РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

5 КЛАС ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку: Особливості технології обробки деревини невеликої товщини: розмічання, випилювання, шліфування. Прийоми безпечної роботи.

Мета уроку:

-       навчальна: формувати знання дітей про технології обробки деревини невеликої товщини; закріпити знання про прийоми розмічання, випилювання, шліфування.

-       виховна: виховувати потребу проявити себе в різноманітних видах творчої діяльності; виховувати прагнення до досконалості виробів з деревини та вміння застосовувати одержанні знання на практиці.

-       розвиваюча: розвиток образного мислення та творчої уяви, вмінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

Обладнання: ноутбук, проектор, дошка, зошити з трудового навчання, олівці, лінійки.

Дидактичне забезпечення: навчальний посібник, навчальна презентація, роздаткові матеріали з зображеннями об’єктів що вивчаються, шаблони технологічних карток, рисунки з технології виконання операцій, відеоролик «Особливості технології обробки деревини невеликої товщини».

Об’єкт праці: кухонна дощечка.

Тип уроку: комбінований.

Література:

План уроку

1.       Організаційна частина (1-3 хв.)

2.       Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (3-5 хв.)

3.       Повідомлення теми, мети та завдань уроку (2-3 хв.)

4.       Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (2-3 хв.)

5.       Вивчення нового матеріалу (10-15 хв.)

6.       Закріплення вивченого матеріалу (3-5 хв.)

7.       Практична робота (10-15 хв.)

8.       Заключна частина (3-5 хв.)

Хід уроку

1.     Організаційна частина

-       перевірка присутності учнів на занятті (за журналом).

-       призначення чергових (за графіком).

-       перевірка наявності спецодягу.

2.       Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Фронтальне опитування:

1.     Які технології обробки деревини ви знаєте ?

2.     Навіщо використовувати прийоми безпечної роботи ?

3.     Для чого потрібно обробляти деревину ?

3.       Повідомлення теми, мети та завдань уроку

(відповідно до теми уроку та освітньої мети).

4.       Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

З давніх-давен людина прагнула до краси. Вона не тільки бачила й відчувала її, а й відтворювала у своїх виробах. Завжди цінувалися й цінуються речі, зроблені власноруч. І ми з вами навчимося творити красу своїми руками. Для цього нам потрібні будуть певні знання, уміння і, звичайно ж, бажання.

5.       Вивчення нового матеріалу

Ділову деревину обробляють за допомогою різноманітних інструментів: ножів, пилок, стамесок, доліт тощо. (слайд 2)

 

  

 

  

 

 

Всі ці інструменти мають важливу особливість. Їх різальні частини – різці мають форму клина. Під дією прикладеної до інструмента сили різець заглиблюється в деревину, розколюючи або розриваючи її. Цей процес називають різанням.

Розрізняють два види різання: без зняття шару матеріалу та із зняттям. Найпоширеніший – другий вид. У результаті заглиблення вузенького клину в деревину, від неї відділяються дрібненькі частини у вигляді тирси. Цей процес називають пилянням.

 

 

 

 

Здійснюють пиляння багаторізцевими різальними інструментами – пилками. (слайд 3-5)

 

 

Столярна пилка – 


це металева стрічка з нарізними на ній з одного боку зубцями.

    Пилка-ножівка – це металеве полотно з нарізаними на ньому з одного боку зубцями  і ручкою з широкого боку полотна.

Кожен зубець має форму клина. Між зубцями є проміжки – пазухи. Під час різання тирса попадає в пазухи, а при виході зубців з деревини – висипається на зовні.

Лучкова пила (слайд 6)

1.     пилкове полотно

2.     поперечник

3.     тятива

4.     закрутка

5.     середник

6.     ручка

Отримала таку назву, оскільки її полотно кріпиться у пристрої, який має назву «лучок», мабуть, через схожість із стрілецьким луком та наявність у нього такого елементу, як тятива.

Місце різання, яке утворилося в деревині називають пропилом, а початок пиляння – запилом. Щоб пиляння і виготовлення виробів були якісними, зубці пилки повинні бути добре загостреними. А щоб полегшити процес пиляння та зменшити витрати сил на його виконання, зубці пилки почергово, один за одним відгинають на певну відстань у протилежні сторони. Цей процес називають розведенням зубців. Виконують його розводкою. (слайд 8)

 

                                        

 Правила пиляння

-               Затискати заготовку не надто високо, інакше вона розгойдуватиметься або вібруватиме під час пиляння.

-               Користуватися напрямним бруском і ніколи не спрямовувати полотно ножівки пальцем.

-       Працювати розмірено, не прискорюючи темпу пиляння.

-       Використовувати під час пиляння середню частину ножівки.

-       Контролювати лінію пропилу з протилежного боку заготовки.

-       Слідкувати під час пиляння за положенням руки, яка тримає заготовку, та правильністю постави, щоб не травмуватися та не зашкодити здоров'ю. (слайд 9)

Шліфування – процес обробки поверхні заготовок абразивними різальними інструментами. Основна мета шліфування – надати гладкість і вирівняти поверхню, а також видалити верхній шар матеріалу для забезпечення заданої товщини виробу з гладкою поверхнею.

При шліфуванні мікрорізання поверхневого шару деревини проводиться великою кількістю малих зерен 3, об’єднаних в інструмент з допомогою зв’язки 2 на паперовій або тканинній основі 1.

https://disted.edu.vn.ua/media/images/lerom9/trudove7invariant/thema10/01.jpg

Паперові шліфувальні матеріали (наждачний папір) використовують для ручного шліфування. Шліфувальний папір (на тканинній основі) застосовують переважно у верстатах та шліфувальних електроінструментах. Вона є міцнішою. (слайд 10)

6.       Закріплення вивченого матеріалу
Фронтальне опитування:

1.     За допомогою яких інструментів обробляють деревину невеликої товщини?

2.     Які правила пиляння ви знаєте?

3.     Продовжіть речення : «Шліфування – це …».

7.       Практична робота

7.1.                     Зміст завдань

Виконати технологічну картку на виготовлення власного виробу (кухонної дощечки) згідно власного ескізу.

7.2.                     Вступний інструктаж

Перелік необхідного обладнання, інструментів, пристосувань, матеріалів, їхнє розміщення на робочому місці (за зонами).

7.3.                    Самостійна робота учнів (обходи)

-       перший обхід: перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог, наявність необхідного оснащення, правильність організації робочого місця.

-       другий обхід: перевірити правильність тримання інструментів, пристосувань, виконання трудових дій, прийомів.

-       третій обхід: перевіряти дотримання технологічної послідовності виконання завдання, технологічних вимог до виконання кожної операції, проведення самоконтролю кожним учнем.

-       постійно перевіряти дотримання безпечних прийомів роботи та організацію робочого місця.

-       поточний інструктаж: контроль якості виконуваних робіт, вказати на недоліки в роботі і шляхи їхнього усунення.

7.4.                    Заключний інструктаж

-       короткий аналіз виконаної роботи;

-       акцентувати увагу на важливості наукової організації робочого місця (своєчасне його прибирання, догляд за інструментами після роботи тощо; виставлення оцінок за практичне завдання).

8.     Заключна частина

Рефлексія:

1.       Які завдання були визначені сьогодні на уроці?

2.       Чи справились ви з цим завданням?

3.       Які труднощі виникли у вас під час виконання практичної роботи?

Аналіз кращих робіт учнів.

Мотивація оцінок.

Контроль за прибиранням робочих місць

Робота зі щоденником (виставлення оцінок, повідомлення домашнього завдання)

Комментариев нет:

Отправить комментарий