РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

6 КЛАС ГЕОГРАФІЯ


12.03 2020.
Гідросфера. Світовий океан та його частини
Практична робота № 10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів (протягом вивчення теми)
Мета: сформувати в учнів первинні знання про гідросферу, її склад, світовий кругообіг води в природі, Світовий океан і його частини; сприяти розвитку вміння пояснювати взаємозв’язок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу води; розвивати вміння робити висновки, аналізувати інформацію, працювати з фізичними контурними картами; сприяти розвитку практичних умінь учнів визначати географічне положення моря; виховувати любов до природи.
Обладнання: карта півкуль, атласи, контурні карти, підручники, таблиці «Кругообіг води», «Великий кругообіг води на Землі», глобус.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
Бесіда
• З яких оболонок складається Земля?
• Що називається гідросферою?
Асоціація. Запишіть усі асоціації зі словом «вода», які виникають у вас.
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вода — найдивовижніший мінерал на Землі. Дивовижний, тому що вона створює умови для розвитку і росту різноманітних форм життя. Водні маси впливають на клімат континентів.
Антуан де Сент-Екзюпері писав: «Вода! Ти не просто необхідна для життя, ти і є саме життя».
Чому без води загине все живе на планеті? Яке значення має вода? Наші уроки з теми «Гідросфера» присвячені господарці Землі — воді.
IV. Вивчення нового матеріалу
Площа нашої Землі становить 510 млн. км2, з них 361 млн. км2 — водна поверхня.
Робота з картою. Розгляньте карту півкуль, глобус і визначте, що входить до складу водної оболонки. Назвіть частини гідросфери.
Завдання. Під час розповіді вчителя, роботи з малюнком складіть схему «Частини гідросфери».
Завдяки водній оболонці клімат сприятливий для життя людей. Вода повільно нагрівається й охолоджується. Нагрівшись за літо, вода влітку зігріває повітря Землі.
Під дією сонячного тепла вода морів і океанів нагрівається і у вигляді водяної пари піднімається вгору. Високо над водою пара охолоджується, утворюються хмари. З них дощові краплі падають назад на поверхню океану.
Коли водяна пара і хмари, що утворилися над океаном, переносяться на сушу, кругообіг води ускладнюється. Частина вологи, що випала на суші, випаровується, частина стікає в річки й озера, просочується в землю. Завдяки тому, що вода переходить з одного стану в інший і постійно переміщується, усі частини гідросфери взаємозалежні і на Землі відбувається кругообіг води.
Робота з таблицею «Кругообіг води» і зачитування казки. Жила-була в океані капелька — кругленька, весела. Захотілось їй подивитись на світ: який він великий, красивий? Піднялась вона на край хвилі і відчула, що тягне її вгору, до яскравого сонечка. Не встигла вона опам’ятатись, як потрапила в хмаринку, де побачила таких самих капельок. Але сильний вітер підняв хмаринку вище і сестрицям стало холодно, вони заплакали і полились на землю дощем. Одна капелька впала в море, інші — в річку, а наша капелька впала в лісове джерело. Засмутилась вона: де її сестрички, чи побачиться вона з ними?
Поки вона тужила, річечка її донесла до великої річки, а та — до моря, а звідти капелька потрапила в океан. Тут вона зустріла своїх сестер і дуже зраділа.
Робота зі словником. Кругообіг води — безперервний процес переміщення води з океану на суходіл через атмосферу і з суходолу в океан.
Питання. Яке значення кругообігу води в природі?
Завдяки кругообігу відбувається:
• перенесення вологи на сушу і стікання її в океан;
• перенесення тепла;
• обмін мінеральними речовинами;
• кругообіг пов’язує між собою всі сфери Землі.
В морозний день вона тверда — сокирою рубай.
Нагрій її — і в небеса злетить вона.
Тепер дай відповідь мені:
Зовуть її. (Вода)
Питання. Які властивості має вода? У яких станах вода знаходиться?
У твердому стані вода перебуває за температури менше 0 °С, у рідкому — від 0 °С до 100 °С, а в газоподібному — більше 100 °С. Вода під час нагрівання розширюється, а в разі охолодження до +4 °С зменшується в об’ємі. За подальшого охолодження вода збільшується в об’ємі на третину.
Вода — універсальний розчинник. У мікроскопічних кількостях у воді є майже всі хімічні елементи. Важлива властивість води — її прозорість, тобто здатність пропускати сонячне світло. Щільність води залежить від її температури та кількості розчинених речовин.
Поняття «Світовий океан» близько 100 років тому увів академік Ю. Шокальський. Світовий океан єдиний, він ніде не переривається. З будь-якої його точки можна потрапити до будь-якої іншої, не перетинаючи суходолу.
Космонавти в ілюмінатори своїх кораблів бачать нашу планету блакитною.
Питання. У якій півкулі більше води, ніж суходолу?
Єдиний Світовий океан поділяється на чотири океани.
Найбільший з океанів — Тихий, площа його становить 1/3 загальної поверхні земної кулі. У цьому океані знаходиться найглибша западина світу — Маріанський жолоб.
Атлантичний океан удвічі менший від Тихого. Довжина його з півночі на південь майже така сама, як і Тихого, але він набагато вужчий.
Індійський океан менший від Атлантичного. Його площа становить 1/5 частини Світового океану, на ній можна розмістити Африку і дві Америки.
Північний Льодовитий океан найменший, він у 14 разів менший за Тихий.
Останніми роками країни, що проводять дослідження в Антарктиці, виділяють п’ятий океан — Південний — навколо Антарктиди.
Питання. Чим Світовий океан землі розділений на чотири океани?
Межами океанів служать береги материків, і тільки в південних широтах їх межами прийнято вважати меридіани від крайніх точок материків.
Робота зі словником. Материк — велика ділянка суші, яка з усіх або майже з усіх боків омивається водою. Їх шість. Найбільший — Євразія, найменший — Австралія.
Завдання. Показати на карті материки, позначити їх на контурній карті.
В океані розміщені і невеликі ділянки суші — острови.
Робота зі словником. Острів — порівняно невелика ділянка суші, яка з усіх сторін омивається водою. Найбільший острів — Ґренландія — в 3,5 разу більше України.


16.03.2020
Властивості вод Світового океану
Мета: поглибити і систематизувати знання про Світовий океан шляхом вивчення властивостей його вод; з’ясувати залежність між температурою і солоністю вод; формувати уміння працювати з картосхемами; розвивати вміння аргументувати свою відповідь, використовуючи карти атласу, підручники, схеми; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: кліматична карта світу, атласи, схеми, підручники.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
Тест
Варіант І

Варіант ІІ
1
Острови: Ґренландія
2
2
Нова Гвінея
1
3
Гавайські
4
4
Протоки: Ґібралтарська
5
5
Мозамбіцька
3
6
Озера: Каспійське
8
7
Байкал
6
8
Ладозьке
7
Який з островів:
• Тихого океану — материкового походження?
• найбільший на Землі?
• омивається водами Атлантичного і Північного Льодовитого океанів?
• вулканічного походження?
Яка протока:
• відокремлює острів Мадаґаскар від Африки?
• сполучає Середземне море з Атлантичним океаном?
• відокремлює Європу від Африки?
Яке озеро:
• найглибше у світі?
• у роки Другої світової війни було «дорогою життя»?
• найбільше за площею?
• утворилося в скидовій улоговині?
• за походженням — залишкове?
• розміщене на північному заході Росії?
Відповіді. Варіант І. 2, 1, 1, 3, 5, 4, 4, 7, 8, 6, 7, 6, 8; варіант II. 1, 2, 2, 4, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 7.
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Вода — добрий розчинник. Тому в природі немає води без розчинених у ній речовин. Важко знайти речовину, яка не була б розчинена у Світовому океані. Багато які з них людина використовує в господарській діяльності.
IV. Вивчення нових знань
У морській воді містяться майже всі відомі на Землі хімічні елементи, але 4/5 їх кількості припадає на звичайну кухонну сіль. У всіх морях і океанах Землі вода має гірко-солоний смак. Солоний смак воді додає кухонна сіль, гіркий — солі магнію. Солі, як і сама вода океанів, потрапляють на земну поверхню передусім з надр Землі. Солі приносяться в океан і річковими водами. У водах океану виявлено алюміній, мідь, срібло, золото. У воді розчинено 50 млрд. т солей. Сіль, яка міститься у водах Світового океану, могла б рівномірно вкрити поверхню суходолу шаром завтовшки 240 м.
Робота зі словником. Кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, називається солоністю води.
У літрі океанської води розчинено в середньому 35 г різних речовин, тобто середня солоність складає 35 %О. Солоність прісної води складає менше 1%О. Таких вод на Землі дуже мало. Солоність води не скрізь однакова.
Робота з картою. Яка солоність вод Світового океану в різних його частинах?
Бесіда
• Що впливає на солоність вод Світового океану? Які природні явища зменшують солоність? Які збільшують?
• Чому солоність багатьох морів і заток відрізняється від середньоокеанічної? Поясніть це на прикладі солоності вод Чорного (18 %О), Карського (10 %О), Балтійського (11 %О) морів.
• Чому солоність змінюється лише у верхньому шарі води, а в глибині океану вона завжди становить близько 35 %О?
Найсолоніша вода в Червоному морі — 42 %О. Внаслідок великої випаровуваності води солі залишаються в морі.
Океанська вода через великий вміст солей не придатна для пиття. Морські судна, щоб не везти із собою воду, мають опріснювальні установки.
Завдання. Обчисліть, скільки кілограмів різних речовин можна отримати з 1 т чорноморської води, якщо її солоність — 18 %О.
Океан дістає від Сонця багато тепла. Але сонячне проміння нагріває лише верхній шар води завтовшки кілька метрів. Униз тепло передається в результаті постійного перемішування води. На глибинах понад 1000 м її температура завжди становить +2 - +3 °С.
На дні місцями по розломах надходить гаряча вода.
Найвища температура поверхневих вод на екваторі — +27 — +28 °С. Найнижча — в полярних регіонах: -1° - 2 °С.
Середня температура поверхневих вод Світового океану дорівнює 17,5 °С.
Океанічна вода замерзає за температури -2 °С, замерзнути їй за 0 °С заважають розчинені в ній речовини. Чим більша солоність води, тим нижча температура замерзання. Крига постійно покриває центральну частину Північного Льодовитого океану, оточує Антарктиду. Узимку площа, покрита кригою, розширюється, влітку скорочується. Межа поширення криги залежить від пір року, вітрів, течій. 
Навесні арктична крига досягає 47° пн. ш. А окремі велетенські уламки материкового льоду — айсберги — трапляються навіть на 30-й паралелі.
Великі об’єми води, що відрізняються температурою, солоністю, прозорістю, вмістом кисню, називають водними масами. Залежно від географічної широти їх формування розрізняють теплі і вологі екваторіальні водні маси; теплі і солоні тропічні водні маси; мінливі помірні водні маси; холодні полярні водні маси.
V. Закріплення нових знань, умінь, навичок
1. Гра «Вірю — не вірю»
Чи вірите ви в те, що.
1) …середня солоність Світового океану — 35 %?
2) …солоність поверхневого шару залежить від кількості опадів, що випадають, танення снігу, льоду?
3) …температура поверхневого шару вод Світового океану знижується від екватора до полярних широт?
4) …із глибиною температура води знижується?
5) …із глибиною на перші 100 м температура знижується дуже повільно?
6) …найбільшою є температура води у тропічних широтах?
7) …солоність Північного Льодовитого океану становить 37 %О?
8) …у полярні широти надходить солона вода після танення льодовиків?
9) …у Червоному морі солоність є найвищою серед усіх морів?
10) …на солоність води не впливає температура замерзання води?
11) …у тропічних широтах солоність води є найменшою?
12) …найтеплішою є вода на екваторі?
• За якої температури замерзає океанічна вода?
• Від чого залежить солоність вод морів і океанів?
• Які властивості має морська вода?
• Як змінюється температура води на поверхні океанів?
• Які типи водних мас ви знаєте?
• Які властивості мають тропічні водні маси?
Завдання. На контурну карту наносити згадувані географічні об’єкти.
Частина материка або острова, яка далеко вдається в океан чи море: півострів (Аравійський, Кримський, Флоріда, Скандинавський).
В усіх океанах виділяють моря і затоки.
Робота зі словником. Море — частина океану, яка відрізняється від нього властивостями води, течіями, живими організмами.
Географічне положення кожного моря можна описати за таким планом: назва; частиною якого океану є; у якій частині океану знаходиться; протяжність і напрям; якою частиною омиває береги, — яких материків, островів; якими протоками сполучене з океаном.
Робота зі словником. Затока — це частина океану, моря, що глибоко вдається в суходіл.
Робота з картою. Знайти Біскайську, Бенґальську, Мексиканську, Ґвінейську затоки. Частинами яких океанів вони є?
Робота зі словником. Відносно вузьку частину водного простору, що сполучає два водні басейни і роз’єднує ділянки суходолу, називають протокою.
V. Закріплення нових знань, умінь, навичок
1. Тести
1) Вода в природі існує у стані:
а) рідкому; б) твердому; в) газоподібному; г) в усіх названих.
2) Води в природі більше у стані:
а) твердому; б) рідкому; в) газоподібному.
3) Основна причина кругообігу води в природі:
а) холодні і теплі течії; б) внутрішнє тепло Землі; в) енергія Сонця.
2. Практична робота № 10
Нанести на контурну карту затоки, протоки, острови, півострови.
3. Описати Чорне море за планом.
4. Що зайве?
1) Австралія, Антарктида, Сарґассове, Євразія, Північна Америка.
2) Азовське, Берінґове, Баренцове, Японське, Північний Льодовитий океан.
3) Тихий, Атлантичний, Індійський, Південний, Аравійське, Північний Льодовитий.
4) Берінґова, Дрейка, Керченська, Босфор, Магелланова, Сомалі.
5) Перська, Гудзонова, Мексиканська, Біскайська, Гвінейська, Ґібралтарська.

VI. Домашнє завдання



19.03.2020.
Рух води в океані
Мета: з’ясувати причини руху води в океані; виявити, яку роботу можуть виконувати різні види рухів; показати, як розподіляються теплі і холодні течії у Світовому океані; з’ясувати характер їх впливу на природу прибережних частин; продовжити роботу з фізичною і контурною картами; розвивати спостережливість, самостійність мислення учнів.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: фізична карта, атласи, підручники, контурні карти.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
Доповнити речення (письмово):
1. Україна омивається … морями.
2. Кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, — це ...
3. У Світовому океані міститься ... % всієї води гідросфери.
4. Найглибша западина Світового океану — …
5. Солоність води вимірюється у ...
6. Євразію від Північної Америки відокремлює протока ...
7. Найтепліше море — …
8. Найхолодніше море — …
9. Середземне море — … море Землі.
III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
Ви неодноразово спостерігали, як на поверхні води виникають хвилювання, в один день вони можуть бути сильні, а в інший слабіші. Але, мабуть, не задумувались, чому так буває. Тож сьогодні ми на уроці поговоримо, чому вода в морях і океанах ніколи не буває спокійною.
IV. Вивчення нового матеріалу
«Ніде не видно спокою. Все в русі: як наш корабель (то піднімаючись, то опускаючись) лягає на сторону боком, так і все навколо нас коливається, і жоден клапоть моря ні на мить не зберігає одного й того ж вигляду. В долині хвилі здаються невеликими горбами, і по них жмутками білої вовни шмигають гребені. А коли хвиля наближається до нашого корабля, вона стає більшою й ширшою — піднімається з води, потім відразу з’являється на її вершині білопінний гребінь. Він з шумом і піною, як бурхливий потік, виривається з водяної гори: верхню половину гребеня вітер перетворює на дрібні бризки і жбурляє нам в обличчя шипучу піну, друга половина опускається разом з хвилею. Де ми бачили щойно грізну водяну гору, там з’являється водна долина. Потім перед нашими очима піднімається нова хвиля».
Питання. Чому вода в океанах рухається?
Робота зі схемою
Одна з головних причин руху це вітер. Навіть слабкий вітер утворює на поверхні води хвилі.
Робота з малюнком. Кожна хвиля має гребінь і підошву. Відстань між двома сусідніми гребенями довжина хвилі. Відстань від підошви до гребеня —висота хвилі.
Висота вітрових хвиль не перевищує 4 м, рідше — 6-7 м. У морях вони нижчі, ніж у відкритому океані. Найвищі хвилі у затоці Фанді, поблизу східних берегів Північної Америки. Середня довжина штормових хвиль — 100 м.
Вода у хвилях опускається і піднімається, майже не переміщуючись у горизонтальному напрямі.
Швидкість хвиль біля берега зменшується, висота зростає, гребінь нахиляється вперед і перекидається, виникає прибій. В одних місцях морські хвилі руйнують береги, в інших — відкладають продукти руйнування, утворюючи пляжі. Хвилі мають величезну руйнівну силу. На Чорному морі сила удару хвилі досягає 25 т на 1 м2. Не всяка споруда витримає такий натиск.
Але є в морях і океанах інші хвилі. Вони двічі на добу приходять і двічі відходять, причому відбувається це в точно визначений час. Ці хвилі називаються припливними. Коли припливна хвиля приходить у те чи інше море, починається приплив, коли відходить, — буває відплив. На берегах деяких морів ширина припливної смуги сягає понад 10 км. Під час припливу тут можна плавати на човні й ловити рибу. А під час відпливу — збирати черепашки, водорості, морських тварин.
Припливи несуть велику кількість енергії — приблизно в три рази більше, ніж усі річки планети.
Припливи — явище досить складне. Вони спричинюються в основному притяганням вод океану Місяцем і Сонцем. Час настання припливу його висота не скрізь і не завжди однакова. У відкритому океані висота припливів досягає до 1 м, тому вони не помітні. Високі припливи спостерігаються у вузьких затоках і протоках, у гирлах деяких річок. Існують спеціальні «таблиці припливів», які складено понад 100 років тому.
Щоб використовувати енергію припливів, будують припливні електростанції. На Кольському півострові працює ПЕС поблизу Мурманська.
Найстрашніші хвилі в океані — цунамі. Утворюються вони від землетрусів і вивержень вулканів на дні океанів і морів. Цунамі поширюються на всі боки від місця виникнення, охоплюють усю товщу води. Середня швидкість — 700-800 км/год. Перед накочуванням цунамі на узберіжжя море відступає. Хвилі викидають на берег судна, руйнують усе на своєму шляху. Висота цунамі у відкритому океані не перевищує 1 м. Тому вони там мало помітні і небезпеки не становлять. Та коли хвиля підходить до берега, висота її збільшується до 10 і навіть 50 м. Запобігти появі цунамі неможливо. Можна лише попередити про її наближення. Тепер у всіх небезпечних районах діє спеціальна служба, яка швидко сповіщає населення про небезпеку.
Океанічні течії — це переміщення води в горизонтальному напрямі на великі відстані. Їх часто називають річками в океані, але вони мало схожі на них. У них немає чітких меж (берегів). Вони складаються з окремих потоків, швидкість яких постійно змінюється. Течії переносять тепло, солі, організми, що мешкають в океанах.
Теплі течії — ті, в яких вода на кілька градусів тепліша за навколишню. Одна з таких — Ґольфстрім. Довжина її — 3000 м, швидкість — до 10 км/год. Біля 45° пн. ш. вона переходить у Північноатлантичну течію, частина вод якої прямує до Північного Льодовитого океану.
Холодні: Лабрадорська, Західних Вітрів (довжина — 30 000 км, швидкість — 3,5 км/год).
Робота з картою
Про те, що вода у Світовому океані переміщується на великі відстані, люди знали давно. Течії приносили кокосові горіхи з далеких островів, уламки суден, а іноді закорковані пляшки із записками від моряків, які зазнали корабельної аварії.
Тисячі закоркованих пляшок спеціально кидали і кидають в океан, щоб з’ясувати напрям і швидкість течій. 90 % безслідно зникає.
V. Закріплення нових знань, умінь, навичок
1. Бесіда
• Назвіть види руху води в океані.
• Назвіть частини хвилі.
• Що таке прибій?
• Які причини виникнення хвиль?
• Назвіть теплі течії.
• Жителі якої країни спостерігають найвищі припливи?
• Що таке цунамі?
• Чому виникають припливи і відпливи?
• Назвіть найбільшу холодну течію.
• Що і чому називають річками в океані?
• Що таке довжина хвилі?
• Які причини виникнення «хвилі, що заливає бухту»?
2. Нанесення на контурну карту теплих і холодних течій.
VІ. Домашнє завдання
• Опрацювати відповідний параграф у підручнику.


 Доброго дня шестикласники! Урок за 23.03.20.20.

Тема: Води суходолу. Річка та її частини. Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення і водний режим річок .

Мета: Поглибити та систематизувати знання про річки, отримані на уроках природознавства; Розвивати практичні вміння визначати елементи річкової системи. Розвивати вміння визначати за картою напрямок течії річки, знаходити її частини. Вчитися надписувати річки на контурній карті Виховувати бережливе ставлення до запасів прісних вод гідросфери.
Обладнання: підручник, атласи, настінна фізична карта світу, презентація.

Хід уроку:
І. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності?
          Світовий океан є колискою сучасної цивілізація. Ми знаємо, що Світовий океан відіграє величезну роль у розвитку людської цивілізації. Сучасні країни, маючи вихід до морів і океанів, відразу отримують вигідність свого географічного положення як, наприклад, наша країна.
Однак в давнину люди селилися не тільки біля морів і океанів, а й біля великих річок.
·                  Назвіть давні цивілізації, що виникли в долинах великих річок? (Ніл – Єгипет, Інд і Ганг – Індія, Хуанхе і Янцзи – Китай, межиріччя Тигру та Євфрату – Месопотамія) На цих територіях виникали давні осередки землеробства, які поклали початок давнім «річковим» цивілізаціям.
Якщо ми подивимося на карту світу, то побачимо, що ріки немов «блакитні артерії» вкрили поверхню Землі, як кровоносні судини тіло людини. Ріки дуже різні і не схожі одна на одну. Кожна з них має свій характер то лагідний, то норовистий. Вони є основним постачальником прісної води на планеті та відіграють важливу роль у природі і житті людини. Вони змінюють обличчя нашої планети своєю невтомною роботою, мають величезні запаси енергії. Сьогодні ми познайомимося з цими унікальними природними об’єктами, зясуємо, з яких частин складається річка та поговоримо про режим і способи живлення річок.
IІ. Вивчення нового матеріалу.
1.               Що таке річка.
Річка – це природний водний потік, що рухається в заглибленні, створеному його рухом – руслі.
2.               Складові річки.
Витік – місце, де ріка бере свій початок (джерело, льодовик, озеро, болото).
Річки, що утворилися в результаті злиття кількох річок:
1.    Об утворюється від злиття Бії і Катуні.
2.    Парана від злиття Паранаїба і Ріу – Ґранді.
3.    Ніл від злиття Білого і Голубого Нілу.
4.    Амазонка від злиття річок Мараньйон і Укаялі.
5.    Єнісей від злиття Малого і Великого Єнісею.
Річки, що беруть початок з льодовика:
1. Катунь;
2. Витоки Янцзи;
3. Інд.
Річки, що беруть початок з болота:
1. Дніпро;
Річки, що беруть початок з озера:
1.               Бія з Телецького озера;
2.               Тигр з озера Хазар.
3.               Міссісіпі.
Річки, що беруть початок з джерела:
1.               Волга;
2.               Південний Буг.
Творча лабораторія.
Завдання: знайдіть на карті витік річок Амазонка, Ніл, Хуанхе, Міссісіпі, Ганг.

Гирло – місце впадіння річки в море, озеро чи іншу річку. Більшість річок несуть свої води до морів і океанів. Якщо річка впадає в Чорне море, (яке відноситься до басейну Атлантичного океану) то вона відноситься до басейну Атлантичного океану. 
Нормальне гирло – у річки, впадаючи, зберігає приблизно ту ж ширину, що і в нижній течії.
Висяче гирло – у річки, що закінчується водоспадом.
Дельта гирло річки з рукавами, протоками та мілинами, які формуються внаслідок інтенсивного відкладення наносів
Естуарійоднорукавне, лійкоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря.
Утворюється, коли море затоплює гирло річки, а припливи та відпливи виносять осадові породи в море і не дають естуарію заповнитися та перетворитися на дельту.
Це відбувається, коли прилегла до естуарію частина моря має велику глибину.
Гирло – місце впадіння річки в море, озеро чи іншу річку.
Річки, що впадають в океан:
1. Амазонка;
2. Оріноко.
Річки, що впадають в море:
1. Південний Буг;
2. Ніл;
3. Дніпро;
4. Інд.
Річки, що впадають в озеро:
1. Волга в озеро Каспійське море;
2. Шарі в озеро Чад
Річки, що впадають в затоку:
1. Ніґер в Гвінейську затоку;
2. Ганг в Бенгальську затоку;
Річки, що впадають в іншу річку:
1. Міссурі в Міссісіпі;
2. Іртиш в Об;
Творча лабораторія.
1.Завдання: знайдіть на карті гирло річок Амазонка, Ніл, Хуанхе, Міссісіпі, Ганг.
2. Завдання: Визначте за допомогою карти географічні координати витоку і гирла річок Міссісіпі, Амура, Ангари, Волги. Виконайте тестове завдання

Назва

витік
гирло
1
Міссісіпі
 а
57°пн.ш.
33°сх.д.
47°пн.ш.
49°сх.д.
2
 Амур
 б
52°пн.ш.
104°сх.д.
58°пн.ш.
92°сх.д.
3
 Ангара
 в
53°пн.ш.
122°сх.д.
53°пн.ш.
142°сх.д
4
 Волга
 г
47°пн.ш.
95°зх.д.
30°пн.ш.
90°зх.д.











Творча лабораторія.
Визначте напрям течії річок, позначте на схемах витік, гирло, підпишіть праві і ліві притоки.
Знайдіть на карті річки, основний напрям течії яких а) на захід; б) на схід; в) на південь; г) на південь.
Річкова долина – звивисте заглиблення, що простягається від витока до гирла.
Річище – найглибша частина річкової долини, де водний потік постійний.
Тераси – території, розташовані вище заплави, що виникли внаслідок руйнівної дії вод річки (ніколи не заливаються водою).
Річкова система – головна річка з притоками (праві і ліві).
Басейн річки – територія суходолу, з якої річка за допомогою приток збирає атмосферні опади (Амазонка має площу водозбірного басейну 7187 тис. кв. км.).
Вододіллінія, що розділяє басейни суміжних водойм.
Напрямок і характер течії річки залежить від рельєфу місцевості, де вона протікає.
Проблемне питання:
Як течія річки пов’язана з рельєфом території.
Волга, Дніпро, Ганг, Ніл, Колумбія,
Дон, Міссісіпі, Амазонка. Дністер з притоками, Колорадо.
Пороги – кам’янисті поперечні підвищення з твердих порід на дні річки. Бувають і на рівнинних, і на гірських річках. Вони заважають судноплавству (на Дніпрі між Дніпропетровськом і Запоріжжям на поверхню виходило 9 гранітних порогів, які в 1932 р. були затоплені після спорудження Запорізької ГЕС.
   Основними забруднювачами води є хімічні, нафтопереробні й целюлозопаперові заводи, великі тваринницькі комплекси, гірничорудна промисловість. Останнім часом особливе місце серед забруднювачів води посідають синтетичні миючі засоби. Ці речовини надзвичайно стійкі, зберігаються у воді роками. Більшість із них містить фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей і «цвітінню» водойм, яке супроводжується різким зниженням у воді вмісту кисню, «заморами» риби, загибеллю інших водних тварин. Під час «цвітіння» Каховського та інших «рукотворних» морів на Дніпрі стоїть сморід, а хвилі викидають на берег трупи риби, що задихнулася.
         Біологічне забруднення водойм полягає у надходженні в них зі стічними водами різних мікроорганізмів (бактерій, вірусів), спор грибків, яєць червів і т.д., багато з яких є хвороботворними для людей, тварин і рослин. Серед біологічних забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові стоки (особливо, якщо вони неочищені чи очищені недостатньо), а також стоки підприємств цукрових заводів, м’ясокомбінатів, заводів, що обробляють шкіру, деревообробних комбінатів. Особливої шкоди біологічне забруднення водойм завдає в місцях масового відпочинку людей (курортні зони узбережжя морів). Через поганий стан каналізаційних та очисних споруд останнім часом в Одесі, Маріуполі й інших містах узбережжя Чорного й Азовського морів неодноразово закривались пляжі, оскільки в морській воді було виявлено збудників таких небезпечних хвороб, як холера, дизентерія, гепатит тощо.
В.М.Пєсков сказав: «Річки треба вважати найважливішою державною цінністю. Тільки так можна зберегти Радість, яку нам дають води, що течуть, і можливість у будь-яку хвилину втамувати спрагу. Адже немає на Землі напою кращого, ніж склянка холодної чистої води».
Висновки:
V Закріплення вивченого матеріалу.
1.               Закінчіть речення:
·                  Природний водний потік, що рухається в заглибленні, створеному його рухом… (річка).
·                  Голова річка з усіма своїми притоками утворює… (річкова система).
·                  Межа, що відокремлює річкові басейни… (вододіл).
·                  Річка Дніпро за характером течії …(рівнинна).
·                  Річка Колорадо за характером течії …(гірська).
2.               Географічний практикум (практична робота).
Практична робота № 6
Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів
Мета: сформувати вміння знаходити, позначати й підписувати гідрологічні об’єкти на контурній карті.
Обладнання: фізична карта півкуль, карта океанів, контурна карта океанів, фізична карта України.
1. На контурній карті материків позначте і підпишіть: річки – Дніпро, Дунай, Єнісей, Ніл, Амазонка, Янцзи, Місіссіпі;
2. На контурній карті України позначити: річки – Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, Тетерів, Сіверський Донець, Прип’ять, Десна;
Увага! Пам’ятайте! Річки підписують вздовж напрямку течії.
3.          Завдання: користуючись картами атласу, з’ясуйте до басейну яких океанів належать річки: Хуанхе, Лєна, Інд; Дунай, Міссісіпі, Конго; Волга, Парана, Ніл.
Творча лабораторія:

Виконайте тест.

1       
 Витік         
 а      
 Частина долини, постійно зайнята водним потоком
 2      
 Гирло        
 б      
 Територія, яку охоплює річка з притоками
 3      
 Басейн річки         
 в      
 Співвідношення між падінням річки та її довжиною
 4      
 Річище      
 г      
 Місце, де починається річка (джерело, болото, льодовик тощо)
         

д
Місце, де річка впадає в море, океан, іншу річку, озеро, тощо


Режи́м річо́к або гідрологічний режим — закономірна зміна стану річок з часом, яка залежить в першу чергу від кліматичних умов. Проявляється у вигляді коливань рівнів і витрат води.
Кількість води в річках змінюється за багаторіччя (багаторічний гідрологічний режим) і за сезонами (внутрішньорічний гідрологічний режим).
Найвищий рівень води в річці буває щороку в певний час, його називають повінню. Вона настає після танення льоду та снігу в горах влітку, а для річок на території України - весною (весняна повінь), внаслідок танення снігового покриву, що утворився взимку.
Найнижчий рівень води в річці — межень, коли значно зменшується атмосферне живлення. Для більшості річок України характерними є літньо-осіння та зимова межені.
Паводки — раптові підйоми рівня води внаслідок випадання значної кількості атмосферних опадів (дощові паводки).
На річках, що протікають по території, де відбувається зміна пір року, взимку спостерігається льодостав — період нерухомого льоду на річках, а на весні льодохід.

Види живлення річок

Всі види живлення річок можуть бути представлені наступною схемою:

Грунтове живлення

- живлення грунтовими водами - живлення підземними водами

Поверхневе живлення

- Дощове живлення- Снігове живлення - Льодовикове живлення
Дощове живлення, особливо зливове, відрізняється значними коливаннями. Звичайні дощі можуть охоплювати великі площі в декілька тисяч і навіть кілька десятків тисяч квадратних кілометрів і забезпечують стік в річки протягом більш-менш тривалого часу. Зливи ж, які поширюються на невеликі площі і є короткочасними, викликають швидкі, іноді досить значні паводки, які для малих басейнів можуть перевищити весняну повінь.
Порівняно регулярне дощове живлення річок можна спостерігати в районах з періодичними дощами.
Снігове живлення найбільш виражене в районах зі стійким сніговим покривом. Залежно від запасів води в снігу і умов сніготанення, повені протікають досить інтенсивно. Для більшості рівнинних річок України стік весняного водопілля становить понад 50% від сумарного річного обсягу стоку. Можливі зимові відлиги, які викликають паводки, які іноді перевищують весняне водопілля.
Льодовикове живлення являє собою стік від талих льодів і вічних снігів у високогірних районах. Воно залежить від температури. Цим пояснюються особливості водоносності річок цього виду живлення. Повінь проходить на них влітку; протягом доби спостерігаються добре виражені підйоми рівнів води вдень і зниження їх уночі. Льодовикове живлення зустрічається на багатьох річках Росії - на Кавказі, в Середній Азії і в Сибіру.
Живлення грунтовими водами відбувається за рахунок неглибоко залягаючих грунтових вод (верховодки). У період сніготанення та повені, а також у період дощів атмосферні води просочуються в грунт, накопичуються там і потім поступово втікають в річки, забезпечуючи, щоправда, не дуже рясне, але надійне джерело їх живлення взимку і в періоди бездощів'я в теплу пору року.
Рівнинні річки України влітку і восени живляться одночасно за рахунок грунтових вод і дощів, а взимку майже виключно за рахунок грунтових вод. Грунтове живлення має сезонні коливання, запізніле в порівнянні з поверхневим стоком внаслідок більш повільного руху води в грунтах, ніж по поверхні землі.
Живлення підземними водами має своїм джерелом води порівняно глибоко залягаючі водоносні горизонти. Цей вид живлення не схильний до сезонних коливаннь, стійкий і рівномірний протягом всього року. Він також незначно змінюється з року в рік.
Ґрунтові та підземні води займають другорядне місце в загальному балансі живлення. Так, для Дніпра загальне грунтове і підземне живлення становить близько 33% від усього живлення, а по річках Сибіру, - ще менше.
Зазвичай в живленні кожної річки беруть участь два-три його види. Таке живлення річок називається змішаним і має найбільше поширення. Рівнинні ріки мають дощове, снігове і грунтове живлення, причому дощове і снігове живлення в них переважає, а грунтове займає другорядне значення. Є ріки, у формуванні стоку яких беруть участь всі відомі види живлення. Найчастіше це стосується дуже великих річок, які протікають в різних фізико-географічних умовах.
Так, річка Дунай має льодовикове, дощове, снігове і ґрунтове живлення. Можна назвати й менш великі річки з подібним змішаним характером живлення.
Басейн річки Кубані (Північний Кавказ) має дещо інші умови. Лівобережна його частина - гірська, правобережна - рівнинна, степова. Перший паводок на річці Кубані проходить в лютому; він зумовлюється сніготаненням в рівнинній частині басейну. Приблизно з квітня спостерігається загальний підйом води в річці від танення снігів у передгір'ях; в червні і липні, з інтенсивним таненням льодовиків в горах Кавказу, настає річний паводок; нарешті, осінні дощі та зливи можуть викликати найвищі за рік паводки, які спостерігаються у вересні-листопаді і навіть пізніше. Річка Кубань має ще й грунтове живлення. Умови такого різноманітного та змішаного живлення річки Кубані викликають дуже різкі паводки, які не приурочені до певного періоду року.
Випадки, коли приплив води в річку обумовлюється тільки одним видом живлення, досить рідкісні. До річок такого типу живлення належать періодичні водотоки, які несуть воду тільки навесні в результаті сніготанення і потім швидко пересихають.
Домашє завдання: опрацювати   §48; відповісти на запитання сто.176; §49, відповісти на запитанння стор.179.

Складіть таблицю "Види живлення річок".

Вид живлення річок
Характеристика
Приклади річок





Прочитайте легенди про виникнення річок і походження назв:

Легенда про річки Катунь і Бія

У хана Алтая була прекрасна дочка Катинг. Шалено любив її примхливий батько. Розумів він, що рано чи пізно доведеться дівчину віддати заміж, доведеться розлучитися з ненаглядною дочкою. Але хотів він якомога довше утримати свою Катинг удома. Щоб ніхто не бачив її краси, хан побудував для неї замок високо в горах.

Самотньо жила красуня Катинг в своєму прекрасному, неприступному замку. Ніхто не міг потрапити в ці місця, тому що не було туди ніяких доріг. Але птахи, що прилітали зі сходу, співали для Катинг пісні про красу і розум хлопця на ім'я Бій, який живе далеко в степах.

Вітри, що пролітали мимо замку, що гордо стояв в своїй самоті, шепотіли красуні про любов Бія до Катинг. Розгоралися в думках дівчини прекрасні мрії про щастя з улюбленою людиною. І ось одного разу, наслухавшись щебетання птахів і шереху вітру, Катинг вирішила втекти з ув'язнення і зустрітися з довгожданою любов'ю.

Підкараулила смілива дівчина, коли засне її могутній батько, зістрибнула з високої скелі і побігла назустріч коханому. Прокинувшись, хан Алтай не знайшов своєї дочки. Зрозумівши, що улюблена дочка покинула його назавжди, він послав навздогін найспритніших і сильніших багатирів з наказом наздогнати утікачку і повернути назад.

Але жоден з воїнів хана не зміг наздогнати Катинг, яка, вправно стрибаючи з каменя на камінь, петляючи між скелями, стрімко бігла все далі і далі. Найшвидшим і моторнішим виявився багатир на ім'я Бабирхан. Він вже схопив Катинг за рукав плаття, але вона, рвонувшись, відірвала рукав і спрямувалася далі.

Так і не наздогнали багатирі красуню Катинг. яка зустрілася з своїм коханим Бієм, і вони побігли далі разом, злившись в одне ціле — річку Об.

З тих пір ці закохані нерозлучні. А грізний хан Алтай в жорстокому гніві своєму і в сліпій люті перетворив багатирів на камені. Так і стоять вони кам'яними громадами: Сартикпай, Сарлик і Бабирхан, який став останньою горою Північного Алтая.

Легенда про виникнення річки Горинь
Це було в часи, коли на нашу землю напали монголи. Завоювали вони й ту місцевість, де зараз протікає річка Горинь. Хан захопив у полон багато українських дівчат. Серед них була вродлива, струнка, як берізка, з довгою косою, дівчина, яку звали Гориною. Помітив її хан і захотів зробити своєю коханкою. Та коли слуги привели красуню до хана, вона вхопила ножа і вбила насильника. Дівчину тут же закатували.

У цей час юнак на ім’я Случ зібрав таких же, як і сам, сміливців, наздогнав ворогів, щоб визволити свою кохану. Та не судилося, бо ворожі сили в кілька разів були більшими.

Коли ж Случ був убитий, то струмки його крові і Горині злилися воєдино, а на місці їх злиття утворилася річка, яку на згадку про сміливу українську дівчину, нарекли Горинню.

Легенди про назву річки Горинь

В одній землі проживав князь. Померла в нього кохана дружина. Роки йшли, князь старів, а спадкоємця на велике багатство не було. Князя не любили навіть родичі, які все ж надіялись на його милість. Та він все лютішав, все частіше били людей у нього в дворі.
Ось–таки одружився він вдруге з молодою княжною з сусідніх земель. Зі сльозами йшла вона за нього. Але не питали тоді в дівчат ні бідних, ні багатих, за кого вони хочуть іти. Скоро народилася в них дочка. Молода мати в душі не чаяла в дитині. А князь лютував. Плакали від нього бідні, плакала і жінка, яка втікала від його погроз та лайок в тихі місця. Тільки дочка й тримала її на світі, висохла, змарніла, лише очі світилися безмежною любов’ю до дочки. Своєю люттю князь і загнав дружину в могилу. Дочка до того часу вже величенька була, та не успадкувала краси матері, лише серце мала добре і відкрите. А як померла мати, то люди ще не бачили, щоб хто так тужив. Обнімала, падала на труп матері, здавалося, збожеволіла. І після цього її кожний день можна було бачити на могилі покійної сидить у красивій одежі, схиливши голову, і тяжку думу думає. Навіть князь її не займав, а вже зовсім принишк, боявся доччиного напівбожевільного погляду.
Одного сонячного ранку проходив біля місця Горені (так звали дівчину люди за безмежну тугу) молодий хлопець із села. Очі дівчини зупинилися на красивому обличчі юнака. І в них промайнуло щось нове, і сама вона не знала, що це любов. З того часу виглядала його, слідкувала за кожним його рухом, при цьому негарне обличчя її ставало красним. Не втерпіла, перестріла його і сказала: «Кохаю». Гордо скинув голову хлопець, погляд його був погордливий. Та не зблідла, не злість майнула на обличчі Горені, лише посміхнулась і відступала, прощаючись з ним поглядом, а він зупинився, вражений. Яке принадне стало її лице, і посмішку її вперше бачив. Немов відчуваючи біду, юнак стиха окликнув: «Гореню, послухай».
Та вона вже не чула і, мов кізочка, метнулася вперед. Від швидкого бігу розлетілося воронням чорне волосся. Ось вона вже на березі ріки. Мить — і бурхлива річка поглинула біле княже вбрання.
А другого ранку вода винесла її на берег. Усміхалась дівчина вперше після смерті матері. Князя вивели до дочки, глянув — одвернувся. Ця посмішка докоряла йому. З того часу річку назвали Гореня (зараз Горинь). А перед заходом сонця можна побачити юнакову постать на камені біля річки.
— Гореню, Гореню! Вже мертвою причарувала ти молоде серце.

Ще одна легенда
Колись давно жила бідна вдова. Була у неї красуня — дочка на ймення Горинь (Горинка). Дівчинка росла вродливою, доброї вдачі.
Не один парубок задивлявся на її вроду. Але мало хто збирався взяти її за жінку через убогість.

І ось з’явився в селі старий, незграбний, зате багатий парубок. Небаченої краси Горянка впала йому в вічі. Мати, щоб позбутися злиднів, вирішила віддати свою кровинку за нього.

Бідна дівчина надумала втікати до хрещеної матері Прип’яті. Вибігла Горинь на світанку, обминала села, боялася зустрітися з людьми. Бігла яругами, лісами, припадаючи до землі, боячись кожного шелесту, звуку.

Десь в обідню пору дізнався горе–наречений про втечу Горині і кинувся навздогін за нею. Ой, важка була та погоня, бо дорога білянки звивалась по степах, ярах, лісах і болотах.

А Горинь бігла далі. Залишалися лічені кроки до порятунку, а нелюд був поряд. Зняла бідолаха в розпуці руки до неба і закричала щосили: «Матінко Прип’ять, порятуй мене нещасну! Краще смерть, ніж життя з нелюбом!». Опустилась на землю, притулившись до неї всім тілом, благаючи подумки Матір–землю врятувати її від лиха. «Краще вже смерть, ніж вічна мука!».

А дорога, зрошена слізьми Горянки з часом перетворилася в швидкоплинну річку, яка котить свої хвилі лісами, полями, ярами, болотами, даруючи прохолоду влітку, милуючи око восени.

І водами своїми вона наповнює захисницю — річку Прип’ять.

Доброго дня шестикласники!
26. 03.2020.  Тема: Озера, штучні водойми
Мета: продовжити формувати систему знань про поверхневі води: озера, водосховища, ставки, канали; показати їх практичне значення; навчитися розрізняти за картою стічні та безстічні озера; продовжити роботу з фізичною та контурною картою.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Тест. Встановлення відповідності.
Річки: Волґа, Єнісей, Амудар’я, Ніл, Амазонка
1. Бере початок на Памірі.
2. Найдовша у Європі.
3. Є межею Західносибірської рівнини і Середньосибірського плоскогір’я.
4. Бере початок на Валдайській височині.
5. Сполучається каналом з Доном.
6. Найдовша у світі.
7. Найповноводніша у світі.
8. Середньоазіатська річка, води якої використовуються для зрошування.
9. Від річки починається Каракумський канал.
10. Тече по найбільшій за площею рівнині світу.
11. Має велику дельту, у якій проживає значна кількість населення континенту.
Відповіді: Волґа — 2, 4, 5
Єнісей — 3
Амудар’я — 1, 8, 9
Ніл — 6, 11
Амазонка — 7, 10
«Географічний практикум»
У наведеному тексті необхідно вставити пропущені слова.
«Річка починається з …, це може бути…. Вона тече поглибленням, що
називається…, на шляху в неї впадають інші річки – це ….Разом з головною річкою
вони утворюють…. Місце впадіння річки в іншу річку, озеро, або море
називається…,деякі річки в цьому місці утворюють….» 
 
ІІ.Мотивація навчальної діяльності
Кросворд підказав тему нашого уроку «Озера»
Запишіть тему і план уроку «Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.».
1. Що таке озеро?
2. Різноманітність озер за площею
3. Типи озер за походженням озерних улоговин
4. Озера стічні і безстічні
5. Прісні і солоні озера
6. Поширення озер
7. Значення озер
Озера служать людині джерелом для водопостачання і зрошування, з їх води отримують солі, лікувальні грязі, у них ловлять рибу, їх береги є чудовими місцями відпочинку.
Головним або одним із головних творців є вода, «родинні стосунки».
Виявляється озера є «батьками» боліт, ставки і водоймища «рідними братами» й близькими «родичами» озер. А от канали тісніше пов’язані «сімейними узами» з річками.
Крім річок, найважливішими накопичувачами води на суші є озера, водосховища. Озера іноді порівнюють з мініатюрними морями. Їх форма, розміри, склад і походження надзвичайно різноманітні. Так, у пустелях Центральної Азії є дивовижні «блукаючі» озера, які змінюють своє місце розташування. Існують на Землі озера, заповнені не водою, а кислотою або гарячим асфальтом, а є озера з «мертвою» та «живою» водою — як у казці! Але все-таки головна цінність озер — це прісна вода.
Озера можна створити штучно, тоді їх називають водосховищами.

Сьогодні ви дізнаєтесь про особливості озер, з’ясуєте їх роль у житті та господарській діяльності людини.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
На суходолі багато замкнених заглиблень, у які стікають поверхневі води. Якщо в таке заглиблення надходить більше води, ніж її випаровується, вода збирається, утворюється озеро.
Робота зі словником. Озеро — велике за площею замкнуте природне заглиблення на земній поверхні, заповнене водою.
На відміну від моря озеро не є частиною океану. Від річки відрізняється тим, що вода в ньому не тече, як потік.
Заглиблення, у якому знаходиться озеро, називається озерною улоговиною. Причини утворення улоговин різноманітні.
(перепишіть таблицю в зошит).
Типи озерних улоговин Спосіб утворення Приклади
Тектонічні Утворились під час гороутворювальних процесів Байкал, Танґаньїка
Залишкові Раніше були частиною океанів Каспійське, Аральське
Карстові У розчинених водою гірських породах Шацькі
Вулканічні У кратерах згаслих вулканів На Камчатці, Яві, Курильських островах
Загатні Загачування річок Сарезьке (Памір), Синевир (Карпати)
Льодовикові Випахані давнім льодовиком Північ Євразії, Північної Америки
Стариці Ділянки колишнього русла річок У долинах рівнинних річок
Лиманні На узбережжях океанів, морів Дніпровський лиман
Дельтові У дельтах річок Ялпуг, Китай, Кагул
Озера, як і річки, живляться дощовою, талою і підземною водами. Вода з озера випаровується, виноситься річками. Озера бувають стічними (з озера витікає річка), наприклад Байкал, безстічними (не витікають річки), наприклад Іссик-Куль, Мертве.
У степовій частині Криму налічується понад 50 солоних озер (Донузлав, Сасик-Сиваш). Дуже солоні озера називаються мінеральними.
Бесіда
• Яким кольором на карті позначають прісні й солоні озера?
• Навести приклади озер на Східноєвропейській рівнині.
• Яке значення мають озера?
Завдання
1. За планом описати озеро Байкал (назва, які форми рельєфу його оточують, походження улоговини, глибина, водний режим, які річки впадають у нього і витікають з нього, солоність, господарське використання)
2. Практична робота №6. Позначити на контурній карті найбільші озера світу. (див стор. 182). 
Памятайте, що на контурній карті назви підписують друкованими літерами чорною пастою, або добре загостреним простим олівцем.
Для господарських потреб створюють штучні водойми: водосховища, ставки, канали.
Робота зі словником. Водосховища — великі водойми, які створюють у долинах річок.
Завдання. З допомогою фізичної карти України назвати водосховища на Дніпрі.
Усього у світі водосховищами зарегульовано близько 1/10 всіх річок. Багато водосховищ на річках Волґа, Міссурі, Міссісіпі, Тіґр, Євфрат.
«Займи позицію». Назвіть позивні і негативні наслідки створення водосховищ.
В Україні існує близько 28 тисяч ставків. Їх створюють шляхом штучного загачування балок, на дні яких протікають струмки.
Робота зі словником. Канали — штучні водні потоки, які течуть у проритих людиною руслах і з’єднують два і більше водних об’єктів.
Канали бувають судноплавними й зрошувальними. Судноплавні створюють із метою скорочення відстані між портами на берегах різних морів, океанів, річок і озер. Суецький канал (довжина — 163 км) з’єднує Середземне море з Червоним, що дає змогу скоротити відстань з Європи в Азію. Панамський канал, збудований у Центральній Америці, з’єднав Атлантичний і Тихий океани. Найдовшим каналом України є Північнокримський, по ньому вода з Дніпра поступає до Кримського півострова на поля, промислові і сільськогосподарські підприємства, забезпечує водою сотні міст і сіл.
V. Закріплення нових знань, умінь, навичок
1. Доповніть речення:
• природне заглиблення, заповнене водою, називається.
• озера за походженням улоговин бувають.
• найглибшим озером світу є озеро.
• водосховища — це.
• канали бувають.
• водоспад Анхель, розташований на материку.
• прикладом озер, чия улоговина має реліктове походження, є озера.
• на Дніпрі розміщені такі водосховища: Київське, Канівське, … , Дніпродзержинське, Дніпровське, ...

2. На контурній карті позначити найбільші у світі озера, водосховища.
VІ. Підсумок уроку
VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати §50 у підручнику; відповісти на запитання стор. 183.;
Прочитати легенди про походження озер та виникнення їх назв.

Легенда про озеро Світязь
Колись на місці озера було місто, яким правив багатий та справедливий князь Туган. Одного дня до нього звернувся за допомогою друг з сусіднього князівства, якому загрожували вороги. Туган був вмілим та сміливим воїном, тому погодився. Втім, коли залишав місто разом з військом, відчував дивну тривогу. Про неї він відразу розповів своїй вродливій доньці. Та поспішила заспокоїти батька, що до неї уві сні приходив янгол та пообіцяв захистити місто. Щойно Туган з військом покинув місто та настала ніч, до нього вдерлися загарбники. Перед страхом загинути усі жителі попрямували до замку князя.
Побачивши ворогів, донька Тугана, відразу звернулася з молитвами до неба у надії, що сон справдиться.
І раптом частина міста провалилася під землю і на цьому ж місці утворилося озеро з кришталево чистою водою. Навіть воїни-загарбники були зачаровані його красою.
Вода у Світязі досі така чиста, що можна побачити дно. Але не тільки вона манить сюди туристів. Багато хто їде сюди заради неповторних краєвидів: зустрічати та проводжати сонце, покататися на човні…

Молодший брат Байкала.
Було це в дуже давні часи. Уже люди селились навколо Байкала, і не могли намилуватись його красою. А вода в ньому була холодна і така прозора, що в ньому все життя озера розгледіть можна було.
Жив на березі озера прекрасний юнак. Його звали Тур. Хлопець він був відважний, гарний, добрий, працелюбний. Дуже любив він свій край і блакитне озеро. Недноразово він милувався красою рідного Байкалу. Та одного разу вирішив Тур подивитись на землі далекі, пізнати їх красу.
Довго ходив Тур по світу білому, побував в  різних країнах. Милувався красою земною, бачив чимало дивного. Багато побачив радості і щастя людського, а ще більше горя.
Як не добре в інших краях, а час повертатись додому. Занудьгував Тур по рідному дому, і відправився назад до рідних.
Повертався він додому, йшов швидко. По коротшому шляху вирішив повертатись юнак. І пролягла його стежка через Уральські гори. Йшов Тур по долині між зеленими горами, дивився навколо і дивувався – рідне все було навкруги: дерева такі ж – сосни, модрини, берези; сонце так саме сласкаво й тепло гріє, а небо таке синє, як рідне озеро, тільки над головою. Все рідний край нагадує, хоча до нього ще так далеко.
Багато перетнув він гір і ущелин, і ось в одній з них зустрів Тур дівчину. Сиділа вона на камені біля високої скелі і плакала. Юнак пожалів дівчину. Підійшов він і запитав: «Як тебе звуть?» Дівчина підняла обличчя, і Тур побачив, яка вона гарна, лише очі її були сумними. Промовила дівчина своє ім′я, полетіло воно високо в гори і там відізвалось багатократною луною. «Гояк» - пролунало в горах. Таким мелодійним воно було. Сподобалась дівчина Туру, і вирішив він зробити все для неї, аби лише висохли її сльози, аби лише вона посміхнулась. Почав розпитувати він дівчину: «Чому ти так гірко плачеш? Чим можу я тобі допомогти?» І Гояк відповіла йому: «Колись я була весела й щаслива. Але зла чаклунка, позаздривши моїй молодості і моєму здоров′ю, позбавила мене зору. І прозрію я лише тоді, коли вмиюсь водою чистою і прозорою мов сльоза».
Знав Тур, де є така вода. Поспішив до рідного озера. Квапився він, йшов через болота, через ліси дрімучі, через гори високі. Не день й не два йшов тур. Багато днів йшов.
І ось він Байкал – блакитна чаша з водою, чистішої і прозорішої за яку нема в усьсму світі білому. Набрав юнак повні долоні байкальської сині і поспішив до дівчини. Важким був його шлях. Без перепочинку повертався. Ніс Тур воду, яка повинна повернути дівчині зір і щастя. Обережно він ніс воду.
 Ось і знайомі гори, та сама ущелина. І знову юнак побачив Гояк.
 Вмилась дівчина водою. І висохли її сльози, прозріла Гояк. Перестала сумувати, залунав в горах її сміх.
 Назавжди разом залишилися Тур і Гояк. А коли дівчина умивалась водою, упала одна крапелька на землю. І в тому місці де колись плакала Гояк утворилося озеро з такою ж чистою й прозою водою, яку приніс Тур із Байкала для своєї коханої.
Люди назвали його Тургояк – в пам′ять про славнозвісного юнака Тура і красуню Гояк.
А ще називають Тургояк молодшим братом Байкала.


Урок за 06.04.2020.
Болота, особливості їх утворення та поширення.
Мета: забезпечити в ході уроку засвоєння понять про болота та процеси, які сприяють їх утворенню, про рослинний та тваринний світ, активізувати уявлення про значення боліт. 
                                                        Хід уроку
І.
Доброго дня. Я рада всіх вас вітати на сьогоднішньому уроці
Актуалізація опорних знань і умінь.
Гра «Намалюй відповідь»
Частини річки?
Будова долини річки?
 Меандр – це плавні, колоподібні вигини річища річки
Які за розмірами бувають озера (дуже великі (площею понад 1000 км2), великі (площею понад 100 км2), середні (10-100 км2) і малі (менше ніж 10 км2).


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Георгій Грищенко « Болото».
Очерет мені був за колиску,
В болотах я родився і зріс.
Я люблю свою хату поліську…
Я люблю свій зажурений ліс.
А поліське похмуре болото -
Пів – Полісся вода залила…
Тільки де – не – де хутір самотній,
Тільки де – не – де клаптик села.

Прийом « Ланцюжок думок. »  Про що йдеться у вірші?

Тема сьогоднішнього уроку «Болота, особливості їх утворення та поширення».
Під час уроку дізнаємося про те, як утворюються болота, хто їх населяє.

Вивчення нового матеріалу.
Найбільше боліт, на нашій планеті, зосереджено в Північні півкулі. Їх загальна площа становить близько 3,5 млн.км². Найбільші території, зайняті болотами, знаходяться в БілорусіКанадіФінляндіїСШАРосії.
 Що стосується України, то в нас територія  займає понад 1 200 тис. га. Найбільше боліт  на Поліссі, менше — в Лісостепу, ще менше — в Степу і гірських районах. 
 Болота можна зустріти прогулюючись  заболоченими територіями річок та озер, де присутня  висока вологість. Цю територію помітно одразу, тому що її вкриває незвична «зелена ковдра» яка складається з моху, очерету, рогози.
Щоб детальніше ознайомитися з болотами давайте попрацюємо з підручником ст. 183-184. і з’ясуємо  «Що таке болото та за якими умовами виникнення їх розрізняють»

Отже давайте підведемо підсумок завдання «Що таке болото та за якими умовами виникнення їх розрізняють»

      Ми вже з вами з’ясували, що болото нагадує «ковдру» тому найчастіше водну поверхню не помітно із-за густої рослинності. Тому потрапивши в болото вибратися самостійно дуже важко.        
Додаткове завдання розробити правила  «Як вибратися з болота»
Будь – яке природне угрупування з часом розвивається та змінюється. Водні об’єкти, як і люди, народжуються, старіють і вмирають. На місці прозорих та чистих озер і старих русел річок виникають нові  об’єкти – болота. З’являються інші рослини та тварини, продовжується життя. Живий світ боліт дуже цікавий.
 «Хвилинка відпочинку»  «Тваринний та рослинний світ боліт». Рослини боліт: мох сфагнум, журавлина, рогоз, осока, очерет, чорниці. Тварини боліт: ящірки, щур водяний, нутрія, ондатра, комарі, мошки, руда чапля, журавель сірий, лунь болотний, кулик, курочки болотні.
Прийом « Цікаві факти. »
Болота виконують важливу функцію в природному балансі, хоча їх довгий час вважали « хворобливими лишаями» на тілі Землі
«Проблемне питання»  Чому болота вважали « хворобливими лишаями» на тілі Землі або «Згубним місцем»? Тому що неможливо було використовувати в господарстві землі, які зайняті болотами. Торф є природним фільтром, який очищує воду, а також  використовується як добриво на полях. На території України осушено 60% боліт. А охороняється лише 10% відсотків боліт.
Робота з підручником ст..184 Чи потрібні нам болота.
Утримуючи воду, болота дають початок річкам і забезпечують їх повноводність в дуже сухі періоди року. Вони є домівкою для багатьох видів рідкісних та лікарських рослин, цікавих тварин і птахів. А ще болота збільшують вологість повітря, змінюють його температуру, пом’якшують клімат навколишньої території. Недооцінювання ролі боліт як компонента природних систем може мати непередбачувані наслідки. Тому роботу щодо осушення боліт потрібно вести обережно. Як ви вже знаєте, річки й озера розташовані на земній поверхні  нерівномірно й не завжди придатні для використання. А ще вони мають так званий водний режим: переповнюються водою в одні пори року, а в інші міліють. Тому людина, щоб врегулювати свої зростаючі потреби у воді, будує штучні водойми. З ними ми ознайомимося на наступному уроці.
Робота з атласом: Де в Україні є болота? (на півночі, Полісся.)
V. Закріплення вивченого матеріалу. 
1.Болота є частиною:
(вод суходолу)

1.     В якій частині України найбільше боліт:
(Півночі, Поліссі)

3. Найбільший шар торфу мають:
(верхові болота)

4.Що спричинює утворення боліт на суходолі:
(близьке залягання до поверхні ґрунтових вод)

5.Яка корисна копалина утворюється в болотах:
(торф.)

6.Скільке процентів боліт осушено на території України:
(60%)

7.Який відсоток боліт охороняється:
(10%.)

8.Що є причинами заболочення території:
(надмірне зволоження)

9.Яку функцію виконують болота:
( регулюють гідрологічний режим річок)

VІ. Підведення підсумків уроку.
Прийом: «Мікрофон» «Що я дізнався про болото?»

Домашнє завдання: опрацювати матеріал параграфа підручника 51 ст. 183-185. Творче завдання: підготувати розповідь про одну з рідкісних  рослин або тварин боліт та зобразити її; повторіть розвязування задач по темі "зміна температури з висотою".  

Урок за 09.04.2020.
ЛЬОДОВИКИ ТА БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА
• Пригадайте, як змінюється температура повітря з висотою.
• Яка вода важча: рідка чи тверда?
ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ЛЬОДОВИКИ. Частина гідросфери нашої планети перебуває у твердому стані. Сніг і лід покрива­ють великі простори суходолу. Якби всі льоди розтанули, то рівень Світового океану піднявся б на 64 м! Тоді затопило би величезні ділянки суходолу з тисячами населених пунктів.
Льодовик — це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні. На відміну від річкової криги він утворюється не з води, а зі снігу. Льодовики виникають там, де протягом року випадає більше снігу, ніж устигає розтанути. Такі умови бувають лише за мінусових середньорічних температур, тобто в полярних районах земної кулі та в горах на великій висоті.
Межу в горах, вище якої сніг протягом року не встигає розтанути, називають сніговою лінією. (Для кращого розуміння матеріалу, пригадайте задачі по темі: «зміна температур з висотою»). Вище снігової лінії нагромаджений сніг поступово ущільнюється і стає льодом. Висота снігової лінії в горах зменшується від екватора до полюсів, тому що в цьому ж напрямку знижується температура повітря. Так, у горах поблизу екватора (наприклад, нагорі Кіліманджаро в Африці) снігова лінія проходить на висоті 4500 м, у горах помірних широт (Альпах) — на висоті 3000 м. У полярних широтах, де температура повітря постійно низька, снігова лінія опускається до рівня моря.
Льодовиками на Землі вкрито 11 % суходолу. Льодовий покрив відбиває сонячне проміння назад у космос. У таких місцях немає грунту, відсутня рослинність, рідко оселяються тварини і птахи. Розрізняють льодовики гірські й покривні.
ОСОБЛИВОСТІ ГІРСЬКИХ ЛЬОДОВИКІВ. Гірські льодовики утворюються у високих горах у всіх широтах. Вони різняться за формою і розмірами. Форма льодовиків залежить від рельєфу гір: одні шапками вкривають вершини, другі заповнюють чашоподібні заглиблення на схилах, треті простеляються на гірських долинах.
Найбільші гірські льодовики вкривають вершини Гімалаїв, Тянь-Шаню, Паміру.
Під дією своєї величезної маси льодовики здатні рухатися — текти. їх рух, на відміну від течії річки, помітити складно. Швидкість дуже повільна — кілька метрів на добу. Гірські льодовики спускаються вниз по долинах у вигляді довгих язиків, що нагадують крижані річки. На їх шляху можуть бути льодові притоки і льодопади. Під час руху льодовик, як і річка, руйнує, переносить і відкладає гірські породи. На земній поверхні він виорює глибокі борозни та згладжує виступи. Коли льодовик повзе, в нього вмерзають уламки порід (глина, пісок, валуни), і цей мегатранспорт переміщує їх з гір у долини. Він рухається і забирає із собою каміння, очищаючи поверхню. Нижче снігової лінії край льодовика тане. Тала вода витікає з-під нього струмками, які живлять річки. А принесе ні льодовиком рамки порід у цьо­му місці нагромаджуються. їх називають мореною. 
ПОКРИВНІ ЛЬОДОВИКИ. Покривні льодовики покри­вають поверхню суходолу незалежно від його рельєфу. Вони утворюються в полярних широтах, де снігова лінія проходить дуже низько. Льодовики, ніби щити, покривають материк Антарктиду), острів Ґренландію, острови Північного Льодовитого океану. Вони мають форму куполів, товща яких подекуди перевищує 3 км. Лід у такому льодовику наростає у центрі купола і повільно розтікається до країв.
Рекордно великі айсберги народжуються біля берегів Антарктиди. Вони можуть бути завдовжки понад 200 км, завширшки 80 км і зав­товшки понад 500 м.
Подорож у слово
Айсберг у перекладі з німецької означає льодяна гора.
Краї льодовика, спускаючись в океан, відламуються великими шматками. Вони сповзають у воду і перетворюються на плавучі крижані брили — айсберги Температура льоду в них сягає -60°С. Тому великі айсберги не тануть роками. Деякі з них мають величезні розміри — десятки кілометрів завдовжки і завширшки. Більша частина айсберга — до 90 % — схована під водою і її не видно. Переміщуючись під впливом течій і вітрів, вони стають дуже небезпечними для судноплавства. Відомо чимало випадків, коли через зіткнення з айсбергом тонули кораблі й гинули люди.
ЯКЕ ЗНАЧЕННЯ ЛЬОДОВИКІВ. Льодовики можна по­рівняти з гігантськими природними морозильниками, які дуже вихолоджують повітря. З поверхні льодовика постійно дмуть сильні вітри. Тому крижані щити у полярних районах планети визначають погодуй клімат усієї Земні.
У льодовиках зосереджена третина всієї прісної вода. У кругообігу вода в гірських льодовиках затримується до 120 років, а в покривних — до 250 тис. років. Тому льодовики містять величезну кількість (близько 80 %) «законсервованої» найчистішої прісної води нашої планети. Доставляти її з по­лярних широт могли б айсберги. Наприклад, один айсберг середніх розмірів містить стільки само прісної води, скільки її за рік приносить невелика річка. Але поїси що такі проекти транспортування айсбергів до берегів країн, які гостро від­чувають нестачу прісної води, — рідкість.
Загибель «Титаніка»
З айсбергами пов'язані ката­строфи суден. Через зіткнення з айсбергом затонув у 1912 р. найбільший у світі пасажирський корабель «Титанік». Його вважали непотоплюваним, але він пішов на дно з 1513 пасажирами на борту під час свого першого рейсу. Сучасні кораблі обладнані спе­ціальними засобами виявлення айсбергів, а літаки Міжнародної служби льодової розвідки сповіщають капітанів про небезпеку зустрічі з крижаними горами.
 БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. У тих ра­йонах земної кулі, де постійно холодно (температури нижчі від 0°), фунти й гір­ські породи перебувають у промерзлому стані. Вони ніби зцементовані замерзлою в них водою і містять підземний лід. Уліт­ку відтає тільки поверхневий шар. Це дає можливість рости на ньому рослинам, зокрема й лісам. Проте шари, які лежать нижче 4 м, не відтають ніколи. Товщі мерзлих порід, можуть сягати від де кількох метрів до 1500 м. Мерзлоту називають багаторічною, або навіть вічною, тому що мерзлий стан фунту й порід зберігається сотні тисяч років.
Багаторічна мерзлота охоплює близько 25 % площі всього суходолу планети. У Північній півкулі вона поширена у всій заполярній об­ласті та районах на південь від полярною кола приблизно до 50°пн.ш. Багаторічна мерзлота ускладнює зведення житлових будинків, промислових споруд, заліз­ничних шляхів та ін.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
Льодовик — це природне багаторічне скупчення льоду на земній поверхні в результаті нагромадження та ущільнення снігу вище снігової лінії.
Снігова лінія — це межа, вище якої снігу накопичується більше, ніж устигає розтанути протягом року.
Льодовики бувають гірські й покривні.
Багаторічна мерзлота — це верхній шар земної кори, що має мінусові температури ґрунтів і гірських порід і містить підземний лід
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Що таке льодовик? Як він утворюється?
2. У чому виявляються особливості утворення льодовиків у горах?
3. Де снігова лінія проходитиме в горах вище — на 30° пн. ш. чи на 50° пн ш.?
4. Де поширені покривні льодовики?
5. Що називають айсбергами? Чим вони небезпечні?
6. За яких умов утворюється багаторічна мерзлота?
7. Поміркуйте, чи можливе утворення льодовиків у Кримських горах. Що і як повинно змінитися для цього в природі?

Домашнє завдання: опрацюйте §52; виконайте завдання на стор. 190.


Урок за 13.04.2020
Підземні води
Мета: сформувати систему знань про підземні води як частину гідросфери; поглибити систему знань учнів про гідросферу; з’ясувати умови утворення підземних вод, виявити, які породи здатні пропускати, а які — затримувати воду; ввести поняття «верховодка», «ґрунтові води», «міжпластові» води, «артезіанські води»; розкрити значення підземних вод для людини; виховувати бережливе ставлення до водних багатств.
Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
1. «Перевір себе». Підписати до понять номера відповідних пояснень.
Льодовик, ехолот, снігова лінія, шельф, море, батискаф, цунамі, зоопланктон, болото.
1. Лінія, вище за яку утворюються льодовики. 2. Прилад для визначення глибин в океанах за допомогою звуку. 3. Частина океану, яка відокремлена від нього сушею чи підводними підняттями. 4. Вузька ділянка води, яка з’єднує море, океани, роз’єднує ділянки суші. 5. Хвилі, викликані землетрусами. 6. Найменші тваринні організми океанів і морів. 7. Підводна окраїна материків завглибшки до 200 м. 8. Підводний самокерований апарат для дослідження океанів на великій глибині. 9. Надмірно зволожена діляка з шаром торфу не менше 30 см. 10. Скупчення багаторічного льоду і снігу.
2. Поясни.
• Що таке озеро? Яке значення озер?
• Що таке болото? Яке значення мають болота?
• Що таке льодовик? Яке значення льодовиків?
• Що таке багаторічна мерзлота? Яке значення вона має?
3. «Третій зайвий». Вкажи зайве слово і поясни чому.
1) Берингова, Гавайські, Ґренландія.
2) Чорне, Африка, Євразія.
3) Озеро, болото, ставок.
4) Льодовик, снігова лінія, канал.
5) Атлантичний, Індійський, ехолот.
6) Бенгальська, Біскайська, Айсберг.
7) Середземне, Азовське, Африка.
8) Карське, Урал, Балтійське.
Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності
• Як відбувається кругообіг води?
• Що відбувається з водою, яка потрапила на суходіл у вигляді опадів?
• Як називається вода, яка потрапила в ґрунт?
Води суші називаються водами суходолу. Вони бувають поверхневими й підземними. У чому особливість вод під землею — з’ясуємо на цьому уроці.
Вивчення нового матеріалу
Робота зі словником. Підземні води — води, що є у тріщинах гірських порід, пустотах і порах. (перепиши в зошит і вивчи)
Як утворюються підземні води?
Підземні води утворюються в процесі взаємодії гідросфери й атмосфери з літосферою. Умови утворення підземних вод: а) велика кількість опадів; б) пропускання гірських порід. Здатність гірських порід пропускати воду пояснюється тим, що в них є пори, тріщини, пустоти. Чим більші частинки, тим більші пори і тим легше проходить крізь породу вода. Вода легко проходить крізь пісок, ґрунт, гравій, гальку. Так, крізь товщу гальки за добу вода може просочитися на 100 м, крізь пісок — на 10 м.
Робота зі словником. Гірські породи, які пропускають воду, називаються водопроникними. (перепиши в зошит і вивчи).
Майже не пропускає воду глина (за добу 1 мм), зовсім не пропускає граніт.
Робота зі словником. Гірські породи, що мало пропускають воду, називаються водотривкими. (перепиши в зошит і вивчи).
Поверхня суходолу складається з осадових порід різної проникності. Вода проходить через водопроникні породи в глибину, поки не зустріне водотривкий шар, і потім починає нагромаджуватися над ним.
Робота зі словником. Пласти, які містять воду, називаються водоносними. (перепиши в зошит і вивчи).
За умовами залягання підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові, міжпластові води. Верховодка — сезонна вода, яка розміщена близько до поверхні і утворюється в результаті випадання дощів, танення снігу.
Воду, що міститься у водоносному шарі, не прикритому зверху водотривкими породами, називають ґрунтовою водою.
Поверхню ґрунтових вод називають рівнем ґрунтових вод. Він залежить від кількості опадів, розчленованості місцевості, близькості річок, озер, боліт.
Ґрунтові води повільно перетікають порами в той бік, де рівень їх менший. У ярах і річкових долинах вони виходять на поверхню, утворюючи джерела.
Робота зі словником. Підземні води, які залягають між двома пластами, називають міжпластовими. (перепиши в зошит і вивчи).
Ці води поповнюються дуже повільно, бо вода в них проникає лише в місцях виходу водоносного шару. Вода між пластами перебуває під напором. Коли в таких пластах пробурити свердловину, то вода може навіть фонтанувати. Такі свердловини називаються артезіанськими колодязями. Вперше такі колодязі було споруджено у Франції в провінції Артуа в ХІІ ст.
Ґрунтові води в різних місцях земної кулі залягають на різних глибинах. На Полтавщині — 4-10 м, а в пустелях — 250 м. Підземні води широко використовуються населенням для водопостачання, зрошення, обводнення.
Основними чинниками, що забруднюють підземну воду, є використання міндобрив, отрутохімікатів, накопичення побутових відходів, відсутність ефективного очищення на тваринницьких фермах. Тому, щоб прісні води були чистими, потрібно дбати про поверхню Землі. У багатьох районах знаходять воду, в якій у великій кількості розчинені солі й гази. Таку воду називають мінеральною. Ця вода має лікувальні властивості, які були відомі дуже давно.
Відомо, що кабани, ведмеді, олені теж нерідко використовують мінеральні води. В оповіданні Е. Сетона-Томпсона «Життя сірого ведмедя» описано, як старий ведмідь Уеб, хворий на ревматизм, успішно лікувався, приймаючи ванни сірководневого джерела в Скалистих горах поблизу Єллоустонського парку.
Це цікаво
Вода на великій глибині має високу температуру. Таку воду називають термальною. Найчастіше такі води є в районах вулканічної діяльності, землетрусів. Вона є на Камчатці, в Італії, Ісландії, США. Термальні води можна використовувати в оранжереях, ними обігрівають будинки, лазні, вони використовуються як джерело енергії.
Закріплення нових знань, умінь, навичок
• У чому відмінність між ґрунтовими й міжпластовими водами?
• Чи залежить рівень міжпластових вод від кількості атмосферних опадів?
Завдання. Водотривкі породи позначте однією рискою, а водопроникні — залиште так: глина, пісок, мармур, галька, вапняк, крейда, лабрадор, пемза, граніт.
VII. Домашнє завдання
• Опрацювати §53 у підручнику; відповісти на запитання.
Урок за 16.04.2020

Значення води в природі і житті людини. Її корисні властивості

У води немає кольору, смаку, запаху. У неї нульова калорійність. У ній вражаючим чином одночасно поєднується простота і складність. Вона має всього 3 атома: 2 - водню і 1 - кисню. Але вчені, навіть знаючи, з чого складається вода, досі не можуть зрозуміти, як вони між собою взаємодіють. Для них це як і раніше справжня загадка.
Одне ясно напевно: значення води величезне, так як без неї просто б не було ніякого життя.

Значення води в природі

Вода - важливий елемент життя. Без неї не було б людей, тварин, рослин. Навіть мікроскопічні бактерії просто не виживуть без цієї дивовижної рідини. Але добре, що води на планеті більш, ніж достатньо. Один тільки Тихий океан - більше всіх, разом узятих материків.
Для чого потрібна вода в природі? Вона відіграє найважливішу роль, оскільки бере участь у багатьох різних механізмах і процесах на Землі. Наведемо кілька фактів, що доводять її важливість:
 • завдяки кругообігу води формується волога, яка так необхідна для життя та існування тварин і рослин;
 • моря і океани, річки і озера безпосередньо впливають на клімат довколишніх регіонів;
 • вода має високу теплоємність, за рахунок чого на планеті забезпечується комфортний температурний режим;
 • вода бере участь в процесі фотосинтезу (без неї рослини не могли б переробляти вуглекислий газ в кисень, а ми не змогли б дихати чистим повітрям).
Словом, без води не було б ніякої екосистеми (тварин, птахів, рослин). А яким би без неї виявився клімат - і зовсім складно уявити. Все життя, яка є на планеті, багато в чому сформована саме завдяки воді.

Вода в житті людини

Роль води в житті людини не менш важлива. І це легко довести на елементарному прикладі. Достатньо лише поцікавитися, на скільки людина складається з води. Цифри виявляться дивовижними: тіло кожного з нас містить приблизно 70-80% води. І вона є скрізь: починаючи від мозку, а закінчуючи м'язовою тканиною.
Вода і людина нерозривно пов'язані один з одним. Без неї люди просто не вижили б. Вода постійно використовується нами протягом усього життя. Ми використовуємо її для:
 • втамування спраги;
 • приготування їжі;
 • вмивання;
 • купання і т. д.
Щодня ми втрачаємо певну кількість води в залежності від температури повітря, специфіки робочої діяльності та інших параметрів. Тобто, щодня нам треба пити від 1,2 до 3 л води.
Цікаво, що при значній втрати води в організмі відразу ж починаються збої всіх процесів:
 • коли організм втрачає хоча б 2% води - починається сильна спрага;
 • при втраті 12% води людині вже знадобиться медична допомога;
 • якщо організм втратить 20% води настає смерть.
Але як тільки він знову отримає воду в потрібній кількості - все чарівним чином відновлюється. Немов нічого і не відбувалося.
Доводять те, що вода в життєдіяльності людини має величезне значення, і такі факти:
 • за статистикою в середньому кожна людина випиває 2 л води в добу (60 л на місяць);
 • кожна клітина організму отримує потрібний їй кисень і корисні речовини, як раз за рахунок води;
 • вода допомагає переробляти їжу в енергію, покращує засвоюваність поживних речовин;
 • вода прискорює виведення шлаків і токсинів з організму.
У деяких випадках вода для організму є справжніми ліками. Наприклад, лікарі рекомендують своїм пацієнтам рясне пиття при:
 • гострих станах, які супроводжуються високою температурою (лихоманці або діареї);
 • почастішання пульсу (так як організм втрачає багато води);
 • запальних процесах у внутрішніх органах;
 • отруєнні їжею;
 • затримці кровообігу;
 • надлишку продуктів розпаду і т.п.
Але необхідно дотримувати баланс води в організмі людини, так як її надлишок призводить до протилежного ефекту. Так, при надмірному питті:
 • погіршується травлення;
 • серце і нирки відчувають додаткове навантаження;
 • організм втрачає необхідні йому мікроелементи;
 • порушується робота м'язів (з'являються судоми).
Словом, тут завжди потрібно дотримуватися золотої середини. Якщо дотримуватися цієї рекомендації-це виключить проблеми з самопочуттям і здоров'ям в цілому.

Значення чистої питної води

Якби вода на планеті завжди була чистою-панувала б справжня ідилія. На жаль, це не так.
По-перше, більша частина води знаходиться в морях і океанах. Але в такому вигляді вона містить багато солі і абсолютно не придатна для людини. Кожен з нас би просто помер від спраги, так як організм не вміє справлятися з такою кількістю солі.
Для сільського господарства така вода теж не годиться. Вона банально погубить весь урожай.
У промисловій сфері її теж не використовують. Причина гранично проста: через сіль будь-який механізм починає іржавіти.
Тому дійсно цінною для людей є прісна вода. Але її занадто мало: лише 3% від загального обсягу на планеті. І майже вся вона знаходиться в льодовиках і на вершинах гір. Або ж протікає в надрах землі.
Цю не надто привабливу картину псує ще один фактор - забруднення води. В наш час в річки, озера, водойми постійно виливають різні відходи і шкідливі речовини.
Джерел забруднення більш ніж достатньо. Навскидку відразу можна відзначити:
 • нафтопереробні підприємства;
 • радіоактивні елементи;
 • важкі метали;
 • отрутохімікати;
 • стоки міських каналізацій;
 • стоки тваринницьких ферм.
Через забруднення вода втрачає більшу частину своїх властивостей. У підсумку вона стає абсолютно непридатною ні для пиття, ні для іншого способу застосування.
Саме тому чиста питна вода завжди в ціні. По правді кажучи, вона просто на вагу золота. І дуже добре, що сьогодні є можливість купити фільтр. Звичайно, те, що знаходиться в забруднених річках і водоймах він не очистить. Але те, що надходить в наші квартири і будинки - цілком. І цього вже достатньо, щоб отримати доступ до чистої питної води.

Чи можлива шкода від води?

Існує ряд ситуацій, коли вода дійсно може нашкодити нашому організму. В першу чергу так трапляється, якщо вона неякісна. Тобто, якщо в ній міститься хлор, надмірна кількість солей жорсткості, хвороботворні мікроорганізми і віруси. На жаль, в квартири і будинки зазвичай надходить саме така вода: хлорована і занадто жорстка. Втім, щоб уникнути неприємних наслідків, достатньо лише придбати фільтр для її очищення. І проблема буде вирішена. Також вода може нашкодити здоров'ю, якщо ви будете:
 • перевищувати денну норму (це призводить до набряків та інших неприємних порушень в роботі організму);
 • багато пити натщесерце (для кращого засвоєння пити її треба не поспішаючи, маленькими ковточками);
 • пити занадто охолоджену воду (по-перше, це шкідливо для шлунка, по-друге, вона не втамовує спрагу, як би це дивно не звучало).

Скільки води треба пити в день?

У кожної людини своя потреба у воді. Тут все залежить від індивідуальних особливостей організму (ваги, статури), а також зовнішніх факторів на кшталт кліматичних особливостей регіону. Але в цілому оптимальна норма води - 2-3 л в день, все залежить від ваги людини і від його особливостей життєдіяльності.
Пити її потрібно не тільки в тих випадках, коли в роті відчувається сухість. Будь експерт скаже, що якщо організм відчуває спрагу, то зневоднення вже почалося. А таких ситуацій краще не допускати.
Вживати оптимальну кількість води вам допоможуть наступні поради:
 • випивайте 1 склянку води за 30 хв. до кожного вживання їжі (хоча б 3 рази: вранці, в обід і ввечері);
 • обов'язково пийте воду до, в період і після фізичної активності (ранкової пробіжки, тренування в спортзалі);
 • на роботі бажано замість кави вживати воду-вона набагато корисніша;
 • беріть з собою пляшку з водою (або будьте готові купити її в найближчому магазині).
Чи можна замінити її іншими напоями? Дивлячись якими. Фруктові та овочеві соки будуть непоганою альтернативою. Вони смачні і корисні, плюс допоможуть втамувати спрагу.
А ось солодкі газовані напої навпаки-призводять до зневоднення організму. А чай, кава, алкоголь і зовсім надають сечогінну дію. І після того, як ви вип'єте чашку улюбленого напою - організм все одно буде вимагати звичайної питної води.

Цінуйте чисту воду!

Вода в організмі людини - життєво важливий елемент. Вона покращує травлення, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну вагу, очищає від шкідливих токсинів. Також вода заряджає нас енергією, покращує стан шкіри, суглобів і м'язів, а в деяких випадках може використовуватися як засіб для лікування або профілактики певних захворювань.
При цьому особливу цінність має чиста питна вода. У наш час отримати до неї доступ складно, але все ще можна, так як цю проблему допомагає вирішити установка фільтра. Загалом, цінуйте воду - вона для нас дуже важлива. Але пийте тільки чисту і безпечну для здоров'я, благо її легко можна отримати за допомогою недорогих побутових фільтрів.
Домашнє завдання опрацюйте § 54; дайте відповіді на запитання стор 196; повторіть §§ 43 - 54
Урок за 23.04.2020
Гідросфера (підсумковий урок).
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про гідросферу Землі; в процесі гри пригадати основні терміни, що стосуються теми, та типові плани характеристик об’єктів;
ХІД УРОКУ:
Спробуйте дати відповіді на поставлені запитання, якщо вам буде важко відповісти на якесь запитання, знайдіть відповідь у підручнику і повторіть матеріал.
• Що таке внутрішні води?
• Які води називають термальними?
• Що таке басейн річки?
• Які води називаються артезіанськими?
• Що таке заплава річки?
• Які води називають мінеральними?
• Що таке система річки?
• Які води називаються ґрунтовими?
• Що таке режим річки?
• Які води називають міжпластовими?
Завдання 2. Знайти і виправити помилки.
• Аравійський острів, Чорне море, півострів Сардінія, гора Етна.
• Апеннінський острів, Балканський архіпелаг, Середземне озеро, Кримський острів.
• Півострів Кріт, Мармурове озеро, Мексиканське море, острів Куросіо.
• Острів Ґольфстрім, Скандинавський острів, Бенґальська протока, Ґібралтарська затока.
• Індійське море, Північний океан, острів Сомалі, архіпелаг Ґренландія.
Завдання 3. Згрупувати моря: Чорне, Лаптєвих, Охотське, Сарґассове, Середземне, Карібське, Мармурове, Каспійське, Аравійське, Північне.
Завдання 4. Назвати:
• найдовшу річку світу;
• найглибше озеро;
• найменше море;
• найбільший півострів;
• найсолоніше море;
• наймілкіше море.
Завдання 5. Кількома реченнями пояснити значення географічних назв чи термінів
• Ґренландія, Ґольфстрім, Мадаґаскар;
• Канал, льодовик, Байкал;
• Антарктида, Дніпро, озеро;
• Танґаньїка, морена, кругообіг;
• річка, ерозія, Азовське море.
(відповідай усно, наприклад: Ґренландія — найбільший острів, розміщений на півночі Атлантичного океану, територія вкрита покривним льодовиком.)
Завдання 6
• Чому Африканські озера східної частини витягнуті в меридіональному напрямку?
• Чому, маючи майже однакову температуру вод (близько 24 °С), течія Бразільська — тепла, а Канарська — холодна?
• назвати частини річки;
• назвати штучні водойми;
• назвати групи біологічних ресурсів Світового океану.
• За яким планом описують річку?
• За яким планом описують острови?
Визначити координати гирла Амазонки, озера Вікторія, водоспаду Анхель, Маріанської западини.
• Як змінюється температура вод у Світовому океані?
• Яку роботу виконують води річок?
• Як змінюється солоність води в океані?
• Яку роботу виконує льодовик?
За типовим планом описати Чорне море, річку Тигр.
Показати на фізичній карті атласу географічні об’єкти:
1. Ніл, Амазонка, Ґольфстрім, Ґібралтарська протока, Азовське море.
2. Байкал, Каспійське море, Куросіо, Дніпро, Берінґова протока.
Завдання 7. Розгадати загадки.
• Без ніг, а біжить, без рук, а рукави має. (Річка)
• Не вода, не суходіл, і в човні не попливеш, і ногами не підеш. (Болото)
• Кругом вода, а з питвом біда. (Море, солоне озеро)
• Стоїть корито, повне води налито (Озеро)
• Ні у вогні не горить, ні у воді не тоне. (Лід)
• У воді родиться, а води боїться. (Сіль)
Завдання 8. Скласти кросворд «Властивості води», відповівши на запитання.
• Які широти мають найвищу солоність вод? (Тропічні)
• Яке море має найбільшу солоність? (Червоне)
• Яке море найпрісніше? (Балтійське)
• Які широти змінюють температуру своїх вод за сезонами? (Помірні)
• Які широти мають найхолоднішу воду? (Полярні)
• Які широти мають постійно високу температуру вод протягом року? (Екваторіальні)
• Які води можуть нагріватися внутрішнім теплом Землі? (Придонні)
Завдання 8.. Знайти зайве в переліку понять з теми «Багатства Світового океану».
• Нафта, газ, золото, кам’яне вугілля, алмази, залізні руди, припливи.
• Енергія припливів, енергія хвиль, енергія течій, риба, температура води на поверхні і глибині.
• Мікроскопічні водорості, дрібні рачки, ікра риб, синій кит, бентос.
• Риби, кальмари, молюски, восьминоги, дельфіни, кити.
• Морські черви, морські зірки, скат, бактерії, камбала, молюски.
Завдання 9.  Знайти пару за темою «Води суходолу».
1) Озеро
2) Каспійське море
3) Болото
4) Підземні води
5) Верховодка
6) Ґрунтові води
7) Міжпластові води
8) Байкал
а) лежать у водоносних шарах між двома водонепроникними шарами;
б) надмірно зволожена ділянка суходолу з шаром торфу не менше 30 см;
в) природна заглибина на суходолі, заповнена водою;
г) лежать суцільним шаром недалеко від поверхні і можуть рухатись по водотривкому шару;
д) найбільше за площею озеро світу;
е) найглибше озеро світу;
є) вода, що міститься в порожнинах і тріщинах гірських порід у верхніх шарах земної кори;
ж) сезонна вода, що залягає на першому від поверхні шарі водотривких порід.
Відповіді: 1 — в, 2 — д, 3 — б, 4 — є, 5 — ж, 6 — г, 7 — а, 8 — е.
5. Знайти помилки і доповнити текст «Рух води у Світовому океані».
Море ніколи не буває спокійним. Вітрові хвилі утворюються внаслідок дії землетрусів (вітру). На межі моря і суходолу вітрові хвилі виконують велику руйнівну роботу — ... (руйнують гірські породи) та творчу роботу — відкладають зруйновані частинки, утворюючи... (піщані і галькові пляжі).
Цунамі — хвилі, народжені вітром, які характеризуються… (великою швидкістю, висотою біля берега, руйнівною силою).
Періодичне підняття і падіння рівня води в океанах і морях, що виникає внаслідок притягання водної оболонки Землі Марсом (Місяцем і Сонцем), називається… (припливами і відпливами).
Горизонтальне переміщення величезних мас води у певному напрямку називається… (океанічними течіями).
10. Відшукати географічні об’єкти на карті і сказати, куди впадає річка)
Інд (Аравійське море)
Дунай (Чорне море)
Лена (Море Лаптєвих)
Єнісей (Карське море)
Волґа (Каспійське море)
Амазонка (Атлантичний океан)
Сирдар’я (Аральське море)
Конґо (Атлантичний океан)
Амудар’я (Аральське море)
Дніпро (Чорне море)
Ґанґ (Бенґальська затока)
Янцзи (Жовте море)
Ніл (Середземне море)
Об (Карське море)
Міссісіпі (Мексиканська затока)
11. Визначити походження островів
Курильські (вулканічне)
Нова Ґвінея (материкове)
Ґренландія (материкове)
Великий Бар’єрний риф (коралове)
Гавайські (вулканічне)
Нова Зеландія (материкове)
Великобританія (материкове)
Мадаґаскар (материкове)
Вогняна Земля (материкове)
Японські (вулканічне)
Баффінова Земля (материкове)
12 Розв’язати задачу
Визначити, скільки кілограмів різних речовин можна отримати з 2 тонн океанської води, якщо її солоність становить 35 %о. (70 кг)
13. Визначити рекорди Гідросфери (якщо не знав, вивчи).
Найповноводніша річка світу (Амазонка)
Найповноводніша річка України (Дунай)
Найдовша річка України (Дніпро)
Найдовша притока у світі (Міссурі)
Найвищий водоспад України (Учансу)
Найбільше за площею озеро світу (Каспійське)
Найглибше озеро у світі (Байкал)
Найбільше прісне озеро в Україні (Ялпуг)
Найглибше озеро в Україні (Світязь)
Найсолоніше озеро на Землі (Мертве)
Найтепліше море (Червоне)
Найпрісніше море (Балтійське)
Найдовша річка світу (Ніл)
14. Відповісти на запитання
Найпоширеніший мінерал на Землі (вода)
Водна оболонка Землі (гідросфера)
Назвати складові частини гідросфери (Світовий океан, води суходолу, вода атмосфери)
У якій частині гідросфери знаходиться найбільше води? (У Світовому океані)
Яка частина вод планети припадає на океан? (96,5 %)
Які води називаються водами суходолу?
На які групи поділяються води суходолу?
Як називається заглиблення, яким вода річки тече постійно? (Русло)
Площа, з якої річка збирає свої води. (Басейн річки)
Місце впадіння річки — ...
Що таке озеро? Назвіть типи озерних улоговин.
Що таке болото? Назвіть типи боліт.
Що таке підземні води? Назвіть види підземних вод.
Що таке льодовик? Назвіть види льодовиків.
Що таке Світовий океан? На які частини його можна поділити? Що таке острів? Які типи островів виділяють?
Які основні властивості вод Світового океану.
Від чого залежить солоність вод?
Які причини виникнення руху води в океані?
На які ресурси багатий океан?
Домашнє завдання

Опрацювати той матеріал теми «Гідросфера», за яким у вас виявились недостатні знання.
Урок за 27.04.2020р.
Тема: Складові біосфери, особливості її поширення на земній кулі.
Мета: навчальна: сформувати в учнів первинні знання про біосферу та її межі, розповісти про різноманітність та розподіл живих організмів на поверхні Землі;
розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, екологічне мислення, пояснювати закономірності поширення живих організмів; виховна: виховувати бережливе ставлення до природних багатств.
- Тверда оболонка нашої Землі - це
- Повітряна оболонка Землі - це
- Водна оболонка нашої Землі - це
• З якими оболонками гідросфера має тісні зв’язки?
• Які рослини ви знаєте?
• Які тварини вам відомі?
Неможливо уявити нашу планету без живих організмів, що мешкають і в глибинах океану, і на вершинах гір. Усі процеси, що відбуваються на сучасній Землі, пов’язані з життям. Ви вже знаєте про те, що живі організми беруть активно участь у вивітрюванні гірських порід, формуванні нових форм рельєфу, утворенні водойм (наприклад, унаслідок будування загат бобрами), створенні гірських порід (кам’яного вугілля, крейди тощо), зміні кліматичних характеристик місцевості, регулюванні мінерально-сольового складу води Світового океану.
Вивчення нового матеріалу
Учені вважають, що Земля як планета виникла близько 4,5 млрд. років тому. Організми з’явилися на Землі, напевно, не пізніше ніж 3,5 млрд. років тому.
Робота зі словником.
Біосфера — це земна оболонка, у якій існує життя.
Всі живі організми,які живуть на нашій планеті утворюють нову оболонку , яка називається - біосфера. На сьогоднішньому уроці, ви дізнаєтесь, які живі організми впливають і взаємодіють один з одним, та якою є роль живих організмів у природі. Уперше термін біосфера вжив відомий учений Володимир Вернадський. Саме він провівши дослідження виявив, що непомітні мешканці Землі, маса яких не перевищує одного відсотка,від маси грунту, води й повітря складають географічну оболонку. У перекладі з грецької «біос» - життя, «сфера»-оболонка. Отже, біосфера -оболонка життя. Біосфера-оболонка нашої Землі, яка заселена живими організмами.
Усі організми об’єднуються в чотири царства живої природи (аналіз таблиці)
рослини

тварини

гриби

бактерії
Межі Біосфери
Де починається та закінчується життя на Землі. Чи має біосфера чіткі межі?.
Чітких меж біосфери немає. Вона розміщується в межах інших оболонок. Всі живі організми пристосовуються до життя у різноманітних умовах.
Найбільша кількість живих організмів у біосфері зосереджена біля поверхні суші і води (місця стикання літосфери, атмосфери й гідросфери). На відміну від інших оболонок Землі біосфера не має власних меж, а розміщується в межах інших оболонок. Верхньою межею біосфери вважається шар озону, що знаходиться на висоті 20-25 км. Таким чином, біосфера включає нижню частину атмосфери, всю гідросферу і верхню частину літосфери.
• Які живі організми поширені в гідросфері?
• Які живі організми поширені в атмосфері?
• Чи поширені живі організми на висоті 20-25 км?
Є організми, яких ми звичайно не помічаємо, оскільки більшість із них неможливо роздивитися навіть під мікроскопом. Це — мікроорганізми. Вони першими з’явилися на Землі. Їхня здатність виживати за найрізноманітніших умов дивовижна. Мікроорганізми існують за температур, значно нижчих від 0°С і вищих за 100°С, не гинуть, коли їх висушити, живуть у кислоті, витримують високу радіоактивність.
На суходолі, як і в океані, живі організми поширені нерівномірно. Кількість живих організмів на суходолі збільшується від полюсів до екватора. Різний режим світла, температури і вологості, характеру ґрунтів, особливостей рельєфу виробили у тварин і рослин низку пристосувань, що дозволяють їм мешкати в різних районах земної кулі.
Учені підрахували, що живі організми планети пропускають через себе всю воду Землі за 2 млрд. років, весь кисень атмосфери за 2 тис років. Отже, за довгий час геологічної історії Землі живі організми багаторазово переробили всі головні гази атмосфери, всю воду планети і частину мінеральної маси земної кори.
Живі організми регулюють сольовий склад Світового океану. Цим можна пояснити те, що Океан зберігає відносну постійність останні 200 млн. років. Організми забирають з води необхідні їм для життя мінеральні речовини (особливо кальцій — для побудови панцирів, черепашок, скелетів), відмираючи, опускаються на дно і згодом перетворюються на гірські породи.
Закономірності поширення живих організмів на Землі.
(Аналіз умов, необхідних для розвитку та існування живих організмів)
Чи різноманітно поширюються живі організми на Земній кулі?
Поширення живих організмів по земній поверхні. Поширення живих організмів на Землі дуже нерівне. До полюсів кількість їх видів постійно зменшується. Це залежить від клімату.
В приекваторіальній зоні суходолу, з високими температурами та великою кількістю опадів протягом усього року, розвивається розкішна рослинність. Верхівки дерев змикаються, утворюючи непроникне для сонячних променів зелене шатро. Окремі дерева досягають 60—80 м заввишки (приблизно висоти 20—30-поверхового будинку). Вони оповиті ліанами, на стовбурах та гіллях дерев оселяються інші рослини, які засвоюють вологу з повітря. Рослинність настільки густа, що ліси майже непрохідні. Дуже багато тварин і птахів маскуються серед квіток та листя цього вічнозеленого лісу.
На північ та південь від екватора в зоні тропіків, де температури високі, а опадів мало, клімат посушливий. Рослинність бідна, тварин мало. Багато з них зариваються в пісок або живуть у норах (змії, ящірки, дрібні ссавці). Інші можуть тривалий час не пити воду (верблюди) або пробігати великі відстані в її пошуках (антилопи).
У помірних широтах, де температура змінюється за сезонами, а опадів буває достатньо, ростуть ліси, дерева яких на зиму скидають листя. Північ та центр України вкриті такими лісами.
Біля полюсів в умовах низьких температур рослин майже немає. У товщі снігу та льоду живуть тільки бактерії та деякі одноклітинні водорості.
Отже, склад біосфери змінюється від екватора до полюсів. Найбагатший рослинний і тваринний світ у приекваторіальних та помірних широтах. (Чому?)
Закріплення вивченого матеріалу
 Прийом «Експрес-тест»
·       Повністю заселена живими організмами: а) атмосфера; б) гідросфера; в) літосфера.
·       Основоположником учення про біосферу є: а) академік В. І. Вернадський; б) давньогрецький учений Геродот; в) океанограф Жак Ів Кусто.
·       Найбільш різноманітними є представники органічного світу: а) тропічних широт; б) помірних широт; в) екваторіальних широт.
·       «Фабрикою» з виробництва продуктів харчування вважаються: а) бактерії; б) тварини; в) рослини.
·       Найвищу здатність виживати в найважчих умовах мають: а) гриби; б) рослини; в) бактерії.
Прийом «Проблемне питання»
·       Чи змінюються в часі межі біосфери? Відповідь обґрунтуйте.
·       Проаналізуйте вплив людини на біосферу. Відповідь оформіть у вигляді таблиці.
Вплив людини на біосферу
Позитивний
Негативний
-       Назвіть, які тварини і рослини найбільш поширені у вашій місцевості.
Домашнє завдання
·       Опрацювати текст §55; відповісти на запитання стор.203.
·       Навести приклади пристосувань тварин і рослин до різноманітних умов навколишнього середовища.
·        Підготувати повідомлення про біосферні заповідники світу (випереджальне завдання).
Дата: 30.04.2020
Тема: Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.
Перевірка домашнього завдання
Прийом «Світлофор»
1.Що таке біосфера?
2. Вказати межі біосфери.
3. Основоположником вчення про біосферу є:
а) Вернадський;
б)Городот;
в)Кусто.
4.Чи правда ,що біосфера тісно пов’язана з іншими оболонками?
5.Чи правда ,що біосфера немає меж?
6.Чи правда що біосфера налічує 2. млн. видів організмів?
7. Чи вірите ви , що господарська діяльність людини справляє позитивний вплив на біосферу.
8. Чи змінюється в часі біосфера?
Прийом «Закінчи прислівя та приказки»
1)    «Яка земля, такий і хліб»
2)    «На добрій землі що посієш, те і вродить»
3)    «На добрій землі хліб родить, а на неродючу гній возять»
4)    «На чорній землі білий хліб родить»
Слово вчителя.
Ви мабуть звернули увагу, що у запропонованих приказках та прислів’ях йдеться мова про землю, але не про планету, а про її поверхневий шар.
Усі народи світу з давніх-давен поважають землю. «Земля-матінка», «земля-годувальниця» — так її називали наші предки. Землеробство — найдавніше заняття людини. Досвід людських поколінь довів, що земля буває різною за якістю.
Що ж таке земля, з наукової точки зору — ґрунт? Як він утворився? Від чого залежить його родючість? Які види ґрунту поширені на планеті? Який вплив на ґрунти має людина?
На ці запитання ви зможете відповісти сьогодні на уроці.
Ґрунт — верхній тонкий пухкий шар земної кори, якому властива родючість.
Для того щоб утворився шар ґрунту завтовшки 2,5 см, має пройти від 1 до 25 століть.
Ґрунтознавство — наука, що вивчає ґрунти, їхнє походження, розвиток, склад, властивості, закономірності поширення, формування, родючість, їхнє раціональне використання.
Фундатором ґрунтознавства є видатний учений, професор Василь Васильович Докучаєв.
Ґрунти утворюються з пухких гірських порід після появи на них рослинності, тварин та значної кількості мікроорганізмів.
Прийом «Евристична бесіда»
Завдання. Дайте відповідь на запитання.
1.     Що таке ґрунт?
2.     Для чого і як використовує людина ґрунти у своїй господарській діяльності?
3.     Як впливає господарська діяльність людини на родючість ґрунтів?
Прийом: «Приваблива мета»
Ще в прадавні часи, люди займалися землеробством. Вирощували різні культури. Як і тоді, так і зараз для людини було важливим отримати добрий урожай. А для цього необхідно було дізнатися, як грунти живлять рослини та від яких якостей грунту залежить майбутній урожай.
-Чи доводилося вам працювати на своїй присадибній ділянці?
-Яку роботу ви виконували?
Отже, я бачу, що всі ви любите працювати, адже праця звеличує людину.
А як ви розумієте ось таке прислів’я: «Яка Земля, такий хліб».
Ви вже напевно зрозуміли , що ми сьогодні будемо говорити про грунти.
Оголошення теми та мети уроку.
На попередніх уроках ми з вами говорили про літосферу, гідросферу, атмосферу, і недавно вивчали біосферу. Літосфера - це тверда оболонка Землі. А ґрунт - це верхній пухкий шар землі,що має родючість.
А чи замислювалися ви над тим, з чого складається ґрунт, як він утворився, який ґрунт є родючим і від чого залежить родючість ґрунту. На ці запитання та багато інших ми з вами спробуємо дати сьогодні відповідь.
Давайте уявимо себе ученими лабораторії, які мають дати відповіді на ці запитання.
Вивчення нового матеріалу
      Живі організми біосфери розміщуються в ній у певному порядку. Наприклад, в Україні годі шукати зарості бананів чи полювати в лісі на кенгуру. У нас ці рослини не ростуть, а тварини не водяться. Так само в екваторіальних лісах Амазонки ви не зустрінете звичних для нас рослин і тварин. Інший клімат, рельєф, відмінні гірські породи в різних куточках планети породжують як велику різноманітність організмів Землі, так і певні закономірності їх поширення на нашій планеті. Це пов’язано з тим, що мільйони років живі організми пристосовувалися до місцевих природних умов. Тому білий ведмідь легко виживає в крижаних просторах Арктики, але відразу загинув би в жарких пустелі чи в тропічних лісах Африки.
      Ґрунти відрізняються родючістю, тому на одних виростають добрі врожаї сільськогосподарських культур, а на інших – досить незначні.
Робота з підручником
Завдання. На с. 203 з’ясуйте, що таке ґрунт, материнська порода та родючість.
Родючість — здатність ґрунту забезпечувати рослини елементами мінерального живлення та водою. Залежить від перегною – гумусу.
Гумус (перегной) утворюється внаслідок процесу розкладу й окислення решток рослин і тварин під впливом мікроорганізмів.

Ґрунти почали формуватися на Землі,із початком зародження життя. Процес утворення ґрунту дуже повільний та довготривалий та складний. Давайте розглянемо схему, як утворюється ґрунт.

Прийом «Практична теорія»
Завдання. Подумайте та назвіть основні властивості ґрунту.
а) родючість ґрунту
б) водопроникність
в) повітропроникність
Робота з картою
Завдання. За допомогою тексту підручника та карти ґрунтів заповніть таблицю.
Тип ґрунту
Коротка характеристика


Завдання. Уважно розгляньте картку і поясніть, які чинники впливають негативно на ґрунт.
Робота зі словником. Господарська діяльність — це діяльність, спрямована на отримання корисної продукції.
Сучасне господарство складається зі взаємопов’язаних галузей. Його провідні галузі — промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг.
Закріплення вивченого матеріалу.
Вікторина: «Поміркуй та відгадай»
1. Як називається верхній пухкий шар землі, що має родючість? (грунт)
2.Що визначає родючість грунту? (гумус)
3. Найбільшою родючістю відрізняються? (чорноземи)
4. Назви грунтів визначає… (колір)
5. Наука ,яка вивчає грунти називається ( ґрунтознавством)
6.Хто із вчених досліджував грунти на території України? (Докучаєв)
7. Чи є у грунті пісок та глина? (так)
8.Чи правда що надмірне внесення добрив, отрутохімікатів погіршує родючість грунтів? (так)
Гра «Виготовляємо морозиво»
З переліку об’єктів живої та неживої природи необхідно «виготовити» морозиво: гній, корова, трава, ґрунт, мороко, черв’як, морозиво.
Прийом «Синквейн»
Завдання. Складіть вірш на тему «ґрунт»
Домашнє завдання
Ø    Опрацювати § 56; відповісти на запитання стор. 209
Ø    На контурну карту України нанести основні типи ґрунтів
Ø    На с. 210 виконати тестові завдання.

Урок за 04.05.2020.
Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи.
Очікувані результати: учні зможуть розкривати суттєві ознаки понять «природний комплес», «географічна оболонка», наводити приклади природних та змінених людиною комплексів, називати закономірності та властивості географічної оболонки.

Ніщо так не підносить душу людини, ніщо так не розвиває, як спілкування з природою, спостереження її великих законів.
О.В.Некрасов
Ви повинні дослідити:
1.Природні компоненти та їх взаємозв’язки.
2.Що таке природній комплекс,або ландшафт.
3.Різноманітність природних комплексів.
4.Вплив людини на природні комплекси.
( Учні записують у вигляді плану)
Які асоціації у вас виникають зі словом «Природне середовище» (рослини, повітря, тварини, грунт, гірські породи,вода)
Вчитель: У природі спостерігається взаємозв’язок усіх оболонок. Гірські породи, повітря, вода, рослинність і тваринний світ – це складові геосфери.
Прийом «Бліцопитування»
Як пов’язані між собою живі організми у природному середовищі?
Наведіть приклади взаємодії рослин і тварин з компонентами неживої природи.
IV. Вивчення нового матеріалу
1.     Поняття про природні компоненти та природний комплекс
Створення проблемної ситуації.
Поміркуйте і поясніть:
 - Чи може людина  - творець власного світу – жити незалежно від світу природи?
Завдання. Складіть схему взаємозв’язків різних компонентів (складання схеми «Природний комплекс»)
Гірські породи
Тварини
Прийом  «Проблемне питання»
1.Чому у центрі схеми розміщено людину?
2.Чому стрілки на схемі спрямовані в протилежні сторони?
Методичний прийом «Nota bene» (замітка на полях)
Природний комплекс — сполучення компонентів (складових частин) природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. До компонентів природного комплексу належать повітря атмосфери, води гідросфери, рельєф і гірські породи літосфери, ґрунти й живі організми. (слайд 8)
Висновок 1.У природі все взаємопов’язане. При зміні одного компоненту природного комплексу змінюється весь природний комплекс.

2. Формування поняття «географічна оболонка»
Географічна оболонка — цілісна і безперервна оболонка Землі, що включає в себе нижню частину атмосфери, верхню — літосфери, усю гідросферу і всю біосферу.
Потужність географічної оболонки становить близько 55 км, однак цей найтонший шар (1% від усього об’єму Землі), на думку вчених, є найбільш складно улаштованою частиною нашої планети.
Складання в зошитах рисунка-схеми
Географічна оболонка
Висновок Усі оболонки взаємодіють між собою та проникають одна в одну, утворюючи географічну оболонку. Географічна оболонка є найбільшим природним комплексом Землі.
Прийом  «Проблемне питання»
Завдяки  чому розвивається географічна оболонка?
Основний чинник – це енергія Сонця і внутрішнє тепло
3.Різноманітність природних комплексів
Метод «Практикум» (робота зі схемою)
Укажіть райони, найбільш  сприятливі для існування окремих представників рослинного чи тваринного світу. Для цього дайте відповіді на такі запитання:
1.На якій висоті можна виявити бактерії  та пилок рослин?
2.На якій максимальній глибині в океані ще можна зустріти представників ссавців?
3.Які райони океану найбільш освоєні живими організмами?
4.Якірайони суходолу найбільш сприятливі для життєдіяльності представників тваринного і рослинного світу.
Відповіді позначте  на схемі цифрами.

Відповідь
1.На висоті 14000м.
2.На глибині до 2000м
3.У прибережних районах морів і океанів до глибини 1000м.
4.На рівнинних ділянках суходолу на висоті від 0 до 500м над рівнем  моря.
Метод «Криголам» Дидактична фізкультхвилинка.
1.Якщо ви не смітите на вулицях, плесніть у долоні.
2.Якщо ви економно використовуєте папір, тупніть ногою.
3.Якщо ви не спалюєте траву, торкніться носа.
4.Якщо ви вимикаєте світло, виходячи з кімнати, закрийте очі рукою.
5.Якщо ви вважаєте, що потрібно економити природні ресурси, кліпніть очима.
6.Якщо ви прибираєте шкільне подвір’я, то встаньте.
7.Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, то  витягніть руки вперед.
8.Якщо ви брали участь хоча б в одній екологічній акції, підстрибніть.
9.Якщо ви вважаєте, що оберігати навколишнє середовище – добра справа, сядьте.

Завдання «Куди прямуємо»
Вчитель: Будь-яка господарська діяльність людини пов’язана з використанням багатств природи. У сиву давнину зародилися землеробство і скотарство. З часом діяльність людини розширювалася у масштабах. Зараз  формуються нові види господарської діяльності. Зі зростанням благ збільшується вплив на природу. Тому я пропоную вам виявити позитивні і негативні наслідки розвитку господарської діяльності людини та зробити узагальнюючий висновок.
Метод «Творча лабораторія»
Землеробство:позитивний – рослинна їжа, негативний – зміна видового складу рослинності.
Тваринництво: позитивний - їжа, одяг, взуття; негативний – зникнення багатьох видів тварин.
Транспорт: позитивний- засіб пересування; негативний –вихлопні гази, будівництво шляхів забирає екологічні ніші існування живої природи, зміна ландшафтів.
Промисловість: позитивний-матеріально- технічна база суспільства;  негативний-зміна складу атмосферного повітря, вод, виникнення техногенних форм рельєфу, розвиток «міських» видів хвороб населення.
Інформаційне поле: позитивний-засіб передачі, зберігання  інформації; негативний – шкідливі звички для здоров’я випромінювання,широке використання  рідкісних і дорогоцінних  металів.
Освоєння космосу: позитивний - перспективи гарантованого існування людства; негативний –- руйнування та зміна складу атмосфери, небезпека інфікування з космосу.
Висновок: у результаті господарської діяльності виникли глобальні проблеми людства, що становлять загрозу існування на  Землі людини.
2.Мій внесок в подолання проблем, що пов’язані зі зміною природних комплексів.
 - А ми можемо якось допомогти вирішити ці проблеми?
Розгляньте схему можливих напрямків природоохоронної діяльності та скажіть, що робить кожен з вас.
Я можу
Прийом «Проблемне питання»
1.Обговорення дилем. (Завдання «Зеленого пакету»)
1.     Уявіть що ви – Міністр екології та природних ресурсів України і бажаєте зменшити обсяги атмосферного забруднення. Ваші експерти пропонують вам кілька альтернатив. Яку з цих альтернатив ви вважаєте найефективнішою?
2.     Уявіть, що ви обнімаєте посаду керівника місцевого водоканалу. Наявне водопостачання не може задовольнити загальні потреби. Які варіанти ви оберете для подолання цієї проблеми?
3.     Забудовник придбав ділянку лісу, озера та болота поблизу вашого міста. Забудовник осушить озеро та болото й побудує будинки. Ця ділянка є місцем відпочинку мешканців. Ви вирішуєте подати запит в органи місцевого самоврядування щодо законності будівництва. Які аргументи ви використаєте у зверненні.
4.      Проблемі забруднення ґрунтів та зміні ландшафтів приділяється менше уваги, ніж проблемам води та повітря. На які екологічні проблеми,пов’язані з грунтом, ви звернете увагу, щоб довести актуальність проблеми?
З’єднай лініями діяльність людини та її наслідки для природи
Наприклад:
Будьте ввічливі з лісовими жителями:
1.Не шуміти.
2.Не галасувати.
3.Не співати голосно.
4.Не використовувати  вибухові та легкозаймисті    речовини.
5.Не полювати на тварин.
6.Не пустувати.
7.Не знищувати рослин.
8.Не руйнувати  мурашники, не ловіть комах для створення колекцій.
9.Не збирати незнайомі вам ягоди, гриби.
10. Не руйнувати гнізда пташок.
11.Не розпалювати вогнища  та не гратися з відкритим вогнем.
12.Не забруднювати місць відпочинку, не залишати після себе сміття та відходи.
13. Не закопувати  металеві, пластикові банки, поліетиленові пакети .
14. У природі поводьте себе як у музеї. Адже за вами слідом пройдуть багато інших людей. Вони мають право не менше, ніж ви, насолоджуйтесь красою й багатством природи.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.Опрацювати текст §57; відповісти на запитання стор.213;
2. Підготовити міні-проект «Сміття ускладнює життя».

Урок за 07.05.2020р
Зональні й азональні природні комплекси. Екологічні проблеми
Мета: систематизувати знання учнів про закономірності географічної оболонки; сформувати в учнів уміння працювати з картами природних зон; навчити давати характеристики зональним і азональним природним комплексам; показати зміни в природі внаслідок господарської діяльності людей; виховувати любов до природи, бережне ставлення до навколишнього середовища.
Завдання. Накреслити схему взаємодії природних компонентів у природному комплексі.
• Що таке природний комплекс?
• Навести приклади природних комплексів.
• Назвати найбільший природний комплекс Землі.
• Які частини геосфери охоплює географічна оболонка?
• Назвати закономірності географічної оболонки. Охарактеризувати одну із закономірностей.
• Яку географічну закономірність описав Чарльз Дарвін, коли сказав, що морський флот Англії тримається на старих дівах, маючи на увазі географічний ланцюжок? Старі діви люблять кішок — кішки ловлять мишей — миші не розорюють гнізд джмелів — тільки джмелі опилюють конюшину — конюшина є найкращою пашею для тварин — завжди свіжий біфштекс на флоті — ситі і здорові матроси — основа могутнього флоту країни.
На сьогоднішньому уроці ми познайомимось з тим, як формуються і розміщуються природні комплекси.
Вивчення нового матеріалу
Бесіда
• Що таке зональність?
• Чому ґрунти, рослинний і тваринний світ змінюються від екватора до полюсів?
Природні комплекси можуть бути зональними й азональними.
Головний закон географії — закон широтної зональності. Він свідчить про закономірну зміну природних комплексів від екватора до полюсів. Зональність пояснює існування географічних поясів. Географічні пояси — це найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів. Їх назви збігаються з назвами кліматичних поясів.
Робота з картами
• За картою атласу назвіть географічні пояси.
• Чому назви географічних поясів збігаються з назвами кліматичних поясів?
• Чому в деяких місцях межі географічних і кліматичних поясів не співпадають?
Робота зі словником. У складі географічних поясів розрізняють великі частини з подібними кліматичними умовами, рослинним і тваринним світом, які називаються природними зонами.
• За допомогою атласа назвіть природні зони кожного поясу.
• Що покладено в основу виділення природних зон?
Кожна зона характеризується певним типом клімату, ґрунтово-рослинним покривом та тваринним світом. Рослинність є найбільш виразним компонентом, що вказує на зміну природних умов. На рівнинах у розподілі природних зон переважає широтна зональність.
Робота з картою
• За картою атласу з’ясувати, яка природна зона займає найбільшу площу.
• Вияснити, які природні зони залягають суцільною смугою, а які розміщуються тільки на окраїнах материків.
• Чому деякі природні зони не мають широтного простягання?
• Чому природні зони змінюються від екватора до полюсів?
Завдання. За атласом і підручником скласти таблицю «Природні зони світу».
Природна зона
Географічне положення
Клімат
Ґрунти
Рослинний світ
Тваринний світ
Арктичні пустелі





Тундра і лісотундра





Тайга





Мішані ліси





Широколисті ліси





Лісостеп





Степ





Напівпустелі і пустелі





Савани і рідколісся





Екваторіальні ліси





Проблемні питання
• Материки й океан входять до складу географічної оболонки як дрібні природні комплекси, але вони виділяються як азональні природні комплекси. Як ви думаєте, чому?
• У горах природні зони змінюються з висотою. Чому?
• Уперше закон висотної поясності було сформулювано О. Гумбольдтом на прикладі Анд.
У природному комплексі всі компоненти перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміна одного компонента приводить до зміни всього комплексу.
Проблемні питання
• Що буде з природним комплексом боліт, якщо висушити це болото?
• Що буде з лісом, якщо вирубати в ньому дерева?
Так виникають екологічні проблеми, які пов’язані з порушенням зв’язків у середовищі існування всього живого. До таких проблем відносять: танення льодовиків, висихання Амазонки, повені на річках Карпат, висихання Аралу.
Закріплення нових знань, умінь, навичок
Знайти на карті природні зони, поширені на Україні. Назвати їх. Чому степи в Україні майже всі розорані?
Бесіда
• Чому ліси називають «легенями нашої планети»?
• Які райони суходолу є постачальниками кисню? Наведіть приклади зміни людиною складу атмосфери.
• Наведіть приклади, як ліс захищає гори від руйнування.
• Чому тварини пустель ведуть нічний спосіб життя?
• Чому в тундрі багато боліт і озер?
Домашнє завдання
Ø    Опрацювати §58 підручника;
Ø    Відповісти на запитання стор.216;
Ø    Опрацювати §59 підручника;
Ø    На с. 217 виконати тестові завдання.

Відповіді надсилайте на електронну адресу:  

Урок за 14.05.2020
Кількість і розміщення населення Землі
Мета: сформувати в учнів знання про кількість населення Землі, України та причини зміни кількості населення; ввести поняття «густота» населення Землі та з’ясувати, які причини впливають на нерівномірне розміщення населення на планеті; розвивати науковий інтерес до проблеми відтворення населення; дати уявлення про людські раси та їх зовнішні ознаки, про дослідження М. М. Миклухо-Маклая; виховувати повагу до представників усіх рас; виховувати інтерес до географічних знань.
Які асоціації викликає у вас слово «населення»?
Розкрити вплив людини на географічні оболонки.

• Чи можливе життя людини без взаємозв’язку з природою?
• Чи може впливати клімат на розміщення населення?
Прийом «Проблемне питання»
Вивчаючи географічну оболонку та її закономірності, природні компоненти та їх взаємозв’язки, ви неодноразово переконувались у величезній ролі людини та її господарської діяльності в перетворенні природних комплексів Землі. Зростання міст, розорювання полів, будування транспортних комунікацій — усе це швидко змінює природні комплекси, часто-густо спричиняючи непоправні наслідки. Природа, у свою чергу, також завдає «удару», відповідаючи на подібні втручання повенями, ураганами, землетрусами та іншими небезпечними явищами та процесами.
А чи завжди людина справляла настільки сильний вплив на природу? Історія дає нам відповідь: ні, тривалий час кількість населення на Землі була незначною, людина безроздільно залежала від природних умов і ступінь її втручання у природу був надзвичайно малий. Швидкими темпами населення почало збільшуватися у ХІХ ст., а у ХХ ст. кількість населення збільшилась у чотири рази, сьогодні на планеті нараховується понад 6 млрд. осіб. Якими ж є причини настільки «вибухового» зростання кількості землян? Чому в одних районах Землі проживає дуже багато людей, а в інших — навпаки, дуже мало?
Що вивчає географія? Чому так важливо вивчати географію розміщення населення? На ці та інші питання ми відповімо на уроці.
Вивчення нового матеріалу
На землі проживає більше 6,6 млрд. чоловік, зокрема в Україні на кінець 2008 р. нараховувалось 46,4 млн. чол. Чисельність населення змінювалась у різні часи по-різному.
Питання. Як ви думаєте, чому?
За статистичними даними ООН населення світу щорічно зростає на 90 млн. осіб, що еквівалентно кількості населення таких країн Європи, як Нідерланди, Велика Британія, Бельґія та Швеція, разом узятих.
Населення по планеті розміщується нерівномірно. Середня густота населення — 44 особи на 1 км².
Робота зі словником. Густота населення — кількість жителів, що проживає на 1 км² території.
Робота з картою. Використовуючи карту «Густота населення світу», сказати, які райони мають малу густоту населення, назвати райони з високою густотою населення.
Питання. Які причини зумовили нерівномірне розміщення населення? Чи заселена Антарктида? Чому?

Найбільша кількість жителів проживає на території Китаю (1,3 млрд. чол.), Індії (1,1 млрд.), США (301 млн.), Індонезії (235 млн.), Бразілії (190 млн.), Пакистану (165 млн.), Банґладеш (151 млн.), Росії (142 млн.), Ніґерії (135 млн.), Японії (128 млн.).
Люди різних материків і країн відрізняються зовнішністю: кольором шкіри, волосся, очей; формою носа, губ. Учені вважають, що все людство можна поділити на три великі раси: європеоїдну, монголоїдну, екваторіальну.
Північноамериканські індіанці, побачивши світлих людей і темношкірих африканців, пояснювали це так: одного разу боги виліпили фігурки людей з глини і поклали ті фігурки в піч обпалюватися. Фігурки стали цегляно-червоними (індіанці). Наступного разу боги забули вчасно вийняти фігурки — і ті обвуглилися і стали чорними (негри). А потім боги боялися перепалити фігурки і вийняли їх раніше: фігурки були світло-рожевого кольору (європеоїди).
Першу класифікацію людських рас розробив у 1684 р. французький учений Франсуа Берн’є.
Негроїдна раса (лат. Niger — чорний). Темношкірі, темне курча- ве волосся, ніс широкий, але слабовиступаючий, товсті губи, великі зуби, помірно виступаючі скули, нижня і верхя скули видвинуті вперед.
Негроїдні расові особливості найбільш виражені в африканського населення, що живе на південь від Сахари.
Європеоїдна раса — найчастіше світлошкірі, у них пряме, інколи хвилясте волосся різних відтінків, світлі очі. Для цієї раси характерні широко відкриті, широко поставлені очі, тонкий, прямий, сильно виступаючий ніс, іноді з горбинонкою. Губи тонкі або середньої товщини, у чоловіків можуть рости густі вуса і борода.
Монголоїдна раса — волосся пряме, чорне, товсте і жорстке, широкі обличчя із сильно виступаючими скулами, плоскими носами, чорні і темно-карі очі, смаглява шкіра. У чоловіків можуть рости рідкі вуса і борода. Очі розкосі, передні різці зубів пласкі.
Дослідження М. М. Миклухо-Маклая
Микола Миколайович Миклухо-Маклай, щоб довести цілковиту необґрунтованість теорії існування нижчих рас, не здатних до розумового розвитку, у 1871 р. оселився на острові Нова Ґвінея серед папуасів, які належали до чорної раси. П’ятнадцять місяців прожив він між остров’янами, зблизився з ними, вивчив їхню мову і звичаї. Мандрівник мав величезний авторитет серед місцевого населення. На Новій Ґвінеї він захворів на тропічну пропасницю і для лікування оселився на острові Ява. У 1874 р. Миклухо-Маклай повернувся на Нову Ґвінею, але вже в інше місце.
У 1882 р. він повернувся до Росії. Дружні взаємини М. М. Миклухо-Маклая з папуасами справили на багатьох його сучасників велике враження. Лев Толстой писав йому: «Ви перший, безперечно, досвідом довели, що людина скрізь людина, тобто добра, товариська істота, у спілкування з якою можна і треба входити лише добром та істиною, а не гарматами і війною. І ви довели це подвигами справжньої мужності».
У 1883 р. по дорозі до Австралії Миклухо-Маклай утретє побував на Новій Ґвінеї, де зустрівся з давніми друзями папуасами, серед яких жив під час першого приїзду.
Закріплення нових знань, умінь, навичок
1. Знайти помилки.
Дві тисячі років тому на планеті проживало приблизно 230 млн. осіб. Протягом наступних століть населення Землі збільшилося всього в п’ять разів. Це пояснюється поганими умовами життя, високим (низьким) рівнем розвитку медицини, високою смертністю, особливо під час епідемій. Дуже багато народжувалося (помирало) людей під час воєн. У XIX ст. кількість населення зростає не дуже швидкими темпами (швидкими). За 100 років число жителів нашої планети збільшилося в чотири рази. Половина землян мешкає в шести найбільших за кількістю населення країнах: Китаї, Україні, Росії, Польщі, Бразілії, Пакистані (Китай, Індія, США, Індонезія, Бразілія, Пакистан).
2. Заповнити таблицю, використовуючи такі дані: світла шкіра, вузький ніс, широкий ніс, чорне пряме волосся, колір очей може бути будь-яким, очі вузькі, обличчя пласке, шкіра темна, губи великі, волосся темне кучеряве, жовтий колір шкіри.


Європеоїди
Монголоїди
Негроїди
1. Шкіра



2. Очі



3. Губи



4. Обличчя



5. Волосся



Домашнє завдання:
Опрацювати § 60 підручника; відповісти на запитання;  знайти додаткову інформацію про Міклухо –Маклая, занотувати основне (3-4 рівень).
Урок за 18.05.2020
Народи і держави.
Практична робота № 14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках
Мета: сформувати знання про способи зображення держав і столиць на політичній карті світу; вчитися працювати з політичною картою світу; ознайомитися з найбільш чисельними народами світу і найбільшими державами світу та державами — сусідами України; ознайомитися з різними типами населених пунктів; надати знання про свій населений пункт; перевірити вміння учнів готувати короткі повідомлення, працювати з різними тематичними картами; виховувати любов до свого краю.
• Які раси ви знаєте?
• Яка кількість жителів на планеті?
• Що таке густота розміщення населення?
• Яка середня густота розміщення населення?
• Від яких чинників залежить розміщення населення?
• Назвати країни з найбільшою кількістю жителів.
• До якої раси відносять українців?
• Назвати вченого, який довів рівність рас.
• Назвати материки з найбільшою густотою населення.
• Назвати материк, на якому відсутнє постійне населення.
На Землі велика кількість жителів, а як вони спілкуються між собою, які існують мови? Де і як вони живуть? Сьогодні ми постараємось дати відповідь на ці запитання.
Вивчення нового матеріалу
На Землі в наш час проживають за однією з оцінок близько 2 тис. різних народів. Існують різні групи народів, у тому числі за чисельністю та мовою. Виявляється, що понад 500 народів мають чисельність більше 100 тис. осіб. Найчисленніші народи (понад 100 млн. осіб) — китайці, хіндустанці, американці, бенґальці, японці, бразильці. Нині у світі існує понад 2000 мов. Майже половина людства розмовляє індоєвропейськими мовами. Більша половина населення Землі розмовляє дев’ятьма мовами. Найбільш поширені з них — англійська, іспанська, російська, французька, арабська, німецька та локальні — китайська, хінді, японська.

Робота зі словником.  Населення – сукупність людей, які живуть на Землі або в межах певної території (регіону, країни);
Густота населення – кількість осіб, які заселяють певну територію (одиниця вимірювання – осіб/ км2);
Розміщення населення -  процес розподілу населення на певній території. Цей процес характеризують відмінності в густоті населення, сукупність населення пунктів (міст, селищ, сіл), співвідношення кількості міських і сільських жителів.
 Прийом «Картографічний» (аналіз карти «Густота населення Землі»).
- Використовуючи карту «Густота населення світу»,визначить, які райони мають малу густоту населення, назвіть райони з високою густотою населення.
- Які причини зумовили нерівномірне розміщення населення? Чи заселена Антарктида? Чому?
Заповнення таблиці в зошитах.
Райони із високою густотою населення
Райони із низьким показником населення






Найбільша кількість жителів проживає на території Китаю (1,3 млрд. чол.), Індії (1,1 млрд.), США (301 млн.), Індонезії (235 млн.), Бразілії (190 млн.), Пакистану (165 млн.), Банґладеш (151 млн.), Росії (142 млн.), Ніґерії (135 млн.), Японії (128 млн.).
Робота зі словником. Політична карта — це географічна карта, на якій показано держави світу, їх кордони, населені пункти.
Робота з картою. Як позначаються на політичній карті держави, їх кордони, столиці?
Кожна держава позначена на політичній карті своїм кольором. Держави мають свій герб, прапор, гімн. Держави розрізняють насамперед за розмірами, кількістю жителів, рівнем економічного розвитку.
Робота з картою. Назвати держави, найбільші за площею.
До найбільш розвинутих країн відносять США, Японію, Німеччину, Великобританію, Францію, Італію, Канаду.
Робота з картою. Покажіть ці країни, назвіть їх столиці.
Робота зі словником. Місця постійного проживання людей називають населеними пунктами:
Вони відрізняються один від одного кількістю жителів, зайнятістю населення, функціями.
Люди сіл і хуторів займаються сільським господарством і забезпечують продуктами харчування місто. Нині на Землі переважає сільське населення, але частка селян поступово зменшується. В Україні містом уважають населений пункт, у якому не менше 12 тис. жителів, більше половини яких зайнято в промисловості та сфері послуг. Найбільше міських жителів проживає у Північній Америці, Європі.
• Як називається населений пункт, у якому ми живемо?
• Де працює більшість його насення?
• Які промислові підприємства ви знаєте в нашому обласному центрі?
Закріплення нових знань, умінь, навичок
Виконання практичної роботи № 14
• Позначити на карті світу держави, які мають найбільшу площу (Росію, Канаду, Китай, США, Бразілію, Австралію, Індію, Аргентину, Казахстан, Судан) та їх столиці.
• Позначити держави, які мають найбільшу кількість жителів (Китай, Індію, США, Індонезію, Бразілію, Пакистан, Банґладеш, Росію, Японію, Ніґерію) та їх столиці.
• Позначити держави — сусіди України (Росію, Білорусь, Польщу, Румунію, Словаччину, Молдову, Угорщину, Туреччину, Болгарію, Грузію) та їх столиці.
Домашнє завдання:
Опрацювати § 61; 62 підручника; відповісти на запитання;  виконати завдання на контурній карті, знайти додаткову інформацію про найбільші за площею країни світу, занотувати основне (3-4 рівень).
Урок за 21.05.2020.
Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
Мета: розширити уявлення учнів про види господарської діяльності людини; виявити зміни, що виникають у природі внаслідок діяльності людини; дати уявлення про антропогенні комплекси; розвивати географічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок
• Що таке природний комплекс?
• Які види господарської діяльності ви знаєте?
• Як людська діяльність впливає на природні комплекси?
• Які підприємства вашої області є найбільшими забруднювачами повітр Людина здавна займалася господарською діяльністю. Як людська діяльність впливає на окремі компоненти природи, ми з’ясуємо на уроці.
Вивчення нового матеріалу
Робота зі словником. Господарська діяльність — це діяльність, спрямована на отримання корисної продукції.
Сучасне господарство складається зі взаємопов’язаних галузей. Його провідні галузі — промисловість, сільське господарство, транспорт, сфера послуг.
Завдання. Закінчити речення.
• Господарська діяльність — це.
• Види господарської діяльності.
• Паливна промисловість належить до.
• Рослинництво займається вирощуванням.
• Зв’язок між окремими галузями промисловості й сільського господарства забезпечує • Сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію.
• Господарська діяльність людини є головною причиною. змін у географічній оболонці.
• Тваринництво займається.
• У розвинених країнах ця галузь відіграє провідну роль.
• Основні види транспорту.
• Сільське господарство забезпечує населення.
У результаті тривалого розвитку природа під впливом господарської діяльності людини зазнала суттєвих змін.
Робота зі словником. Частину природи, з якою взаємодіє людське суспільство, називають географічним (навколишнім) середовищем.
У результаті взаємодії природи з господарською діяльністю людини виникли антропогенні комплекси.
Робота зі словником. Антропогенні комплекси — природні комплекси, змінені внаслідок господарської діяльності людини. Прикладом антропогенного комплексу є сількогосподарські поля, місця де прокладено зрошувальні канали, є кар’єри, терикони, відбулося терасування, виникли міста тощо.
• Видобуток корисних копалин і його вплив на навколишнє середовище.
• Вплив промислових підприємств на навколишнє середовище.
• Вплив транспорту на атмосферу.
• Зміна ґрунтів і природних комплексів узагалі внаслідок розорювання земель.
• Розвиток лісового господарства — зміна лісових природних комплексів.
• Що називається антропогенним комплексом?
• Навести приклади антропогенних комплексів.
• Що таке географічне середовище?
• Чим природні комплекси відрізняються від антропогенних?
• Які види господарської діяльності ви знаєте?
• Як впливає промисловість на навколишнє середовище?
• Як впливає транспорт на навколишнє середовище?
• Як впливає видобування корисних копалин на літосферу?
• Назвати комплекси, створені господарською діяльністю людини.

Природні ресурси — компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання.
• Які ресурси називаються мінеральними?
• Що таке корисні копалини?
• Назвіть види корисних копалин.
• Що отримують з рудних корисних копалин?
• Навести приклади рудних корисних копалин.
• Як використовуються паливні ресурси?
• Навести приклади нерудних корисних копалин.
• Які ресурси називаються земельними?
• Які землі називаються сільськогосподарськими угіддями?
• Назвати найрозоранішу країну Європи.
• Як використовуються земельні ресурси?
• Що таке водні ресурси?
• Назвати основних споживачів водних ресурсів.
• Де зберігається найбільше прісних вод?
• Що таке біологічні ресурси?
• Яке значення біологічних ресурсів?
• До якої групи за ступенем вичерпності відносять мінеральні, земельні, водні й біологічні ресурси.
• Які природні ресурси називають відновлюваними?
• Які природні ресурси називають невідновлюваними? Чому?
Домашнє завдання: • Опрацювати §63; 64 підручника; відповісти на запитання; знайти додаткову інформацію про вплив господарської діяльності людини на природу, занотувати основне (3-4 рівень). Підготуватися до контрольної роботи.

Урок за 25.05.2020.
ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ по темі “Земля – планета людей. Людина і географічна оболонка”
1. На Землі проживають представники таких основних рас: а)__________________б) ________________ в) ______________________ г) ______________________
2. Зовнішні ознаки раси – це…а) ______________б) ______________в)____________ г)__________
3. Рівність рас довів видатний український учений…а) В.І.Вернадський б) М. М. Миклухо-Маклай.
4. У світі налічується …незалежних держав а) 550 б) понад 200 в) 330 г) 110
5. Населення нашої планети нині становить понад…осіб а) 6,5 млн. б) 6,0 млрд. в) 6,5 млрд.
6. У Північній Америці є такі держави…а) Білорусь б) Бразилія в) Велика Британія г) Єгипет д) Індія е) Молдова є) Канада ж) Росія з) США
7. В Африці є така держава…а) Бразилія б) Єгипет в) Індія г) США д) Словаччина
8. В Європі - частині Євразії розташовані такі держави: а) Білорусь б) Бразилія в) Угорщина г) Єгипет д) Індія е) Молдова є) вся Росія ж) Румунія з) США
9. До вичерпних відновлюваних ресурсів належать: а) енергія припливів б) енергія вітру в) вугілля г) природний газ
10. Україна межує з державами: а) Росія б) Бразилія в) Єгипет г) Польща д) США е) Білорусь є) Румунія ж) Індія з) Словаччина і) Франція ї) Молдова к) Угорщина
11. Людина як частина природи завжди взаємодіяла з такими компонентами природи: а) літосферою б) атмосферою в) гідросферою г) усіма компонентами природи
12. До вичерпних невідновлюваних ресурсів належать а) ресурси текучих вод б) нафта в) природний горючий газ г) енергія припливів д) енергія Сонця
ІІ Рівень
1. Визначити столиці таких держав: а) Індія____________б) Австралія___________ в) Перу______
2Визначити столиці таких держав: а) Іран____________б)Болівія___________ в) Казахстан______
3. З якими державами по суходолу межують Сполучені Штати Америки (США)?
4. Які області України межують з Польщею (назви)?
5. Які області України межують з Румунією (назви)
6. З якими державами межує Монголія (назви)?
ІІІ Рівень
1. Яка основна причина зменшення населення в багатих європейських країнах?
2. Як зображують держави на політичній карті світу?
3. Як ти розумієш поняття “навколишнє середовище”?
4. Розкажи, як людство впливає на природу?
ІV Рівень
1.Позитивний вплив людини на природу в Кіровоградській області.
2.Негативний вплив людини на природу в Кіровоградській області.
Відповіді скидайте за адресою:
Урок за 28.05.2020.
Сторінка для допитливих
 • У природі існують ритми різної тривалості: від дуже коротких до надзвичайно довгих. Крім добових та річних існують й багаторічні ритми. Були виявлені 11-річні ритми, що пов’язані з підвищенням сонячної активності. Це призводить до потепління клімату та зростання зволоження, а як наслідок і приросту частоти деяких захворювань. Геологи ж вважають, що зміни клімату можуть впливати й на активність рухів у земній корі.
 • Спостерігаються у природі 33-35-річні цикли зволоження. З циклами тривалістю 88 років пов’язують потепління і похолодання Арктики і Антарктиди. Підмічені також “надвікові” ритми, зокрема ритми зволоження що тривають 1800-1900 років. Нарешті, добре відомі в історії Землі кілька льодовикових епох і періодів потепління між ними. Їх періодичність складає 180-300 млн років. Причини таких тривалих ритмів вивчені недостатньо. Але вважають, що на них впливає зміна сонячної активності, яка в свою чергу викликає зміни у магнітному полі Землі та у рухах повітряних мас.
 • Географічна оболонка розвивається завдяки надходженню до неї різних видів енергії. Основний з них – енергія Сонця. На Землю потрапляє менше однієї двохмільярдної частки сонячної енергії. Але й це дуже багато. Кількість тепла, що Сонце лише за рік дає нашій планеті, можна одержати, спаливши 200 млрд. т кам’яного вугілля. Запасів водню на Сонці для такого потоку енергії ще вистачить на 10 млрд. років, тобто на період вдвічі більшій, ніж існує наша планета.
 • Цікаво, що загальної кількості сонячної енергії, що надходить до земної поверхні, рослини суші та моря використовують для фотосинтезу лише 1%. Якби “навчити” рослини використовувати більше енергії Сонця, може це розв’язало б продовольчу проблему?
 • Серед всіх природних комплексів Землі найбільш поширеними є ліси. За підрахунками в лісах сконцентровано 82% всієї рослинної маси. Ліси вкривають близько 30% площі суходолу. Вони є велетенською “біологічною фабрикою” планети, в якій постійно відбувається виробництво кисню, а також інших речовин: смол, кислот, цукрів, вітамінів, деревини.
 • В ХІХ ст. англійський фізик Вільям Томсон висунув гіпотезу “теплової смерті Всесвіту” у зв’язку з бурхливим розвитком промисловості. Завдяки згоранню палива у повітрі зменшується частка кисню і зростає відсоток вуглекислого газу. Це призводить до зростання температури повітря на всій планеті. Для того, щоб людство не загинуло від збільшення концентрації вуглекислого газу у повітрі, слід зберігати ліси, адже вони дають понад 60% кисню в атмосферу, в той час, як культурна рослинність полів та садів і рослини морів та океанів – лише 40%.
 • Найбільшою в світі за площею державою є Росія. Її територія становить понад 17 млн. км2. На території Росії могло б розміститися півтори Канади, США або Китаю; понад двох Австралій чи Бразилій, 28 таких держав, як Україна.
 • Найменшою за площею державою світу є Ватикан, держава-місто, резиденція голови католицької церкви Папи Римського. Знаходиться у західній частині Риму. Площа становить 0,44 км2. У Ватикані немає постійних мешканців. Його обслуговує майже 2,5 тис. співробітників. Під час перебування на службі, їм надається ватиканське підданство. Папська держава чеканить власну монету, одержати яку є мрією нумізматів.
 • Крім Ватикану в Європі є інші держави-карлики, площа кожної з яких менша за територію Києва (830 км2). Це Андорра (468 км2), Мальта (316 км2), Ліхтенштейн (157 км2), Сан-Марино (61 км2), Монако (1,9 км2). Протягом історії в кожній з держав-крихіток склалися свої мікро-нації: андорці, мальтійці, ліхтенштейці, сан-маринці, монегаски.
 • Найвищим у світі рівнем густоти населення вирізняються країни-карлики. В Європі це Монако – майже 16,5 тис. чол/км2. Другим таким унікумом є азіатська країна-карлик Сінгапур, назва якої означає з санскриту “місто лева”. Тут середня густота населення складає майже 6,5 тис. чол/км2. Третьою за густотою населення державою є Мальта – майже 1,3 тис. чол/км2.
 • Цікаво, що щорічно в світі народжується близько 140 млн. чол., що майже складає населення такої країни, як Росія. Щодоби з'являється на світ 250 тис. нових землян. Це трохи менше населення Ісландії і дорівнює кількості жителів таких міст України, як Кременчук, Рівне, Чернівці або Хмельницький. Щохвилини на Землі народжується 175 дітей, а щосекунди троє.
 • Найбільш поширеними в світі мовами є китайська (нею говорить кожний п’ятий житель світу), іспанська, хінді, англійська, арабська, бенгальська, російська, португальська, японська. Роль основної мови міжнародного спілкування нині виконує англійська, якою в тій чи іншій мірі володіє кожний сьомий житель планети. В Європі найбільш вживана німецька мова. Вона є єдиною державною мовою в Німеччині, Австрії та Ліхтенштейні, а також однією з державних в Швейцарії, Люксембургу, Бельгії. Українська мова стоїть за 25-му місці в світі за числом людей, що нею говорять.
 • Більше всього в світі країн багатонаціональних. Такі держави переважають в Азії та Африці (крім північної частини). Найбільш багатонаціональною країною в світі є Індія, в якій проживає понад 150 націй та народностей. Майже стільки ж їх – в Індонезії. Багатонаціональною державою є й США. В Україні постійно проживають представники близько 130 націй та народностей.
 • Токіо – найбільше за кількістю жителів місто планети. Його назва перекладається, як “східне місто”. Вулиць тут настільки багато, що загальна їх протяжність перевищує половину земного екватора. Знайти адресу досить важко навіть для поліції та водіїв таксі, які славляться високою якістю послуг. Більшість вулиць не має назв. Таблички на будинках вказують номер району (їх у місті 23), блоку та квартир. У місті зосереджено 90% японських засобів масової інформації, зареєстровано 120 тис. контор різних компаній, надають послуги понад 300 готелів, 70 тис. ресторанів та кав'ярень, близько 1 тис. таксопарків. Не даремно японська приказка свідчить: “Японія починається з Токіо”.
 • Перші залізничні потяги були створені на початку ХІХ ст. Їх використовували для перевезення вантажів. При цьому швидкість їх пересування не перевищувала 16 км/год.
 • Перший автомобіль був зібраний німецьким інженером Карлом Бенцем у 1885 році. Він мав три колеса й їздив зі швидкістю до 16 км/год. Нині це авто зберігається у музеї місто Мюнхен (Німеччина).
 • Мандрувати небом люди почали на повітряних кулях, які заповнювали гарячою парою. Наприкінці ХІХ ст. були винайдені дирижаблі. Перший політ на аероплані було здійснено у 1903 році. Конструкції літаків, що були необхідні для ведення військових дій, почали швидко вдосконалювати під час Першої світової війни.
 • Давні римляни були великими майстрами прокладання доріг. Вони завжди намагалися збудувати дорогу якомога рівнішою. Й нині більшість автомагістралей європейських країн проходять вздовж старовинних римських.
 • Піднятися на стрімкий гірський схил можна за допомогою фунікулера – рейкової дороги на канатній тязі. Перші пасажирські фунікулери виникли в Італії та Австрії. В столиці України – Києві – фунікулер працює з 1905 року.
 • Щорічно в Океані виловлюють понад 70 млн. тон риби та інших морських тварин. Найбільші в світі риболовні флоти мають Японія та Росія. Якщо рибалки будуть виловлювати дуже багато риби, її не вистачить для майбутніх поколінь людей. Щоб цього уникнути, використовують сітки з великими проміжками між нитками, щоб молодь риби мала можливість врятуватися. Рибу не лише виловлюють з моря. Її також розводять на спеціальних рибних фермах. Крім того, що це дешевше та безпечніше, ніж рибальство у відкритому морі, це також дозволяє контролювати рибні запаси.
Рекомендоване завдання на літо.
Виконання завдання полегшить вивчення географії.
Завдання 1.
Спостерігайте за сходом і заходом Сонця (де встає, куди заходить). Я знаю, що влітку Сонце сходить дуже рано. Але народна мудрість каже «Хто рано встає, тому Бог дає». Завдання спостерігати за сходом і заходом Сонця даю вам аж до весни 2022. Ці спостереження допоможуть Вам зрозуміти дуже важку тему з географії.
Завдання 2.
Завдання 3.
Прочитайте інші пригодницькі твори, наприклад Роберта Стівенсона «Острів скарбів», твори Майн Ріда і т.д. дивіться пригодницькі фільми, фільми про подорожі.
При спостереженні за природою будьте самі обережні і не шкодьте природі.
Завдання 4.
Спостерігайте за формою хмар, вчіться фантазувати (фотографуйте, знімайте відео).
Спостерігайте веселку і сфотографуйте її. Зазначте, за яких умов вона з’явилася. Подумайте, як можна створити веселку в домашніх умовах. (фотографуйте, знімайте відео).
Якщо поїдете в інше місто, село; на море, будете в горах (фотографуйте природу, знімайте відео про природу).
Гарного Вам відпочинку. До зустрічі після канікул. Бережіть себе і своїх рідних.






Тема: Літосферні плити. Походження материків і океанів. Слово вчителя. Битва Титанів. Більшість жителів Землі, мабуть, не здогадуються, що вони є сучасниками і очевидцями найбільшої на планеті битви, що продовжується не одну сотню мільйонів років – битви Гігантів. Жахливі напруження в тілах гігантів час від часу видають себе раптовими судомами – в результаті яких гинуть цілі міста; тисячі і тисячі людей опиняються в братській могилі, а на тілі нашої планети утворюються рани – рубці і шрами; виривається кров Землі. Ви здогадалися про що мова? Хто ці гіганти? Чому між ними виникла боротьба. Яка продовжується не одну сотню мільйонів років; чому виникають страхітливі судоми на тілі нашої планети; Чому тіло нашої планети кровоточить? Виявляється головні діючі особи в цій драмі – літосферні плити. Сьогодні на уроці ми дамо відповідь на ці та інші запитання. Тема уроку: «Літосферні плити. Походження материків і океанів». (Учні записують тему в зошит). Ми дізнаємося про види руху літосферних плит; про причини їх руху; про наслідки, які виникають в результаті їх руху; удосконалимо вміння працювати з тематичними картами та картами атласу; будемо вчитися працювати на контурних картах. Ви грали колись в мозаїку? Спробуйте «пограти в пази» з материками. Складіть материки підходящими сторонами. А ви знаєте, виявляється на Землі колись існував один – єдиний материк і омивався він одним – єдиним океаном. Сучасні уявлення про будову земної кори спираються на гіпотезу дрейфу (переміщення) материків. Її висунув у 1912 році німецький учений Альфред Вегенер. Вже по крайній мірі міліард років земля вкрита міцною оболонкою, в якій виділяються виступи материків і океанічні западини. Тоді, як і зараз, площа океанів була приблизно вдвічі більша площі суходолу. Про те кількість і розташування материків з тих пір дуже змінилося. В історії планети був знаменний етап коли і про материки, і про океани говорили в однині. Побувавши на Землі приблизно 250 мільйонів років тому, ми б виявили на ній тільки один материк, проте який! Площа гігантського континенту Пангеї складала приблизно стільки ж, скільки площа всіх материків і островів разом узятих. Суперконтинент омивався одним давнім океаном – Панталасою. Однак Пангея виявилася неміцним, а значить і недовговічним утворенням. Мантія Землі до того часу помітно остигла і заспокоїлась, проте продовжувалося повільне «кипіння» і перемішування її речовини. Поява величезного міцного щита в вигляді суперконтиненту, очевидно не пройшла безслідно для мантійних течій. По невідомій до цих пір причині вони змінили свій напрям. Тепер, піднімаючись з глибин Землі під материком, і розтікаючись в різні сторони, мантійна речовина почала розтягувати його. Мантія вирішила роздробити щит, що покривав її на уламки. І це їй вдалося. Через 50млн років, тобто приблизно 200млн років назад картина помітно змінилася. На Землі уже існували вже два материки – Лавразія і Гондвана. Лавразія більше тяжіла до північної півкулі; Гондвана до південної. Між двома частинами Пангеї з’явився – океан Тетіс. По волі мантійних течій Гондвана і Лавразія продовжували покриватися сіткою тріщин, і розвалюватися на дрібні уламки. З часів великого розпаду утворилося три океани: Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий. Тихий океан – це залишок Панталаси. За сучасним уявленням, останні зміни поверхні Землі відбувалися при незмінних її розмірів. За рахунок чого тоді утворився простір для нових океанів: Атлантичний океан - 91, 7 млн. км²; Індійський океан 76.2 млн. км²; Північний Льодовитий - 14,1млн. км². Загальна площа всіх океанів – 181.0 млн. км². Це більше третини площі поверхні земної кулі. Загальна площа материків також не змінилася. Відповідь на це запитання можна знайти, прослідкувавши маршрути «руху» материків. - В яку сторону рухаються Південна Америка і Північна Америка? (див. карту атласу «Літосферні плити»). - Ці материки рухаються на захід; - Вони рухаються в сторону Тихого океану. Давайте подумаємо, як при цьому змінюється площа Тихого океану – залишку давнього Панталаси? Площа океану зменшується. Давній океан Панталаса втратив половину своєї площі. Відкрийте карту атласу «Літосферні плити» 1. Знайдіть на карті назви плит. Давайте спробуємо перечислити сучасні літосферні плити 2. В якому напрямку переміщується Південно –Американська плита, і з якою швидкістю? на північний захід, з швидкістю 2 - 2,3 см на рік. 3. В якому напрямку переміщується Африканська плита. І з якою швидкістю? на північний схід, до Євразії. З швидкістю -1,9см на рік. 4. Що ж відбувається з Атлантичним океаном? 5. розширюється. 6. З якою швидкістю? 2.2 см на рік + 1.9см на рік = 4.1 см на рік. На відміну від інших материків, в основі яких лежить по одному залишку давнього гігантського континенту, до складу Євразії входять три частини: Євразійська, Аравійська, і Індостанська літосферні плити. Зближуючись між собою, вони знищили давній океан Тетіс, залишками якого є Середземне, Чорне, Каспійське моря і Перська затока. В створені Євразії приймає участь і четверта «діюча особа» - Африка. Сучасний вигляд Євразія набула в результаті трьох потужних ударів, які нанесли Євроазіатській плиті три інші літосферні плити – Африканська, Аравійська і Індостанська. Сила цих ударів була величезна. В результаті зіткнення континенти зминали кам’яну оболонку Землі товщиною в декілька десятків кілометрів, піднімали їх на величезну висоту; відколювали один від одного гігантські брили земної кори, залишаючи величезні тріщини. Так виникли ті гори, затоки і острови, які є на будь – якій географічній карті. Перший удар по Євразії. Тиск Африки. Африканська літосферна плита, наближаючись до Євразії, нанесла удар по самій західній її частині – Європі. Він пройшовся в першу чергу по Піренейському і Апеннінському півостровам. Піренейський півострів своїм краєм насунувся на Європу, і в цьому місці утворилися Піренейські гори. На схід від цих місць Апеннінський півострів, якого підштовхує на півдні Африка; величезною шпорою устромився в серце Західної Європи, зробивши при цьому поворот проти годинникової стрілки. Так виникли гірські дуги Альп і Карпат. Ці процеси продовжуються і до цих пір, і при цьому нам нагадують діючі вулкани Везувій і Етна, що іноді порушують спокій жителів Західної Європи. Другий удар по Євразії. Атака Аравії. Другий удар, який в глибоку давнину уразив Євразію, наніс Аравійський виступ Гондвани. Гострим кутом Аравійський півострів розташувався між Чорним та Каспійським морями. Вона розкришила і зім’яла все на своєму шляху, це супроводжувалося сильними вулканічними виверженнями. Потоки лави покривали площу в сотні тисяч кілометрів квадратних. В результаті з’явилося Вірменське нагір’я і Кавказ. Те, що Аравійський півострів зараз входить до складу Євразії, - результат останніх змін в цьому регіоні. Декілька мільйонів років тому, (а це недовго з точки зору історії планети) ми б без сумнівів, віднесли Аравійський півострів до Африки. Тоді ще не було ні Червоного моря, що розділяє їх, ні Аденської затоки. Аравія нагадує величезну лопату, що зачерпнула занадто багато Землі, і в якої зломилася ручка, коли її спробували підняти. Третій удар по Євразії. Індостан – « бульдозер – розтрощувач ». Всі попередні події можна вважати лише легкою розминкою перед справжньої битвою порівняно з тим спустошливим розгромом, який наніс третій удар Гондвани на самому сході материка. «Відлюдник – Індостан», відокремився від Африки, і направився на північний схід. Як це не дивно, але саме порівняно невеликий Індостан заставив величезний континент здригнутися від краю до краю, від Індійського океану до Північного Льодовитого. Сам Індо стан при цьому майже не постраждав. На відміну від Африки і Аравії Індостан наступав не загостреним краєм, а широким фронтом. В результаті наступу Індостану, була зім’ята в складки велика територія, так утворилися Памір, Гімалаї, Тибетське нагір’я. Мабуть недивно, що саме тут, в місті, де Земна кора була зжата найбільше, утворилася найвища гірська система - Гімалаї з найвищою вершиною в світі – горою Еверест (8848, а за деякими даними 8850м). Страшним удар наступаючий Індостан відірвав гірські масиви Гімалаїв і Тибету від материнської основи, і вони виступили як бойовий авангард Індостану, що вперто рухався вперед, руйнуючи на своєму шляху все нові і нові ділянки Євразійської плити. При цьому найбільше дісталося самому південному виступу материка – півострову Індокитай, що був зсунутий в сторону. Він втратив з основною частиною континенту і відправляється в самостійне плавання в південно – східному напрямку. Переможна хода Індостану можливо привела б до повного розколу Євразійської плити, як би в середині її не існувало досить міцних частин, які не піддалися тиску з півдня. При загальному випробуванні континенту на міцність таке тверде ядро виявилося на півдні. Захисником від Індостану виступив Східно – Сибірська платформа. Саме завдяки їй материк не розколовся на частини. Проте між нею і Індостаном, як між молотом і ковадлом, потрапили великі території Середньої і Центральної Азії і Далекого Сходу. Рухи літосферних плит. Сили, що здатні рухати плити літосфери, зароджуються всередині нашої планети. Тому їх називають внутрішніми силами Землі. Внутрішні сили штовхають літосферні плити, і вони рухаються вздовж розломів. Розрізняють повільні горизонтальні і вертикальні рухи земної кори. Найбільш значними є горизонтальні рухи літосферних плит. Рухаючись, плити здатні зближуватися, розсуватися або переміщуватися одна відносно одної. Якщо плити зближуються, то під час зіткнення їхні краї зминаються в складки і на поверхні утворюються гори. Наприклад, на стику плит Індо – Австралійської і Євразійської виникли гори Гімалаї. Якщо ж стикаються материкова і океанічна плити, то океанічна, що має більшу щільність, занурюється під материкову. Тоді на материку так само виникають гори, а уздовж узбережжя – глибоководні западини (жолоби). Наприклад, на стику плит Наска і Південноамериканської виникли гори Анди та Перуанський і Чилійський жолоби. Якщо плити розсуваються, то утворюються розломи. Найбільше розломів виникає на дні океанів, де земна кора тонша. Розломами розплавлена речовина мантії піднімається з надр. Вона розштовхує краї плит, виливається і застигає, заповнюючи простір між ними. Так у місцях розривів на дні океану відбувається нарощення земної кори. Там утворюються нові ділянки земної кори у вигляді гігантських валоподібних підняттів, які називають серединно – океанічними хребтами. Наприклад при розсуванні Південно – Американської і Африканської плит на дні Атлантичного океану утворився Південно - Атлантичний серединно – океанічний хребет. Отже, під океанами земна кора безперервно оновлюється. Внутрішні сили Землі викликають і вертикальні рухи: повільні підняття і опускання окремих ділянок земної кори. Наприклад, північна частина Скандинавського півострова піднімається на 1 см за рік, а море відступає. Про це свідчать шари піску і глини із залишками морських організмів, що залягають на висоті понад 150 метрів над рівнем моря. Отже. Ця територія колись була його дном, а потім піднялася на таку висоту. У той же час узбережжя Нідерландів уже кілька століть опускається зі швидкістю 3 мм на рік і Північне море наступає на суходіл. Жителі змушені захищати обжиті землі, споруджуючи високі (до 25м) дамби й греблі вздовж узбережжя. Окремі ділянки в цій країні вже знаходяться нижче рівня моря. В Україні найбільші підняття зафіксовано на сході Кіровоградської і півночі Житомирської областей – майже 9 мм /рік. У той же час узбережжя Чорного моря в районі Одеси опускається зі швидкістю майже 1 см/рік. Вертикальні рухи відбуваються дуже повільно, але постійно й повсюдно. Вони охоплюють величезні ділянки і супроводжуються відступом або наступом моря. Підняття ділянок з часом змінюється опусканням і навпаки. Тому вертикальні рухи називають коливними рухами земної кори. Вони непомітні для людини. Виявити їх вдалося завдяки зіставленню космічних знімків, зроблених зі штучних супутників Землі. Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів.» Повідомлення домашнього завдання. Опрацювати §§20, 21.

1 комментарий:

 1. привіт, я просто хочу сказати всім, що я отримав свій позику в розмірі 1000000,00 доларів від інвестиційної програми позики містера бена і 100 законних контактів по електронній пошті: 247officedept@gmail.com або напишіть йому на whatsapp + 1-989-394- 3740. якщо ви шукаєте фінансування 100 за низькою ставкою 2 ставки натомість.

  ОтветитьУдалить