написані назви чотирьох річок із пропущеними першими буквами. Треба здогадатися, яку саме літеру додати і дописати у них велику букву Д: Дон, Дніпро, Десна, Дунай.
- Яка з річок протікає в Києві?
- Чи відомі тобі інші річки?
- Те, що назви річок починаються з літери Д, не випадково. Бо в давнину слова «дона», «дуна» та інші схожі за звучанням  означали просто «вода» або «ріка». Зверни увагу,  що в кожної річки є дно. Це слово теж походить від давнього слова «дона».
Списування з друкованого шрифту в прописах.
- Прочитай речення в плутанці. Чи можна його назвати прислів’ям?
- Як ти розумієш прочитане речення?
- Яким буває весняний день? (Теплим, сонячним, радісним.) Ось і від доброго слова стає тепло і радісно на  душі.
Спиши речення з друкованого шрифту.
Списування з друкованого шрифту.
- Ще раз прочитай в Букварі (с. 67) останні три рядки у вірші Платона Воронька. До чого закликає автор?
- Зроби кожний рядок окремим реченням. Який знак поставиш в них? (Знак оклику.)
Не рви квіток!
Не псуй гілок!
Не будь, мала, козою!
- Спиши ці речення.
Письмо диктанту.
- Прочитай в Букварі (с. 68), як називається вірш Володимира Орлова.
Що не можна купити?
- Скільки в ньому слів?
- Які звуки позначає буква щ в першому слові? (Звукосполучення [шч].)
- Що спільне в першому і другому слові? (Короткі слова, по дві букви.)
- Скільки складів у слові можна? Яка буква стоїть у кінці?
- А скільки складів у слові купити? Яка буква трапляється двічі?
- Який знак стоїть у кінці речення?
Попроси тобі продиктувати це речення.
Молодець! У тебе все вийшло!Уроки за 7 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
ТЕМА. Наталка Бабенко «Хмарки». Наталія Свойкіна «Хмаринки». Читання у відповідному темпі. Розповідь на основі власних спостережень.
·        Вступне слово
- Сьогодні ти продовжиш читати твори про природу. А про що саме, допоможе дізнатися тобі ребус.
Х + МАРКА – КА + КИТ – Т = ХМАРКИ
- Якими бувають хмарки?
- Пригадай, що ми говорили про хмарки, коли вивчали на уроці читання букву Х.
- Що таке хмари? Звідки вони з’являються на небі?
- Чи подобається тобі дивитися на небо?
- Що на ньому можна побачити вдень? А вночі?
- За яким небом, нічним чи денним, тобі більше подобається спостерігати?
- Послухай, що про це говориться в оповіданні Наталки Бабенко  «Хмарки».
Первинне сприймання тексту.
Прочитай  вголос оповідання Наталки Бабенко  «Хмарки» (с. 65).
- Чому татові подобається дивитися на хмарки?
- Що стали робити діти після слів батька?
Прочитай текст ще раз та дай відповіді на запитання.
Бесіда за прочитаним і вибіркове читання.
- Яким побачили небо діти?
- На що був схожий місяць?
- Чому дітям не подобається небо вдень?
- Що пояснив їм тато?
- Що він побачив на небі?
- Персонажів яких казок побачив тато?
- Розглянь світлини (с. 65). Кого нагадують зображені на них хмарки?
- У вільний час виконай завдання підручника на с. 66.
Прочитай вірш  Наталії Свойкіної «Хмаринки» у Букварі (с. 66). Що ти побачив  спільне між віршем Наталії Свойкіної та оповіданням Наталки Бабенко?
Аналіз змісту вірша.
- Чи запам’ятав ти з першого разу, на що схожі хмаринки?
Ще раз уважно прочитай чотири рядки вірша, уточни, на що саме схожі хмаринки,  намалюй відповідні малюнки  в альбомі.
Пограй у гру «На що схожі хмарки?» Ольги Тихомирової. Режим доступу: http://logo-raduga.ru/all-room-list/oblaka
Виразне читання вірша.
Прочитай виразно вірш, зверни увагу на інтонацію перелічування предметів, на які схожі хмарки. Саме ці слова треба виділяти голосом, як основні (логічний наголос). Два останні рядки краще читати зачаровано і з проханням.
Влаштуй вдома конкурс на краще виконання вірша.
Послухай пісню «Хмарки» (слова і музика Наталії Май) у виконанні Єви Галаган. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1XmPAHGe2ss
Про що сьогодні читав на уроці?
- Що найбільше сподобалося?
- Які порівняння хмарок тобі видалися найточнішими? Кумедними?
Спробуй  скласти казку про хмаринку. Розкажи, що вона бачить згори? Які пригоди на неї чекають? Що корисне, добре може зробити хмарка? Намалюй до казки ілюстрацію.
Бажаю успіху!

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати велику букву О та літери з півовалами. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
Повторення написання групи великих літер.
- Сьогодні на уроці ти будеш повторювати написання великих букв, які можна сконструювати за допомогою певних елементів. Розглянь їх на сторінці в прописі (с.62)
- Розташуйте букви від простої до складної.
Напиши літери в прописах (с. 62) на вільному рядку під зразком.
Поєднання букв у складах.
- Розглянь поєднання літер на наступних двох рядках. Назви ті склади чи буквосполучення, у яких використовується:
• верхнє безвідривне поєднання (Св);
• середнє безвідривне поєднання (Ег, Же);
• середнє відривне поєднання (Ха);
• нижнє безвідривне поєднання (Ол).
Запиши склади по одному разу біля зразків.
Відновлення і запис деформованих речень.
Гра «Речення розсипалися»
Прочитай слова й усно склади з них речення?
- Яке з двох слів, що пишуться з великої літери, ти обрав для початку кожного речення?
- Напиши речення на вільних рядках під набором слів.
Сергій відвідав Єгипет.
Ольга мешкає в Сумах.
Женя живе в Житомирі.
Списування з друкованого шрифту.
- Ще раз прочитай в Букварі (с. 66) останній рядок у вірші Наталії Свойкіної про хмаринки. На що бувають схожі хмаринки?
- Які  слова в реченнях однакові? А які мають близьке значення?
Бувають хмаринки подібні на казку.
Хмаринки схожі на казку.
Спиши ці речення


Уроки за 6 квітня 2020 року
Українська мова
Читання
ТЕМА. Юрій Ярмиш «Джерельце». Анатолій Качан «Джерельце». Характеристики персонажів і їхніх вчинків. Вибіркове читання на доведення власних думок, висновків. Розповідь на основі прочитаних творів і власного досвіду.
- Сьогодні ти продовжиш читати твори про природу. А про що саме ти дізнаєшся, коли відгадаєш  загадку:
З-під землі потік пробився
І на сонці заіскрився.
З нього воду п’є село,
А звуть його…  (джерело).
- Чи бував ти біля джерела?
- Чи пив з нього водичку? Якою вона була?
- Ти вже читав про джерела. На якому уроці це було?
- Чим корисні джерела?
Розповідь учителя з елементами бесіди.
- Часто джерела називають цілющими. Чому? (Бо вода в них чиста і містить багато корисних для нас речовин.)
 - Існує така легенда про джерело. З давніх-давен на землі українській жили люди сильні, добрі, красиві. Звідки вони брали ту красу і здоров’я? Виявляється, вони пили студену воду з джерела, вода якого витікала з-під землі. У землі вона і брала цілющу силу. Навколо джерела люди будували криниці. Пили воду, вмивалися, ставали дужими і здоровими.
- Чи бував ти у таких місцях, де люди для покращення здоров’я щодня п’ють джерельну воду, приймають лікувальні ванни?
 «Жива вода» – так говорять про цілющі джерела. Біля багатьох із них виросли відомі курорти, такі як: Миргород, Моршин, Трускавець. Унікальні джерела, подаровані самою природою, протягом багатьох століть допомагають відновлювати сили, дарують міцне здоров’я.
Але існує в нашому рідному краї багато інших невідомих джерел і джерелець. І так хочеться, щоб вода в них завжди весело дзюрчала, текла і переливалася кришталем від чистоти, щоб  усі подорожні та лісові тваринки могли пити смачну і прохолодну джерельну воду.
- Як ти вважаєш, від чого це залежить?
Читання казки учнями.
Прочитай вголос казку Юрія Ярмиша «Джерельце» с. 63-64
Дай відповіді на запитання:
- Де відбувалися казкові події? (В місті.)
- Яка людина там жила? Прочитай.
- Де пробилося мале Джерельце? (На головній площі міста.)
- Через що воно пробилося? (Крізь товстий шар асфальту.)
- Як ти вважаєш, чи легко було Джерельцю це зробити?
- Що звеліла Людина, яка ніколи не посміхалася? Прочитай речення з відповідною інтонацією.
- Як було виконано її наказ? Прочитай.
- Чи залишилася задоволеною Людина, яка ніколи не посміхається? З чого це видно?
- Чи зникло Джерельце з площі? Як про це доповіли? Прочитай.
- Як відреагувала на звістку Людина, яка ніколи не посміхалася?
- Яким був її другий наказ?
- Що зробили з Джерельцем?
- Чи підкорилося Джерельце?
- Хто побачив Джерельце цього разу?
- Що запропонувала Весела людина?
- Що таке водограй? (Фонтан.)
- Якою стала головна площа міста? Що радує людей?
Прочитай вірш Анатолія Качана «Уночі над степом…»  с. 64 – 65.
Читай вголос.
- Як ти можеш допомогти у збереженні довкілля?
Намалюй гомінке чисте джерельце.
Придумай продовження казки.

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч складної конфігурації. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.

- Як ти вважаєш, яку велику писемну літеру зображувати найлегше?
- Згадай, у неї тільки одна довга похила лінія із заокругленням унизу ліворуч. А вгорі додається короткий гострий елемент. (Велика буква І.)
- На яку букву вона перетвориться, якщо над нею поставити дві крапки? (Велику букву Ї.)
- Цікаво, що буква І дає початок іншим великим літерам. Подивись на писемну абетку. Знайди у ній букви, у яких «заховалася» велика літера І.
Запиши букви в прописах (с. 61) на вільному рядку під зразком.
Поєднання букв у складах.
За зразком у прописах  поєднай букви у складах. Зверни увагу на те, що для запису складів із великими літерами І, Ї необхідно використовувати додаткову з’єднувальну лінію, котра пишеться з-під нижнього заокруглення.
Особливої уваги також потребує нижнє поєднання великої Ю з малою л. Тут також з-під овалу треба провести додаткову коротку з’єднувальну лінію.
Дописування букв у словах.
- На наступних двох рядках написані імена людей із пропущеними першими буквами. Здогадайся, яку саме літеру потрібно додати.
- Перше ім’я для тебе дещо незвичне. Ївга – це народна форма імені Євгенія. Її ще лагідно називають Ївгонька, Ївгочка. Отже, яку букву ти додаси в цьому імені?
Допиши великі  букви в інших іменах: Нонна, Юлія, Ніна, Іван, Юрій, Назар, Ігор.
Списування з друкованого шрифту.
- Прочитай речення, надруковане в прописах. Якими буквами відрізняються перші слова в кожному рядку? (Букви а – и.)
- Що таке калина? А хто така Килина?
- Спиши віршик, намагайся якнайкраще написати великі літери К.
Списування з друкованого шрифту.
- З нового рядка напиши слово і запитання:
Джерельце (яке?)
- Знайди у казці Юрія Ярмиша слова, які описують джерельце, спиши їх через кому.
- Скільки слів ти записав? Прочитай.
Джерельце (яке?) мале, неспокійне, чисте, студене.
Письмо попереджувального диктанту.
- Прочитай прислів’я. Як ти розумієш ці слова? Поміркуй.
Вода – джерело життя!
- Що означає тут слово джерело? (Основа життя, його початок.)
- Які букви у слові джерело зустрічаються двічі? Які звуки вони позначають?
- Чому у слові життя написано відразу дві букви тт?
- Який знак стоїть після слова вода і в кінці речення?
Запиши під диктовку це речення.
Молодець! Я тобою пишаюся!


Уроки за 27 березня 2020 року
Українська мова
Читання
ТЕМА. Борис Вовк «Чиї квіти найгарніші?».

Відгадай загадки:

Квітка блакитна, як очі дитини,
Що їй метелиці, що хуртовини,
Вітру й снігів не боїться вона!
Знає: уже на порозі весна.
(Пролісок)
Я не весняна квіточка рання.
Ні, я осіння квітка, остання.
Схожі з дубовими маю листки,
Дуже красиві мої пелюстки.
(Хризантема)
У лісочку ми зростаємо,
Дзвоном сонце зустрічаємо,
Маєм гарні сині очки,
Називаємось…  (дзвіночки).
Горів в траві росистій
Ліхтарик золотистий.
Світив — і враз потух,
Перетворивсь на пух.
 (Кульбаба)
Росте в житі і пшениці,
А для їжі не годиться.
Відгадайте, хто вона,
Ця красуня чарівна.
                        (Волошка)
Величезні ці квітки
Нагадують тарілки.
Різний колір одежини
У прекрасної ... (жоржини).

- Квіти є справжньою окрасою Землі. Чи можеш уявити природу без квітів?
- Мабуть, кожен із нас має свою улюблену квітку? Яку саме?
- Чому ти саме цю квітку любиш найбільше?
- Кому і з якими побажаннями ти б подарував цю квітку?

- Сьогодні ти прочитаєш казку Бориса Вовка «Чиї квіти найгарніші?».  Читай вголос.
- Про що сперечалися пори року?
- Чи дійшли вони згоди?
- У якої сестри були незвичайні квіти?

- Намалюй квіти, які тобі найбільш до вподоби.


Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати великі літери з прогнутим плавним елементом. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.

• Повторення написання групи великих літер.
Попрацюй в прописах (с. 60) напиши великі букви Л, А, М, Я на рядку біля зразків або під ними.

• Поєднання букв у складах.
За зразком у прописах  поєднай букви у складах, пояснюючи правильність вибору за «Правилом другої букви»:
1) малі букви н, и починаємо писати від верхньої рядкової лінії, тому поєднання у складах Ян, Ми будуть верхніми безвідривними;

2) малі букви о, а починаємо писати від середини рядка, заокруглюючи вгору-ліворуч, тому поєднання у складах Лон, Ма будуть середніми відривними;

3) малу букву л починаємо писати біля нижньої рядкової лінії, тому поєднання у складі Ал буде нижнім безвідривним.

• Запиши речення.
- Прочитай речення, написані на наступному після складів рядку. Скільки їх? Скільки слів у кожному реченні?
- Що тобі нагадують ці речення? (Розмову по телефону.)
- Чи використані в цих реченнях усі чотири літери, написання яких ти зараз повторив? Перевір.
Спиши речення, контролюй знаки в кінці них.
·        Списування з друкованого шрифту.
- Прочитай віршик, надрукований у прописах. Як ти розумієш слова ласощі, лакітки? (Солодощі.) А ласувати? (Їсти із задоволенням що-небудь смачне.)
- Зверни увагу: ласощі ласі кому? Які імена тут згадуються? Скільки хлопчиків, а скільки дівчаток?
Спиши із друкованого шрифту.
Уроки за 25 березня 2020 року
Українська мова
Читання
ТЕМА. Світ навколо тебе. Вадим Левін «Ранкові роси». В’ячеслав Шахненко «Яблуко». Спостереження за особливостями зображення картин природи.

- Сьогодні ти починаєш вивчати новий розділ «Світ навколо тебе». Як ти вважаєш, про що ми будемо читати? (Природу)
- А що таке природа?
• Розповідь учителя.
Твори, вміщені в розділі «Світ навколо тебе» , поведуть тебе у чарівний світ природи. Людина — частина природи, а, отже, не може існувати без неї. Адже тепло і світло, які дає нам сонце; повітря і вода, без яких ми не можемо жити,— це теж природа.
Прислухайся до щебетання пташки біля вашого дому, до пісні вітру і струмка, послухай шелест листя, відчуй пахощі квітів, придивися до росинки, яка виблискує на сонці, мов коштовне каміння,— навчайся розуміти навколишній світ.                                  (За Вікторією Мірошниченко.)
- Люди по-різному зображують природу. Хтось робить світлини, хтось малює картини, хтось знімає відео.
- А от чим користуються письменники і поети, коли описують природу? (Словом.)
- Чи знаєш ти, як утворюється роса?
Уночі земля, трава, квіти, листя охолоджуються. Тепле повітря піднімається від землі вгору, і волога, яка міститься в ньому у вигляді водяної прозорої пари, охолоджується і перетворюється на краплини води.
(Із дитячої енциклопедії.)
• Читання тексту.
Прочитай вірша Вадима Левіна «Ранкові роси» вголос з Букваря на с. 60.
- Яка картина природи змальована у вірші? Опиши її словами.
- Чи вдалося тобі зробити це так само красиво, як поету?

• Аналіз змісту прочитаного.
- Що робить сонце? Зачитай речення.
- Хто і чим його зустрічає? У якому реченні про це сказано?
- Чому дивувалася травиця? Що вона побачила?
- Чи відповідає малюнок у букварі описаній картині природи?

• Читання загадки про росинку.
- Прочитай загадку в Букварі (с. 61). Хто її написав?
- Хто така красна дівиця? (Зоряниця, ранкова зоря – рожевий край неба, коли стає сонце.)
- Що вона губила, коли йшла через покоси? (Сльози – крапельки води, роси.)
- Чому місяць засмутився, а сонечко прибрало ці сльозинки? (На сонці краплинки роси висохли.)
Подивись уривок із мультфільму «Світлячок і росинка». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=AG_XZw9ACXE (час експозиції 3:09 – 6:56).

Розвиток творчої уяви.
Прочитай текст В’ячеслава Шахненка «Яблуко» та виконай творче завдання, подане в Букварі (с. 61).
- Хлопчик Яків почув у природі мову птахів, тварин, рослин. Що вони могли розказати хлопчику? Пофантазуй.
- Що насправді можна почути в природі? (Як дзюркоче струмок, шелестить листя, падають додолу яблука, каштани тощо.)

- Яку тему почав вивчати?
- Що таке природа?
- Про яке природнє явище читав?
- Які твори читав?  Назви їхніх авторів.
- Як утворюється роса?
- Із чим можна її порівняти?

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч і верхнім елементом. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.

• Повторення написання групи малих літер.
- Сьогодні ти будеш повторювати написання великих літер, в основі яких є спільний елемент – довга похила лінія із заокругленням унизу ліворуч.
- Пригадай, які великі літери починають писати саме з цього елемента.
- Розгорни пропис (с. 59), порівняй букви, написані на першому рядку, з тими, які пригадав і запиши великі букви на вільному рядку під зразком.
• Поєднання букв у  складах словах.
- Попрацюй над написанням складів Га, Ґе, Фо
- Прочитай слова, подані  під складами? Чому вони написані з великої букви?
- Чим відрізняються слова Рая, Фая? Чиї це імена?
- Запиши слова по одному разу поряд зі зразками.
• Запис речень.
- Прочитай «плутанку», надруковану в прописах (с. 59).
- Чи можна це речення назвати скоромовкою?
- Які слова чи звуки тут можна переплутати під час швидкого промовляння? (Тарас – Панас, у нас – у вас.)
- Які писемні великі літери знадобляться для запису скоромовки?
- Промов цю скоромовку, а потім запиши її за частинами на двох рядках.
- Яке завдання треба виконати, щоб записати наступну скоромовку?
- Познач вертикальними лініями межі між словами. Спиши речення-скоромовку . Потренуйся в її швидкій вимові.
• Списування з друкованого шрифту.
- Розгорни Буквар (с. 60), знайди і ще раз прочитай, як у вірші Вадима Левіна «Ранкові роси» говориться про відображення сонця в краплинках роси.
Бо в небі одне лише сонце встає,
А в кожній росинці палає своє.
- Що тут одне, а чого багато?
- Якщо в цьому реченні залишити тільки другу частину (другий рядок), чи все буде зрозуміло?
А в кожній росинці палає своє.
- Яке слово треба додати в таке речення? (Сонце.)
- А тепер запитання для найкмітливіших. Яке слово у створеному реченні зайве?
А в кожній росинці палає своє сонце.
Спиши з друкованого шрифту це речення.
Уроки за 24 березня 2020 року
Українська мова
Читання

ТЕМА. Анатолій Костецький «Сонечкова мама», «Косички». Загальні відомості про А. Костецького. Виразне читання віршів. Узагальнення знань і умінь учнів із розділу.

• Вступна бесіда.
- Сьогодні ти вивчатимеш вірші поета, якого ти добре знаєш, бо вже не раз читав його вірші і навіть вивчав напам’ять. Давай в цьому переконаємося.
- Погортай сторінки першої частини Букваря. Прочитай вірші, що знаходяться на с. 45 («Я усіх і все люблю»), с. 69 («Просто»), с. 98 («Гроза»), с.110 («Школа»). Хто написав усі ці вірші? (Анатолій Костецький.)
- Знайди, який вірш Анатолія Костецького ти читав не так давно  в розділі «Батьківщина» в другій частині букваря.
- Розглянь світлину на сторінці 57 Букваря. На ній зображений Анатолій Георгійович Костецький – письменник, поет, перекладач. Анатолій Георгійович Костецький народився в сім’ї вчителів. Про це згадував поет із гумором: «Дитинство було важким: класний керівник — тато. Нормальні діти після школи відпочивали від учителів, а у школі — від батьків, а в мене вчителі і вдома й у школі».
Читати Анатолій Костецький навчився в 4 роки, писати — в 5. У цей же час він навчився грати в шахи, плавати. І була в нього мрія. Коли його, ще малого, запитували, ким він хоче стати, він упевнено відповідав: «Письменником».
- Ким були батьки Анатолія Костецького?
- Чи подобалося це хлопчику?
- У скільки років він навчився читати? Писати?
- Чого він ще навчився?
- Ким мріяв стати?
Анатолій Костецький став таки улюбленим поетом дітвори. Він написав для дітей книжки, сповнені добра і гумору. За них поет був нагороджений преміями імені Миколи Трублаїні, імені Олександра Копиленка та однією з найвищих літературних нагород України — премією імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва.
·        Читання статті про Анатолія Костецького  с. 57
Читай вголос статтю у Букварі (с. 57)  текст «Анатолій Георгійович Костецький».
- Ким автор мріяв стати в дитинстві?
- Коли навчився читати і писати?
- Чим ще полюбляв займатися?
- Для кого і про кого писав свої твори?
Розглянь обкладинки книжок, поданих унизу  сторінки Букваря, прочитай їхні назви, уточни, які з них уже відомі, які читав.
• Читання вірша, обговорення його змісту.
Прочитай вірш Анатолія Костецького «Сонечкова мама».
Зміст вірша аналізується з елементами вибіркового читання.
- Як ти вважаєш, від чийого імені написано цей вірш?
- Що думає маленька дитинка про матусь звіряток? Прочитайте.
- Що вона думає про себе і свою маму? Знайдіть відповідь у тексті.
- Що здивувало маленьку дитинку?
- Чому, на думку дитинки, сонечко щодня встає чистим?
·        Вірш Анатолія Костецького «Косички» прочитай  пошепки, а потім вголос.
- Для чого дівчатам косички? Хто про це розмірковує?
- Що хлопчик говорить про косички на початку вірша, а що — потім?
- Чому хлопчикові непотрібні косички?
- Чи подобається собі хлопчик?
Прослухай аудіозапис виразного читання вірша Анатолія Костецького «Косички». Зверни увагу  на те, як змінюється тон голосу, коли після косичок мова йде про красу самого хлопчака. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LSkWmdqPDtw (час експозиції 2:41 – 3:11)
Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
• Повторення групи великих писемних літер.
- На минулому уроці ти повторив написання всіх малих букв. Сьогодні ти почнеш писати великі літери, об’єднувати їх за спільними основними елементами.
- Розгорни пропис (с. 58).
- Скільки великих писемних букв написано на першому рядку в прописах?
- Чим схожі і чим відрізняються букви  У – Ч,  Ч – И,   И – Й,   И – Ш, И – Ц,   Ш – Щ,   Ц – Щ?
Запиши букви на вільному рядку під зразком.
• Поєднання букв у складах.
Прочитай склади, написані на двох рядках, уточни види поєднань великих букв із малими: верхнє безвідривне (Ук, Цу), середнє безвідривне (Че, Ше) і середнє відривне (Йо, Ща).
Напиши склади по одному разу біля зразків.
• Запис речень.
- Прочитай написані речення. Про що в них говориться?
- Скільки слів у кожному реченні? Які знаки стоять після перших слів?
Запиши речення на вільних рядках під зразками.
- Про кого говориться в надрукованому реченні?
- Чому в ньому два слова написано з великої літери?
- Спиши речення з друкованого шрифту.


 Уроки за 23 березня 2020 року

Українська мова
Читання

ТЕМА. Всеволод Нестайко «Пробудження». Загальні відомості про В. Нестайка. Характеристика персонажів. Висловлення свого враження від прочитаного. Розповідь на основі прочитаного твору.


- Сьогодні ти дізнаєшся ще про одного відомого сучасного письменника. Подивися на його світлину у Букварику на сторінці 54. Це – Всеволод Зіновійович Нестайко. Він автор веселих пригод хлопців і дівчаток, а також казкових тваринок.  Саме з життям і творчістю Всеволода Нестайка ти і познайомишся.
Він розповідав, що в дитинстві  був руденький, худенький і маленький — чи не найменший у першому класі. І страшенно хотів якнайшвидше вирости. За порадою однокласника Васі він прив’язував до однієї ноги важку праску, до другої — цеглину, хапався за верхню планку одвірка і висів, поки вистачало сил, намагаючись витягти своє тіло. А ще той Вася сказав хлопчикові, що від дощу все росте. І малий Всеволод довго простоював під дощем, підставляючи струменям свою грішну руду голову. Мама дивувалася, чого в нього постійний нежить.
Швидше вирости Всеволод Нестайко хотів ще й тому, що його дитинство було не дуже безхмарним і щасливим. Тато загинув, коли хлопцеві було всього три рочки. То ж з малку він  пізнав, що таке доля безбатченка, де чи не єдиною втіхою були книжки.
А коли Всеволоду було всього одинадцять, почалася друга світова війна. Дитинство його урвалося, він одразу став дорослим. Бо залишився в окупованому фашистами Києві, і ті два роки згадувати не любив — стільки там було страшного й недитячого.
Як згадує письменник, коли він став по-справжньому дорослим, йому страшенно захотілося повернутись назад у дитинство — догратися, досміятися, добешкетувати... Вихід був один — стати дитячим письменником. Так він і зробив. І, пам’ятаючи своє невеселе дитинство, Всеволод Нестайко намагався писати якомога веселіше.
• Читання статті  про Всеволода Нестайка с. 54 Букваря.
- Яке ім’я і прізвище цього письменника?
- Чому лишень назвати його ім’я, щоб усі — і дорослі, і діти весело усміхалися?
- Скільки книжок для дітей написав В. Нестайко?
- Погляньте на книжкову полицю в Букварі. На ній виставлені лише деякі твори письменника. Прочитайте їхні назви. Які з цих книжок вам знайомі?

- Всеволод Нестайко написав для дітей повісті-казки, які склали серію цікавих книжок: «У країні сонячних зайчиків», «У країні місячних зайчиків», «Чарівне дзеркальце, або незнайомка з країни сонячних зайчиків». Саме цим книжкам і присвячений вірш Яніки Терещенко «Зайчата».
Однією з героїнь у цих книжках є дівчинка Ганнуся, яку змалечку всі називали просто Нуся. Тато навіть склав про свою доню такого віршика:
Як на тебе гляну, Нуся,—
То відразу усміхнуся.
У Нусі з’явилося два несподіваних казкових приятеля – сонячний зайчик Терентій і місячний зайчик Олелько. З дівчинкою та її друзями весь час трапляються пригоди, розказані Всеволодом Нестайком у цих книжках.

- Сьогодні ти  познайомишся з цією дівчинкою, прочитаєш  уривок із повісті-казки «В країні місячних зайчиків».
Прочитай вголос уривок із повісті «Пробудження» с. 55-56 Букваря
- Хто розбудив Нусю?
- Що побачила дівчинка, коли прокинулася, а що — почула?
- Про що вона стала думати?
- До чого закликає письменник? У яких рядках?
- Як ти гадаєш, він звертається до окремих дітей чи до всіх — до кожного з нас?
- Яку несподівану радість ти можеш подарувати своїм рідним, друзям, знайомим? Чи вмієш ти робити добро? Чи добра ти людина?


Українська мова
Письмо

Тема:  Закріплення уміння писати малі літери ч, н, ю, к. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.


• Повторення групи писемних літер.
- Ти вже повторив написання майже всіх малих букв. Для цього літери об’єднувалися за спільними основними елементами.
- Пригадай і назви малі букви, написання яких ти вдосконалював.
- Сьогодні  ти будеш  повторювати  написання  малих літер ч, н, ю, к
У прописах (с. 57) напиши букви поряд зі зразком до кінця рядка, виконай розчерки з ними.
• Поєднання букв у словах.
У  прописах прочитайте і самостійно спишіть слова ніч, ключ за зразком.
- Чи всі чотири букви ви використали для написання цих слів? Яку літеру писали двічі?
Запиши слова юнга, юнак, підкресли буквосполучення юн.
 Збери і прочитай слова, надруковані у вигляді променевої схеми. Які частинки додають у ці слова значення пестливості?
• Запис речення.
- Прочитай речення, написане внизу сторінки.
- Як ти розумієш значення прислів’я?
- Які слова в реченні мають пестливе значення?
Спиши речення, підкресли у словах склад чко.
• Письмо диктанту.
- Ще раз знайди у тексті Всеволода Нестайка «Пробудження», про що подумала Нуся, розглядаючи у вікно ранкове подвір’я.
Як  добре  жити  на  світі!
- Скільки слів у цьому реченні?
- Назви кожне слово окремо.
- Як пишеться перше слово?
- Який знак треба поставити в кінці речення? Чому?
- Яке слово пишеться з буквою е в кінці? (Добре.)
- У яких словах є дві однакові букви? (Букви ижити, букви ісвіті.)
Запиши під диктовку це речення.


Урок за 20 березня 2020 року


Українська мова
Читання
ТЕМА. Василь Сухомлинський «Яблуко в осінньому саду». Загальні відомості про В.О. Сухомлинського. Персонажі твору, оцінка їхніх дій.

- Сьогодні ти продовжиш вивчати розділ «Вони писали для тебе». Ти вже знаєш про життя і творчість трьох видатних українських письменників.
- Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко – це основа основ української літератури. Вони народилися 200-150 років тому і писали свої твори про національну гідність українців, про прагнення народу до волі за часів царського уряду.
- Тепер ти дізнаєшся про  авторів, які писали художні твори для дітей тоді, коли до школи ходили твої бабусі, дідусі і, навіть, батьки.
Твори одного з письменників, про якого будеш читати сьогодні, ти вже слухав на уроках і читав в букварі. Саме він колись сказав, що читання – це віконце, через яке діти пізнають світ і самих себе.
- Поглянь на портрет у Букварі на сторінці 51. Це – Василь Олександрович Сухомлинський. Подивися на ці задумливі очі, скільки в них доброти, тепла, розуму. Це не просто портрет великої Людини, а портрет великого Учителя, у якого навчалися і навчаються всі: і дорослі, і малі.
Запам’ятай це ім’я. Ти ще не раз зустрінетеся з ним, коли будеш читати його твори. А сьогодні ти ближче познайомишся з письменником, прочитаєш його оповідання.
Василь Сухомлинський усе життя працював у школі — вчителем, директором. Його часто називали добротворцем.
- Що означає це слово? Кого так називають? (Тих, хто творить добро.)
Життя дітей Василь Сухомлинський захищав у грізні роки другої світової війни. Як згадку про неї, носив кулю під серцем, бо був важко поранений. Усе своє життя присвятив вихованню дітей, недарма ж одну зі своїх книжок він назвав «Серце віддаю дітям». (За Галиною Сухомлинською.)
Тільки-но уяви собі, книжки Василя Сухомлинського для дорослих – учителів і батьків школярів – перекладені на 53 мови світу. А для вас – дітей він написав півтори тисячі казок і оповідань!
Прочитай вголос статтю у Букварі (с. 51)  «Василь Олександрович Сухомлинський».
Дай відповіді на запитання до прочитаного.
- Ким був Василь Сухомлинський?
- Якою він був людиною?
- Про що  писав у книжках для дітей?
- Чого прагнув, про що мріяв педагог?
- Сьогодні ти прочитаєш одне з оповідань Василя Сухомлинського. Там зустрінуться слова, значення яких краще уточнити перед читанням, щоб у тексті все було зрозуміло.
- Чи знаєш ти, хто такі близнюки, близнятка? (Діти, брати, сестри, що народилася одночасно в однієї матері. Зазвичай, дуже схожі зовні один на одного.)
- Що означає поділити предмет навпіл, на дві половини? (Поділити на дві рівні частини.)
Прочитай оповідання Василя Сухомлинського «Яблуко в осінньому саду» с. 52-53
Дай відповіді на запитання:
- Як звати дівчаток? Де вони гуляли?
- У яку пору року це було?
- Що не могли поділити  сестрички?
- Хто їм допоміг?
- Чи дійшли сестрички згоди?
- Що відбувалося з яблуком? Зачитайте.
- Чому очі матусі сяяли від радості? Що вона зробила?
- Як ви гадаєте, чи правильно вчинили дівчата?
- Який момент зображений на ілюстрації до тексту (с. 53)? Зачитайте речення до неї.
- А як би ти вчинив із яблучком?
- Чого навчає це оповідання?

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення вміння писати літери відкритої та закритої форми. Письмо слів і речень з цими літерами.

- Майже всі писемні літери мають одну незмінну форму написання. І тільки дві писемні букви інколи її міняють. Пригадай, які саме? Навіщо це потрібно?

        
Є букви з відкритою формою, вони потрібні для верхнього і середнього поєднання з наступною літерою. Для нижнього поєднання і в кінці слова використовуються букви закритої форми.
- Отже, сьогодні  ти будеш  повторювати  написання  малої літери в і знака м’якшення відкритої і закритої форм. 
У прописах (с. 56) напиши букви в, ь поряд зі зразком до кінця рядка, виконуй безвідривно розчерки з ними.
• Поєднання букв у складах і словах.
Відпрацюй поєднання сполучень літер во, вд (середнє відривне), ве, вз (середнє безвідривне), ві, вн, вк  (верхнє безвідривне), вл, вм (нижнє безвідривне).
У  прописах прочитай і спиши слова, стеж за правильним поєднанням букв.
• Запис речення.
- Прочитай речення, написане внизу сторінки.
- Додайте в речення-зразок букви в, ь Поміркуй, якої вони будуть форми: відкритої чи закритої?
·        Гра «Так чи ні»
1.У слові вітер букву в треба писати закритою для верхнього поєднання з буквою і. (Ні, відкритою.)
2. У слові увесь знак м’якшення треба писати закритим, бо це остання буква у слові. (Так.)
3. У слові увесь букву в треба писати відкритою для середнього поєднання з буквою е. (Так.)
4. У слові день знак м’якшення треба писати відкритим. (Ні, оскільки це остання буква у слові.)
·        Запиши речення на наступному рядку повністю.
Виє вітер увесь день.
- Підкресли у словах букви в, ь.
- У яких словах літера в позначає твердий приголосний звук, а в яких – м’який? Що тобі підказало відповідь?
·        Відпочинь, зроби фізкультхвилинку
·        Ще раз уважно прочитай в Букварі (с. 52) перший уривок (абзац) оповідання Василя Сухомлинського «Яблуко в осінньому саду» і знайди в тексті всі слова з буквою я.
Близнятка, Оля, гуляли, яблуневому, сонячний, листя, яблунь, залишилося, листячко.
·        Спиши слова
Саму літеру у словах підкресли, уточни, яку «роботу» вона виконує.
• Письмо диктанту.
- Прочитайте другий рядок у вірші Оксани Радушинської.
Я  добра  від  тебе  вчуся.
- Скільки в реченні слів?
- Назви кожне слово окремо.
- Як пишеться перше слово? Назви його.
- Коли  використовується слово «Я»? (Коли говоримо про саму або самого себе.) А коли говоримо «тебе»?
- Від кого навчаються добра? Як про це сказано у вірші? (Від мами, матінки, матусі. Звертаються у вірші до неї.)
- У якому слові пишеться мала буква я? Які звуки вона позначає?
Попроси матусю тобі продиктувати речення, замінивши в ньому одне слово.
Я  добра  від  мами  вчуся.

Уроки за 18 березня 2020 року 

Українська мова
Читання
ТЕМА. Іван Франко «Ріпка». Загальні відомості про І.Я. Франка. Розповідь — продовження твору. Визначення персонажів.
- Ти продовжиш вивчати розділ «Вони писали для тебе». Про яких видатних українських письменників ти вже знаєш?
- Сьогодні ти познайомишся ще з одним видатним українським письменником. Поглянь на світлину на сторінці 48 Букваря. Чи відомо тобі, хто на ній зображений?
Це Іван Якович Франко – учений, письменник, поет, казкар.
Ще змалечку Івась був обдарований буйною фантазією. Навесні й улітку він любив бігати зеленими луками і сіножатями, поміж широколистими лопухами та пахучим роменом. А ще любив Івась бігати в ліс, слухати його мову — шум дубів, голоси лісових птахів. Усе цікавило хлопчика. Усе хотів він знати. На все знайти відповідь. Дивувало його, чому сонце на небі таке маленьке, хоч люди кажуть, що воно велике.
Часто Іванко бував у батьківській кузні, спостерігав за нелегкою працею коваля. На шостому році життя батько віддав хлопчика до школи. Там Івась навчився читати і писати українською, польською й німецькою мовами. У школі Іван Франко навчався добре, за що отримував нагороди. Багато читав. (За Володимиром  Барагурою)
- Що любив Іван Франко в дитинстві? Що його дивувало?
- У скільки років пішов до школи?
- Чого він там навчився? Як він навчався?
Прочитай про Івана Франка у Букварику на сторінці 48. Читай вголос.
- Де народився майбутній письменник?
- Яким хлопчиком ріс?
- Якими мовами володів?
- Ким став Іван Франко?
- Які твори він написав для дітей?
- Сьогодні ти прочитаєш одну з казок Івана Яковича Франка (с.49-50) Букваря
Спочатку послухай аудіозапис української народної казки «Ріпка» в обробці Івана Франка. У відеозапису використовуються ілюстрації до тексту художниці Валентини Мельниченко. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Wu0BjyyyPMI
-         Прочитай казку по Букварику. Читай вголос.
Бажаю тобі приємного читання!!!

Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати малі літери з нижніми петлями. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.

Сьогодні  ти будеш  повторювати  написання  малих літер,  в  основі яких є нижня петля – у, д, з. Знайди ці букви в писемній абетці.
У прописах (с. 55) напиши букви у, д, з поряд зі зразком до кінця рядка,  виконай безвідривно розчерк, у якому літери поєднуються верхньою петлею.
• Поєднання букв у складах і словах.
Відпрацюй поєднання сполучень літер зу, ду (верхнє безвідривне), уд, од, зо (середнє відривне), оз, уз (середнє безвідривне).
У  прописах  прочитай і спиши слова, стеж за правильним поєднанням букв із нижніми петлями, підрахуй кількість цих букв у кожному слові.
• Запис речення.
- Прочитай речення, написане внизу сторінки. Чи можна його назвати скоромовкою? Чому?
- Додай в речення-зразок букви у, з, а потім запишіть його на наступному рядку повністю.
Коза в лузі – лоза в тузі.
- У яких словах літера з позначає твердий приголосний звук, а в яких – м’який? Що тобі підказало відповідь?
• Списування з друкованого шрифту.
Прочитай і відгадай загадку. (Пилка.)
Спиши речення, підкресли букви з нижніми петлями у словах дуб, зуб.

Переглянь мультфільм «Ріпка». 
Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uR2_rJRP6wo. У ньому подається ще один варіант віршованого тексту казки.

- Ще раз згадайте, як звати героїв казки Івана Франка «Ріпка». Спиши в окремому зошиті імена і клички героїв казки в тій послідовності, яка подана в першому реченні тексту.
- Не забувай, що кожне слово треба писати з великої літери. Між словами став коми. Після останнього слова постав крапку.

Бажаю успіху!!!

Уроки за 17 березня 2020 року


Українська мова
Читання
ТЕМА. Леся Українка «Три метелики». Загальні відомості про Лесю Українку. Ознайомлення з поняттям «персонажі твору», оцінка дій персонажів. Удосконалення читацьких умінь.

Погляньте на світлину у Букварі на сторінці 45. Хто на них зображений?
Це портрет видатної української письменниці Лариси Петрівни Косач, яку всі знають як Лесю Українку.
У дитинстві Леся була жвавою й допитливою дівчинкою. У 4 роки навчилася читати. Леся любила співати і танцювати, знала нотну грамоту, грала на піаніно. А ще любила вишивати сорочки і рушники.
Ляльками Леся гратися не любила, але інколи робила для молодших сестер ляльки з маківок, пелюсток квітів, кольорових папірців і клаптиків тканини.
Свій перший вірш Леся написала в 9 років. Юна поетеса підписала його так: «Леся з України».
- Що ти запам'ятав  про Лесю Українку?
Послухай вірш  Лесі Українки «Вишеньки».  Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=B9JW6xzsyf0

Прочитай текст про Лесю Українку вголос. ( с. 45)
-         Дай відповіді на запитання:
-          Коли народилася Леся Українка?
-          Чому вона навчалася вдома?
-          Скільки знала іноземних мов?
-          Скільки їй було років, коли написала перший вірш?
-          Чому її почали звати Лесею Українкою?
-          Про що вона писала у своїх творах?
Прочитай казку Лесі Українки «Три метелики» с. 46-47. Читай вголос.
Добери правильну відповідь із двох запропонованих.
1. Що трапилося з метеликами?
а) у них намокли крильця, і вони не могли рухатися;
б) вони не могли увійти до своєї хатки.
2. Про що метелики питали тюльпана?
а) Чи не знає він, де ключі від їхньої хатки?
б) Чи не зможе він сховати їх від дощу?
3. Що сказав їм тюльпан?
а) може прийняти двох із них;
б) сьогодні він не приймає гостей.
4. Чому метеликам не вдалося сховатися від дощу в лілеї?
а) лілея погодилася прийняти тільки білого метелика;
б) лілея сказала, що в неї тісно й без гостей.
5. Як врятувалися метелики?
а) сонечко висушило й зігріло їх;
б) вони сховалися в іншій квітці. (За Іриною Ґудзик)
- Як ти гадаєш, чи правильно діяли метелики, коли не захотіли скористатися пропозиціями тюльпана та лілеї? Чому?

-         Тобі сподобалась казка?
-         Чого вона навчає?
Читай твори Лесі Українки та отримуй задоволення!!!


Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати малі літери з півовалом. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
- Сьогодні  ти будеш  повторювати  написання  малих літер,  в  основі яких є один півовал або два півовали. Розглянь абетку писемних літер, знайди і назви такі букви.
- Розташуй вибрані букви від простої до складної. Яка буква пишеться найлегше, а яка – найскладніше?  (Букви с, є, е, х, ж.)
У прописах (с. 54) напиши букви с, є, е, х, ж поряд зі зразком і виконай розчерки з ними.
• Поєднання букв у  словах.
Прочитай слово, написане під розчерками, розшифруй анаграму за цифрами: село – осел. Запиши обидва слова. Підкресли буквосполучення се.
На наступному рядку прочитай і спиши за зразком слова жах, хижа, простеж за правильним поєднанням букв, підкресли у словах літери  х, ж.
Жах – це великий страх, переляк.
Хижа – це невелика убога хата; халупа.
Хижа – це яка їсть інших тварин (про звірів, тварин).
Розгадай ребуси і запиши слова весна́, весло́, верба́.
За допомогою ребусів легко запам’ятати, що в перших ненаголошених складах пишеться літера е.
• Запис речення.
- Прочитай віршик, надрукований унизу сторінки. Про яку пору року в ньому йдеться?
- Що робить листя і сад? Яка буква пишеться в кінці слів опадає, облітає?
- Які звуки в цих словах позначає літера є?
Спиши вірш, підкресли у словах букви с, є, е, х, ж.
 В окремому зошиті спиши перше речення із казки Лесі Українки «Три метелики».
Бажаю успіхів!!!


Уроки за 16 березня 2020 року


Читання
ТЕМА. Вони писали для тебе. Т.Г. Шевченко «Тече вода з-під явора…»
Загальні відомості про Т.Г. Шевченка. Поняття про риму. Удосконалення читацьких умінь.
- Сьогодні ти починаєш вивчати новий розділ нашого букваря. Прочитай, як він зветься (с. 43).
- Як ти гадаєш, що ти будеш читати?
- Хто це писав для тебе? Яких письменників ти знаєш?
- Поглянь на  портрет (с.43). Хто на ньому зображений?
- Що ти знаєш про Тараса Григоровича Шевченка?
- Які його вірші знаєш?
Тарас Григорович Шевченко був славетним поетом і художником. Він писав щиро, правдиво, чесно. Мав красивий голос, знав багато народних пісень і дуже гарно співав. Шевченко любив кобзарів, бандуристів. Сам грав на кобзі і скрипці… Тарас Григорович Шевченко і свою книгу назвав «Кобзар». Він був справжнім співцем свого народу. (З «Материнки»)
- Ким був Тарас Григорович Шевченко?
- Якими природними обдаруваннями володів?
- На яких інструментах грав?
- Як назвав поет свою книгу?
- Тарас Шевченко не писав віршів спеціально для дітей. Його поезія призначалася для дорослих і розповідала про нелегке життя тих, хто працював на панів, тяжку долю українського народу, а також про неповторну красу природи, свою любов до рідної землі. Він заповідав любити і берегти Україну, боротися за її свободу.
Але людям так хотілося, щоб діти змалку насолоджувалися поезією українського Кобзаря, що вони стали відбирати вірші, інколи навіть лише уривки, зрозумілі дітям. Так з’явилися у видавництвах «Кобзарик», «Мій перший Кобзар», «Дитячий Кобзар» та інші яскраво ілюстровані книжки для дітей з окремими віршами  Тараса Шевченка.
- Розглянь ці книжки на с. 43 Букваря.
- Прочитай текст Кобзар.
- Про кого в ньому йдеться?
- Ким був Т.Г.Шевченко?
- Що оспівував у своїх віршах?
- Послухай вірші поета з аудіозапису однієї книжки Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=NtWmSMtlmPM
- У тебе  удома є книги, написані Тарасом Шевченком?
- Прочитай вірш Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора» (с.44)
- Про що розповідається в першій частині вірша?
- Які рослини згадуються?
- Що сказано про калину?
- Як калина може пишатися?
- Чи подобається калина поетові? Звідки це видно?
- Яка картина описана у другій частині вірша?
- Які пестливі слова використовує поет? Із якою метою?
- Розгляньте ілюстрацію. До яких рядків вірша вона є?
- Чи бачили ви коли-небудь схожу картину? Який настрій вона у вас викликала?
Послухай  пісню «Тече вода з-під явора…» (сл. Тараса Шевченка, муз. Олександра Донського) у виконанні Мар’яни Коробйової та Олександра Донського. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XKszOgnxb1Q

- Вивчи вірш напам'ять.Письмо
Тема: Закріплення уміння писати малі літери з овалом. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
- Сьогодні  ти будеш  повторювати  написання  малих літер,  в  основі яких є овал. Прочитай вірш, дізнайтеся, які це літери.
О – овальчик, от і все!
Дуже схоже на яйце.
Та ця буква не проста.
Якщо їй додать хвоста,
То тоді, дивись, на гілку
б стрибає, наче білка.
Як гачечок дописати,
Букву а ти будеш мати.
Якщо два овали взяти,
Паличку між них додати.
Придивися, мій юначе,
Вийшла буква ф неначе.
                   Любов Радіонова
У прописах (с. 53) напиши букви о, а, б, ф поряд зі зразком і виконай розчерки з ними.
За зразком у  прописах  поєднай букви у складах фа,  бо (середнє відривне поєднання), використовуючи додаткову з’єднувальну лінію, яка пишеться з-під овалу першої літери.
Прочитай і спиши слова, стеж за правильним поєднанням овальних букв, підкресли у словах літери  б, а, ф.
Прочитай речення, написане внизу сторінки. Чи можна його назвати скоромовкою? Чому?
Додай в речення-зразок букви о, а, б, ф, а потім запишіть його на наступному рядку повністю.
Фірма ферму будувала,
Фірмі фарби було мало.
 Зроби фізкультхвилинку.
В додатковому зошиті випиши усі слова з буквою ч  із вірша Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора…».
Тече, червона, хлюпочуться, качаточка, качечка, з качуром.

Уроки за 13 березня 2020 року


Українська мова
Читання

ТЕМА. Зірка Мензатюк «Український прапор».

Відгадай загадку.
Синє небо, жовте жито –
цю святиню знають діти.

         Це – ознака сили й слави
         Української держави.
                                (Прапор)
- Пригадай, що таке прапор? Що він символізує?
- Що в загадці сказано про кольори прапора?
- Який вигляд має прапор України? Що він означає? Опиши його.
- Якими ще словами можна назвати прапор? (Стяг, знамено.)
Наш  український прапор  –  синьо-жовтий.  У  народі  пояснюють,  що  синій  колір символізує небо, а жовтий – пшеничне колосся. Жовтий і синій кольори використовували здавна на гербах князів Київської Русі. Синьо-жовті знамена мали наші лицарі-козаки.
Сто років тому під синьо-жовтим стягом українці боролися за Українську Народну Республіку. За радянських часів до проголошення незалежної України синьо-жовтий прапор був заборонений, за значок із ним можна було потрапити до в’язниці.
Із синьо-жовтим стягом боролися за незалежність України, тому він став державним символом, який шанують українці. Тепер у незалежній Україні існує гарна традиція – 23-го і 24-го серпня, коли в Україні відзначається День Державного Прапора і День Незалежності,  прикрашати свої домівки українським синьо-жовтим прапором.
Прочитай оповідання Зірки Мензатюк «Український прапор». Читай вголос.
- Як звали дівчинку? 
- Що вона робила?
- Які фарби використовувала?
- Що нагадали дівчинці жовтий і блакитний кольори?


- Намалюй в альбомі картину, яку створила Марійка


Українська мова
Письмо
Тема: Закріплення уміння писати малі літери з прогнутим плавним елементом. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення.
Сьогодні  ти  будеш  повторювати  написання  малих літер,  в  основі яких є спільний елемент. Дізнайтеся, які це літери.

Що за букви жартівливо
Вигинають лапку вліво?
                 Наталія Звіркова
У прописах (с. 52)  напиши букви поряд зі зразком і виконують розчерки з ними.
• Поєднання букв у складах і словах.
За зразком у  прописах  поєднай букву  ґ з літерою а позаду (середнє відривне поєднання) і попереду (нижнє безвідривне поєднання).
Прочитай і спиши слова, стеж за нижнім поєднанням попередніх букв  із літерами л, м, я.
• Запис речення.
- Прочитай   скоромовку,   надруковану   внизу   сторінки. Чітко вимовляй приголосний звук [ґ].
 - Пригадайте, що таке аґрус. Який він на смак? На чому росте?
- Спиши скоромовку. Підкресли у словах малі букви ґ, л, м.

Зроби фізкультхвилинку та трохи перепочинь.

Із тексту, який ти щойно читав,  Український прапор  потрібно списати останній абзац в окремий зошит для письма.

Бажаю вам удачі!


Комментариев нет:

Отправить комментарий