РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

6 КЛАС ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ


           Тема уроку: Методи проектування. Художнє конструювання виробів

 

Мета уроку: Засвоєння поняття про зразок, метод фантазування для отримання ідей розробки нових зразків, виробів з листового металу і дроту, історичні відомості виготовлення виробів із листового металу. Розвивати в учнів увагу, пам'ять, спостережливість. Виховувати основи культури праці, потребу в праці.

Об'єкт навчальної праці: технічні рисунки виробів з листового металу та дроту, що проектуються.

Обладнання: олівці, лінійка, гумка, циркуль.

Дидактичні матеріали: журнали: „Юний техник", „Техника молодежи", „Трудова підготовка в закладах освіти", „Обьектьі труда" тощо.

Тип уроку: Засвоєння нових знань.

Орієнтовний план уроку

І.Організаційна частина (2 хв.)

IIПовторення раніше вивченого матеріалу (12 хв.)

III. Мотивація навчально-трудової діяльності (3 хв.)

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку ( 2 хв.)

VВивчення нового матеріалу ( 20 хв.)

VIПідсумок уроку (6 хв.)

Хід уроку І.Організаційна частина

-  Перевірка присутніх

- Призначення чергових

II. Повторення раніше вивченого матеріалу (методом бесіди з'ясовують питання):

1.    Що таке технологічна машина?

2.   Які Ви знаєте технологічні машини?

3.    Назвіть відомі Вам вироби, що виготовляються з листового металу.

4.   Які вироби виготовляють з дроту?

5.    Що таке об'єкти технологічної діяльності?

6.    У чому суть методу фантазування?

7.   Які є слюсарні та вимірювальні інструменти?

8.   Який виріб Ви хотіли б виготовити з листового металу і дроту?

9.   Який виріб можна використати для того, щоб на Вашому письмовому столі завжди була чистота і акуратність?

III.   Мотивація  навчально-трудової діяльності. Сьогодні ми будемо вчитись проектуванню об'єкта технологічної діяльності, використовуючи зразки відомих Вам виробів з листового металу і дроту. Завдяки отриманим умінням (здійснювати вибір найкращих ознак розглянутих моделей для створення нової, виконувати ескіз тощо) ви зможете проектувати корисні, цікаві та посильні вироби, які можуть стати Вам у нагоді під час вашого навчання, дозвілля.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

V. Вивчення нового матеріалу. План вивчення.

1) Поняття про зразок.

2) Проектування виробів з листового металу та дроту з використанням зразків.

3)  Історичні відомості про вироби з листового металу.

4) Поняття про художнє конструювання.

1)   3 давніх-давен людина спостерігаючи та аналізуючи природні предмети та явища створювала їм подібні для задоволення власних цілей, потреб. Створення подібних об'єктів технологічної діяльності - є діяльність за зразком. Що ж таке зразок? Зразок -окремий предмет із ряду однакових, за яким можна скласти уявлення про інші подібні предмети,   тобто   виготовлення   предмету   шляхом    втілення   в   нього   чого-небудь (властивості, якості, функції т.ін.) з типових об'єктів технологічної діяльності. Отже, давайте з'ясуємо, чи можна виготовити підставку для паяльника використовуючи зразок?

2)  Під час проектування виробів з листового металу та дроту необхідно спочатку, використовуючи  особистий досвід,  журнали,  каталоги  та іншу технічну літературу, віднайти   зразки   об'єктів.   Наступним   кроком   по   створенню   об'єкта  технологічної діяльності буде аналіз та порівняння винайдених зразків:  визначення позитивних та негативних сторін зразків, відповідність їх до вивченого матеріалу, поставлених вимог та виконуваних майбутньому функцій.  На основі порівняння  можна вибрати найбільш ідеальний зразок, який містить найменше негативних сторін, для його виготовлення необхідний матеріал, що ми вже засвоїли, все це є технологічні протиріччя . Але, яким би не був ідеальний зразок, в ньому завжди можна виявити технологічні протиріччя. Для їх усунення розробляють послідовність (алгоритм) дій для їх усунення. При цьому для зручності діти можуть заповнювати таку таблицю:

Ознаки

Ідеальний об'єкт

Суттєві ознаки об'єкта: колір, розміри, стиль виконання тощо.

Образ об'єкта, створеного методом фантазування

Реальний об'єкт

Вибір знайдений у книзі, каталозі, журналі тощо

Дії з усунення протиріч

Що необхідно додати або запозичити від реального

об'єкта до ідеального? Яка послідовність дій для

усунення цих протиріч?

Під час проектування виробів з використанням зразків, наприклад, з листового металу та дроту в кінцевому результаті дістаються об'єкти технологічної діяльності, які називаються моделі-аналоги. Модель-аналог - взірцевий примірник об'єкта технологічної діяльності, який виявляє схожість, подібність до інших об'єктів технологічної діяльності.

3) Листовий метал дістають в процесі обробки металом тиском, такий вид обробки називають прокатуванням. Бурхливий розвиток прокатного виробництва розпочався в кінці XIX - на початку XX століття, а саме, збільшились об'єми виробництва листового прокату, в результаті з'явилась листове штампування. Листовим штампуванням (холодним та гарячим) одержують плоскі та об'ємні товстостінні вироби з листів, стрічок, полос з допомогою штампів. Гаряче листове штампування широко застосовується

в суднобудуванні при виготовленні складних деталей та при штампуванні товстих листів (більше 6 мм) із сталей. Холодним листовим штампуванням виготовляють рами й кузова автомобілів, деталі фюзеляжів літаків, дрібні деталі годинникової та радіотехнічної промисловості. Холодне штампування характеризується високою продуктивністю при великій кількості випуску продукції й низькою ціною виробів, високою точністю розмірів виробів і доброю якістю поверхні.

Перші форми виробів з листового металу належать ковалям Стародавньої Русі. Саме вони, використовуючи ковальсько-штампувальне виробництво, виготовляли щити та шоломи. Шоломи в IX X столітті виготовляли збірними на заклепках, в XII столітті — вже штампованими зі слідами ручної виколотки.

4) Термін „художнє конструювання " з'явилося, порівняно недавно, в 20 роках XX століття. Раніше проектування виробів називалось художнім проектуванням, а теорія їх створення - технічною естетикою. Технічна естетика - це теорія, яка спирається на загальні принципи естетики. Естетика повинна формувати гармонійне предметне середовище і сприяти підвищенню якості продукції, тобто вони тісно пов'язані з трудовою діяльністю людини.

Художнє конструювання - це новий творчий метод проектування об'єктів технологічної діяльності, впровадження якого повинно забезпечити високу якість продукції. Для того, щоб здійснювати таку проектну діяльність, потрібен фахівець нового типу - художник-конструктор, що забезпечить можливість створення структурних зв'язків в середині виробу, при якому сам виріб був би досконалим, а його зовнішня форма відповідала б цій структурі й одержала б необхідну цілісність та стала б гармонійною. Художнє конструювання не має на меті замінити інженерне конструювання. Воно розуміється як невід'ємна складова частина загального процесу проектування виробів, що забезпечує зручність користування предметом, його відповідність умовам експлуатації, створення гармонійної цілісності форми, високих естетичних якостей.

VI. Підсумок уроку

6.1  Рефлексія

Учитель просить кожного учня відповісти на такі запитання:

1. Що ми робили на уроці?

2. Що нового ви дізналися на уроці?

3. Який метод створення виробів ви сьогодні вивчили?

4.  Чи досягнули очікуваних результатів ви особисто, клас у цілому? Чому ви так вважаєте?

5.  Чи можете ви отримані знання використати у своєму житті?

6.2 Підбиття підсумків:

-    виставлення оцінок за роботу на уроці;

-    домашнє завдання: основні вивченого нового матеріалу подумати, який    об'єкт   технологічної   діяльності    Ви    б   хотіли    виготовити, враховуючи набуті знання та вміння.

Комментариев нет:

Отправить комментарий