РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

4 КЛАС МАТЕМАТИКА


Урок за 13 березня 2020 року
Математика
Тема.  Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 858—866).

 Сьогодні ми повторимо  правило ділення числа на добуток; ознайомимося у із застосуванням правила ділення числа на добуток для усного ділення на двоцифрове та розрядне число; удосконалимо вміння  розв'язувати задачі на пропорційне ділення; повторимо ділення на одноцифрове число.

1. Перевірка домашнього завдання.
а) Пояснити розв'язання задачі № 856.
(Розв'язання:
1) 2 + 3 = 5 (альб.) — купив хлопчик;
2) 40 : 5 = 8 (грн) — ціна альбому;
3) 8 ∙ 3 = 24 (грн) — йому мають повернути друзі.)
б) Із завдання № 857
(Відповідь: х = 92 000; 64 000; 76 000.)
2. Усні обчислення.
а) 18:4; 34 : 7; 55 : 9; 52 : 7.
б) Обчислити зручним способом (усно). Якщо твоя відповідь зійшлася з відповіддю що в дужках, то ти обчислив правильно.
4 ∙ 560 ∙ 25            (= 56000)
15  ∙120 ∙ 2            (=3600)
500 ∙ 179 ∙ 2          (=179000)
в) Із одного села у протилежних напрямках вийшли два пішоходи. Яка відстань буде між ними через 5 год, якщо швидкість одного пішохода 4 км/год, а другого — 6 км/год?
(Відповідь: 50 км.)
3. Завдання для опитування.
а) Бензин був у 7 каністрах, у кожній порівну. У перший автобус заправили 48 л бензину, а в другий — 64 л. Скільки каністр бензину заправили в перший автобус і скільки в другий? (Відповідь: 3 каністри, 4 каністри.)
б) Обчислити письмово в зошити.
7300 ∙ 40 - 41728 : 8      (= 286784)
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Підготовча робота.
Повторення правила ділення числа на добуток.
2. Прочитайте пояснення матеріалу №858
Розгляньте записи і пояснюють різні способи ділення числа на добуток.
3. Первинне закріплення вивченого (за №№ 859 — 861).
Письмово в зошити №860, 861. (перевір відповіді)
(Відповіді: до № 860 (360; 30; 20); до № 861 (60; 30; 12; 6).)
(Зразок виконання: 270 : 45 = 270 : 9:5 = 6.)
Фізкультхвилинка.
III. Розвиток математичних знань.
1. Робота над задачами. Прочитайте, перевірте чи правильно розвязано.
а) Задача № 862.
(Розв'язання:
1) 60: 12 = 5 (т) — вантажність першого автомобіля;
2) 20 : 5 = 4 (р.) — зробив перший автомобіль;
3) 12 - 4 = 8 (р.) — зробив другий автомобіль.)
Цю задачу можна розв’язати іншим способом.
(Розв'язання: 60 - 20 = 40(т) — маса картоплі, перевезена другим автомобілем;
40 : 5 = 8 (рейсів) — здійснив другий автомобіль.)
б) Задача. Подумайте над розв’язанням аналогічної задачі. Запишіть розв’язання у зошит. Звірте відповіді.
Два слюсарі виготовили 300 деталей. Перший працював 7 годин, а другий 8 годин. Скільки деталей виготовив кожний слюсар, якщо щогодини вони виготовляли їх однакову кількість?
(Відповідь: перший слюсар виготовив 140 деталей, а другий — 160 деталей.)
2. Ділення з остачею.
а) Завдання № 863 (записати у зошит).
б) Завдання № 864 (записати у зошит).

V.  Домашнє завдання.
№№ 865, 866 (с. 139).


Урок за 16 березня 2020 року

Математика

Тема.  Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 867—875).

Сьогодні ви ознайомитеся із діленням з остачею на двоцифрове число; закріпите вміння усно ділити круглі числа на розрядні числа; удосконалите вміння розв'язувати задачі на пропорційне ділення.

Хід уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання. Перевірте чи правильно ви вирішили.

а) № 865.

(Відповідь: відстань між автобусами 494 км.)

б)  № 866

(Відповіді:8, 2, 7, 21, 441000, 88000)

2. Усні обчислення. Перевір чи правильно знайшли ділення з остачею.

 28 : 8 (3. ост. 2); 33 ; 5 (6. ост. 3)4 21 : 6 (3, ост. 3); 80 : 9 (8, ост. 8).

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота (за № 867).Усно

2. Пояснення .

Розглянемо ділення з остачею на двоцифрове число. Щоб 58 поділити на 13, випробуванням шукаємо число, менше від 58, яке ділиться націло на 13, і найбільш наближене до числа 58 (13 ∙ 4 = 52). Отже, у частці число 4. Від 58 віднімаємо 52, буде 6. Це остача.

Отже: 58 : 13 = 4 (остача 6).

3. Первинне закріплення.

а) Прочитайте пояснення ділення з остачею на двоцифрове число (№ 868).

б) Виконання завдання № 869 (у зошити).

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задачі № 870.(Письмово у зошити з поясненням). Звірте відповідь.

(Відповідь: маса чотирьох левів 800 кг.)

2. Прочитай задачу № 871.

 Розглянь таблицю.

 Подумай і заповни таблицю:

Витрати пального за 1 год
К-сть годин
Загальна к-сть пального
до перерви
після перерви
Розв'яжи задачу за планом.

1. Скільки літрів пального витрачали за 1 год?

Вказівка. Уважно прочитай перше речення умови задачі.

2. Скільки годин працював двигун до перерви?

Вказівка. До перерви витратили 54 л пального, витрачаючи щогодини 9 л.
3. Скільки годин працював двигун після перерви?
Вказівка. Двигун працював всього 10 год, а до перерви — 6 год.
 Розв'яжи задачу діями з поясненням у зошит.

3. Виконання завдання № 872.
Якщо b = 200, то 250 ∙ b - b ∙ 5 = 250 ∙ 200 - 200 ∙ 5 = 50000 - 1000 = 49 000.
IV. Підсумок уроку.
V. Домашні завдання.
№№ 874, 875 (с. 140).

 Урок за 17 березня 2020 року
Математика.
Тема. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею (№№ 876—884).
Сьогодні ви ознайомитеся із письмовим діленням трицифрових чисел на круглі десятки з остачею; закріпите вміння розв'язувати задачі на пропорційне ділення; удосконалите вміння розв'язувати рівняння.
І. Контроль, корекція і закріплення знань.
1. Перевірка домашнього завдання.
 № 874. Перевірте чи правильно розв’язали.
(Розв'язання: 
1) 40 ∙ З = 120 (л) — поглинають води 3 берези;
2) 760 - 120 = 640 (л) — поглинають 2 евкаліпти;
3) 640 : 2 = 320 (л) — поглинає 1 евкаліпт за добу.
 № 875
32 : 5 = 6 (ост. 2)                     630: 90= 7
70 : 8 = 8 (ост. 6)                     630 : 30= 21
40 : 12 = 3 (ост. 4)                   5400 : 60= 90
72 : 30 =2 (ост. 12)                  3200 : 80= 40
2. Усні обчислення.
1). Повторіть табличку множення і ділення.
2) Прочитайте задачу. Перевірте правильність її розв’язання.
За перший тиждень кравчиня пошила 10 спідниць, а за другий — 15. На всі спідниці витратила 50 м тканини. Скільки метрів тканини кравчиня витратила першого тижня і скільки метрів тканини витратила другого тижня?
(Розв'язання:
1) 10 + 15 = 26 (сп.) — пошила за два тижні;
2) 50 : 25 = 2 (м) — витратила на одну спідницю;
3) 10 ∙ 2 = 20 (м) — витратила першого тижня;
4) 50 - 20 = 30 (м) — витратила другого тижня.)
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення вчителя.
— Поділіть усно 260 на 50. (260 не ділиться на 50 без остачі.) Знайдіть найближче число до 260, яке ділиться на 50. (250) 250 : 50 = 5, тому 260 : 50 = 5 (ост. 10).
Поділимо 285 на 30 усно другим способом. Знаходимо частку послідовним діленням на 10 і 3:
285 : 30 = 285 : (10 ∙ 3) = 285 : 10 : 3 = 9 (ост. 15).
285 поділити на 10 буде 28 (остачу не знаходимо, але пам'ятаємо, що вона повинна бути меншою від 10). 28 : 3. Частка 9. Дізнаємося, скільки поділили. 30 ∙ 9 = 270. Знайдемо остачу: 285 - 270 = 15.
2. Первинне закріплення вивченого.
а) Прочитайте пояснення у підручнику на с.140  ділення з остачею за № 876.
б) Виконання завдання № 877  у зошит.
в) Перевірити, чи правильно виконали ділення з остачею.
263 : 30 = 7 (ост. 53) (Відповідь: ні, бо остача має бути менша від дільника.)
г) Усне виконання завдання № 878.
2. Розв'язування рівнянь у зошит (№ 879).
Фізкультхвилинка.
III. Розвиток математичних знань.
1. Робота над задачами.
а) Задача № 880.
Після виконання короткого запису учні розв'язують задачу самостійно.
(Відповідь: 24 год, 36 год.)
б) Задача № 881.
Учні приходять до висновку, що спочатку потрібно перевести одиниці вимірювання маси в центнери.
22 т 5 ц = 225 ц;                    2 т 5 ц = 25 ц
IV. Підсумок уроку.
— Виконайте ділення з остачею. Перевірте правильність розв’язання.
85 : 21 = 4 (ост. 1)      35 : 16  = 2 (ост. 3)
V. Домашнє завдання.
№№ 883, 884 (с. 141).


Урок за 18 березня 2020 року

Математика.

   Сьогодні на математиці  ми порівняємо задачі на пропорційне ділення. Будемо розв’язувати письмово ділення з остачею на круглі числа. Запиши  число  і  класна  робота. Давай  домовимося,  свої  знання  і  уміння   оцінюватимеш  самостійно.   За  

кожне  правильно  виконане  завдання  ставиш  собі на полях  оцінку (батьки або старші братики чи сестрички тебе перевіряють). Я це теж перевірю. Попробуємо? Тоді до роботи!

1. Усні обчислення.

 Виконай ділення з остачею  при цьому пам’ятай, що остача повинна бути менша, ніж число на яке ми ділимо. За правильне виконання завдання ти отримаєш 1 бал.

45 : 4=                 60 : 25 =                                    

64 : 15 =              259 : 50 =               

76 : 8 =                425 : 70 =2. Робота з підручником

(№ 885).  За  правильно  виконане  завдання – 1 бал.  

3. Розвяжи вирази №886.

Записуєш вираз, а потім розв’язуєш окремо по діях, або у виразі над кожною дією пишеш відповідь. За  правильно  виконане  завдання – 2 бали.  

4. Розв'язування і порівняння задач на пропорційне ділення.

№ 887.    Запишіть 2 задачі з поясненням.

Порівнюємо  задачі і робимо висновок: друга задача є оберненою до першої.

За  правильно  виконане  завдання – по 2 бали за задачу.  

5. Розв'язування рівнянь (№ 888).

За  правильно  виконане  завдання – по 1 бал.

6. Домашнє завдання.

№№ 891, 892 (с. 142) За  правильно  виконане  домашнє завдання – 3 бали.

Пиши правильно і старанно. Бажаю успіхів!
Урок за 20 березня 2020 року
Математика.
Тема.  Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 893 — 901).

Готуємося до контрольної роботи.
1. Усні обчислення.
240 ∙ 4 =                        120 : 4=
32 ∙ 100=                        30 ∙ 90=
2700 : 9 =                       6400 :8 =
3200 : 8 =                        800 3 =
1. Підготовча робота за вправою № 893.

2. Пояснення у підручнику. Ділення круглого багатоцифрового числа на кругле двоцифрове число. №895, 896.

3. Виконання завдання № 897.

1. Робота над задачами. № 894
— Яка швидкість колісного трактора?
— А гусеничного?
— Як знайти швидкість гусеничного трактора?
— Маючи швидкості обох тракторів, про що можемо дізнатися?
— Що для цього треба зробити?
— Відомо, що трактори почали відділятися на відстані 40 км, а через деякий час опинилися на відстані 120 км. Отже, вони віддалилися на 80 км від населених пунктів. Щоб знайти, скільки годин тривало віддалення, потрібно …….
— Запишіть розв'язання задачі самостійно.
 Задача № 898.
Домашнє завдання.
№№ 900, 901 (с. 144).


Урок за 23 березня 2020 року

Математика.

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902—910).1. Усні обчислення.

а) Виконання завдання № 902 (1, 2).

Задача.  Звірте відповідь.

Коли в бочку влили 40 л води, то заповнили п'яту її частину. Скільки літрів води вміщує ця бочка? (200 л)

2. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 903 (1)).

2. Первинне закріплення.

Виконання завдання № 903 (2), № 904 .

3. Розв'язування рівнянь (№ 905).

4. Робота над задачами.

а) Задача № 906, 907.

   Так як ми готуємося до контрольної роботи, тому пропоную виконати самостійну роботу.

Самостійна робота.

1. Обчислити:

24420 : 60 =              39200 : 80 =

17250 : 50 =              25500 : 30 =

2) Скласти вираз і знайти його значення.

Від числа 2480 відняти чотири п’ятих  його.

3. Розв'язати рівняння .

х ∙ 90 = 3600                        х : 90 = 900

Домашнє завдання.

№№ 909, 910 (с. 145).
 

Урок за 24 березня 2020 року
Математика.
Тема. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач (№№ 911—920).

1. Усні обчислення.
1) № 911.
 2) 4 т : 8 =                  1 дм : 2 см=        1 м : 5=
3).• Довжина прямокутника 15 м, ширина — 4 м. Знайди периметр і площу прямокутника.
• Площа прямокутника 90 м2, ширина — 5 м. Яка довжина прямокутника?
• Периметр прямокутника 24 м, довжина — 9 м. Яка його ширина?

2. Ділення круглих чисел (№ 912).
3. Дії з іменованими числами (№ 913).
Зразок: 30 м 80 см : 40 = 77 см
Зверніть  увагу на перетворення іменованих чисел:
5 т 60 кг = 5060 кг       і       9 м 64 мм = 9064 мм.
4. Знаходження значення виразів (№ 914).
Спочатку запишіть вираз, а потім - кожну дію окремо.
5. Розв'язування задач.
 Задача № 915.
— Скільки мішків зібрали з першої (другої) ділянки?
— З якої ділянки зібрали картоплі більше?
— Як дізнатися, на скільки мішків більше картоплі зібрали з другої ділянки, ніж з першої?
— А на скільки більше кілограмів картоплі зібрали з другої ділянки?
— Що це означає? (У 2 мішках є 100 кг картоплі.)
— Скільки кілограмів картоплі в 1 мішку?
Ми тут мали справу з двома різницями. 2 мішки — це різниця між двома ділянками у мішках, 100 кг — та сама різниця, але виражена у кілограмах.
 Задача № 916.
6. Порівняння іменованих чисел (№ 917).
 7. Самостійна робота. Підготовка до контрольної роботи.
Обчислити:
21630 : 70 =             27600 : 60 =
32080 : 40 =             16300 : 50 =
2) Скласти вираз і знайди його значення.
До числа 8020 додати  три четвертих його.

8. Домашнє завдання.
№№ 919, 920 (с. 145).
Урок за 25 березня 2020 року
Математика.
Тема. Контрольна робота №7
    Дорогі діти! Сьогодні ви напишете контрольну роботу з математики у ваші робочі зошити і перевірите наскільки ви зуміли опрацювати матеріал. Попрацюйте самостійно і будьте уважні.

1. Розв’яжіть задачу.
    Із однієї ділянки зібрали 8 мішків картоплі, а з другої – 12 таких мішків. Маса всієї картоплі 1400кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки окремо?

2. Обчисліть.
520 : 70=                                    7020 60=                        23кг 040г 20 =
475 : 90=                                    53 550: 90=                      58м 10см : 70=
164 : 50=                                    414 600 : 600=                269т 500кг : 700кг=

3. Розвяжіть рівняння.
810 : х = 90                             х : 40 =520

4. Знайдіть значення виразу 240 х – х 4, якщо х = 300
                        


 
Урок за 27 березня 2020 року
Математика.
Тема. Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921—927).

1. Усні обчислення.
а) Гра «Найкращий обчислювач».
а
540
1200
960
360
840
3600
720
7500
b
3
40
60
60
70
20
60
500
а : b
б) Математичний диктант.
• Перший доданок 880, другий — частка чисел 2200 і 100. Знайти суму.
• Перший множник 500, другий — частка чисел 200 і 5. Знайти добуток.
• Сад має форму квадрата, периметр якого 400 м. Знайти площу саду.
• Довжина паркану 96 м. Пофарбували 1/7 паркану. Скільки метрів паркану залишилося пофарбувати?
• У трьох ящиках 180 кг яблук. Скільки кілограмів яблук у шести ящиках?

2. Множення на двоцифрове число.
а) Усне виконання завдання № 921.
б) Пояснення ходу обчислення добутку (за № 922).
в) Письмове виконання завдання № 923. (стовпчиком)

3. Робота над задачами.
 а) Задачі № 924 (1, 2, 3).
Задача 1.
Ціна тканини
Кількість тканини
Вартість тканини
?
2 м
48 грн
Задача 2, 3.
   Зверніть увагу на те, що розв'язання кожної наступної задачі включає в себе розв'язання попередньої. А про що ще можна було б дізнатися у третій задачі?
Задача № 925.

4. Домашнє завдання.
№№ 926, 927 (с. 148).
6 квітня  2020 року
Математика
Тема. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за ного дробом (№№ 928—934).

1. Контроль, корекція та закріплення знань.
1)Виконати множення письмово(стовпчиком).
47 ∙ 48=                           26 ∙ 42=
2) Знайди площу прямокутника, довжина якого 65 м., а ширина 29 м.
3) Виконай № 928.
2. Вивчення нового матеріалу.
1) Пояснення ходу обчислення добутку (за № 929).
2) Виконання завдання № 930.
3) Робота над задачами.
 Задача № 931.
 Задача № 932.
 Короткий запис задачі.

Маса 1 ящика
Кількість ящиків
Загальна маса
Печиво

30
однакова
Цукерки
12 кг
25
— Чи можемо ми відразу дізнатися про масу 1 ящика з печивом? (Ні, бо ми не знаємо масу усіх ящиків з печивом.)
-  А що сказано про масу усіх ящиків з печивом? (Вона така сама, як і маса всіх ящиків з цукерками.)
- Чи можемо ми дізнатися масу всіх ящиків з цукерками? (Так, бо нам відома маса 1 ящика з цукерками і кількість таких ящиків.)
-То про що дізнаємося в першій дії? (Яка загальна маса цукерок, а отже, і печива.)
-А що можна знайти у другій дії? (Масу 1 ящика печива.)
Запишіть у зошити розв’язання самостійно.
3. Домашнє завдання.
№№ 933, 934 (с. 149).Урок математики за 7 квітня
Тема. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 935—941).
І. Контроль, корекція та закріплення знань.
1. Усні обчислення.
1) 7 кг : 2=          10 дм : 4 =         2 м : 5 см =         1 год : 5 =
                1                                                              7
 2) Маса 3  кавуна становить 3 кг. Яка маса 9 кавуна?
3) Обчисли письмово (стовпчиком)
503 ∙ 68 =               259 ∙ 36 =
4) Розв'яжи задачу № 935 діями з поясненням.
-  На скільки кілометрів менше пролетів перший вертоліт, ніж другий?
- Яка швидкість вертольотів?
-  Скільки годин був у польоті перший вертоліт?
-  Скільки годин був у польоті другий вертоліт?
 ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення множення багатоцифрових чисел на двоцифрові за № 936.
2. Виконання завдання № 937.
ІІІ. Розвиток математичних знань.
1. Складання і розв'язування рівнянь (№ 938).
2. Складання виразів і знаходження їх значень (стовпчиком) (№ 939).
270 051 - 348 ∙ 89 =
 12960 : 60 + (12 960 + 600) = 
4. Робота над задачею.
У два райони відправили 10 000 підручників. В один район — 200 пачок, а в другий — 300 пачок. Скільки підручників відправили в кожен район окремо? (Відповідь: 4000 підручників; 6000 підручників.)
5.Домашнє завдання.
№№ 940. 941 (с. 150).Урок математики за 8 квітня.
Тема. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями.  (№ 942—949).

І. Контроль, корекція та закріплення знань.
1. Усні обчислення.  Записати у зошит.
1). Задачі.
• Сторона квадрата 9 м. Знайти периметр і площу квадрата .
• Довжина прямокутника 10 м, ширина — 8 м. Знайти периметр і площу прямокутника.
• Площа прямокутника 90 м2, ширина 5 м. Яка довжина цього прямокутника? (18 м)

2).  Обчислити письмово (у стовпчик)
624 ∙ 73 =                      908   29 =

 3)Письмове виконання вправи № 942

II. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення нового матеріалу (за № 943).
2. Закріплення вивченого.
Письмове виконання вправи № 944  (запиши вираз спочатку в рядок, а потім в стовпчик, як показано в підручнику на ст.150 №943)
III. Розвиток математичних знань.
1. Розв'язування і порівняння задач № 945 (1, 2).
2. Задачі № 946, 947
ІV. Домашнє завдання.
948, 949(запиши вираз спочатку в рядок, а потім в стовпчик, як показано в підручнику).Математика за 10 квітня
Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950 — 958).

1. Контроль, корекція і закріплення знань.
1) Математичний диктант (записати лише відповіді)
• Ділене 640, дільник 8. Знайти частку.
• Збільшити її у 10 разів.
• Отримане число збільшити на 10, а потім поділити на 90.
• Знайти добуток отриманого числа і 50.
• Знайти різницю цього добутку і числа 300.
• Зменшити на 100.
• Зменшити на 10, а потім зменш— у 10 разів.

2) Обчислення виразів.
1 год : 5     10 дм : 4      2 м : 5 см     7 кг : 2

3) Математичний диктант (за N° 951) записати вирази і обчислити їх значення

2. Розвиток математичних знань.
1) Розглянути запис і пояснити порядок виконання дій за  № 952 (усно)
 2)  № 953 (записати вираз, обчислити стовпчиком кожну дію окремо як показано у попередньому номері)
3)Робота над задачами № 954, № 955, № 956. 
3. Домашнє завдання.
№№ 957, 958 (с. 152).


Урок математики за 13 квітня
Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 959—967).

І. Контроль, корекція і закріплення знань.
Завдання для опитування (письмово)
1) Один автобус проїхав 400 км, а другий 640 км. Перший автобус був у дорозі на 3 год менше, ніж другий. Скільки годин був у дорозі кожний автобус, якщо їх швидкість однакова?

 2) 100 - (16 ∙ 6 + 4) : 25 =

II. Вивчення новою матеріалу.
1. Підготовча робота.
— Знайдіть добуток чисел 4184 і 37
— А тепер спробуйте помножити 4184 на 237.
— Порівняйте записи свої і звірте їх з підручником на с.152 №959 і  зробіть висновок, як помножити багатоцифрове число на трицифрове.
2. Закріплення вивченого матеріалу.
а) Виконання завдання № 960 (письмово у стовпчик як у попередньому номері)
б) Завдання № 961 (записати вираз і обчислити по діях у стовпчик).
137 ∙ 239 + 247500 =
ІІІ. Розвиток математичних знань.
1. Робота над задачами.
а) Задача № 962.
б) Складання задачі на рух за поданим виразом (№ 963).
(42 — це може бути швидкість одного мотоцикліста; 48 — швидкість другого; 540 — відстань. Із двох міст, відстань між якими 540 км, виїхали одночасно назустріч один одному два мотоциклісти. Перший рухався зі швидкістю 42 км/год, а другий — 48 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?)
в) Задача № 965*.      
2. Самостійна робота (№ 964).
IV. Підсумок уроку.
V. Домашнє завдання.
№№ 966, 967 (с. 153).


Математика за 14 квітня
Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Розв'язування задач (№№ 968—976).

І. Контроль, корекція і закріплення знань.
Усні обчислення.
а) 27 ц: 3 кг =                  60 хв : 5 =
27 м : 90 см =                   50 м ∙ 40 м =

б) №968 (письмово)

в) Виконати окремо по діях  в стовпчик.
463 ∙ 521 - 194 ∙ 234=

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення матеріалу.
№969 (порівняйте записи письмового знаходження числових значень добутків: 1578∙ 43    і    1578∙ 403.

верніть увагу на те, що при множенні 1578 на 0 десятків ми одержуємо 0 десятків, тому в стовпчику під десятками цифру ніяку не пишемо. Кожну цифру числа 1578 множимо на 4 сотні, починаючи з 8 одиниць. Першу цифру сотень  підписуємо під сотнями.)
2. Закріплення вивченого за № 970 (за зразком попередньої вправи)
3. Робота над задачами № 971, № 972, № 973.
ІІІ. Домашнє завдання.
№№ 975, 976 (с. 154).


Урок за 15 квітня
Математика
Тема. Ділення на двоцифрове число. (№№ 977—986).

І. Контроль, корекція і закріплення знань.
1. Усні обчислення.
а) 2ц : 20 кг=                  2ц - 20 кг=
2 ц : 5 кг=                        2 ц - 5 кг =

б) Завдання № 977.

в)Обчислити письмово
465 ∙ 43 + 564 ∙ 70 =
г)Задача.
• Туристи йшли 3 год зі швидкістю 5 км/год і 4 год зі швидкістю 4 км/год. Яку відстань подолали туристи?

II. Повторення ділення на двоцифрове число.
1. Читання пояснення в підручнику (№ 978, с. 154).
Виконання завдання № 979

ІІІ. Розвилок математичних знань.
1. Робота над задачами № 980, №982, №983.
Розгляньте пояснення розв'язання задачі № 981 (усно).
ІV.  Домашнє завдання.
№№ 985, 986.

Урок математики за 17 квітня
Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею
 (№№ 987—995).

1. Усні обчислення
1) Виконай ділення з остачею.
406 : 67 =
535 : 86 =
2) Обчисли стовпчиком.
456 : 76 - 188 : 47 =
2. Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 987).
2. Виконання завдання № 988
3. Розвиток математичних знань.
1. Задача № 989.

Маса 1 рибини
Кількість рибин
Загальна маса
Білуги
1 ц 23 кг
8
однакова
Осетри

12
2. Задача № 990.
Запишіть  розв'язання задачі двома способами .
3. Виконання завдання № 993.

4. Додатковий матеріал. Знаходження середнього арифметичного.
1. Задача.
Автомобіль їхав 1 год зі швидкістю 60 км/год, 2 год зі швидкістю 90 км/год і 3 год зі швидкістю 80 км/год. З якою середньою швидкістю їхав автомобіль?
— Спочатку знайдемо, скільки всього годин їхав автомобіль:
1 +  2 + 3 = 6 (год).
— Потім знайдемо, скільки всього кілометрів проїхав автомобіль:
60 + 90 ∙ 2 + 80 ∙ 3 = 480 (км).
— Щоб знайти середню швидкість автомобіля, потрібно весь шлях, який він подолав, поділити на час, за який цей шлях було пройдено:
480 : 6 = 80 (км/год)
Відповідь: середня швидкість автомобіля 80 (км/год)

2. Читання і пояснення про знаходження середньої швидкості велосипедиста за № 991.
3. Розв'язування задачі № 992.
— Як знайти середнє арифметичне кількох чисел?
 (Потрібно суму цих чисел поділити на їх кількість. Наприклад:
(2200 + 1600) : 2 = 1900
5. Домашнє завдання.
№№ 994, 995 (с. 157).


Урок математики за 21 квітня
Тема. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування рівнянь (№№ 996—1003).

1. Усні обчислення.
1) Записати вирази і обчислити їх № 996.
 2)Розв’язати задачу.
За перший день туристи пройшли 20 км, за другий —  того, що за перший день, за третій —  того, що пройшли за другий, а за четвертий  того, що за третій. Скільки кілометрів туристи пройшли за четвертий день?

2. Опрацювання нового матеріалу.
1)Складання й обчислення значень виразів № 997.
2) Розв'язування рівнянь № 998.
3) Прочитайте пояснення розв'язання задачі діями про знаходження середньої врожайності картоплі, поданим у підручнику № 1000.
4)  Задача № 1001. Запишіть розв'язання задачі (аналогічно  № 1000).

 3. Підсумок уроку.
— Як знайти середню швидкість автомобіля? (Потрібно всю відстань, яку пройшов автомобіль, поділити на весь час, за який ця відстань була пройдена.)
— Як знайти середню врожайність пшениці? (Потрібно масу пшениці, зібраної з усього поля, поділити на площу цього поля.)
4. Домашнє завдання.
№№ 1002, 1003 (с. 158).


Урок математики за 22 квітня
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Розв'язування задач (№№ 1004 — 1012).

1. Усні обчислення.
Обчисліть приклади
 52 : 13 =               84 : 14 =
90 : 15 =                 51 : 17 =
1 т : 5 =                   2 ц : 5 кг =
Задача. Розв’яжіть задачу.
Велосипедист проїхав 60 км, рухаючись зі швидкістю 15 км/год. Повертаючись назад, цю саму відстань він подолав, рухаючись зі швидкістю 12 км/год. Скільки годин велосипедист витратив на весь шлях туди і назад?

2. Вивчення нового матеріалу.
1) Пояснення прочитайте у підручнику №1004.
2) № 1005, № 1006 (розв’яжіть у стовпчик,  як показано у №1004)

3. Розвиток математичних знань.
1) Задача № 1007.
Короткий запис задачі в таблиці.
Вантажність самоскида
К-сть самоскидів
К-сть рейсів
Всього щебеню
12 т
7
?
1932 т

2) Задача № 1008.
3) Завдання № 1009 (усно розгляньте пояснення).
— Розглянемо нерівність, порівнюючи її з аналогічним рівнянням:
200 - х = 42, розв’язавши його ми побачимо, що  х = 158, то 200 - 158 = 42.
200 - х > 42, щоб вираз 200 - х був більший, ніж 42, потрібно, щоб х < 158. Найбільшим значенням невідомого х є число 157.

4. Домашнє завдання.
№№ 1011, 1012 (с. 159).


Урок математики за 24 квітня
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013-1019)

Усні обчислення.
1) Завдання № 1013.
2) Математичний диктант.
• Яке число треба помножити на 16, щоб одержати 96?
• На яке число треба поділити 90, щоб одержати 15?
• Яке число треба поділити на 12, щоб одержати 5?
3) Задача.
 Оленка знімала покази термометра 3 дні. Першого дня було 4 °С, другого — 5 °С, а третього — 9 °С тепла. Знайди середню температуру повітря за ці дні.

Розвиток математичних знань.
1. Завдання № 1014
2. Задача № 1015 (усно)
— Що означають написи на стовпі?
(До Києва — 144 км, а до Харкова — 306 км.)
— Яка відстань від Києва до Харкова? (144 + 306)
— Якщо поїхати в бік Харкова 34 км, то перший доданок суми (144) збільшиться на 34, а другий (306) зменшиться на 34.
Отже, на стовпі будуть покази 144 + 34 = 178 і 306 - 34 = 272.
А тепер подивимось, яку властивість суми ми тут спостерігаємо.
144 + 306 = (144 + 34) + (306 - 34) = 450.
Висновок. Якщо до одного доданка додати число, а від другого — відняти те саме число, то сума не зміниться.

3. Задача № 1016.

Самостійна робота.
1) Обчислити.
1824 : 38 =                      17080 : 40 =
19656 : 91 =                    20862 : 38 =
2. Задача.
У магазин привезли 540 кг груш. До обіду продали  усіх груш, а після обіду — решти. Скільки кілограмів груш продали за день?

 Домашнє завдання.
№№ 1018, 1019 (с. 160).


Математика за 27 квітня
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка (№№ 1020—1027).

1. Усні обчислення.
1) Обчислити зручним способом.
26 ∙ 25 ∙ 4 =                         20 ∙ 19 ∙ 5 =
8 ∙ 145 ∙ 125 ∙ 2 =                33 ∙ 125 ∙ 8 ∙ 3 =
2) Задача.
Довжина прямокутника 4 м, ширина — 3 м. Знайти ширину другого прямокутника з такою самою площею, довжина якої 6 м.
3) Обчислити вираз.
  14 147 : 43 + 249 - 12 168 : 52 =
4) Виконання завдання в підручнику № 1021

2.  Вивчення нового матеріалу.
1. Прочитайте пояснення ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка в підручнику за № 1022.
2. Виконання завдання № 1023.

3. Розвиток математичних знань.
1. Задача № 1025.
2. Задача № 1024* (Розгляньте розв’язання усно).
(Розв'язання:
1) 70 + 18 = 88 (кг) — маса бочки з розсолом і з огірками;
2) 4840 : 88 = 55 (б.) — навантажили на машину бочок ;
3) 70 ∙ 55 = 3850 (кг) — всього огірків було в бочках.
4. Домашнє завдання.
№№ 1026, 1027 (с. 161).


Математика за 28 квітня
Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028—1035).

1. Усні обчислення.
1) Обчислити зручним способом.
 48 ∙ 25 ∙ 4 =                     50 ∙ 24 ∙ 3 ∙ 2 =
125 ∙ 15 ∙ 8 ∙ 4 =                  20 ∙ 17 ∙ 5 =
2) Задача.
 3 трьох гектарів зібрали по 60 ц зерна з 1 га, з 5 га — по 56 ц з гектара, а з 2 га по 55 ц з гектара. Знайди середню врожайність зерна.
3) Виконати №1028.

2. Вивчення нового матеріалу.
1) Підготовча робота.
Усне виконання №1029.
2) Пояснення в підручнику №1030 (усно)

3. Закріплення вивченого (за № 1031).
4. Розвиток математичних знань.
1) Задача № 1032.
2)Задача № 1033.

 5. Домашнє завдання.
№№ 1034, 1035 (с. 162).


Урок математики за 29 квітня
Тема. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними (№№ 1036—1042).

1. Знайдіть  значення виразу.
103 ∙ 81 - 17446 : 13 : 61 =
2. Виконання завдання № 1036 (усно).
3.  Завдання № 1037 (письмово).

 Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення за № 1038.
Прочитайте  пояснення ділення на двоцифрове число у випадку, коли на місці одиниць у частці записуємо нуль.
2. Виконайте  № 1039 письмово (стовпчиком).

 Розвиток математичних знань.
1. Задача 1040.
2. Розв’яжіть буквену задачу, складанням виразу.
 Задача.
За 3 години оператор набрав на комп'ютері а сторінок тексту. За скільки годин він набере х сторінок?
3. Знайти значення виразу
300 000 - 259 920 : а + 28 009, якщо а = 72.

 Домашнє завдання.
№№ 1041, 1042 (с. 162)


Урок математики за 4 травня
Тема. Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулем. Задачі на спільну роботу (№№ 1043 — 1050).

1. Математичний диктант.
 Запишіть вирази і обчисліть.
• Суму чисел 830 і 70 зменшити у 100 разів.
• Різницю чисел 1000 і 750 збільшити у 3 рази.
• Частку чисел 480 і 12 збільшити у 9 разів.
• Перший множник 80, другий 12. Знайти добуток.
• Довжина стрічки 30 см. Знайти  цієї стрічки.
• Обчислити площу квадрата зі стороною 50 см.
• Маса 5 посилок 20 кг. Яка маса тридцяти таких посилок?

2. Знайдіть  значення виразу.
9379 : 83 - 3224 : 31 =

3. Розв’яжіть задачу №1043.

 Пояснення  нового матеріалу за №1044.
1. Виконання завдання № 1045, № 1046
 2. Розвиток математичних знань.
        Задача № 1047.
Короткий запис задачі.
І н. — 24 хв — 4800 л
ІІ н. — 40 хв — 4800 л
І н. і II н. — ? хв — 4800 л

Задача № 1048.
— Розгляньте вирази.
а) 54 ∙ 8;                   б) 4 ∙ 54;        в) 4 ∙ 54 ∙ 8.
— Який з них є розв'язанням задачі № 1048? 
Запишіть вираз і розв’яжіть.
  
Домашнє завдання.
№№ 1049, 1050 (с. 163)


Математика за 5 травня
Тема. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв'язування задач (№№ 1051—1058).

-         Діти, для того, щоб повторити пройдений матеріал, пропоную переглянути відео. Завдання, які будуть виконуватися у відео, робіть у ваші робочі зошити.
Зайдіть за даним посиланням.


Вивчення нового матеріалу.
1. Пояснення № 1051 (усно).
2. Виконайте письмово № 1052

Розвиток математичних знань.
1. Практична робота (№ 1053).
2. Задача № 1054.
3. Пронумеруйте над виразом порядок виконання дій та обчисліть його
 № 1056.
Домашнє завдання.
№№ 1057, 1058 (с. 165).


Математика за 6 травня
Тема. Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066)

Усні обчислення.
 Виконайте обчислення  № 1059.

-         Діти!  Наступні завдання  №№1060-1064 пояснено у відео. Зайдіть за даним посиланням і виконайте їх. Але № 1060 виконайте письмово (стовпчиком).


Домашнє завдання.
№№ 1065, 1066 (с. 166).
 
Математика за 8 травня
Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 1067 — 1075).

Усні обчислення.
1. Виконати письмово № 1070.

2. Розв’яжи задачу.
Периметр прямокутника 100 м, а його довжина — 30 м. Знайти площу прямокутника.

3.Задача.
Відстань між містом і селом 36 км. З міста в село кінь біг зі швидкістю 12 км/год. Назад він повертався з вантажем зі швидкістю 6 км/год. Яка середня швидкість коня?
Вказівка. Знайди всю відстань, яку пройшов кінь і весь час, за який він подолав цю відстань.

4. Обчисли  письмово  (у стовпчик)   
 3 кг 910 г ∙ 28 =

Розвиток математичних знань.
1. Знаходження частки й остачі
Виконайте стовпчиком  № 1067.

2. Ділення іменованих чисел № 1068.
 3. Знаходження значень виразів № 1069.

Розв'язування задач.
 Задачі № 1071,  № 1072.

 Складання і розв'язування нерівностей (№ 1073).

Домашнє завдання.
№№ 1074, 1075 (с. 166).
 
Математика за 12 травня
Тема. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 1076—1084).

 1.Математичний диктант.
Записати вирази та обчислити їх.
•  Обчислити площу прямокутника зі сторонами 40 см і 50 см.
•   (одна п’ята) від числа 75 збільшити втричі.
•  Від числа 130 відняти частку чисел 200 і 5.

2.  Скласти і розв'язати рівняння.
-До невідомого числа додали 139 і отримали 700. Знайти невідоме число.
- Невідоме число поділили на 25 і отримали 10. Знайти невідоме число.

3. Виконати завдання в зошит (не в стовпчик)№ 1076, № 1081.

Розвиток математичних знань.
Задача № 1080.
Короткий запис задачі.
Зібрав — 1445 ц.
Залишив — 245 ц.
Продав ?,  решти.

Самостійна робота.
Готуємося до контрольної роботи.
1) Виконання завдання № 1077
2) Виконання завдання № 1078 
 3)Розв'язування рівнянь (№ 1079).

Домашнє завдання.
№№ 1083, 1084 (с. 167).
 
Математика за 13 травня
Тема. Контрольна робота з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові».

  Діти, сьогодні ви напишете контрольну роботу з математики.
В зошитах напишіть:
13 травня
Контрольна робота

1. Розв'яжіть  задачу.
За 6 днів завод виготовив 114 сівалок. Скільки сівалок виготовить завод за 27 днів, якщо щодня виготовлятиме на 2 сівалки більше?

2. Периметр прямокутної ділянки 268 м, а її ширина — 52 м. Знайди площу цієї ділянки.

3. Виконай дії письмово (стовпчиком).
2365 ∙ 26 =                                       9548 : 28 =
3039 ∙ 43 =                                      19869 : 37  =
23 т 616 кг : 82 =                            2 кг : 5 г =

4. Знайди значення виразу( стовпчиком).
(1356 + 202950 : 45) ∙ 53 =
 
Математика за 15 травня
Тема. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв'язування задач (№№ 1085—1092).

Розв’яжіть письмово  №№ 1085, 1086.

Пояснення ділення на трицифрове число.
  24 966: 342=

Перше неповне ділене 2496 десятків. У частці буде 2 цифри. Поділимо 2496 на 342. Щоб дібрати цифру частки, поділимо 2400 на 300, буде 8. Перевіримо цифру 8. 342 помножимо на 8, буде 2736.
Цифра 8 не підходить. Беремо цифру 7. Помножимо 342 на 7, буде 2394. Остача 102. Друге неповне ділене 1026 одиниць.
Поділимо 1026 на 342. Щоб дібрати другу цифру частки, поділимо 1000 на 300, буде 3. Перевіримо цифру 3. 342 помножимо на 3, буде 1026. Остачі немає. Частка 73.

Розгляньте пояснення у підручнику (усно) № 1087. 

Виконати письмово (у стовпчик)  1088.

Обчисліть письмово (у стовпчик)
5575 : 223 =                   120 196 : 398 =

Складання і розв'язування задачі за поданим виразом
(№ 1089).
Це може бути задача на зведення до одиниці.
Наприклад. Робітник за 42 год виготовив 546 деталей. Скільки годин буде працювати робітник, щоб виготовити 1118 деталей?

Задача № 1090.
Домашнє завдання.
№№ 1091, 1092 (с. 168).Комментариев нет:

Отправить комментарий