РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

8 КЛАС ФІЗИКА

ЗАВДАННЯ НА 16 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 31. ВИКОНАТИ ПРАКТИЧНУ РОБОТУ №4.

ЗАВДАННЯ НА 17 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

ПОВТОРИТИ ПАРАГРАФ 31 (ЗД.225).

ЗАВДАННЯ НА 18 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 32. ВИКОНАТИ ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ №5 (ЗД.226, 227).

ЗАВДАННЯ НА 19 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ

РОЗВ ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА СТ 142.
ЗАВДАННЯ НА 24 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 31 (ЗД.256, 259), ст.142


ЗАВДАННЯ НА 25 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ


ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 32 (ЗД.260, 261), ст.142
ЗАВДАННЯ НА 7 КВІТНЯ 2020 РОКУ


Завдання виконувати в робочому зошиті, запишіть дату і тему контрольної роботи.
Там де  написано – розв’яжіть задачу, всі розвязки робити в зошиті ,записуючи( дано, СІ, розв’язання). Варіант виберіть самостійно.

Контрольна робота з теми «Електричний струм»
І варіант
1. Виберіть правильну відповідь.
1.1. Що являє собою електричний струм у металах?
А) Рух вільних електронів; Б) Впорядкований рух вільних електронів; В) рух вільних іонів; Г) Впорядкований рух вільних іонів.
1.2. Що прийнято за одиницю вимірювання напруги?
А) Кулон; Б) Вольт; В) Ампер; Г) Ньютон.
1.3. За якою формулою можна визначити силу струму?
А) I = A/q; Б) I= q/t; В) I = q/v; Г) I = U/t.
1.4. Якщо довжину провідника зменшити, то опір його…
А) збільшиться; Б) зменшиться; В) не зміниться; Г) правильної відповіді немає.
1.5. Закон Ома визначається за формулою…
А) I = U/R; Б) R = UI; В) I = U R; Г) U = IR.
1.6. Два мідних проводи мають однаковий поперечний переріз. Опір першого більший. Який з проводів довший?
А) Перший; Б) Другий; В) Однаковий; Г) правильної відповіді немає.
2. Розв’яжіть задачі.
2.1. Визначте напругу на автомобільній лампочці, якщо під час проходження крізь неї 100Кл електрики було виконано роботу 1,2кДж.
2.2. Визначіть опір  провідника, в якому сила струму дорівнює 30А при напрузі 60В.

Кк
 
2.3. Опір першого резистора 1Ом, другого – 2Ом, третього – 1 Ом. Сила струму в третьому резисторі 2А. Яка напруга між точками А та В?
Подпись: апрпрлКККA                         1                 3B
           2          Контрольна робота з теми «Електричний струм»
ІІ варіант
1. Виберіть правильну відповідь.
1.1. Яка частинкамаєнайменшийелектричний заряд?
А) Молекула; Б) Атом; В) Електрон; Г) Нейтрон.
1.2. Що прийнято за одиницю вимірювання сили струму?
А) Кулон; Б) Вольт; В) Ампер; Г) Ньютон.
1.3. За якою формулою можна визначити напругу?
А) U = A/q; Б) U= q/t; В) U = q/v; Г) U = It.
1.4. Якщо поперечний переріз провідника збільшити, то опір його…
А) збільшиться; Б) зменшиться; В) не зміниться; Г) правильної відповіді немає.
1.5. Закон Ома визначається за формулою…
А) I = UR; Б) R = UI; В) I = U/ R; Г) U = IR.
1.6. Розміри мідного і стального провідників однакові. Опір якого провідника більший?
А) Стального; Б) Мідного; В) Однаковий; Г) правильної відповіді немає.
2. Розв’яжіть задачі.
2.1. Під час проходження 5Кл електрики провідником виконується робота 550Дж. Визначити напругу на кінцях провідника.
2.2. Визначіть напругу накінцях резистора опором 20Ом, якщо сила струму в ньому 0,4А.
2.3. Опір першого резистора 2Ом, другого – 2Ом, третього – 3 Ом. Напругаміж точками А та В дорівнює 20В. Яка сила струму в третьомурезисторі?

Подпись: апрпрлКККПодпись: апрпрлКККA                         1                  3                B
                            2            
 


ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 33 (ЗД.269, 270), ст.152
ЗАВДАННЯ НА 8 КВІТНЯ 2020 РОКУ

Тема " Робота електричного струму"
Опрацюй параграф 33 на стр.143-144.
В зошиті з фізики зроби запис: Число , тема і випиши основні правила та формулу роботи електричного струму  , як називається кожна величина в формулі та одиниця роботи електричного струму  в СІ.
Зверніть увагу на те як  можна визначити будь – яку фізичну величину U, I, t з формули роботи , для цього пригадайте як визначається невідомий множник –наприклад U=A/I t і так інші множники. Цими формулами  будемо користуватись при розв’язуванні задач. В кінці параграфа знайди і запам’ятай як називається прилад для вимірювання роботи електричного струму.

 На стр. 151 проаналізуй приклад розв’язків задач на розрахунок роботи електричного струму ( задача № 1)

Потім розв’яжи самостійно подібні задачі на стр. 152 №268 (  пам’ятай – хв. слід перетворити в сек) та №275 .
Задачі повинні бути розв’язані в зошиті , буду перевіряти після карантину.

 


ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 34 (ЗД.271, 273), ст.152

ЗАВДАННЯ НА 21 КВІТНЯ 2020 РОКУ


ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 33, 34 (ЗД.269, 271), ст.152ЗАВДАННЯ НА 23 КВІТНЯ 2020 РОКУОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 33, 34, 35 (ЗД. 273, 274, 276), ст.152


ЗАВДАННЯ НА 29 КВІТНЯ 2020 РОКУ


Самостійна робота  стр. 152.

Виконати №269,№271, №279,№280

ЗАВДАННЯ НА 30 КВІТНЯ 2020 РОКУ


Опрацювати  параграф 37.Виписати та вивчити формули.

ЗАВДАННЯ НА 6-7 ТРАВНЯ 2020 РОКУ

Опрацювати  параграф 38-39.Письмово виконати завдання ст.168 №292-303.

Комментариев нет:

Отправить комментарий