РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

5 КЛАС МАТЕМАТИКА

Уроки № 96-97 від 12.03.2020 та 16.03.2020
Тема. Розв’язування вправ на ділення десяткових дробів.
Мета: повторити алгоритми розв'язування задач на знаходження дробу від числа і числа за його дробом  та поширити ці алгоритми на випадки, коли дріб — десятковий; відпрацювати навички розв'язування задач на застосування зазначених алгоритмів.
Тип уроку: засвоєння знань, навичок та вмінь.
Хід уроку
I. Розминка
Усні вправи
1.     Виконайте дії:
1) 10,3 + 6,8; 2) 4,3 – 2,6; 3) 4,03 · 0,2; 4) 6,3 : 0,9; 5) 0,8 : 0,4; 6) 0,8 : 0,04;
7) 6 : 0,2; 8) 3 · 0,9; 9) 5,75 : 0,5.
2.     Обчисліть значення виразу:
1) 0,03 · 100 + 1,7; 2) 6,8 + 3 : 6; 3) 7,2 : 18 – 0,19 : 19.
3.     Михайлик і Петрик зібрали разом 24,8 кг яблук. Михайлик зібрав 5/8 усіх яблук. Який з виразів є відповіддю на запитання: скільки яблук зібрав Михайлик?
1) 24,8 : 5 · 8; 2) 24,8 : 8 · 5; 3) 24,8 5/8; 4) 24,8 +5/8 .
4.     Записати десятковий дріб звичайним: 0,5; 0,05; 1,2; 1,07.

II. Перевірка домашнього завдання

III. Повторення і узагальнення знань
        Оскільки загальні правила знаходження дробу від числа і числа за зна­ченням його дробу будуть вивчені лише у 6 класі, на цьому уроці алго­ритм розв'язування названих типів задач є продовженням алгоритму, що був сформований під час вивчення теми «Звичайні дроби».

Задача 1. У Василька було 12 грн., 0,3 яких він витратив на нову книж­ку. Скільки гривень заплатив Василько за книжку?
Розв'язання. 1) 0,3 =3/10 ;
1) 12 : 10 = 1,2 (грн.) — становить 1/10 грошей;
2) 1,2 · 3 = 3,6 (грн.) — коштує книжка.
Або скорочено:
1) 0,3 =3/10 ;
2) 12 : 10 · 3 = 3,6 (грн.) — коштує книжка.
Відповідь. 3,6 грн.
Задача 2. Турист пройшов 2,7 км, що становить 0,3 туристського мар­шруту. Скільки кілометрів має пройти турист?
Розв'язання. 1) 0,3 = 3/10;
1) 2,7 : 3 = 0,9 (км) — складає 1/10 маршруту;
2) 0,9 · 10 = 9 (км) — весь маршрут.
Або скорочено:
1) 0,3 =3/10 ;
2) 2,7 : 3 · 10 = 9 (км) — весь маршрут.
Відповідь. 9 км.

II. Засвоєння навичок


V. Підсумок уроку
Запитання до класу
1.     Відомо, що число а становить 0,6 від числа b. Чи правильно, що:
1) a = b : 610; 2) а = b : 10 · 6?
2.     Якому завданню відповідає рівність?
1) Число встановить 0,6 від числа а.
2) Число 0,6 становить b частин від числа а.

VI.    Домашнє завдання
п. 35 №№ 995; 997; 999; 1003; 1009.Уроки № 98,  99 від 17.03.2020 та 18.03.2020
Тема. Середнє арифметичне, середнє значення величин.
Мета: систематизувати знання учнів щодо понять «середнє арифме­тичне», сформувати вміння учнів розв'язувати задачі високого рівня складності на застосування цих понять.
Тип уроку: узагальнення і систематизація навичок, знань і вмінь.
Хід уроку
I. Розминка
Усні вправи
1.     Обчисліть:
1) 0,5 · 2,5 · 4 · 2; 2) 2 · 1,69 · 500; 3) 8,6 · 0,34 + 1,4 · 0,34;
4) 10,8 · 11,3 – 10,8 · 10,9.
2.     Знайдіть значення виразу 6,5а + 0,035b, якщо:
1) а = 10; b = 1000; 2) a = 1; b = 1; 3) a = 0,1; b = 0; 4) a = 0; b = 0,2.

II. Опрацювати навчальний матеріал на сторінках 232-233. Розглянути обов’язково приклади 1, 2, розв’язування задач на сторінці 233. Виконати  вправи № 1045, 1047, 1049.

ІІІ. Узагальнення знань
Запитання до класу
1.     Сума 6 чисел дорівнює 45. Чому дорівнює їх середнє арифметичне?
2.     Змішали 4 сорти цукерок за ціною 7,5 грн.; 8,4 грн., 9,5 грн., 10,6 грн. Скільки коштує 1 кг суміші, якщо взяли:
1) кожного сорту цукерок по 1 кг;
2) цукерок 1 і 3 сорту — по 2 кг; цукерок 2 і 4 сорту — по 1 кг?
3.     Чи може середнє арифметичне двох десяткових дробів бути натураль­ним числом? Якщо так — навести приклад.

IV. Підсумок уроку
Самостійна робота
Варіант 1 [2]
1.     Знайдіть середнє арифметичне чисел: 32,6; 38,5; 34; 35;3
 [26,3; 20,2; 24,7; 18]
2.     Розв'яжіть задачу: Човен плив 2 год зі швидкістю 12,3 км/год і 4 год зі швидкістю 13,2 км/год. Знайдіть середню швидкість човна упродовж усього шляху.
[Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 62,6 км/год і 2 год зі швидкістю 65 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля упродовж всього шляху.]


Урок  № 100 від  19.03.2020
Тема. Відсотки.
Мета: сформувати в учнів поняття про відсоток; вміння записувати відсотки десятковими і звичайними дробами.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Хід уроку
І. Розминка
Усні вправи
1.     Знайдіть 1/100 від числа: 1) 200; 2) 60; 3) 7; 4) 67,3; 5) 5,48.
2.     У саду росло 300 дерев, 12/100 від них становлять яблуні. Скільки яблунь росло в саду?
3.     У школі навчається 900 учнів, з них 0,15 отримали за рік з математики 11 балів. Скільки учнів отримали 11 балів з математики?
4.     Виконайте множення на 0,01: 1)3; 2) 11; 3)100; 4) 1000; 5) 123.

II. Актуалізація опорних знань
Запитання до класу
Яку частину становить?
1) 1 ар від 1 гектара;               2) 1 м2 від 1 ара; 3) 1 см від 1 м;
4) 1 копійка від 1 гривні;        5) 1 рік від 1 століття.
[Відповідь —1\100]

III. Формування знань
Бесіда
Друзі! Сподіваюсь, ви помітили, що в повсякденному житті часто маємо справу із сотими частинами величин: 1 ар = 1/100 га, 1м2 = 1/100 а, 1 см = 1/100м,   1 к = 1\100 грн. Тому для цього часто вживаного дробу 1\100 дібрали спеціальну назву й позначення: 1 відсоток («від ста»), позна­чається 1 % і 1\100 = 0,01 = 1 %.
Тобто відсотки — це особлива форма запису дробів.
Тому можна перетворювати відсотки у дроби: 1 % = 0,01,
2% = 2 · 0,01 = 0,02;
15% = 15 · 0,001 = 0,15;
100% = 100 · 0,01 = 1;
125% = 125 · 0,01 = 1,25.
Маємо: щоб записати відсотки десятковим дробом, треба кількість відсотків помножити на 0,01 (поділити на 100), при цьому 100 % = 1!
Також можна розв'язувати обернену задачу: будь-який десятковий дріб записати у вигляді відсотків: знаючи, що 1 = 100%, можемо сказати, що
2 = 2 · 1 = 2 · 100 % = 200 %;  0,3 = 0,3 · 1 = 0,3 · 100%; = 30 %;
0,125 = 0,125 · 1 = 0,125 · 100 % = 1,25.
Висновок: будь-яке число можна виразити у відсотках і навпаки; будь-яку кількість відсотків можна виразити десятковим дробом.
Але зазвичай записом у формі відсотків користуються, коли мають справу із сотими частими величинами.
Згадаймо, що:
1 а дорівнює 1 % від 1 га; 1 м2 дорівнює 1 % від 1 а і т. д.
Закріплення
Що складає?
1) 1% гривні; 2) 1% центнера; 3) 1% дециметра; 4) 1% кілометра. Тобто, щоб знайти 1% будь-якої величини, треба поділити значення цієї величини на 100.

Запитання до класу
1.     Що більше: 1 % від гривні чи 1\5 від 5 копійок?
2.     Який з наступних записів є записом 3% у вигляді десяткового дробу?
1)    3; 2) 0,3; 3) 0,03; 4) 0,003.
Завдання: опрацювати параграф 37, виконати № 1068, 1074, 1076

Урок № 101 від 23.03.2020 року
Тема. Відсотки. Знаходження відсотків від числа.
Мета: ознайомити учнів із знаходженням відсотків від даного числа; сформувати вміння записувати відсотки від числа і розв'язувати задачі, що передбачають цю дію.
Тип уроку: засвоєння умінь та навичок.
Хід уроку
I. Розминка
Усні вправи
1.     Яке з чисел більше й у скільки разів?
1) 4,56 і 45,6; 2) 1,04 і 104; 3) 6,07 і 0,00607.
2.     Виконайте дії:
1) 1,48 : 100;       2) 1,48 · 100;       3) 36,7 · 100;
4) 36,7 : 100;       5) 0,4 : 100;         6) 0,4 · 100.

II. Актуалізація опорних знань
Запитання до класу
1.     Що ми називаємо 1%? Наведіть приклади.
2.     Як записати відсотки десятковим дробом? Записати дробом: 6%, 60%, 600%.
3.     Як записати десятковий дріб (число) у відсотках? Записати у відсот­ках: 35; 3,5; 0,35; 0,035.
4.     Як знайти 2\10 від числа; 3\100 від числа; 0,03 від числа?

IV. Вдосконалення знань
Порівняйте умови задач
Задача 1. Полуниці містять у середньому 0,06 цукру. Скільки кіло­грамів цукру міститься в 15 кг полуниць?
Задача 2. Полуниці містять у середньому 6% цукру. Скільки кіло­грамів цукру міститься в 15 кг полуниць?
Неважко помітити, що задачі відрізняються тільки одним: 0,06 замінено на 6%. Але учні розуміють, що 6% = 0,06 =6\100. Отже, розв'язання задачі 2 буде відрізнятися від розв'язання задачі 1 тільки цією дією.
Розв'язання. 1) 6% = 0,06 =3\100;
2) 15 :100 = 0,15 (кг) становить 1% маси полуниць;
3) 0,15 · 6 = 0,9 (кг) цукру міститься в 15 кг полуниць.
(Або записати одним виразом: 15 : 100 · 6 = 0,9 (кг) цукру)
Відповідь. 0,6 кг.
Отже, задачі, в яких треба знайти відсотки від числа, розв'язуються майже так, як розв'язуються задачі на знаходження дробу від числа, а саме: щоб знайти відсотки від числа, треба:
1)    виразити відсотки звичайними дробами;
2)    дане число поділити на знаменник дробу і отримане число помножи­ти на чисельник цього дробу.
Перед тим, як розібрати інший вид задач на знаходження відсотків від числа, учні розв'язують такі задачі:
1.     Суходіл займає 29% площі поверхні Землі, а Світовий океан — решту. Скільки відсотків площі поверхні Землі займає Світовий океан?
(100 % - 29 % = 71 %)
2.     Яблука у результаті сушіння втрачають 84% своєї маси. Яку частину складає маса сухих яблук?
3.     Під час охолодження хліб втрачає до 4% своєї маси в результаті випа­ровування води. Яка частина маси свіжого хліба залишається?
4.     30% учнів 5-го класу навчаються у музичній школі, 50% відвідують спортивні секції, а решта — відвідує гуртки іноземних мов. Скільки відсотків учнів класу відвідують гуртки іноземних мов?
5.     Початкова ціна товару знизилась на 30%. Скільки відсотків від початкової ціни вона становить?
Після цього учні за підручником розбирають приклад 2 (п. 34).
Запам'ятайте! Всій величині відповідає 100%.

Запитання до класу
1.     Скільки сантиметрів становлять 19% метра?
2.     Скільки кілограмів становить 23% тонни?
3.     Скільки хвилин становлять 10% години?
4.     Сергійко перечитав 30% книжки. Яку частину книжки йому залиши­лось прочитати?
Завдання: опрацювати параграф 37, виконати № 1079, 1081, 1086,1090.Уроки № 102, 103 від 24.03 та 25.03.2020 року
Тема. Розв’язування вправ. Знаходження відсотків від числа.
Мета: відпрацювати навички застосування поняття про відсотки й ал­горитм знаходження відсотків від числа під час розв'язування задач.
Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь.
Хід уроку
Коментар. На цьому уроці продовжується робота з вироблення вмінь і навичок рахувати відсотки від числа, замінивши їх дробами. Особливу увагу слід звернути на задачу 2 (додаткову), бо в ній ще раз обігрується момент, що даному (початковому) значенню величини відповідає 100%.
Варіант 1 [2]
1.     Знайдіть 1/100 від 45 [від 83].
2.     Знайдіть 1% від 200 [від 500].
3.     Знайдіть 1% від 4 [від 7].
4.     Знайдіть 3% від 3 грн. [від 8 грн.].
5.     Закінчіть речення: «Один відсоток — це ... » [Знайдіть 20% від 60].
6.     Знайдіть 25% від 360 [Закінчіть речення: «Відсотком називається ...»]

Актуалізація опорних знань
Під час перевірки правильності виконання вправ домашньої роботи й завдань математичного диктанту учні повторюють означення поняття «відсотки» і алгоритм знаходження відсотків від числа.

Додаткові задачі
1.     Для лісорозсадника школярі зібрали 60 кг насіння дуба, акації, липи і клена. Жолуді складали 60 %, насіння клена — 15%, насіння липи — 20% усього насіння, а решта — насіння акації. Скільки насіння акації було зібрано?
2.     На сезонному розпродажі ціни знижені на 30%. Скільки буде кошту­вати виріб, початкова ціна якого:
1) 87 грн.; 2) 115 грн.; 3) 188 грн.?
3.     Виконайте дії:     6,72 – (35,656 + 4,444) : 8,02.

Підсумок уроку
Запитання до класу
1.     У кінотеатрі 500 місць. Під час сеансу було зайнято 90 % усіх місць. Скільки глядачів дивилося фільм?
2.     Порівняйте 40 % від числа 80 і 80% від числа 40.

 Домашнє завдання № 1091,1096.


Урок № 104 від 26.03.2020
Тема. Знаходження числа за його відсотками.
Мета: сформувати поняття знаходження числа за його відсотком (дробом); виробити вміння використовувати завдання, що передбачають знаходження числа за його відсотками.
Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Усні вправи
1.     Знайдіть значення виразу: 1) 0,02 : 4 · 100; 2) 16 : 0,8 · 100;
3) (0,1 + 0,9 : 0,45) : 0,07; 4) 2,4 · 3 – 2,4 : 3.
2.     Золоту медаль за успіх у навчанні отримали 14 випускників, що становить 1/100 усіх учнів школи. Скільки учнів навчається в цій школі?
3.     Вік Петрика становить 2/9віку його батька. Скільки років батькові, якщо Петрику 8 років?
4.     Запишіть звичайним дробом: 1) 14%; 2) 120%; 3) 5%.

II. Застосування знань
Учитель пропонує учням порівняти умови й розв'язати задачі.
1.     Вершкове морозиво містить 14/100 цукру. Скільки кілограмів морозива виготовлено, якщо було використано 49 кг цукру?
2.     Вершкове морозиво містить 14% цукру. Скільки кілограмів морозива виготовлено, якщо було використано 49 кг цукру?
3.     Зрозуміло, що єдина різниця в умовах задач — замість дробу 14/100 у першій задачі стоїть 14% у другій. Але, враховуючи, що 14 % =14/100, маємо ідентичні розв'язання:
1) 49 : 14 = 3,5 (кг) становить 1% морозива;
2) 3,5 · 100 = 350 (кг) виготовлено морозива.
(Або можна записати один вираз: 49: 14 • 100 = 350 (кг))
Відповідь. 350 кг.
Отже, щоб найти число за значенням його відсотків, треба поділити на кількість відсотків і помножити отриманий результат на 100.

III. Формування умінь
       Розв'язування задач початкового і середнього рівня не викликає в учнів труднощів, якщо відомо, який саме алгоритм застосовувати. Але зазви­чай учні помиляються в задачах на відсотки, тому головна мета цього уроку — навчити учнів розрізняти типи задач: на знаходження відсотків від числа (попередня тема на знаходження числа за його відсотками. Тому перед письмовим розв'язуванням вправ було б доречним розв'язати усні вправи. 1.
1.     Руда містить 60% заліза ---
1) Скільки можна отримати заліза із 72 т руди?
2) Скільки треба взяти руди, щоб отримати 72 т заліза?
Щоб показати різницю в умові задач, можна записати їх коротку умову:

1)Руда

Залізо
2) Руда

Залізо
72 т, 100%
---
60%, ?т
?т, 100%
----
60%, 72 т
Тому: 1) задача на знаходження відсотків від числа;
2) задача на знаходження числа за його відсотками.
IV. Підсумок уроку
Запитання до класу
1.     Чому дорівнює число, 1% якого становить: 1)7; 2) 0,7; 3)3,6; 4) 5,123?
2.     Який з виразів відповідає умові задачі? Знайдіть число, 30% якого дорівнюють 60:
1) 60 : 100 · 30; 2) 30 : 100 · 60; 3) 60 : 30 · 100; 4) 60 · 30.

V. Домашнє завдання П.38. № 1111, 1113, 1115, 1117, 1120

Уроки № 105, 106, 107 за 06.04.,  07.04., 08.04.2020 р.
Тема. Розв’язування вправ з теми «Знаходження числа за його відсотком»
Мета: сформувати вміння розв'язувати задачі достатнього і високого рівня, що передбачають знаходження числа за значенням його дробу.
Тип уроку: застосування знань, навичок і вмінь.
Хід уроку
Усні вправи
1.     Обчислити:

1) 0,5 · 4,
2) 2 – 0,6,
3) 5,5 · 10,
4) 7,2 : 0,1,
: 0,1,
· 0,3,
: 11,
: 7,2,
- 0,8,
: 6,
+ 0,01,
· 0,36,
: 30;
+ 0,23;
+ 2,55;
+ 0,7.
?
?
?
?
2.     Знайдіть число, якщо:
1) 30% цього числа дорівнюють 90;
2) 15% цього числа дорівнюють 4,5;
3) 7% цього числа дорівнюють 0,084.
3.     Магнітофон коштував 500 грн. Потім його ціна знизилась на 20%. Яка
нова ціна магнітофона?

Вдосконалення вмінь
Друзі! Сподіваюсь, ви не забули, як називається 1/100 части­на числа? 1/100=0,01=1%
Як тоді назвати 2/100, 13/100, 45/100 числа?
(Відповідно 2%; 13%, 45%). А як виразити у відсотках 1? (1 = 100%). Отже, число 1 = 100%. А якщо мова йде про величини, то що собою стано­вить 100% якоїсь величини (ціни, площі, об'єму роботи)? (100% відповідає всій величині)
Отже, якщо:
1) учень прочитав 30% книжки, скільки відсотків йому залишилось про­читати? (100% - 30% = 70%)
2) Під час сушіння яблука втрачають 84% своєї маси, скільки відсотків маси становить маса сушених яблук? (100% - 84% = 16%)
3) Спочатку витратили 28% зарплати, а потім ще 54%, то скільки відсот­ків зарплати залишиться? (100% - (28% + 54%) = 100% - 82% = 18%).
Розв'язання і відповіді
№ 1119. Коментар. Оскільки на попередніх уроках під час розв'я­зування задач на дроби і відсотки вже була апробована скорочена форма запису дій, на цьому уроці можна її також застосувати.
1)    100 – 84 = 16 (%) маси яблук становить маса сушених яблук;
2)    24 : 16 · 100 = 150 (кг) свіжих яблук треба взяти.
Відповідь. 150 кг.
№ 1121
1) 28 + 54 = 82 (%) усієї суми становила вартість салату і порося;
2) 100 – 82 = 18 (%) становила вартість торту;
3) 108 : 18 · 100 = 600 (сольдо) коштував обід.
Відповідь. 600 сольдо.
№ 1126. Запитання до класу:
1) Скільки відсотків усіх дерев становили яблуні? вишні? (41% – за умовою; 100 - 41 = 59 (%))
2) На скільки відсотків більше становили вишні? (59 - 41 = 18 (%)) На скільки дерев вишень було більше, ніж яблунь? (на 54 дерева за умо­вою)
Отже, маємо: 5 · 18 % усіх дерев становить 54 дерева.
Розв'язання. 1) 100 - 41 = 59 (%) — усіх дерев становить вишні;
2) 59 - 41 = 18 (%) — відповідають 54 деревам;
3) 54 : 18 · 100 = 300 (дерев) - було в саду.
Відповідь. 300 дерев.
№ 1134 (1; 2)
1) 0,31х + 1,2 = 1,2124,           2) 0,5х – 17 = 40,52,
    0,31х = 0,0124,                         0,5х = 57,52,
    х= 0,0124 : 0,31,                                х = 57,52 : 0,5,
    х = 0,04.                                   х = 115,04.
Відповідь. 0,04.                       Відповідь. 115,04.

Який із записів відповідає умові задачі?
Троє друзів збирали гриби. Перший зібрав 37% грибів, другий 25% грибів, а третій — решту. Скільки відсотків грибів зібрав третій хлопчик?
1) 37 + 25 = 62(%);
2) 37 – 25 = 12(%);
3) 100 – (37 + 25) = 38 (%).

 Домашнє завдання
п. 38, № 1122, 1123, 1127 на повторення № 1134(3, 4), 1135

Урок № 108 від 09.04.2020 р. Самостійна робота на сторінці 249. Завдання № 6 «Перевір себе» в тестовій формі.

Урок 109 від 13.04.2020 року
Тема: Контрольна робота з теми:
Множення і ділення десяткових дробів.

1. (1 бал) Виконайте множення: 3,74 х 1000
А 37,4          Б 3740                В 0,374         Г 37 400
2. (1бал) Виконайте ділення: 23,19:100
А 231,954    Б 0,231954                    В 23,1954     Г 2,31954
3. (1 бал) Знайдіть добуток. 58,3 х 0,1
А 5,83          Б 0,0583              В 0,583         Г 583
4. (1 бал) Знайдіть частку 16,28:0,01
А 16,28        Б 162,8                В 1628           Г 16 280
5. (1 бал)Довжина прямокутника дорівнює 70 см. Знайдіть ширину прямокутника, якщо вона становить 0,3 від довжини.
А 2,1 см                Б 2,8 см     В 21 см         Г 28 см
6. (1бал) Знайдіть масу дині, якщо 6% її маси становить 0,12 кг.
А 2 кг          Б 3 кг                  В 0,3 кг         Г 0,2 кг
7. (1,5 бали) Обчисліть значення виразу 61- (1428:136 + 4,3) х 3,4
8. (1,5 бали) Розв’яжіть рівняння 1,98 : (0,7 – х) = 4,5.
9. (3 бали) Площа прямокутника 5,12 м2, одна з його сторін дорівнює 3,2 м. Знайдіть периметр прямокутника.

Шановні п"ятикласники, вивчення нового навчального матеріалу завершено. Розпочинаємо повторення всього пройденого. Бажаю успіхів і бережіть себе.
З повагою, Ліщук І.М.


УРОК № 110,111 від 14.04, 15.04. 2020 року

Тема. Повторення.Рівняння.

Мета: відпрацювання навичок учнів застосовувати набуті знання для розв'язання рівнянь і задач за допомогою рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

Запитання до класу

1) За яким правилом знаходимо х із рівняння 39 + х = 162?

(х — невідомий доданок; х = 162 – 39, х = 123)
2) Який компонент додавання невідомий у рівнянні (х – 83) + 316 = 425?
Як його знайти?
(х – 83 — невідомий доданок; х 83 = 425 – 316; х – 83 = 109).
3) За яким правилом знаходимо ліз рівняння х – 83 = 109?
(Невідоме зменшуване х = 109 + 83; х = 192)
4) Який компонент віднімання невідомий у рівнянні 253 – (х – 459) = 138?
Як його знайти?
(х – 459 – невідомий від'ємник; х – 459 = 253 – 138; х – 459 = 115)
За яким правилом знаходиться х із рівняння х – 459 = 115?
(х — невідоме зменшуване; х = 115 + 459; х = 574)

У ч и т е л ь. Ви вже знаєте, що таке рівняння, що означає розв'язати рівняння, що містять дії додавання і віднімання. А чи замислювались ви над тим, навіщо нам вміння розв'язувати рівняння?
Річ у тім, що дуже багато різноманітних задач набагато простіше розв'я­зуються, якщо скласти і розв'язати рівняння, спираючись на їхню умову. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі складанням рівнянь.
IV. Формування вмінь
Задача. Катруся задумала число. Якщо від цього числа відняти 17, а до одержаної різниці додати 43, то утвориться 114. Яке число задумала Катруся?
Розв'язання
Нехай шукане число х.
Тоді після віднімання утворилось (х – 17), а після додавання (х – 17) + 43, що дорівнює 114 за умовою. Складемо рівняння:
(х – 17) + 43 = 114.
(Розв'язування рівняння учні виконують самостійно, одного учня можна викликати розв'язати рівняння за дошкою.)
Відповідь. Катруся задумала число 88.
Додаткові вправи
Запишіть у вигляді рівності:
1)    В Олі було х груш, в Оленки — на 2 груші більше, а в Жені — на 3 груші менше, ніж у Олі. Разом у них було 14 груш.
2)    Один токар виточив 7 деталей, другий на 5 деталей більше, ніж пер­ший, а третій — на 3 деталі менше, ніж другий. Разом вони виточили 67 деталей.
3)    Перша машина під час перевезення вантажу зробила п рейсів, дру­га — на 1 рейс менше, ніж перша, а третя — на 8 рейсів більше, ніж перша. Третя машина виконала стільки рейсів, скільки перша і друга разом.

Вміння складати і розв'язувати рівняння допомагають у розв'язанні задач. Спробуйте застосувати ці вміння, щоб відповісти на запитання: яку з літер слід обрати?
Логічна вправа:


(х + 17) – 3 = 18
Г
АБВГДЕ(8 – х ) + 19 = 22
?

Усні вправи
1.     Розв'яжіть рівняння:
1) х + 17 = 23; 2) 30 – х = 18; 3) х – 11 = 69; 4) 20 + х = 7.
2.     Чи є серед чисел 1; 2; 3; 5; 10 корінь рівняння 2х – 11 = 4?
3.     Учитель. Друзі! На дошці записано розв'язання деякої задачі: Нехай хлопчик заплатив за морозиво х к., тоді у нього залишилось (99 – х)к. Складемо рівняння:
99 – х = 26;
х = 73.
Відповідь. 73 копійки. Хто з вас може скласти задачу за даним розв'язком?

Застосування знань
1.     Розв'язання рівнянь та задач за допомогою рівнянь
@ Оскільки на цьому уроці учні працюють з матеріалом, який уже досить добре відпрацьовано, для пожвавлення роботи і заохочення учнів, першу частину цього етапу уроку можна присвятити грі «Індивідуальне лото».
Методика проведення гри
У спеціальному конверті учням пропонується набір карток. Зазвичай їх більше, ніж відповідей на великій картці, яку також вкладено в конверт. Наприклад, на великій карті намальовано 6 прямокутників, а в учня 7-8 карток таких самих розмірів, що й записані на них вправи. Учень дістає з конверта картку, розв'язує рівняння і накриває нею відповідний результат. Картки накладають лицьовим боком униз. Якщо всі рівняння розв'язані правильно, то зворотні боки карток, що накладені на велику картку, складають якийсь умовний шифр: рисунок, креслення, літеру. Вчитель, проходячи по рядах, легко визначає результати роботи учнів. За бажанням роботу учнів можна оцінити.
Наведемо приклад карток і великої картки:

20 + x = 70

42 x = 7

у – 60 = 31

(48 x) + 24 = 63

516 (у + 145) = 276

(y + 83) – 112 = 243

Якщо до числа а додати 13, то сума буде на 27 менша за 50. Знайдіть а

Знайти значення змінної х, при
якому рівність буде правильною
8 + 14 · 8 = 10 · х

Велика картка
272
9
50
10
12
35
2.     Розв'язання завдань тестової роботи
Варіант 1
1.     Знайдіть невідомий доданок 150 + х = 450 + 100:
1) 300; 2) 400; 3) 600; 4) 700.
2.     Знайдіть невідомий від'ємник 280 – х = 150 + 10:
1) 440; 2) 430; 3) 30; 4) 120.
3.     Яке з рівнянь має коренем число 104?
1) 238 + у = 416; 2) т – 2092 = 1067; 3) 987 – (х + 364) = 519; 4) х · х = 104.
4.     Яке з рівнянь відповідає умові задачі: Петрик задумав число. Якщо від
цього числа відняти 187 і отриману різницю відняти від числа 370, то
одержимо 245. Яке число задумав Петрик?
1) (х – 187) – 370 = 245;        2) 370 – (х – 187) = 245;
3) (187 – х) – 370 = 245;        4) 370 – (187 – х) = 245.
5.* Знайдіть задумане число (розв'яжіть рівняння).

Варіант 2
1.     Знайдіть невідомий доданок х + 137 = 67 + 220:
1) 287; 2) 250; 3) 150; 4) 83.
2.     Знайдіть невідоме зменшуване х – (300 – 158) = 358:
1) 216; 2) 316; 3) 500; 4) 658.
3.     Яке з наведених рівнянь має корінь 403?
1) 356 + b = 782; 2) т 202 = 259; 3) 517 (т + 79) = 35; 4) х · х = 403.
4.     Яке з рівнянь відповідає умові задачі: Марійка задумала число. Якщо від цього числа відняти 138 і до отриманої різниці додати 214, то одер­жимо 400. Яке число задумала Марійка?
1) 400 – (138 + х) = 214;       2) (х – 138) – 214 = 400;
3) 400 – 138 – х = 214;                   4) (х – 138) + 214 = 400.
5.* Розв'яжіть це рівняння.

Коди відповідей

1
2
3
4
5*

В1
2
4
3
2
312

В2
3
3
3
4
324


УРОК №112 від 16.04.2020 року
Тема. Повторення. Квадрат і куб числа.
Мета: ознайомити учнів з поняттям степеня числа з натуральним по­казником та термінологією (основа степеня, показник степеня, степінь); навчити записувати добуток рівних множників у вигляді степеня і навпа­ки, а також знаходити значення виразів, що містять степінь.
Хід уроку
 Завдання 1
Який запис пропущено?

5 + 5 + 5 + 5 = 5 · 4
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ?
4 + 4 + 4 = ?
2 + 2 + 2 = ?
5 · 5 · 5 · 5 = 54
3 · 3 · 3 · 3 · 3 = ?
4 · 4 · 4 = ?
2 · 2 · 2 = ?

Учні самі можуть встановити, що вирази в лівому стовпчику будуть дорівнювати добутку одних з рівних доданків на їх кількість у сумі, і помітити схожу закономірність у короткому запису добутку однакових множ­ників у вигляді аb, де а — один з однакових множників, a b— число таких множників у добутку.
Після цього вчитель дає означення степеня деякого числа а з нату­ральним показником п, називає основні терміни, пов'язані з поняттям степеня (основа, показник степеня, степінь, піднесення до степеня), ос­новними властивостями степеня (а1 = а; 1п = 1; 0п = 0), дає назву другому і третьому степеню числа а   (а2 — квадрат числа а, b3 — куб числа b) і фор­мулює правило виконання дій у виразі, що містить степінь (учні роблять короткі записи в зошитах відповідно до схеми «Степінь з натуральним по­казником»).
Степінь з натуральним показником

а ·а· а· а …=ап
7 · 7 · 7 · 7 = 74;
а1 = а; 1п = 1; 0п = 0
а — основа степеня
п — показник степеня
ап — степінь
7 — основа, 4 — показник, 74 — степінь

На закріплення термінології можна запропонувати усно:
1.     Назвіть основу і показник степеня: 1) 48; 2) 1310; 3) а9; 4) 239; 5) 931.
2.     Який із записів неправильний? Чому?
1) 9 · 9 = 29; 2) 10 · 10 · 10 = 103; 3) b · b = b2;
4) 5 · 6 · 6 · 6 = 64.
3.     Прочитайте вираз і знайдіть його значення:
1) 31; 2) 110; 3) 025; 4) 52; 5) 23; 6) 34.
4.     Чому дорівнюють:
1)    квадрати одноцифрових натуральних чисел;
2)    кути натуральних чисел, менших від 4?
Тестові запитання
1.     Як називається запис 54?
2.     Як називається число 5 в цьому запису? Що воно показує?
3.     Як називається число 4 в цьому запису? Що воно показує?
4.     Як піднести 5 до четвертого степеня?
5.     Чи правильно виконані дії у прикладі 5 · 22 = 102 = 100? Чому? Яка відповідь правильна?

Домашнє завдання
Повторити п. 20, №№ 561;563; 564; 566;

Уроки 64, 65 від 25,26.05 2020 року
   Підсумкова контрольна робота. Виконати 11 варіант із збірника завдань з ДПА для 9 класу    

Комментариев нет:

Отправить комментарий