РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

4 КЛАС Я У СВІТІ

УРОК ЗА 12 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


УРОК ЗА 19 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


УРОК ЗА 26 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


ДО ЗУСТРІЧІ ПІСЛЯ КАНІКУЛ!


УРОК ЗА 9 КВІТНЯ 2020 РОКУ


ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ

02121965@ukr.net
УРОК ЗА 23 КВІТНЯ 2020 РОКУ


УРОК ЗА 30 КВІТНЯ 2020 РОКУПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ


УРОКИ ЗА 7 ТРАВНЯ ТА 14 ТРАВНЯ 2020 РОКУ


УРОК ЗА 21 ТРАВНЯ 2020 РОКУ


4 клас; 21.05.2020
Тема: «Охорона довкілля – спільна справа всіх землян»

Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про охорону навколишнього середовища.
Матеріал для тих, хто хоче знати більше.
Охоро́на довкі́лля  (англ. environmental protection / control / conservationнім. Umweltwissenschaften) — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Це більше ніж наукова дисципліна, перш за все — екологія, з якою її найчастіше розуміють чи плутають.
Мета охорони довкілля — протидія негативним змінам у довкіллі, які мали місце в минулому, відбуваються зараз або можуть бути.
Актуальність охорони довкілля, що перетворилася в глобальну проблему, пов'язана головним чином зі зростанням антропогенного впливу. Це зумовлено демографічним вибухом, урбанізацією, що прискорюється, і розвитком гірничих розробок і комунікацій, забрудненням довкілля відходами, надмірним навантаженням на орні землі, пасовища, ліси, водойми. У результаті гірничо-технічної діяльності у світі порушено не менше 15 — 20 млн га земель, з них 59% площі використано під різні гірничі виробки, 38% — під відвали пустої породи або відходів збагачення, 3% — місця осідання, провалів та інших порушень поверхні, пов'язаних з підземними розробками. Інколи порушення правил ведення гірничих робіт чи масштабна аварія призводить до катастрофічних незворотних наслідків.
Заходами, спрямованими на охорону довкілля можуть бути:
Одна з найгостріших екологічних проблем, зумовлених посиленням техногенного впливу на природне середовище, пов'язана зі станом атмосферного повітря. Вона включає ряд аспектів. По-перше, охорона озонового шару, необхідна у зв'язку із зростанням забруднення атмосфери фреонами, оксидами азоту тощо. До середини XXI ст. це може призвести, за оцінками, до зниження вмісту стратосферного озону на 15%. По-друге, зростання концентрації СО2(це вуглекислий газ), що відбувається в основному за рахунок згоряння викопного палива, зменшення площ лісів, виснаження гумусового шару і деградації ґрунтів. До середини XXI ст. очікується подвоєння концентрації газу, що мала місце перед початком НТР.
У результаті «парникового ефекту» до 30-х рр. XXI ст. середня температура приземного шару повітря може підвищитися на 3±1,5 °С, причому максимальне потепління станеться в приполярних зонах, мінімальне — біля екватора. Очікується збільшення швидкості танення льодовиків і підняття рівня океану з темпом понад 0,5 см/рік. По-третє, кислотні осади стали істотними компонентами атмосфери. Вони випадають в країнах Європи, Північній Америці, а також в районах найбільших аґломерацій Азії і Латинської Америки. Головна причина кислотних осадів — надходження сполук сірки і азоту в атмосферу при спаленні викопного палива в стаціонарних установках і двигунах транспорту. Кислотні осади завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим конструкціям, викликають дигресію і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур, погіршують родючість ґрунтів, що мають кислу реакцію, і стан водних екосистем.
Охорона водних ресурсів — це сукупність правових, організаційних, технологічних, економічних, наукових і соціальних заходів, спрямованих на попередження та усунення забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів з метою оптимального задоволення потреб населення та галузей економіки у воді нормативної якості.
Проблема забруднення та виснаження водних ресурсів викликана зростанням використання води промисловістю, сільським і житлово-комунальним господарствам, з одного боку, і забрудненням водних об'єктів — з іншого. Щорічно людством використовується в середньому до 6000 км3 води, з них в сільському господарстві близько 3400, промисловості 2200, на господарсько-побутові потреби 400 км3. 
  • За кордоном за участі громадськості з середини 90-х років ХХ ст. отримала розвиток практика ревіталізації річок - як одна з форм охорони вод . В Україні це питання також потребує розробки.
Одна з головних екологічних проблем пов'язана з погіршенням стану земельних ресурсів. За історичний час внаслідок вияву прискореної ерозії, дефляції та інших негативних процесів людство втратило майже 2 млрд га продуктивних земель.
До утворення пустель схильна площа в 4,5 млрд га, на якій проживає близько 850 млн чоловік. Пустелі швидко розвиваються (до 5 — 7 млн га на рік) у тропічних районах Африки, Азії і Америки, а також у субтропіках Мексики. Швидкість зникнення лісів становить 6 — 20 млн га на рік.
Комплексна охорона довкілля здійснюється на рівні підприємств, населених пунктів, регіонів, держав і глобально — в масштабах всієї планети. Велика робота ведеться під егідою ООН, з ініціативи якої в 1972 р. створена постійно діюча Програма ООН з довкілля (ЮНЕП). У рамках ООН природоохоронні проблеми вирішують також: Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ), Міжнародна морська організація (ММО), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародна комісія з довкілля і розвитку (МКНСР), ЮНЕСКО та ін. Велику увагу проблемам охорони довкілля приділяють Організація економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), Організація американських держав (ОАД), Ліга арабських країн з питань освіти, культури і наук (АЛЕКСО). Генеральна Асамблея ООН прийняла в 1982 р. Всесвітню хартію природи, яка є розвитком Стокгольмської декларації про довкілля (1972), і Всесвітню стратегію охорони природи, розроблену МСОП (1980). В останні десятиліття ХХ ст. під егідою ООН розроблена Концепція сталого розвитку, яка передбачає глобальні (в просторі і часі) підходи до охорони довкілля.
В Україні питання охорони довкілля офіційно перебувають у компетенції Міністерства екології і природних ресурсів, але напряму стосуються кожного громадянина. Тому існує низка формальних і неформальних організацій, товариств і рухів охорони довкілля, що дозволяють діяти локально і більш оперативно, ніж державним структурам.
Домашнє завдання.
Читати і переказувати с. 153-158.
Підготуватися до тестів за пройденою темою.

21 ТРАВНЯ ТА 28 ТРАВНЯ 2020 РОКУ 
ТЕСТИ
4 клас; 21.05.2020-28.05.2020
Робимо підсумки з теми: «Людина і світ»
Запитання 1
Скільки держав існує у сучасному світі?
варіанти відповідей
 а)понад 250
 б)понад 190
 в)понад 200
 г)понад 100
Запитання 2
Які держави найбільші?
варіанти відповідей
а) Китай, Росія, Канада, США
б)Сан- Марино, Ватикан
Запитання 3
Які держави найменші?
варіанти відповідей
 а)Китай, Росія, Канада, США
 б)Сан- Марино, Ватикан
Запитання 4
Скількома мовами розмовляють в Україні?
варіанти відповідей
а)86
б)73
в)76
г)55
Запитання 5
В якому році Україна стала незалежною?
варіанти відповідей
 а)1991 р.
 б)1990 р.
 в)1992 р.
 г)1993 р.
Запитання 6
Скільки штучних супутників сконструйовано й виготовлено на машинобудівному заводі України?
варіанти відповідей
а)понад 100
б)понад 200
в)понад 300
г)понад 400
Запитання 7
У якому році було запущено ракету "Восток"?
варіанти відповідей
 а)1962 р.
 б)1960 р.
 в)1961 р.
Запитання 8
Хто був першим космонавтом?
варіанти відповідей
а) Леонід Каденюк
б) Павло Попович
в) Юрій Гагарін
Запитання 9
Чиїм іменем названо малу планету № 3084 а також місячний кратер?
варіанти відповідей
а)Юрій Гагарін
б)Сергій Корольов
в) Юрій Кондратюк
г) Леонід Каденюк
Запитання 10
У який день відзначають День космонавтики?
варіанти відповідей
 а)15 квітня
 б)14 квітня
 в)12 квітня
Запитання 11
Хто з українців винайшов прилад для записування інформації на жорсткий диск?
варіанти відповідей
а) Костянтин Ціолковський
б) Любомир Романків
 в)Юрій Кондратюк
Запитання 12
В якому місті створено Музей авіації та космонавтики?
варіанти відповідей
а) Харків
б)Полтава
в)Одеса
г)Київ

Комментариев нет:

Отправить комментарий