РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА 10 КЛАС

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Дата: 12.03.2020
Тема:Родинний бюджет
 МЕТА:
• отримати уявлення про механізм раціонального використання доходів на основі ознайомлення з витратами домогосподарства своєї родини.

ПРИГАДАЙТЕ
1. Що таке раціональне споживання?
2. Для чого існує бюджет?
3. Що таке домогосподарство?
4. Яке місце в економіці належить домогосподарствам?
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Ознайомитися зі структурою витрат домогосподарства своєї сім’ї.
2. Підготувати матеріал, необхідний для проведення розрахунків бюджету домогосподарства своєї сім’ї.
ХІД РОБОТИ
1. Обчисліть витрати своєї сім’ї протягом місяця, трьох останніх місяців, на:
1) продукти;
2) відвідування закладів громадського харчування;
3) комунальні послуги;
4) податки та виплати кредитів;
5) транспортні витрати (громадський транспорт, витрати на обслуговування автомобіля, якщо він є);
6) одяг та взуття;
7) освіту (позашкільні заняття, канцелярські товари, книги тощо);
8) медицину;
9) спорт;
10) розваги;
11) інші потреби;
12) заощадження.
2. Дайте відповіді на запитання.
1) Чому ми витрачаємо стільки коштів на певну категорію? Чи можна витрачати менше?
2) Чи не варто обмежити певну категорію витрат?
3) Які витрати видаються непотрібними?
4) Які способи економії ви можете запропонувати?
3. Обчисліть, скільки грошей від ваших щомісячних витрат становить 7 %. Якщо завдяки бюджету ви заощадите цю суму й щомісяця почнете відкладати її на банківський рахунок під 18 % річних у гривні, то скільки коштів накопичиться через п’ять років?
4. Обговоріть у групах: що більш ефективне — збільшення доходів чи зменшення видатків?
5. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.Тема: Підприємництво.
Дата: 17.03.2020
Мета:  
1. Навчальна: сформувати знання про підприємництво і підприємницьку діяльність; проаналізувати мету та соціальну цінність підприємництва; навчитися формувати поняття «підприємництво», «підприємницька діяльність», «інформаційне підприємництво».
2. Розвивальна: розвинути в учнів вміння мислити, аналізувати і узагальнювати інформацію; удосконалити навички роботи з  юридичними документами; розвинути образне мислення, комунікативні компетентності: культуру мовлення, вміння вести діалог, висловлювати власну думку, робити висновки;  сформувати громадянські та професійні компетентності; сформувати вміння вести домашнє господарство, власний бізнес.
3. Виховна: виховувати повагу до фінансових інтересів інших суб’єктів економічних відносин, повагу до самооцінки власних здібностей; повагу до підприємництва, цікавість до підприємницької діяльності; розуміння власної ролі та відповідальності за економічне процвітання міста, регіону, Батьківщини; почуття патріотизму; культуру спілкування, толерантне ставлення до позиції іншого; власну фінансову культуру.
Хід уроку
Перевірка домашнього завдання:
ü Завдання І: Дайте визначення наступним поняттям:
Бюджет сім'ї, доходи сім'ї, ресурси, власність, номінальний дохід домогосподарства, реальний дохід, трудовий дохід, майновий дохід, соціальні трансфери.
Завдання ІІ: Обгрунтуйте твердження «У ринковій економіці найбільшими споживачами є домогосподарства.

Тема уроку: “Підприємництво. Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу”.
Ця тема має важливе  значення, адже:
-         по-перше,  будь-яка грамота людина, громадянин, фахівець повинні знати основи підприємництва, сутність ринкової економіки та їх значення для розбудови багатої розвиненої держави;
-         по-друге,  ви вже досягли віку, з якого ви можете займатися власним бізнесом, бути співвласниками та співзасновниками підприємств, а тому необхідно чітко ідентифікувати та усвідомлювати свої діяння та їх наслідки;
-         по-третє, знання норм права, які захищають бізнес, і з якими ми сьогодні познайомимося, дасть можливість захищати не тільки особисті права та свободи, відстоювати громадянську позицію, а й реалізовувати професійні знання та навички в рамках правового поля.

Дайте відповідь на запитання:
1.     Який вид економіки притаманний сучасним європейським державам?
2.     Хто є основними творцями ринкової економіки в Україні?
3.     Яка форма власності переважає в наш час?
4.     З якого віку ви можете бути співвласниками і співзасновками підприємств?
    Невід'ємною складовою сучасної економіки є підприємства, що виробляють товари та послуги для задоволення потреб суспільства и отримання на цьому ґрунті прибутку. Рушійною силою розвитку підприємницького сектору є підприємці, їх називають «революціонерами в економіці», оскільки вони здатні по-новому дивитися на звичні для нас речі. Тож давайте з'ясуємо, у чому полягає особливість підприємницької діяльності, як впливає підприємництво на суспільство й на нас із вами.

План уроку:
1)                      Загальна характеристика підприємництва.
2)                     Соціальне значення підприємництва.
3)                     Правовий захист бізнесу.

1.     Загальна характеристика підприємництва.
Наше  сьогодення важко уявити без діяльності підприємств, підприємців. Це слово ми вживаємо щодня і маємо уявлення хто це і чим займається. Першим термін «підприємець» ужив ще на початку XVIIІ ст. французький банкір Рене Кантільйон. Підприємець ключова фігура ринкової економіки.
Сьогодні значення терміну підприємництво нам дає Господарський кодекс України.
Робота з терміном.
Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність з виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт та торгівлі, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
            Останнім часом розвивається такий вид підприємництва, як інформаційне.
Інформаційне підприємництво — це використання в комерційних цілях системи знань з організації, функціонування та розвитку інформаційної індустрії. Воно включає такі види діяльності: створення програмного забезпечення; опрацювання даних, роботу з базами даних; консультації з питань автоматизації, технічне обслуговування і ремонт офісної та комп'ютерної техніки; торгівля інформацією, комп'ютерною технікою, програмними засобами.
1.        Чому, на вашу думку, підприємництво є ризикованою діяльністю?
2.        В чому полягає основна мета господарської діяльності підприємства?
3.        В чому, на вашу думку, полягають найхарактерніші відмінності між підприємництвом і будь-яким іншим видом діяльності (поліцейський, інженер, водія тощо)?
4. Якими видами діяльності може займатися підприємець?
2)    Соціальне значення підприємництва.
  Діяльність підприємця починається з визначення напряму діяльності та вибору форми майбутнього підприємства. Від правильності вирішення цих питань залежить успіх майбутньої справи. Підприємницька діяльність може розпочатися у будь-якій сфері, якщо існує потреба в цій діяльності.
Отже, переходимо до другого питання плану уроку. Давайте сформулюємо основні інтереси підприємництва та визначимо його значення для підприємця і для суспільства і запишемо в таблицю
Складання таблиціСоціальне значення підприємництва
Інтереси підприємця

Інтереси суспільства
*    самореалізація;
*    збільшення прибутку;
*    виживання в конкуренції;
*     нарощування збуту;
*    зниження витрат;
*    підвищення ціни;
*    удосконалення виробництва.
Результат: власне благополуччя


*    задоволення потреб;
*    отримання товарів за прийнятною ціною;
*    придбання якісних товарів;
*    збереження екологічно чистого середовища;
*    отримання робочих місць;
*    надходження податків.
Результат: процвітання держави

   Отже, давайте перевіримо, як ви засвоїли цей матеріал та вирішимо деякі практичні  завдання. Я називаю Вам приклад, а ви розкриваєте індивідуальне та суспільне значення даного бізнесу.
1. Випускник ДНЗ «ХВПКУ» відкриває невелику кав’ярню.
2. Кондитер-приватний підприємець вдома випікає торти та продає через власну сторінку в соціальній мережі.
3. Підприємець запатентував власний бренд «Херсонські пряники» та продає їх по всій Україні та закордоном через мережу фірмових магазинів.
Практична робота. Аналіз  виробничої ситуації
3)    Правовий захист бізнесу
   Станом на 15 січня 2018 року Державним статистичним управлінням в Україні було зареєстровано 2 507 083 фізичні особи-підприємці, тобто майже кожен 18-й громадянин був зареєстрований підприємцем.
Сучасний підприємець, щоб захистити себе, свій бізнес, свої доходи повинен розбиратися в законодавстві, що регулює відносини підприємництва.
В Україні законодавчо встановлені умови організації, ведення та захист бізнесу. На цей час правові механізми захисту підприємництва є доволі слабкими та недосконалими. Передусім це пов’язано з неврегульованістю багатьох аспектів ведення підприємництва  та неузгодженістю законодавства, низький рівень правосвідомості підприємців, небажання платити податки, що призводить до формування тіньового бізнесу, що є деструктивним для всієї української економіки.
Для захисту прав підприємців використовуються норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про підприємництво», Закону України «Про ліцензування видів підприємницької діяльності», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Закону України «Про рекламу».
Відповіді на запитання:
1.     Куди може звернутися підприємець для захисту своїх прав?
2.     Хто може допомогти підприємцю у вирішенні юридичних питань?
Таким чином, забезпечення правового захисту бізнесу – це обов’язок власника, як по відношенню до себе (що є логічним), так і по відношенню до найманих працівників.
Отже, підприємницька діяльність суттєво впливає на розвиток економіки і соціальної сфери. Серед економічних результатів найбільш принциповими є утворення конкурентного середовища, насичення ринку товарами і послугами, значна активізація міжнародних економічних стосунків. Підприємництво як одна з форм прояву суспільних  відносин веде до єднання нації, збереження її національного духу та національної гідності. 


Домашнє завдання:
1)                § 43
2)                Запропонувати ідею власного бізнесу, визначити його ознаки та соціальну цінність. (Письмово).
3)                Вивчити конспект.


 Тема: Ринок праці.
Практичне заняття «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме».
Дата: 19.03.2020, 24.03.2020
Мета уроку:
    Знання і розуміння: вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція, податки, прибутки, зарплата, професія; розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини.
    Уміння і навички: визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб; оцінює вимоги роботодавців щодо найманих працівників за оголошеннями; вміє скласти власне резюме.
    Установки і цінності: усвідомлює необхідність навчання впродовж життя; знає,  що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
Хід уроку:
Сьогодні тема уроку «Ринок праці». На уроці ми визначимо способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб, оцінимо ринки праці в різних країнах та навчимося складати власне резюме.
Почнемо з перевірки домашнього завдання, ви робили лепбуки з теми «Підприємництво», - прошу їх представити.
Вивчення нового матеріалу.
Міні-лекція
Ринок праці – особлива економічна категорія, яка охоплює оплачувану зайнятість, до якої належать претенденти на робоче місце і всі зайняті, крім тих, що навчаються, і домашніх працівників, які ведуть натуральне господарство. Як економічна категорія, ринок праці є складною системою відносин щодо обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили і розміщення працівників у системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу.
Найважливішою категорією ринкової економіки є праця. Праця – найскладніший у своєму використанні економічний ресурс. Як і будь-який інший ресурс, праця продається, купується і, звичайно, має ціну, яка відображує особливості і стан ринку праці, співвідношення на ньому попиту та пропозиції.
Людина, як суб'єкт ринку праці, зацікавлена вигідніше продати свою робочу силу, що стимулює підвищення професіоналізму, створює потужну мотивацію працівника до руху за кращі умови праці. Іншим стимулом росту професійних якостей робочої сили і прояву потенційних здібностей до праці служить конкуренція, обумовлена наявністю на ринку праці вільної робочої сили.
Ринок праці впливає і на роботодавців: з'являється економічна змагальність їх між собою за залучення кращих працівників.
Робоча сила продається і купується тому, що має вартість, яка полягає у вартості благ і послуг, необхідних для існування працівника і його родини, відтворення робочої сили, а також тому, що має особливу споживчу вартість, особливу властивість створювати додану вартість у різних формах прибутку.
Попит на робочу силу як товар створюють підприємці, організації, установи, тобто усі фізичні і юридичні особи, які споживають робочу силу в процесі своєї діяльності.
Зараз ми попрацюємо з поняттями, які нам знадобляться в роботі. Ви отримуєте кросворд і 5 хвилин на роботу, але для роботи нам потрібно розподілитися на групи за допомогою робочих днів тижня.

Метод «Кросворд». 
1
2

3

4
5

67
81 - позиція, згідно з якою існує кілька або безліч незалежних та несвідомих один до одного початків або видів буття, підстав і форм знання, стилів поведінки та ін., або широкий спектр думок, орієнтацій, багатоваріантність оцінок. (плюралізм)
2 - вартість, яка використовується для отримання додаткової вартості за допомогою виробничої та економічної діяльності, заснованої на добровільному обміні.(капітал)
3 - негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення.(корупція)
4 - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного. Відносини людей у межах суспільства називають соціальними. ... Кожне таке окреме суспільство має власні культурні та історичні надбання, суспільні норми та установи.(суспільство)
5 - здатність і можливість того, хто нею володіє, за допомогою авторитету, і (або) заохочення, і (або) примусу впливати на дії інших. ... Право та можливість керувати, розпоряджатися чимось. Політичне панування, політичний устрій.(влада)
6 - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища, видають у навколишнє середовище або зберігають всередині певної системи.(інформація)
7 - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.(прибуток)
8 - обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних осіб і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави й (або) муніципальних утворень.(податок)
Відповідь ЗАРПЛАТА
Сьогодні ми познайомимось з ринками праці різних країн і з’ясуємо, де українці можуть найлегше та найвигідніше влаштуватися на роботу. Але спочатку прошу вас встати і підійти до тієї країни, де, по вашому розумінню, найлегше та вигідніше працевлаштуватися українцям (метод «Займи позицію»). Кожен з вас обере країну і буде працювати над презентацією ринка праці цієї держави, вам необхідно візуалізувати та презентувати свої дослідження .Презентація повинна складатись з наступних позицій:
Ø рівень безробіття,
Ø не затребувані професії,
Ø затребуванні професії,
Ø вимоги  до іноземців при працевлаштуванні,
Ø середня заробітна плата,
Ø соціальний пакет.
В роботі ви використовуєте інтернет ресурси.
1 Ринок праці України
2 Ринок праці США
3 Ринок праці ЄС
4 Ринок праці Китаю
5 Ринок праці Канади
Для влаштування на будь-яку роботу потрібно надавати резюме,  ви побачите як його складати. Використайте дане посилання.
Домашнє завдання: Будь ласка, складіть своє резюме для отримання роботи в компанії Microsoft. §44


Тема уроку: Лобіювання інтересів та  корупція. 
Дата: 26.03.2020, 07.04.2020                    
Мета уроку: Дидактична: з’ясувати вімінність між поняттями «законний захист власних інтересів», «лобізм», «корупція», розглянути причини, види корупції, дослідити прояви корупції, наслідки для економіки і суспільства в цілому. Розвивальна: розвивати мислення, пам’ять, творчі здібності;  вдосконалювати вміння учнів працювати в групах, аналізувати інформативний матеріал, робити висновки. Виховна:виховувати громадянську і правову культуру  учнів, толерантність і вміння слухати опонента.
Хід уроку:
Тестові завдання:
     1.Наука про організацію та управління матеріальним виробництвом:
          а) філософія    б)економіка    в)логістика        г)менеджмент
     2. Назвіть види економічних систем:
          а) державна                                г) командна
          б) національна                           д) традиційна
          в) ринкова                                  е) міждержавна
 3. Економічна система заснована на  приватній власності, конкуренції і свободі вибору:                             
     а) командна        б) ринкова     в) традиційна        г)національна
4. Шлях регулювання державою ринкових відносин: 
     а ) боротьба з безробіттям                         в) втручання в цінову політику
     б)  пряме і непряме оподаткування          г) обмеження конкуренції
5. Кількість товару, яку споживачі можуть іхочуть придбати за певною ціною:
    а ) попит     б) пропозиція          в) податок      г) мінімалка
6. Податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг:
а ) прямі податки                        в) додаткові податки
б) непрямі подітки                     г) не існує таких


ІІ. Опрацювання нового навчального матеріалу.

1.Лобіювання
    Часто люди співвідносять поняття лобізму з корупцією, однак лобізм далеко не завжди передбачає підкуп чиновників. У розвинутих країнах діяльність лобістів регламентована законом. В Україні легалізувати лобізм досі не вдалося.
 Лобіювання – це практика просування інтересів різноманітних фінансово-промислових груп, неурядових організацій чи етнічних спільнот для досягнення певного рішення. Лобісти можуть відстоювати державні інтереси на міжнародній арені або громадські чи приватні інтереси всередині держави.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? Діяльність лобістів найчастіше спрямована на досягнення мети, поставленої зацікавленою групою. Це може бути ухвалення необхідного законопроекту або ж, навпаки, скасування якихось нормативно-правових актів. Суб’єктами лобіювання можуть виступати різноманітні асоціації (наприклад, Всеукраїнська асоціація фінансових компаній, Асоціація правників України, Асоціація підприємств інформаційних технологій України або Українська Зернова Асоціація). Але суб’єктами лобіювання далеко не завжди є великий бізнес, який намагається ухвалити вигідний для себе закон. Задача лобістів полягає у роботі з державними органами, групами впливу та медіа. Результат цієї роботи – досягнення поставленої мети (ухвалення необхідного рішення). У тій чи іншій формі лобізм існує в усіх країнах світу.У США закон про лобіювання був ухвалений ще в 1946 році. Він регулює процеси, пов’язані з діяльністю лобістів, фіксує їхнє винагородження. У країні діє реєстр лобістів, які представляють інтереси тієї чи іншої компанії або групи.
ЛОБІЗМ В УКРАЇНІ. Суб’єкти, які ініціюють розвиток лобізму в Україні, вже протягом п’яти років проводять просвітницьку роботу в цьому напрямку. Лобіювання не означає незаконний підкуп чи тиск на владу для ухвалення необхідного рішення.Наприклад: робота різноманітних асоціацій, які домагаються поставлених цілей в абсолютно прозорий спосіб: аналітика, написання законопроектів та нормативно-правових актів, комунікація з владою, медіа-комунікації.


Розвиток інституції лобіювання в Україні відбувається, хоч і не закріплений законом, подібні інституції можуть розвиватися десятиліттями. Щодо фінансування суб’єктів лобіювання, експерт пояснює, що вирішення та просування різних питань вартує по-різному. Є асоціації, які витрачають 5-10 тис. доларів на рік і просувають свої інтереси. Інші витрачають до мільйона доларів на роботу. Наприклад, коли необхідно налагодити роботу із зовнішнім вектором, працювати з Європарламентом та Єврокомісією, працювати з лобіюванням в Америці, реєструючи лобістську активність. Хтось організовує громадські рухи виключно на волонтерських засадах.
ВИСНОВОК. Лобіювання у розвинутих країнах є інструментом співпраці та комунікації, який призводить до ухвалення прогресивних рішень, вигідних як бізнесу, так і суспільству. Його узаконення має реальні шанси вплинути на скорочення корупції, адже питання можна буде вирішувати дешевше та у законний спосіб.Отже, в Україні не існує законів , що регулюють лобістську діяльність.
2. Корупція.
     Корупція - це, з одного боку, незаконні дії державної посадової  особи, яка приймає, випрошує або вимагає гроші чи інші винагороди від громадян чи бізнесу, а з іншого, це дії громадян, які пропонують з власної  ініціативи таким посадовим особам винагороду з метою оминути закон та отримати для себе перевагу або іншу особисту вигоду.
Корупція – негативне суспільне явище, яке проявляється в незаконному використанні посадовими особами їхніх прав і можливостей з  метою збагачення, що завдає шкоди державі. Корупція відрізняється від лобізму тим, що лобісти не мають прямої вигоди від прийняття лобійованих ними рішень.
Приклади   дій, коли гроші (хабарі) чи інші «подякиподарунки» надаються:
ü як компенсація у лікарнях чи університетах, де «дякують» лікарю або викладачу, нерідко ставлячись до цього як до прояву людяності та «плати за його важку працю». Цей вид корупції хабарники виправдовують як джерело компенсації низьких заробітних плат;
ü як засіб уникнення відповідальності, коли громадяни самі порушили закон і їх переслідують правоохоронні органи та суд;
ü як засіб подолання бюрократичних перепон, коли хочеться прискорити якусь процедуру, оскільки це дозволяє зберегти час та ефективно вирішити питання;ü як засіб отримання переваги при веденні свого бізнесу. Коли громадянипідприємці хочуть гарантовано отримати доступ до державних ресурсів, надаючи послуги, що оминають конкурсні процедури.

·        Прочитайте історію, дайте відповідь на питання і виконайте завдання.
 Паспорт «по знайомству»                                                                                                                   Громадянину Володимиру Нетребченко необхідно оформити потрібний йому документ — закордонний паспорт для подорожі в іншу країну ― і це можна зробити лише у сервісному центрі або відділенні Державної міграційної служби. За законом, процедура має тривати не більше 20 робочих днів, але на практиці вона затягується. Громадянин В. Нетребченко вирішує заплатити знайомому державному службовцю додаткову суму за прискорення оформлення документа. Державний службовець бере кошти і громадянин В. Нетребченко невдовзі отримав необхідний документ.
-         Чи помічаєте ви наявність таких проблем у вашому житті? Чи є у вашому колі спілкування люди, що постраждали від них?
-         Чи завжди хабар є гарантією вирішення проблеми?
-         Чи бачите ви зв’язок між описаною у тексті ситуацією та поширеністю корупції в державі?
-         Чи готові ви повідомляти про вимагання неправомірної вигоди у правоохоронні органи або ЗМІ? Якщо ні, то чому?
-         Чи відчуваєте ви, що несете частку особистої відповідальності за розв’язання цієї проблеми?
Корупція воює на боці ворога
через корупцію армія не отримує достатньо коштів, а люди, які змушені були покинути власні будівлі на Сході України, не отримують належну допомогу
Корупція відлякує інвесторів
інвестиції, які могли б створити нові робочі місця не йдуть до країни, оскільки не забезпечено рівних та прозорих умов для ведення бізнесу та не захищені права власності
Корупція вбиває
аварійні будівлі, які допущені до експлуатації завдяки хабарам, призводять до загибелі людей; нетверезі водії, що відкуповуються від відповідальності, вбивають людей
Корупція зменшує шанси на освіту
обдарована молодь обмежена у вступі до провідного ЗВО (закладу вищої освіти); хабарництво викладачів ЗВО при прийомі іспитів та курсових робіт за гроші знижує якість підготовки фахівців
Корупція краде
сплачені податки осідають в кишенях корупціонерів, а не спрямовуються на розбудову важливих для громадян та їхніх дітей установ (поліклінік, дитячих садків, шкіл) та надання якісних послуг населенню.


3. Боротьба з корупцією.
          АНТИКОРУПЦІЙНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
Назва
Національне антикорупційне бюро України
Національне агентство з питань запобігання корупції
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд
Дата
2015 р.
2015 р.
2015 р.
2018р.
Очільник
СитникАртем Сергійович(през)
  Мангул Олександр Анатолійович (ВР)
Холодницький Назар Іванович
У стадії формування
Функція
протидія кримінальним корупційним
правопорушенням, які вчинені висопосадовцями особами
забезпечує формування та
реалізацію державної антикорупційної політики, формує правила попередження
корупції і підвищення прозорості публічного сектору
здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування НАБУ

Завершальний етап.
1.     Систематизація , узагальнення вивченого матеріалу, Контроль навчальних досягнень.
Заповнити таблицю.

Наслідки рішення взяти участь у корупційному діянні
          Для суспільства
          Для особи
Позитивні


НегативніДомашнє завдання  §45, 46, таблиця вищезазначена

Додатки
У 2015 році було створено Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Відтоді саме Бюро почало розслідувати злочини топ-корупціонерів – депутатів різних рівнів, міністрів та їхніх заступників, голів центральних органів виконавчої влади, суддів, вищих прокурорських та поліцейських чинів тощо. Процесуальне керівництво у всіх цих провадженнях було покладено на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру – самостійний структурний підрозділ ГПУ.
Станом на кінець 2018 року в роботі детективів НАБУ перебувало 727 кримінальних проваджень. З 171 провадження НАБУ-САП, які були скеровані до суду, в 49 справах навіть не відбулося підготовчого засідання. Згідно із дослідженнями Ради громадського контролю при НАБУ, звичайні суди не здатні розглядати справи НАБУ-САП. Очевидно, що нереформована судова гілка влади затягує судовий розгляд у справах Бюро. У той час, як за офіційною статистикою тільки 1,2% всіх кримінальних справ затримуються в судах, для НАБУ цей показник становить понад 40%. Причин на те безліч – від небажання суддів ухвалювати рішення у корупційних справах до надзавантаженості.
 Логічний вихід із цієї ситуації – створення дійсно незалежної та професійної судової інституції, яка б розглядала корупційні справи осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
7 червня 2018 року Верховна рада таки ухвалила Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" (ВАС). 2 серпня Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій та статус суддів "у зв'язку із прийняттям Закону України" Про Вищий антикорупційний суд". Таким чином були усунені всі законодавчі перепони для створення та ефективної роботи ВАС.
Transparency International Ukraine(акредитований представник глобального антикорупційного руху МБРР) взяла на себе обов’язок підтримати формування та запуск Вищого антикорупційного суду.Transparency International Ukraine досліджує рейтинги країн за рівнем сприйняття корупції  СРІ.
Міжнародні антикорупційні рейтинги та індекси 2018 року Україна посіла 120-те місце з-поміж 176-ти країн у рейтингу сприйняття корупції, визначеному компанією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International). Це місце розділили з нею Росія, Казахстан, Іран і Непал. Таке низьке місце є дуже незадовільним для України, яка обрала для себе вектор європейської інтеграції, оскільки більшість країн ЄС посідають місця вгорі рейтингу. Найменш корумпованими країнами «Трансперенсі Інтернешнл» називає Данію, Нову Зеландію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Сінгапур, Нідерланди, Канаду й Німеччину
Проти корупції разом із «ProZorro» - Під час закупівель за бюджетні гроші дуже важливо забезпечити, щоб купувалися якісні товари за справедливою ціною, щоб не було «відкатів» та нераціонального витрачання бюджетних коштів. Для цього в Україні створена система державних закупівель «ProZorro». Це ― так званий аукціон «на зниження», де на публічні торги виставляється певний товар, послуга за стартовою ціною, а потім учасники на кожному кроці аукціону пропонують більш низьку ціну. Тобто ― ціна постійно знижується. Торги тривають до того часу, доки не залишиться лише один учасник, який запропонує найнижчу ціну.
Практичне заняття Як протидіяти корупції.
Дата:09.04.2020
Мета:
• порівнювати корупційне правопорушення та правопорушення, пов'язане з корупцією у сфері посягання на права людини
• давати оцінку деяким новелам законодавства з точки зору їхнього впливу на результативність запобігання та протидії корупції у сфері прав людини
• визначати відповідність окремих норм вітчизняного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції до норм міжнародного права
• визначати наявність або відсутність порушення принципу рівності прав громадян щодо деяких норм вітчизняного законодавства у сфері запобігання та протидії корупції
• удосконалити свої навички ведення групової дискусії
ЗАВДАННЯ 1. Порівняйте корупційне правопорушення та правопорушення, пов'язане з корупцією у сфері посягання на права людини, визначивши при цьому спільні та відмінні ознаки в запобіганні та протидії цим протиправним діянням.
ЗАВДАННЯ 2. Згідно із Законом України «Про освіту», який набув чинності 5 вересня 2017 р., місцеві органи управління освітою втратили право проводити атестацію освітніх закладів, поруч з атестацією працівників запроваджується їх сертифікація, замість Державної інспекції навчальних закладів створюється Державне агентство із забезпечення якості освіти, яке буде проводити інституційний аудит освітніх закладів, вводиться поняття академічної доброчесності й відповідальності за ЇЇ порушення. Ознайомтеся із цими новаціями освітнього законодавства та зробіть висновок про те, наскільки вони можуть стати дієвими в запобіганні та протидії корупції у сфері реалізації права на якісну освіту. Знайдіть у Законі України «Про освіту» інші новели, які мають сприяти запобіганню та протидії корупції у сфері реалізації цього культурного права.
ЗАВДАННЯ 3. Ознайомтеся з новелами медичної реформи. Спробуйте визначити, які з них покликані найбільшою мірою сприяти запобіганню та протидії корупції у сфері охорони здоров’я, одним із наслідків чого має стати суттєве зростання якості медичних послуг.
ЗАВДАННЯ 4. Ознайомтеся зі змінами до Закону України «Про запобігання корупції», які передбачають наділення Національного агентства з питань запобігання корупції правом контролю за фінансовою діяльністю політичних партій. Спробуйте визначити, яким чином ці зміни можуть позначитися на запобіганні й протидії корупції у сфері реалізації громадянами України права на об'єднання в політичні партії. Висловіть свою думку щодо доцільності наділення Національного агентства з питань запобігання корупції правом контролю за фінансовою діяльністю громадських організацій із метою запобігання та протидії корупції у сфері реалізації громадянами України права на об'єднання в громадські організації.
ЗАВДАННЯ 5. Знайдіть у Законі України «Про зайнятість населення» норми, які мають сприяти запобіганню та протидії корупції у сфері реалізації права людини на працю. Із позицій критичного мислення спробуйте визначити шляхи вдосконалення цих норм.
ЗАВДАННЯ 6. Робота у групах. Деякі юристи вважають, що запровадження електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яке передбачає вільний цілодобовий доступ усіх охочих до електронних декларацій цих осіб, є дискримінаційною щодо них нормою. Юристи обґрунтовують своє твердження тим, що таке декларування позбавляє державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування права на особисте життя й права на захист персональних та конфіденційних даних, а також опосередковано впливає на рівність прав усіх громадян України, яка закріплена в статті 21 Конституції України та статтях 1 і 7 Загальної декларації прав людини. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте спростувати або підтвердити істинність такого твердження.
ЗАВДАННЯ 7. На думку деяких юристів, електронне декларування порушує права третіх осіб, тобто тих осіб, які не є уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Опрацюйте відповідну норму Закону України «Про запобігання корупції» і дайте вичерпний перелік таких осіб.
ЗАВДАННЯ 8. Ознайомтеся зі статтею 16 Конвенції про права дитини. Зробіть висновок про те, чи порушуються права дитини, визначені цією нормою Конвенції, обов'язковістю електронного декларування, яке передбачає розміщення для вільного доступу інформації про належність на праві власності певного майна дітям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗАВДАННЯ 9. Законодавством України встановлено значні обмеження для осіб, які вчинили корупційні злочини. Незалежно від ступеня тяжкості цих злочинів та інших фактичних обставин цих осіб позбавлено цілого ряду процесуальних прав, які мають особи, що вчинили інші злочини. Проведіть дискусію, у ході якої спробуйте визначити: 1) чи зможуть вплинути такі обмеження на результативність боротьби з корупцією у сфері прав людини; 2) чи не є запровадження таких обмежень порушенням принципу рівності прав громадян, який закріплено в статті 21 Конституції України.Практичне заняття «Попит на ринку праці і написання резюме»
Дата: 16.04.2020
Мета:
-давати визначення поняттям «попит на ринку праці», «резюме»;
-розуміти відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини;
-аналізувати чинники попиту і пропозиції на ринку праці;
-складати власне резюме;
-усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя;
-знати, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
Вступна частина
Складіть асоціативний кущ до слова «попит ринку праці», «резюме». Далі оберіть із наведених словосполучень  ті, які, на вашу думку, характеризують попит на ринку праці і резюме.
Попит на ринку праці:
-щось пропонувати;
- когось потребувати;
- необхідні спеціалісти;
- потрібна робоча сила.
Резюме:
-         документ;
-         анкета;
-         коротко про себе;
-         анкета своїх особистих професійних якостей.
Основна частина
1).Відкрити посилання та знайти інформацію «Робота в
Україні по рубриках».
Працюємо з електронним ресурсом.
посилання URL: https://rabota.ua/вакансии?

2).Скласти перелік 5 найбільших пропозицій сфер роботи за кількістю оголошень.
3).Проглянути декілька оголошень роботи у цих сферах і виокремити           умови прийняття на роботу та необхідні якості для робітника.
Перелік рубрик роботи
1.     Продажі, клієнт, менеджмент.
2.     Торгівля.
3.     Виробництво, інженери, технологи.
4.     Студенти, початок роботи.
5.     Робочі спеціальності, персонал для дому.
 4). Складіть необхідні умови і якості робітника для прийняття на роботу.
 5).Складіть  власне резюме.
Структура резюме
Резюме, як правило, вміщується на 1–2 сторінках і включає такі блоки:
Контактна інформація
·         Ім'я й прізвище (по батькові можна опустити).
·         Адреса (повністю, включно з індексом).
·         Телефон (домашній, контактний, робочий із кодом міста; робочий телефон вказується лише в тому випадку, якщо у вас є можливість досить вільно спілкуватися на робочому місці).
·         Адреса електронної пошти (якщо у вас ще немає особистої поштової скриньки, перед розсиланням резюме обов'язково створіть її).
Мета (не обов'язково, але бажано): коротка інформація щодо того, яку посаду ви хочете отримати й чому ви претендуєте на неї (не більше 6 рядків, а краще 2–3). Якщо резюме відправляється на конкретну вакансію, то замість мети пишеться назва або код цієї вакансії. Якщо у вас кілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме. Краще зробити декілька сфокусованих на різних аспектах резюме, ніж одне загальне.
Кваліфікація. Коротко вказується найбільш важлива для потенційного роботодавця інформація про ваші професійні навички, сильні сторони й досягнення.
Досвід роботи вказується у зворотному хронологічному порядку (спочатку зазначається останнє місце роботи). Це найважливіший блок резюме, у якому описується професійний досвід (як правило, за останні 10 років) за такою схемою:
·         назва компанії;
·         напрям діяльності компанії;
·         строки роботи;
·         посада;
·         посадові обов'язки;
·         професійні навички й досягнення.
Під час опису ваших досягнень використовуйте дієслова дії, такі як розвивав, заощадив, збільшив або скоротив.
Освіта. Чим більше пройшло часу після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт повинен займати в резюме; для випускників і студентів варто розміщувати його перед попереднім, оскільки якщо і є досвід роботи, то він менш значний. Можна повідомити про нагороди, підкреслити ті вивчені дисципліни, які відповідають вашій меті. Також варто згадати про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування тощо.
Додаткова інформація: володіння іноземними мовами й комп'ютером, наявність прав водія, членство в професійних організаціях тощо (хобі варто згадувати тільки в тому випадку, якщо воно тісно пов'язане з бажаною роботою).
Рекомендації. Вкажіть можливість надання рекомендацій.
Про що не треба писати в резюме
Не треба вказувати або включати в резюме:
·         всю вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного роботодавця цікавлять тільки останні 3–5 місць роботи й період не більше 10 років);
·         ваші фізичні дані й опис здоров'я;
·         ваші слабкі сторони;
·         причини, через які ви пішли з роботи;
·         рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді).
Яким повинне бути резюме
При складанні резюме варто пам'ятати про такі принципи:
Структурованість. Уся інформація в резюме має викладатися в певній послідовності й відповідати обраній формі.
Вибірковість. Обмірковуючи своє резюме, насамперед визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете одержати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть із нього тільки те, що чітко відповідає встановленій меті. Вибірковий підхід вбереже ваше резюме від зайвої, непотрібної інформації.
Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навички, будьте реалістичні й об'єктивні. Ви повинні бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.
Стислість. Обсяг резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, наголошуючи на найбільш важливих для роботодавця моментах.
Конкретність. Потрібно бути гранично конкретним у виборі формулювань.
Активність. Не будьте багатослівні й уникайте пасивних форм. Підкресліть досягнуті результати, використовуючи дієслова дії.
Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації перед негативною.
Акцент на досягненнях. Зосереджуйте увагу на ваших досягненнях. Намагайтеся не використовувати займенник «я».


6).Сформулюйте власні висновки із заняття.
Тематичне оцінювання з розділу: «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту»
Дата: 21.04.2020
Мета: оцінити знання учнів з розділу: «Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту»


Запитання 1
Виберіть, із переліченого які блага зайві:
варіанти відповідей

а) Дарові блага


б) Економічні блага

в) Сімейні блага


г) Споживчі блага

д) Інвестиційні блага


е) Суспільні блага

є) Державні блага
Запитання 2
Право змінювати присвоєність(належність) майна - це?
варіанти відповідей

а) Користування


б) Індивідуальне право

в) Розпорядження


г) Споживання
Запитання 3
Виберіть чинники, які впливають на попит
варіанти відповідей

а) Сезонність


б) Зміна ціни на товари - замінники

в) Податки на субсидію


г) Рівень технологій

д) Інфляційні очікування
Запитання 4
За рахунок чого поповнюється бюджет?
варіанти відповідей

а) Заробітня плата


б) кошти зібрані в результаті доброчинності

в) пенсія, стипендія


г) дохід від підприємницької діяльності
Запитання 5
Яка із цих професій є престижною у 2019 році в Україні?
варіанти відповідей

а) продавець


б) електрик

в) програміст


г) юрист

д) менчендайзер
Запитання 6
Вкажіть види корупції
варіанти відповідей

а) Розтрата


б) Хабарництво

в) Вимагання


г) Шахрайство

д) Непотизм
Запитання 7
Дайте назву опису: в руках первісних людей палиця та камінь, вони обмінюються.
варіанти відповідей

а) функції ринкової економіки


б) народження ринкової економіки

в) наслідки ринкової економіки


г) бюджет домогосподарства
Запитання 8
Виберіть чинники, що впливають на пропозицію
варіанти відповідей

а) ціни на ресурси


б) екологічні чинники

в) податки та субсидії


г) прибутковість галузі
Запитання 9

Дайте назву даній опису: в одного чиновника закриті очі валютою, в другого вуха, в третього рот.
варіанти відповідей

а) Банк


б) Корупція

в) Заробітня плата


г) Іноземні інвестиції
Запитання 10
Вид занять у межах однієї професії, що потребує конкретних знань, умінь і навичок, набутих завдяки фаховій освіті, які забезпечують вирішення окремих професійних завдань - це?
варіанти відповідей

а) Посада


б) Кваліфікація

в) Професія


г) Спеціальність


Тема уроку :  Глобалізація та регіональна економічна інтеграція . Транснаціональні корпорації.
Дата: 23.04.2020, 28.04.2020
Мета: сформувати поняття »глобалізація» «транснаціональні корпорації», »інформатизація». Удосконалювати навички аналізу джерел інформації при підготовці повідомлень . Розвивати ерудицію,висловлювати та відстоювати власну думку; навички готування інформації . Виховувати власну гідність.
                                                       Хід урокуФормування та посилення стійких економічних зв’язків між країнами, вихід процесу виробництва за межі національних економік в наслідок зростання виробничих сил, поглиблення міжнародного поділу  праці сприяють його інтернаціоналізації-це розширення діяльності підприємств за межі окремих національних економік у вигляді багатосторонніх коопераційних зв’язків.
Мета: підвищення продуктивності та ефективності виробництва.
У такий спосіб намагаємось вести узгоджену міжнародну політику за такими напрямками:
1.Двусторонні угоди.
2.Зона вільної торгівлі.
3.Митний союз.
4.Загальний ринок.
5Економічний союз.
?Скажіть Які інтеграційні об’єднання утворюються?
Глобалізація – процес всесвітньої економічної ,політичної та культурної інтеграції та уніфікації.
Сприяє розвитку ринкової економіки,Створює розгалужену систему банків і фондів . Створення світових ринків товарів,валют, цінних паперів,інтелектуальної власності.
Що таке культурна інтеграція?
На прикладі розглянемо мода на використання однакової продукції ( автомобілі , джинси,спортивне взуття,напої) також послуги(кіно,музика,відпочинок ,туризм.)
  Скажіть, без чого ми не можемо жити?Кожну хвилину ми до нього звертаємось.
Інтернет. Він залучає в єдиний інформаційний простір мільйони людей . Ті країни які мають і використовують інформаційно – комунікаційні технології , домоглися надзвичайно високих результаті . Фінляндія фірма » Нокіа» лідер мобільного зв’язку.
Україна створила школу кібернетики та обчислювальної математики . Віктор Глушков – український науковець розробив ідею створення електронних грошей.
Чому ж Україна не йде в  передових країнах світу,а посідає  83 місце?
Нажаль відсторонення нашої держави від науково- технічного прогресу привело до того, що Україна втратила електронну галузь.
А які досягнення вона має?
Супутникові телекомунікації,магістральних волоконно – оптичних ліній зв’язку.
Транснаціоналізація - процес розширення діяльності компаній на межі національних територій.
ТНК- це підприємства,що утворюють систему виробництва,розподілу між кількома країнами,але контрольована з одного центру .Я представляю вашій увазі 10 найбільших ТНК.( мал.30)
Скажіть, які товари переважають на нашому ринку? В наших магазинах?
Харчова промисловість – Кока – кола; Пепсі; Нестле ; Олейна.
Електроніці – Сіменс ; Філіпс.
Автомобілебудівництві.
ТНК, вони тільки пов’язані з виробництвом товарів?Чи ще з чимсь?
Ні . Це транснаціональні банки,телекомунікаційні, страхові компанії,вкладання капіталу з метою прибутку , вони направляють фонди в науку,техніку, технології.
Які ще будуть запитання до присутніх.
Які почуття у вас викликають тенденції розвитку?
Чого ви б бажали для українського національного господарства?
Домашнє завдання:опрацювати параграф


Тема: МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Дата: 30.04.2020, 05.05.2020
Мета: з’ясувати значення понять «міжнародне право», «міжнародні відносини»; ознайомити учнів з основами міжнародного права та міжнародних відносин , основними галузями та засадами міжнародного права та міжнародних відносин; формувати уміння відрізняти основні законодавчі поняття міжнародного права; розвивати кругозір учнів; виховувати культуру поведінки, повагу до принципів міжнародного права.
Міжнародними відносинами називають політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями. Через міжнародні відносини держави реалізовують власні національні інтереси: забезпечення вигідного міжнародного статусу держави, суверенітету, національної безпеки, суспільної стабільності та цивілізованих стандартів життя людей.
Нині головними суб’єктами міжнародних відносин є національні держави, які можуть об’єднуватися в різноманітні всесвітні та регіональні міжнародні організації, що мають різні цілі, структуру та різні межі компетенції. Сучасні національні держави зазвичай беруть участь у роботі багатьох міжнародних організацій, підтримують дипломатичні стосунки з багатьма іншими державами й мають у них дипломатичні представництва, дотримуються певних норм і принципів міжнародного права.
https://history.vn.ua/pidruchniki/bakka-civil-education-10-class-2018/bakka-civil-education-10-class-2018.files/image118.jpg
Питання для обміркування
Наведіть конкретні приклади до кожної з форм міжнародної взаємодії. На вашу думку, яка роль конкуренції в розвитку окремої держави та світової спільноти? Відповідь аргументуйте.
В основі міжнародних відносин лежать два принципи: принцип сили і принцип права. Принцип сили означає здатність певної держави або групи держав нав’язати іншим свою волю, інтереси, поширити свій вплив, використовуючи переваги у військовій та економічній могутності, дипломатії, технологічному розвитку. Сила держави змінюється із часом через економічні, політичні, природні чинники; змінюється і вага, і пріоритетність різних складових сили держави. Принцип права передбачає пріоритетність правопорядку в міжнародних відносинах. Якою б сильною не була держава, вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями, правилами організацій, до яких вона приєдналась.
Після проголошення незалежності Україна стала активним учасником міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики України містяться в Конституції України, Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Законі України «Про основи національної безпеки України». На міжнародній арені Україна зарекомендувала себе як миролюбна без’ядерна держава, що має чіткі євроінтеграційні орієнтири, бере участь у діяльності різноманітних міжнародних організацій.
Міжнародне право — система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях. Вони створюються шляхом узгодження позицій учасників цих відносин у рамках переговорного процесу й забезпечуються в разі необхідності заходами примусу. Першим визначення міжнародного права запропонував Гуго Гроцій (1583—1645), який вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями, особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи.
Прокоментуйте філософські думки
...подібно до того, як закони будь-якої держави переслідують її особливу користь, так само відомі права могли виникнути в силу взаємної згоди як між всіма державами, так і між більшістю їх. І виявляється навіть, що такого роду права виникли в інтересах не кожної спільноти людей окремо, а в інтересах великої сукупності всіх таких спільнот. Це і є те право, що зветься правом народів...
Гуго Гроцій, Нідерландський юрист і поет, один із основоположників сучасного міжнародного права «Про право війни і миру»
Чи погоджуєтеся ви з думкою філософа? Яка мета виникнення міжнародного права й закріплення міжнародних правових норм? Яке значення ці норми мають у сучасному глобалізованому світі?
Ставлення України до міжнародного права закріплено в її Конституції. Зокрема стаття 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Міжнародне право має такі особливості:
Воно чинне в системі міжнародних відносин.
Його норми формуються шляхом узгодження позицій суб’єктів міжнародного права й фіксуються шляхом підписання відповідних міжнародних угод.
Воно слугує мірилом належної поведінки держав у міжнародних відносинах.
Зазвичай реалізація норм міжнародного законодавства вимагає їх ратифікацію відповідною державою, а отже, міжнародне право взаємодіє з національними правовими системами держав.
Предметом міжнародно-правового регулювання є міжнародні економічні, культурні, соціальні, політичні, наукові, освітні відносини тощо.
Об’єкт міжнародного права — це те, з приводу чого виникають правовідносини. Такими об’єктами можуть бути матеріальні й нематеріальні блага, а також дії або утримання від дій. Це може бути економічне співробітництво, мир, безпека, культурний і науковий розвиток тощо.
Ідеї для дослідження
Уважно прочитайте витяг з документа «Глобальні цілі сталого розвитку ООН 2030»
Ціль №16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях:
16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити показники смертності від цього явища в усьому світі.
16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей.
16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя.
16.4 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, активізувати діяльність з виявлення й повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності.
16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах.
16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях.
16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства.
16.8 Розширити й активізувати участь країн, що розвиваються, у діяльності органів глобального регулювання...
Джерело: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Проаналізуйте, чому побудова миролюбного й відкритого суспільства стала глобальною ціллю. Чи можливе досягнення цілі, якщо не буде міждержавної взаємодії й чому? Який ефективний шлях реалізації цієї цілі?
Основні принципи міжнародного права закріплено в документах:
Статут ООН 1945 року;
Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю в 1970 р.;
Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 р.
Це такі принципи:
незастосування сили чи погрози силою;
суверенна рівність держав;
рівноправність і самовизначення націй та народів;
мирне розв’язання міжнародних спорів;
невтручання у внутрішні справи держав;
мирного співробітництва;
сумлінного виконання договірних зобов’язань за міжнародним правом;
непорушності кордонів;
територіальної цілісності;
поваги й захисту прав людини.
Ці принципи відображено і в законодавстві України, що регулює зовнішню політику країни. Усі вони є взаємозалежними, тобто зміст одного з них розкривається лише у взаємозв’язку з іншими. Вони є універсальними, тобто однаково стосуються всіх суб’єктів міжнародних відносин у рівній мірі, і спрямовані на забезпечення пріоритету загальнолюдських інтересів та цінностей, насамперед миру й безпеки, життя та здоров’я, міжнародного співробітництва й інших цінностей міжнародного порядку мирного співіснування.
Бюро корисної інформації
За підрахунками дослідників, починаючи з 3600 р. до н. е., у світі сталося приблизно 15 000 воєн, унаслідок яких загинуло понад 3 млрд осіб (це половина населення земної кулі сьогодні). Уся людська історія знала лише 292 роки без воєн, але існують серйозні підозри, що деякі збройні конфлікти в цей період історикам не вдалося зафіксувати. Нині щороку відбувається 40—100 збройних конфліктів, здебільшого — це партизанські війни.
Проаналізуйте наведені дані. Про що вони говорять? Як, на вашу думку, у світлі постійних військових конфліктів має діяти світова спільнота, щоб запобігти їх глобальному розгортанню на кшталт світової війни та забезпечити захист прав людини?
Особливим видом міжнародного права є міжнародне гуманітарне право — це система юридичних норм і приписів, що регламентують дії під час збройних конфліктів, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час і встановлюють відповідальність за їх порушення. Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін як під час міжнародних збройних конфліктів, так і під час громадянської війни або державного перевороту. Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949 р., у додаткових документах до них, у багатосторонніх міжнародних угодах. У них ідеться про захист жертв війни, заборону певних видів зброї масового знищення, режим утримання військовополонених, про поводження із цивільним населенням під час війни, заборону використання найманців у збройних конфліктах, заборону залучення осіб, які не досягли 15-річного віку до бойових дій. Порушення цих норм вважається злочином і карається. Україна також підписала й ратифікувала Женевські конвенції та додаткові протоколи до них.
Головні принципи міжнародного гуманітарного права включають:
гуманізацію збройних конфліктів;
обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни;
міжнародно-правовий захист жертв війни;
охорону цивільних об’єктів і культурних цінностей;
повагу до прав людини в діях військових з’єднань з підтримання громадського порядку.
До суб’єктів міжнародного гуманітарного права належать:
держави, які перебувають у збройному конфлікті;
повстала або воююча сторона, яка бореться за національне чи соціальне визволення;
міжнародні організації;
нейтральні держави, які не є сторонами збройного конфлікту;
держави-гаранти, що забезпечують дотримання міжнародно-правових норм і захищають інтереси сторін, які перебувають у конфлікті.
Безпосередні учасники збройного конфлікту поділяються на комбатантів, тобто тих, хто воює, і некомбатантів, тобто тих, хто не воює. Комбатанти — це особовий склад збройних сил держави, який бере безпосередню участь у бойових діях. Некомбатанти — це особовий склад, який перебуває у структурі збройних сил воюючої сторони, але не бере безпосередньої участі в бойових діях, — медичний персонал, духовенство тощо.
Мовою документів
Зі Статті 3 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Женева, 12 серпня 1949 року): З особами, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з особами зі складу збройних сил, що склали зброю, а також з тими, хто вийшов з бою унаслідок хвороби, поранення, затримання чи з будь-якої іншої причини, поводяться гуманно, без будь-якої ворожої дискримінації, причиною якої слугують раса, колір шкіри, релігія чи вірування, стать, походження чи майновий стан чи будь-які інші подібні критерії.
З якою метою саме ця норма закріплена в міжнародному законодавстві? Чому її закріплення стало необхідним?
Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають окупацією. Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949 р. держава-окупант зобов’язана уживати всіх заходів для забезпечення порядку на захопленій території. Населення окупованої території зобов’язане підкорятися розпорядженням окупаційної влади, проте його забороняється примушувати до складання присяги на вірність державі, що окупує, до участі у воєнних діях, спрямованих проти їхньої країни, а також до надання відомостей про її армію. Під час окупації повинні поважатися честь і життя цивільних осіб, їхня власність, релігійні переконання, родина. Держава, що окупує, зобов’язана постачати цивільне населення необхідним одягом, продовольством і санітарними матеріалами.
Стосовно цивільних осіб забороняється:
чинити будь-які акти насильства, залякування або образи;
застосовувати примусові заходи фізичного або морального порядку, зокрема, з метою одержання відомостей;
застосовувати катування, тілесні покарання, проводити медичні досліди тощо;
застосовувати колективні покарання;
захоплювати заручників;
депортувати цивільне населення з окупованої території.
Іноземцям, які виявилися на території, що окупується, забезпечується право покинути її в короткий час.
 Домашнє завдання:
1.     Опрацювати § 49

2.      Запропонуйте власні принцими міжнародного права.
Практичне заняття. Як діють волонтери в Україні та різних країнах світу.
Дата: 07.05.2020
Мета: вияснити про волонтерський рух в Україні та і різних країнах світу;  визначити основні засади волонтерської роботи; закріпити навички аналізу та систематизації матеріалу; виховувати почуття толерантності та відповідальності щодо волонтерської діяльності.
Завдання:
Виконайте практичні завдання, даючи відповіді на запитання: (письмово)
  • Кого називають волонтером?
  • Чим займаються волонтери в Україні?
  • Що вам відомо про волонтерський рух у різних країнах?
  • Які якості потрібні людині, щоб бути волонтером?
Домашнє завдання: підготувати повідомлення на одне із питань.

Тема: «Україна – член європейського та світового співтовариства».
Дата: 12.05.2020, 14.05.2020
Мета:  розкрити особливості геополітичного становища України, розкрити особливості діяльності України у світовому співтоваристві; формувати у студентів вміння аргументувати власну точку зору, розвивати критичне мислення.
Запитання:
1. До яких міжнародних структур належить Україна?
2. Членом якої міжнародної організації стала Україна в 2008 р.?
3. Як, на вашу думку, чи варто Україні прагнути членства в НАТО?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Геополітичне становище України.
Сучасна Україна є однією з найбільших за площею європейських держав. На її території розташований географічний центр Європи. Особливості географічного положення мали визначальний вплив на геополітичне становище українських земель: вони завжди сполучали й водночас роз’єднували Європу та Азію. Україна має помірні кліматичні умови, родючі землі, досить багато різноманітних мінеральних, водних ресурсів, лісів тощо, які створюють сприятливі умови  для її розвитку. Крім цього, країна має високий рівень транзитності території та вихід до морів, які створюють для неї сприятливі можливості для інтеграції у світове співтовариство. Таке географічне розташування визначило специфіку цивілізаційного розвитку українських земель, та на клали відбиток на її історичний розвиток.

Евристична бесіда:
1. Що таке інтеграція, світове співтовариство?
2. Що таке геополітика?

Стосунки українських земель із своїми географічними сусідами постійно були напруженими, адже вони стали межею розподілу сфер впливу західноєвропейської католицької (Польща, Литва, Австро-Угорщина), східноєвропейської православної (Російська імперія), та ісламської (Туреччина, Крим) цивілізацій. Спроби цих цивілізацій у минулому розширити свою сферу впливу спричинили їх боротьбу за українські землі, що постійно порушувало мир та спокій населення і гальмувало їх розвиток.
Сьогодні історична ситуація змінилась, але чинник цивілізаційних впливів сусідніх держав залишається досить вагомим і спонукає Україну враховувати його під час визначення свого місця у світі, вирішенні глобальних проблем сучасності, участі в інтеграційних процесах в Європі тощо.

Таким чином, соціокультурна і географічна рубіжність становища України обумовлює для неї можливості стати як мостом, що поєднує Схід і Захід, так і «сірою» буферною зоною між ними. Яка з них буде реалізована, залежить від українських політиків та народу.

2. Співпраця України з міжнародними організаціями світу та Європи.

Евристична бесіда:
1.     В яких світових та європейських організаціях бере участь Україна?

2.     Що дає Україні співпраця з міжнародними організаціями?

3.     В яких країнах українські військові здійснювали миротворчі місії?

3. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна-ЄС.
Після здобуття незалежності перед Україною постало питання мабутнього шляху розвитку. В суспільстві склалися три варіанти вибору такого шляху: позаблоковість і багатовекторність у зовнішній політиці, інтеграція до ЄС або Євроазійського економічного союзу. Залежно від зовнішніх та внутрішніх чинників політична влада України орієнтувалася на той чи інший озвучений варіант:
- на початку 90-х років головними завдання зовнішньої політики України були: забезпечити її міжнародне визнання, відстояти статус позаблокової держави в обмін на ліквідацію ядерної зброї і домогтися міжнародних гарантій незалежності (Будапештський меморандум 1994 р., позаблоковий статус України в Конституції 1996 р.);
- в другій половині 90-х років Україна намагалась реалізувати стратегію багатовекторності в міжнародних стосунках: стратегічними партнерами України були проголошені США, Росія, Польща, країни Прибалтики та Чорноморського регіону. Але через загострення двосторонніх відносин із США, ЄС, країнами НАТО, через корупцію в Україні та тиск Росії, реалізувати цей курс не вдалося;
- в 2002 р. Україна оголосила про свій європейський вибір: в країні було проголошено на широкомасштабні реформи, які наблизили б Україну до стандартів ЄС та НАТО. Україна отримала статус країни-сусіда ЄС;
- в 2003 р. Україна різко змінює свою зовнішньополітичну орієнтацію на користь зближення із Росією: було підписано угоду Про єдиний економічний простір з Росією, Білоруссю та Казахстаном (залишилося на папері);
-  в 2004 р. після «помаранчевої революції» Україна повертається на шлях європейської інтеграції: вона отримує статус з ринковою економікою (2005 р.) та входить до СОТ (2008 р.);
- в 2010 р. відбувається новий поворот зовнішньополітичного курсу України в бік Росії: було оголення про відмову намірів вступити до НАТО, зірвано підписання Угода про асоціацію України з ЄС (2013 р.);
- після «революції гідності» (2013-2014 рр.) Україна знову повертається до ідеї євроінтеграції і здобуває на цьому шляху певних успіхів: підписано Угоду про асоціацію з ЄС (2015 р.), отримано безвізовий режим з країнами ЄС (2017 р.), НАТО допомагає країні з модернізацією української армії.
- 7 лютого 2019 р. Верховна Рада України, з ініціативи Президента України, внесла до Конституції положення про європейський вибір України (участь в ЄС та НАТО).

         Як бачимо, Україна зробила свій вирішальний крок на користі співпраці з ЄС та НАТО. Про це свідчить і сучасна соціологія – вже майже 60% населення схвалює цей курс. Але, в українському суспільстві ще продовжують існувати і інші точки зору, про які вже говорилося: позаблоковість або поглиблення в’язків з Росією через участь в Євроазійському економічному союзі. Давайте з’ясуємо, яку аргументацію наводять прихильники цих поглядів.

Практична робота
Група студентів ділиться на 3 підгрупи, в кожній з яких обирається модератор. Учасники в підгрупах отримують завдання зібрати інформацію по певних категоріях (ЄС – ЄАЕС – позаблокова незалежна Україна) за допомогою гаджетів та інтернет ресурсів. 
Підбиття підсумків.
Геополітичне становище обумовлює для неї можливості стати як мостом, що поєднує Схід та Захід, так і «сірою» буферною зоною між ними. Зрештою, було обрано курс на Європейську інтеграцію. Каталізатором цього стала збройна агресія Росії проти України. У міжнародних відносинах Україна посідає активну позицію, вона бере участь в діяльності різноманітних міжнародних організаціях, налагоджує двостороннє співробітництво, має потужну підтримку з боку світової громадськості.

V. Домашнє завдання.
1. Підготуйте коротке есе з переліком перетворень, які, на вашу думку, необхідно здійснити Україні на шляху до Європейського співтовариства.
Практичне заняття: « Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС».
 Дата:     19.05.2020
Мета:   розглянути економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС; вдосконалювати навички та вміння аналізу матеріалу, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати економічну та політичну обізнаність власної країни.

1.     Розгляньте поданий матеріал та складіть запитання для обговорення.
Актуальність даної теми полягає в тому, що завдання інтеграції України в європейський політичний та економічний простір, які неодноразово проголошувалися в якості пріоритетного вектора входження в свiтове господарство, поставили на порядок денний розвиток всебічного співробітництва з ЄС. Різностороннє співробітництво з Євросоюзом не тільки відповідає природному геополітичному напряму інтеграційної стратегії України, але є ключовим практичним засобом формування ефективної відкритої економіки. Над даним питанням працювали такі автори, як І. Бураковський, Г. Немиря, О. Павлюк, В. Маштабей , в статтях яких детально проаналізована нормативно-правова база стосунків Україна-ЄС, визначено чим ЄС привабливий для України і чим Україна приваблива для ЄС як економічний партнер, намічено основні заходи щодо подальшої інтеграції України в ЄС. Але треба зауважити на тому, що на даний час замало друкується статистичних даних щодо економічних зв’язків України з країнами Західної Європи, відсутні монографії, присвячені проблемі інтеграції України в Європу. До позитивних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі вигоди: - політичні вигоди: Участь в Європейській колективній безпеці та гарантування, за її допомогою, територіальної недоторканості України; - економічні вигоди: Макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів та додаткові інвестиції, в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському господарству, зменшення митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу; - соціальні вигоди: Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення та розширення можливостей для освіти, роботи й відпочинку, забезпечення високого рівня життя населення; - культурні (ідеологічні) вигоди: Широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС. А також відзначити наступні переваги вступу України до ЄС: політичні переваги: Стабільність політичної системи та адаптація національного законодавства із законодавством ЄС, реформування недієздатного національного судочинства; економічні переваги: Забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництві, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; соціальні переваги: Формування середнього класу, реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо; ідеологічні переваги: Поширення української культури в країнах ЄС. До негативних наслідків вступу України в ЄС можна назвати такі загрози: - політичні загрози: Небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом; - економічні загрози: Можливе переміщення до України шкідливих виробництв; - соціальні загрози: Поглиблення демографічного спаду, проблема незаконної міграції та відтоку кадрів; - культурні (ідеологічні) загрози: Падіння духовності; а також визначити такі недоліки вступу України до ЄС: - політичні недоліки: Часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами; - економічні недоліки: Втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін; - соціальні недоліки: Ускладнення візового режиму зі східними сусідами; - культурні (ідеологічні) недоліки: Розмивання національної самобутності України. З поданого переліку переваг та недоліків вступу України в ЄС можна зробити висновок, що управління політичною, економічною, соціальною та ідеологічною сферами суспільства в ЄС, в цілому, відповідають загальновизнаним демократичним, правовим і науково- теоретичним критеріям, цілі як ЄС, так й України, переважно знаходяться в одній площині та взаємодоповнюються, отже Україні є вигідним приєднання до ЄС. Проте, як будь-яке об’єктивне явище, євроінтеграція має як плюси, так і мінуси, пов’язані, мабуть, з процесом становлення структури ЄС і стратегії розвитку. У зв’язку з цим, Україні під час вступу до ЄС, слід акцентувати увагу на використанні саме позитивних моментів євроінтеграції з одночасним виробленням стратегії та лінії поведінки по запобіганню перекидання на територію України зазначених вище загроз і небезпек. Проаналізувавши можливі позитивні та негативні наслідки вступу України до ЄС, слід зазначити, що входження до Європейського Союзу є логічним наслідком прагнення України до цивілізованої правової держави та розбудови демократичного суспільства, обумовлений сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно- економічних і політичних законів розвитку. В сучасному глобалізованому суспільстві, найбільшу вигоду отримують саме ті країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та високих показників розвитку. Отже, приєднання України, в загальному, відповідає її національним інтересам за умови врахування наданих нижче рекомендацій, об’єктивного та всебічного вивчення факторів інтеграції, її впливу на політичну, економічну, соціальну та культурну (ідеологічну) сфери держави, вироблення власної лінії поведінки в межах, які не суперечитимуть членству України в ЄС.
2.     Обміняйтеся з однокласниками складеними запитаннями та дайте на них відповідь.
3.      Зробіть висновки відповідно до мети уроку.

Тематичне оцінювання з предмета  « Громадянська освіта»,

розділ УІІ « Україна. Європа. Світ»

Дата: 21.05.2020

І. Виберіть правильний варіант відповіді (2 бали )
1. Сукупність усіх фізичних осіб, які перебувають на території держави та підкоряються її юрисдикції.
а) біпатриди                 б) апатриди                  в) громадяни,              г) населення
2.  Хто був Президентом України на момент підписання асоціації з ЄС?
а) В. Ющенко;    б) Л. Кравчук;   в) П. Порошенко   г) В. Зеленський
3. Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.
а)  урбанізація   б) глобалізація  в) ідентифікація,          г) монополізація
4.  Військово-політичне протистояння між СРСР та США в 1946-1991рр.
 а) апартеїд                   б) друга світова війна в) холодна війна г) громадянська війна
5.  Головна дієва  особа  міжнародних відносин
а) народ     б) держава                 в) президент                г) населення
6. Вищий орган ООН  із 15 членів — п’ять постійних та десять непостійних, яких обирають кожні два роки
а) Рада Безпеки    б)  Ліга Націй    в) Генеральна Асамблея       г) МВФ
 ІІ. Поясніть значення термінів ( 2 бали)
7. Інтеграція- ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. ІРМАІЯГЦ    ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ІІІ. Вкажіть термін за описом (2 бали)
9.  Верховенство влади держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах____________________________
10.   Міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням ________________________________

11. Поставте терміни у правильній відповідності (1 бал)
1. ЮНЕСКО
А. Міжнародний дитячий фонд
1

2. ЮНІСЕФ
Б. Міжнародне агентство з атомної енергетики 
2

3. НАТО
В. Воєнно –політична організація соціалістичних держав
3

4. Варшавський договір
Г. Організація Північноатлантичного договору
4


Д. Організація з питань освіти, науки, культуриІУ. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок
12. Охарактеризуйте етапи європейської інтеграції України, вкажіть досягнення та труднощі на цьому шляху

Тема:Україна та Європейський Союз.
Дата: 26.05.2020
Мета: ознайомити учнів з основними напрямками співпраці України з ЄС; продовжувати розвивати навички самоаналізу матеріалу, вміння відокремлювати правдиву інформацію від впливу мас-медіа, виховувати почуття патріотизму щодо розвитку власної держави.
"Європейський вектор" української дипломатії є одним із пріоритетних у зовнішній політиці нашої держави
В документі "Основні напрями зовнішньої політики України", прийнятому Верховною Радою України ще в 1993 році, підкреслюється, що перспективною метою української зовнішньої політики є членство України у Європейських Співтовариствах, а також західноєвропейських або загальноєвропейських структурах.
Актуальність проблеми взаємовідносин України з гігантом процесів європейської інтеграції та кооперації Європейським Союзом є беззаперечна.
Цілком зрозуміло, що вступ України до ЄС є довготривалим, багато-етапним та віддаленим у часі процесом, проте висвітлення цієї теми вже сьогодні займає чільне місце серед науковців, журналістів та політиків. Водночас вона пронизана різноманіттям підходів та оцінок до її висвітлення, політичними та ідеологічними розбіжностями.
Беручи до уваги важливість даної проблеми, у своїй статті автор проаналізував фактори "європейського вибору" України, зупинився на найважливіших сторінках взаємовідносин Україна - ЄС: 1991 - 1999 та подав прогноз щодо можливих варіантів подальшого розвитку двосторонніх відносин.
Європейський вибір України є природним та цілком закономірним. Такий вибір можна пояснити декількома факторами:
·         По-перше, це географічна та цивілізаційна близькість між Україною та Європою. Якою б не була банальною ця істина, але українці були, є і завжди будуть європейцями.
·         По-друге, історична традиція співпраці українців із іншими європейськими народами (Київська Русь 9-13 ст., козацька Україна 15-17 ст. та ін.) Із проголошенням незалежності України в 1991 році, всім стало зрозуміло, що п’ята за населенням та перша за територією на європейському континенті Українська держава є одним із ключових елементів політичної, військової, економічної, наукової та культурної співпраці Європи.
·         По-третє, ймовірна "загроза зі Сходу", і, одночасно, "ідея повернення в Європу", що охопила пост-комуністичні держави Центральної та Східної Європи, виявилися каталізаторами процесу зближення Києва та Брюсселя. Цей фактор змусив спрямувати русло зовнішньої політики України із "дружніх обойм Москви" в бік більш стриманих центрів європейської інтеграції: Брюсселя, Страсбурга і Люксембурга.
В свою чергу, Україна, як одна із засновниць СНД, виступає за розвиток найширших торговельно-економічних та інших зв’язків між країнами СНД на засадах суверенного партнерства, рівноправності і взаємовигоди.
Разом із цим, всупереч бажанню прокомуністичних сил "реанімувати" "единый и неделимый", Україна уникає участі в інституціоналізації форм міждержавного співробітництва в рамках СНД, здатних перетворити співдружність в наддержавну структуру федеративного характеру. Останній фактор "європейського вибору" України, що теж був і залишається важливим елементом інтеграції України це, - "євростандарти" економічного процвітання, політичної стабільності, соціального благополуччя, демократії та особистої свободи громадянина.
На фоні економічної кризи, корупції, організованої злочинності, політичної нестабільності і зубожіння основної маси народу України, "євростандарти" виступають більше ніж привабливими взірцями для наших співвітчизників.
     
До речі, в "черзі" до повноправного членства в ЄС на сьогодні "вишикувались" понад 20 (!) держав Центральної та Східної Європи. Польща, Чехія, Словенія, Естонія, Угорщина і Кіпр очікують свого вступу до ЄС вже в 2005/2007 роках. Наша ж держава реформуючи свою економіку та законодавство, підвищуючи життєвий рівень населення України, і, беручи широкомасштабну участь у загальноєвропейських справах для безпеки та стабільності на континенті, вже найближчим часом спроможна заявити про себе як про потужну європейську країну і, можливо, вступ України до ЄС не буде здаватись занадто віддаленим у часі або навіть чимось нереальним.
Хотілось би зупинитись на еволюції взаємовідносин України з ЄС, і дати своє бачення перспектив.
Вже 2 грудня 1991 року, була прийнята Декларація ЄС по Україні, в якій країни-учасниці схвалили волевиявлення народу України на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. В тому ж році ЄС затвердив програму Технічної Допомоги країнам СНД (ТАСІS) і макрофінансову підтримку для реформування економіки та законодавства і розвитку демократичного суспільства республік колишнього СРСР (в т. ч. і Україна).
З жовтня 1993 року в Києві почав діяти Комітет по співпраці між Україною та ЄС.
Безумовно, найновішою подією у відносинах України та ЄС було підписання Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною. Цей документ, підписаний 14 червня 1994 року в Брюсселі представниками обох сторін, заклав стабільний політичний, економічний і культурний діалог між країнами ЄС з одного боку та Україною з іншого.
До речі, Україна була першою республікою колишнього СРСР, яка підписала таку Угоду.Цей документ містить 1009 статей, 5 анексів та Протокол про взаємодопомогу щодо торговельних мит (до 2004 року). Угода передбачає систему регулярних консультацій на різних рівнях, створюючи основи для стабільного політичного діалогу Україна-ЄС. Згідно ст. 85 та ст. 90-92 були затверджені Рада Співпраці та Парламентська Комісія Співпраці, які складаються з українських та європейських депутатів.
Слід зазначити, що Верховна Рада України ратифікувала цю Угоду вже в листопаді 1994 року, а країни ЄС - 15 лише в лютому 1998 року. Із лютого 1996 року діяла Тимчасова Угода з торгівлі між двома сторонами, яка припинила свою дію 1 березня 1998 року із вступом в силу Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. Із вступом в дію цього важливого документу для України, в разі використання всіх сприятливих положень Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС та дотримання обраного курсу зовнішньої політики, відкривається перспектива асоційованого партнера ЄС в майбутньому.
В тому ж 1994 році ЄС прийняв ще один важливий документ: "Спільна позиція щодо України", який визначив основні напрямки взаємодії Євросоюзу із нашою країною.
20 грудня 1996 року "План дій ЄС стосовно України" був прийнятий в Брюсселі. Згідно цього Плану - Україна до 1999 року отримала 700 млн. $ US. Євросоюз пообіцяв також додаткові кошти на закриття ЧАЕС.
В березні 1997 у Києві був відкритий Документаційний Центр ЄС. Одне із завдань цього Центру сприяти реформуванню українського законодавства відповідно до європейських стандартів. Таким чином вже можна відчути "присутність" ЄС в нашій державі.
Як вже зазначалось вище, із 1 березня 1998 року почала діяти Угода про партнерство України з ЄС, що вивела взаємовідносини двох сторін на якісно новий щабель відкриття для України перспективу асоційованого членства в ЄС.
Без сумніву, Європа готова до співпраці із Україною. Україна для ЄС виступає стратегічним партнером, перш за все внаслідок спільних сфер інтересів: безпека та мир на континенті, економічна співпраця, культурні зв’язки та ін.

Які можливі подальші кроки України на шляху інтеграції до європейських структур?
Перший варіант. Поглиблення співпраці відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС, використовуючи її економічні положення та створення зони вільної торгівлі вже в 1999/2000 рр. Цей варіант має всі підстави для успішного втілення в життя лише з однією умовою: Україна подолає економічний спад і досягне стабілізації своєї економіки, водночас, продовжуючи курс реформ.
Другий варіант. Тісна співпраця України з ЄС в галузі зовнішньої політики, повноправної участі в ОБСЄ, РЄ, ЦЄІ, тісної співпраці із НАТО та з ЄС і подальших кроків взаємодії із європейськими структурами, Україна цілком реально зможе отримати статус асоціативного партнера ЄС. В разі підйому своєї економіки, це "часткове асоційоване членство в ЄС у політичній сфері" Україна здатна перетворити на повноцінне.
Третій варіант. Цей варіант спирається на негативні тенденції розвитку Української держави, і хотілось би зазначити, що він повинен залишитись тільки на папері, не дивлячись на реальні можливості його втілення. Внаслідок нестабільності та соціальних протиріч ще протягом 5-10 років ЄС втратить інтерес до підтримки України.
Держава, яка є неконкурентноспроможною на європейському та світовому ринках, держава-споживач застарілої техніки та неякісних товарів, держава із низьким життєвим рівнем населення і мінімальним рівнем свободи особистості не зможе бути рівним партнером Євросоюзу. Така держава врешті-решт перетвориться на сировинний придаток для розвинутих країн та джерело дешевої робочої сили. Будемо сподіватися, що цей сценарій ніколи не спіткає Україну.
Запропоновані варіанти можливих взаємовідносин України з ЄС можуть мати своє продовження. Кожен з них більшою мірою залежить від самої України, ніж країн ЄС. Хотілось би сподіватись, що слова Президента Л. Кучми, з виступу на засіданні Асамблеї ЄС в 1996: "... питання інтеграції України в європейські структури не є питанням вибору, а це тільки питання часу" стануть реальністю вже в найближчому майбутньому.
Подальші темпи процесу інтеграції України до європейських структур в руках народу України, його бажанні та праці.
Домашнє завдання: підготуватись до підсумкового урокуТести для перевірки загальних знань учнів про Європейський Союз.
Дата:28.05.2020
1.Визначте кількість країн, які входять до Європейського Союзу.
Ø  30
Ø  28
Ø  50
Ø  40
2. Визначте, який документ регулює напрямки співпраці Україна -ЄС
Ø  Варшавський договір
Ø  Угода про асоціацію Україна – ЄС
Ø  Меморандум 1997р.
Ø  Договір партнерства
Ø  Європейська Хартія
 3. Визначте державні мови країн Європи.
Ø   Німеччина –
Ø  Великобританія-
Ø  Україна –
Ø  Франція-
4. Назвіть в яких освітніх проектах бере участь заклад освіти в якому ви навчаєтеся.
    _______________________________
5 .Визначте , яка з держав ЄС передає українським  освітянам (Дніпропетровщини)  досвід 
   дуальної технології навчання  здобувачів освіти ЗППТО на виробництві.      
Ø   Голландія
Ø   Швеція
Ø  Румунія
Ø  Німеччина
 6.Вкажіть в якій країні ЄС ви подорожували будь- коли.
   ___________________________________
7. Визначте ,яким європейським цінностям в Україні надається перевага.
Ø  Свобода слова
Ø  Демократія
Ø  Права людини
Ø  Переслідування за власну думку.

8.Визначте,  які країни мають безвізовий режим з ЄС.
Ø  Білорусія
Ø  Грузія
Ø  Україна
Ø  Казахстан        
9.Визначте місто  де знаходиться давня архітектурна споруда  Собор Святого Петра.
Ø  Стокгольм
Ø  Лондон
Ø  Париж
Ø  Рим
10.Визначте державу, яка продовжує процес виходу з ЄС
Ø  Молдова
Ø  Естонія
Ø  Литва
Ø  Великобританія
11. Визначте країну Європи в якій знаходиться давня архітектурна споруда Софіївський  Собор.
Ø  Нідерланди
Ø  Португалія
Ø  Україна
Ø  Болгарія

ГАРНИХ КАНІКУЛ!!!


Комментариев нет:

Отправить комментарий