РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

8 КЛАС БІОЛОГІЯ12. 03 2020.                 
Питання для бесіди
1. Які органи чуттів є у безхребетних тварин?
2. Які органи чуттів є у хребетних тварин?
3. Чи відрізняються органи чуттів у наземних і  водних  тварин?
4. Яким чином ми з вами можемо одержувати інформацію про навколишній світ?
5.Які види відчуттів ви знаєте?
6. Що станеться, якщо інформація з навколишнього світу припинить до вас надходити?
Інформаційне повідомлення
Усі відомості про навколишній світ ми одержуємо завдяки п’яти основним відчуттям – зору, слуху, дотику, нюху й смаку. Система чутливих нервових утворень, які сприймають і аналізують певний вид подразнень, що діють на людину, називається сенсорною системою.
Отже, сьогодні на уроці ми будемо говорити про сенсорні системи, які допомагають нам отримувати інформацію про навколишній світ.
Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з елементами бесіди
1.              Сенсорні системи (аналізатори) – це складні структури, які сприймають і проводять тонкий аналіз усіх подразнень, що надходять із зовнішнього та внутрішнього середовища організму.
2.              Сенсорні системи (аналізатори) людини:
Зору; Слуху; Рівноваги; Смаку; Нюху; Дотику; Руху; Температури; Болю.
3.              Загальне поняття про сенсорні системи.
Кожний аналізатор складається з трьох тісно пов’язаних між собою частин: периферичної, середньої та центральної.
Периферичною ланкою аналізаторів є рецептори, що перетворюють енергію подразника на процесс нервового збудження або, як кажуть, трансформують силу подразника в нервовий імпульс.
Рецептори – спеціальні чутливі утворення, що сприймають і перетворюють подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовища на специфічну активність нервової системи.
                                  Види рецепторів
                   (за джерелом надходження сигналів)

        Зовнішні                                        Внутрішні
Сприймають сигнали                     Сприймають сигнали
із зовнішнього середовища           від внутрішніх органів організму
                                  Види рецепторів
                (за видом подразнення, що сприймаються)
·                Механорецептори
·                Терморецептори
·                Фоторецептори
·                Електрорецептори
·                Хеморецептори
Доцентрові нейрони, з'єднанні між собою послідовно, що є шляхом, який веде від рецептора до кори великого мозку, становлять середню, або провідникову, частину аналізатора.
Ділянки кори великого мозку, які сприймають інформацію від відповідних рецепторних утворень, становлять центральну, або кіркову, частину (ядра) аналізатора. Ядра аналізаторів не мають чітко окреслених меж. У кожному з них розрізняють центральну частину – це головне місце скупчення клітин ядра аналізатора, і периферичну частину, де розташовані такі самі клітини, але розпорошені серед інших клітин. Роль ядра полягає в усвідомленні сприйнятого почуття. Ділянки кори, де розташовані кіркові ядра аналізаторів, називають сенсорними зонами кори великого мозку.
Усі частини аналізаторів діють як єдине ціле. Порушення діяльності однієї із частин веде д порушення функцій усього аналізатора. Розрізняють зоровий, слуховий, смаковий, шкірний та інші аналізатори. Центральні частини найбільш важливих аналізаторів містяться в таких ділянках кори:
·                 Кірковий центр шкірного аналізатора чутливості, знаходиться в задній центральній закрутці тім'яної частки.
·                 Кірковий центр зорового аналізатора розташований у потиличній частці навколо шпорної частини.
·                 Кірковий центр слухового аналізатора міститься у верхній скроневій закрутці скроневої частки.
·                 Кірковий центр смакового аналізатора розміщений у нижній частині задньої центральної закрутки тім'яної частки.
·                 Кірковий центр нюхового налізатора локалізується в ділянці закрутки морського коника і його гачка.
·                 Кірковий центр рухового аналізатора міститься в передній ценральній закрутці лобної частки. У цій ділянці знаходяться нервові клітини, з діяльністю яких пов'язані всі рухи організму, а також формування свідомих рухових реакцій.
Кіркові центри всіх аналізаторів правої половини тіла розміщені і лівій півкулі, а лівої половини – у правій.
Можна сказати, що вся кора великого мозку – це складна система ядер аналізаторів, в яких відбувається безперервний аналіз і синтез подразнень, що постійно надходять до кори, унаслідок чого організм відповідає на них певними реакціями. Отже, ядра аналізаторів – це центри, що ркгулюють виконання певних функцій.
4.              Основні функції сенсорних систем.
Сенсорна система виконує такі основні функціїї, або операції, з сигналами:
1)             виявлення;
2)             розрізнення;
3)             передача і перетворення;
4)             кодування;
5)             детектування ознак;
6)             упізнавання образів.

1.              Які сенсорні системи є у людини?
2.              Які компоненти входять до складу аналізаторів?
3.              Де розташований кірковий центр зорового аналізатора?
4.              Де розташований кірковий центр слухового аналізатора?
5.              Які функції виконують сенсорні системи?

VІІІ. Домашнє завдання.
1.   Опрацювати матеріал підручника      
2.   Виконати завдання у робочому зошиті    
3.   Переглянути презентацію;
4.   Перечитати матеріали теми, виконати тести.

ІХ.    Підведення підсумків заняття      
 16.03.2020

Тема: Зорова сенсорна система. Око. Лабораторне дослідження «Визначення акомодації ока».
Базові поняття і терміни: очне яблуко, білкова оболонка (склера), зіниця, кришталик, склисте тіло, сітківка, передня і задня камери ока, брови, повіки, вії, слізні залози, кон’юнктива, рогівка, судинна оболонка, райдужна оболонка, оптична сила, діоптрія, фокус, фокусна "відстань, акомодація.
Етапи уроку
Очікування
Учні повинні назвати будову ока, місце його знаходження та значення для організму.
Інформаційне повідомлення
Максим Горький писав: «Нічого не може бути страшнішим за втрату зору. Це велика образа, вона забирає у людини дев’ять десятих світу».
Яке ж воно — око? Яка його будова? На ці запитання ви отримаєте відповідь на сьогоднішньому уроці.
Вивчення нового матеріалу.
1. Значення зору в житті людини. (Розповідь вчителя з елементами бесіди).
— Яке значення писемної мови?
— Яка роль образотворчого мистецтва?
— Яке значення зору для трудових процесів?
— Яке естетичне значення зору?
1.   Розташування очей. Допоміжний апарат ока.
2.   — Де розміщені очі?
— Як ми розглядаємо предмети?
— Які органи захищають око від шкідливих впливів зовнішнього середовища?
— Яке значення мають сльози? Чи шкідливо плакати?
3.   Будова ока.
— У чому відповідність будови білкової оболонки і її функції?
— Які найважливіші особливості рогівки, кришталика, склистого тіла?
— Чому одна оболонка ока називається судинною? Яке її значення?
— Яка роль чорної пігментації судинної оболонки?
— Які особливості будова ока дають можливість світлу проходити до сітківки?
— Яке значення має зіниця?
— Які особливості райдужної оболонки дають змогу здійснювати зіничний рефлекс?
4. Оптична система ока. Зображення предметів на сітківці.
— Що входить до оптичної системи ока?
— Крізь які середовища вказаної системи ока проходять промені?
— Що буде, коли людина помилилась окулярами, які перевертають зображення?
5. Акомодація. Визначення акомодаційної здатності ока. (Розповідь вчителя з елементами бесіди.)
— Чому ми бачимо предмети, розміщені на різній відстані від очей, однаково різко?
— За рахунок чого змінюється фокусна відстань під час настроювання мікроскопа?
— За рахунок чого кришталик, знаходячись на одному місці, в нормі проектує зображення і завжди на сітківку? Що змінюється в даному випадку?
— Яка роль війкових м’язів?

VІІ. Практичне застосування набутих знань
Лабораторне дослідження Визначення акомодації ока.
Тема. Визначення акомодації ока.
Мета: навчитись визначати акомодаційну здатність ока та реакцію зі­ниці на зміну інтенсивності освітлення.
Обладнання: аркуш паперу з отвором, навколо якого нанесені букви.
Хід роботи
1. Візьміть аркуш цупкого білого паперу з отвором посередині, діаметр отвору 1 см. По краях отвору по радіусу напишіть букви.
2. Аркуш тримайте на відстані 10-15 см так, щоб букви були чітко видно, а через отвір було б видно і дошку з написаним на ній текстом чи малюнком. Друге око краще заплющити.
3. Прочитайте напис на дошці. Чому під час читання букви, що ото­чують отвір на папері, здаються розмитими?
4. Подивіться на букви, написані на аркуші. Чому букви на аркуші видно чітко, а текст (малюнок) на дошці здається розпливчастим?
5. Попросіть свого товариша повернутися обличчям до світла. Розгляньте ширину обох його зіниць.
6. Запропонуйте товаришу заплющити очі й закрити їх рукою. Через 30-60 секунд запропонуйте розплющити очі. Уважно спостерігайте за зміною зіниць.
7. Зробіть висновки, пояснивши результати дослідів.
Корекційно-оцінюючий етап.
— Ще вчені вважали, що моделлю ока є фотоапарат. Доведіть це.
— Чому, перебуваючи під водою, ми бачимо навколишні предмети не зовсім чітко?
— Яку перевагу дає бачення обома очима?
ІХ. Домашнє завдання.
Опрацювати §41; відповісти на різнорівневі питання стор.184.
Перечитати матеріали теми.


19.03.20.20.

Мета: продовжувати далі розглядати будову зорової сенсорної системи та його основних компонентів і функцій, які вони виконують; розглянути причини захворювання органів зору; розвивати вміння дотримуватись заходів гігієни зору; ознайомити з заходами першої допомоги при попаданні в око чужорідних тіл, лугів, кислот, при ударах і пошкодженні очей; продемонструвати наявність на сітківці сліпої плями та пояснити механізми, які компенсують її існування; виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я.
Базові поняття і терміни: фоторецептори, палички, колбочки, жовта пляма, сліпа пляма, родопсин, куряча сліпота, дальтонізм, поле зору, короткозорість, далекозорість, астигматизм, косоокість, кон’юнктивіт.
Етапи уроку
Повідомлення теми уроку
Очікування
Учні називають основні правила гігієни зору та хвороби зору.
Актуалізація навчальної діяльності.
Біологічний диктант.
1. Очне яблуко має такі оболонки...
2. Зовнішня білкова оболонка називається...
3. У передній частині вона переходить у прозору...
4. Райдужна оболонка у центрі містить отвір...
5. Порожнина ока позаду кришталика заповнена желеподібною ма­сою...
6. Змінює свою кривизну...
7. Складається із світлочутливих клітин — колбочок і паличок...
8. Судинна оболонка ока складається з...
9. Місце утворення зображення предмета...
10. Здатність ока пристосовуватися до ясного бачення предметів, що знаходяться на різній відстані...
V. Мотивація навчальної діяльності.
Робота нашого організму, психологічний стан залежить від емоцій. На самопочуття і настрій людини впливає колір. Коли людина втом­лена, вона інстинктивно намагається потрапити в оптимальне для неї середовище — до зеленого лісу, блакитної води, жовтого піску. Лікарі середньовіччя вірили в магічну силу деяких кольорів, намагалися ліку­вати хворих кольоротерапією.
-                 Як же людське око сприймає кольори?
VІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Сприйняття світла.
а) Особливості будови сітківки, функція фоторецепторів. (Розповідь вчителя з використанням таблиці);
б) Жовта пляма. Сліпа пляма.
Коли дивитися на сітківку з боку зіниці, то на дні видно білувату круглу пляму – місце виходу зорового нерва; тут немає світлочутливих елементів (тому світлові промені не сприймаються), що й обумовило назву – сліпа пляма. Дещо збоку від неї знаходиться зона найкращого бачення – жовта пляма (тут знаходяться найбільша кількість фоторецепторів).
У сітківці знаходиться 7 млн колбочок і 130 млн паличок. Палички містять зоровий пігмент родопсин; сприймають світло в умовах сутінкового освітлення. Колбочки вміщують зоровий пігмент родопсин; сприймають кольори за достатньо яскравого освітлення. У складі родопсину і родопсину є білок – опсин і окиснений вітамін А.
Хід променів світла через оптичний апарат: спочатку світло проходить через рогівку, рідину передньої камери, зіницю, кришталик, склоподібне тіло й, нарешті, потрапляє на сітківку. К випадках, коли промені світла, пройшовши через оптичні середовища ока фокусується не на сітківці, виникають аномалії зору: якщо попереду неї – короткозорість, якщо позаду – далекозорість. Для вирівнювання короткозорості використовують двояковійнуті, а далекозорості – двоякоопуклі лінзи окулярів.
У разі потрапляння світла на фоторецептори (колбочки і палички) в них виникають складні фотохімічні, електричні, йонні та ферментативні процеси, які зумовлюють нервове збудження – сигнал. Він надходить по зоровому нерву до кіркових центрів зору, потім спрямовується в кору потиличних долей мозку, де сприймається у вигляді зорового відчуття.
Практичне застосування набутих знань
    2. Виявлення наявності сліпої плями на сітківці ока.
Лабораторне дослідження Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
Тема. Виявлення сліпої плями на сітківці ока.
Мета: навчитися визначати сліпу пляму, вивчити її анатомічну будову.
Обладнання та матеріали: аркуш паперу (або малюнок з підручника), олівець або ручка, розтяте око тварини або вологий препарат ока, таблиця з зображенням дна очної ямки.
Хід роботи
1. Візьміть аркуш паперу і намалюйте зліва кружечок діаметром 1 см, на відстані 8 см вправо від нього поставте хрестик.
2. Тримаючи перед собою на витягнутій руці аркуш паперу із зо­браженням кружечка і хрестика, заплющте праве око, а лівим весь час дивіться на хрестик. Повільно наближайте до себе зображення, поки хрестик не зникне (на відстані 15-20 см). Дослід повторіть кілька разів. Поясніть, чому це відбувається.
3. Повторіть дослід, заплющивши ліве око.
4. Розгляньте сітківку розтятого ока або зображення на таблиці, знайдіть місце виходу зорового нерва. Чи є тут світло- і кольорочутливі рецептори?
5. Зробіть загальний висновок, пояснивши досліди.
3. Порушення зору. Короткозорість і далекозорість. (Розповідь вчителя з використанням таблиці).
4. Корекція недоліків зору окулярами і контактними лінзами. Косоокість.
Опрацюйте текст підручника про короткозорість. З’ясуйте причини короткозорості, ознаки хвороби, лікування та профілактику.
Опрацюйте текст підручника про далекозорість. З’ясуйте причини далекозорості, ознаки хвороби, лікування та профілактику.
Опрацюйте текст підручника про косоокість. З’ясуйте причину косоокості, лікування та профілактику.
5. Астигматизм.
6. Гігієна зору. Профілактика короткозорості. Правила перегляду телепередач, роботи з комп’ютером. Шкідливий вплив тютюнового диму на функцію очей.
Вправи для очей.
7. Перша допомога при пошкодженні очей (побутові та виробничі травми). Заходи захисту очей на виробництві. Освітлення виробничих приміщень. (Розповідь вчителя).
8. Успіхи науки в галузі хірургії очей і лікуванні очних захворювань.
Корекційно-оцінюючий етап.
Дайте відповіді на запитання:
— Чому важливо, щоб робоче місце було добре освітлене?
— На якій відстані від ока треба розміщувати книжку під час читання?
— Чому шкідливо читати в транспорті?
— Чи можна читати лежачи?
— Як слід розташовувати джерело світла під час писання, малювання, креслення?
Домашнє завдання.
Вивчити відповідну тему із підручника, відповісти на різнорівневі  питання.
Перечитати матеріали теми
Опрацювати §42; відповісти на різнорівневі питання стор.188;
Опрацювати §43; відповісти на різнорівневі питання стор.192
Підведення підсумків заняття23.03.2020
Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху
Мета уроку: Сформувати знання про особливості будови і функції слухової сенсорної системи. Розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між будовою та функціями окремих складових слухової сенсорної системи.
Прийом «Здивуй»
Найменший звук, який ви може почути становить 0 децибел. Рівень гучності реактивного двигуна складає 120 децибел, а пострілу з рушниці 140 децибел. Якщо протягом 8-ми годин на вас впливає 90 децибел і більше, це може пошкодити ваш слух. Все, що перевищує 140 децибел, викликає його негайне пошкодження.
Слон може чути інфразвук частотою від 1 Гц (мінімум для людини – 20 Гц). Слони використовують низькочастотні звуки для спілкування з одноплемінниками. Втім, слони здатні чути не тільки вухами, а й ногами. Так, вони можуть відчувати переміщення іншого стада слонів, що знаходиться за кілька десятків кілометрів, а також чути і обходити далекі зони бойових дій.
Цвіркуни і коники "слухають" передніми лапками. Вони вкриті волосками, на яких знаходиться чутливадо звуку мембрана. Голландські фізики зуміли відтворити цей орган слуху, який виявився одним з найбільш чутливих акустичних інструментів.
Риби вловлюють коливання води бічною лінією, що складається з тоненьких чутливих трубочок.
Вушна раковина кішок налаштовується на джерело звуку рефлекторно. Шкірясті складки на котячих вухах є резонаторами, а число нервових закінчень у слухових органах вдвічі перевищує їх кількість у людини.
Барабанна перетинка жаб знаходиться зовні тіла, за очима.
Звук бурхливого моря, який ми чуємо, коли прикладаємо морську мушлю до вуха – це не море, а звук крові, що біжить по венах у вусі.
Проблемні питання
-        Чому, коли людина їде у метро, то в неї закладає в вусі?
-        Іноді після недостатньо вилікуваної ангіни у людини виникає хвороба отит ( запалення середнього вуха) . Чому?
-        Чому під час вибуху у людини може розірватися барабанна перетинка ? Як цього можна уникнути?
Залучення учнів до формулювання мети, виходячи із зазначеної теми
I. Актуалізація опорних знань.
Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово « слух»?.
II. Вивчення нового матеріалу.
1.Значення слуху
Завдяки слуховій сенсорній системі людина сприймає слухові коливання та розрізняє звуки навколишнього середовища. Людина спроможна визначити напрямок звуку з його джерела, що дає змогу орієнтуватися в навколишньому середовищі, а також силу, тембр і висоту звуку. Слух є одним із чуттів людини, які сприяють психічному  розвитку повноцінної особистості. Слух бере участь у мовному спілкуванні.
2. Будова слухового аналізатора (складання схеми)
Слуховий аналізатор
2.Будова органа слуху (заповнення таблиці)
Назва відділу
Особливості будови
Значення
Зовнішнє вухо
Зо́внішнє ву́хо (лат. auris externa) — частина вуха, до якої належать вушна раковина і зовнішній слуховий прохід. Вушна раковина утворена еластичним хрящем. Вона має характерні завитки, що спрямовують звукові коливання у зовнішній слуховий прохід. Знизу вушної раковини міститься сережка вуха. Зовнішній слуховий прохід у дорослої людини завдовжки 2,5 см. У шкірі слухового проходу є волоски і видозмінені потові залози, що виробляють вушну сірку.
На межі між зовнішнім і середнім вухом розташована барабанна перетинка. Це тонка сполучнотканинна перетинка завтовшки 0,1мм..
Волоски і вушна сірка виконують захисну функцію (затримують пил мікроорганізми
Барабанна перетинка сприймає звукові коливання і передає їх на слухові кісточки середнього вуха).
Середнє вухо
Середнє вухо складається з:
Барабанної порожнини – простір об’ємом приблизно 1 см кубічних у районі скроневої кістки, наповнений повітрям. У верхній частині порожнини є соскоподібний відросток, що відкриває вхід у так звану печеру – повітряносну клітку.
Євстахієвої труби – канал діаметром до 2 мм, що займає близько 3,5 см у довжину. Поєднує барабанну порожнину з носоглоткою, забезпечуючи їх повітрообмін.
Слухових кісточок – сполучний ланцюжок елементів, що відповідають за посилення та передачу звукової хвилі:
Молоточок – округла кісточка, що йде від барабанної перетинки
Коваделко – овальне тіло з відростками, що з’єднуються з молоточком
Стремінце – кільцеподібне тіло, що виходить у овальне вікно у напрямку до внутрішнього вуха.

 •  
 • Проводить звукову хвилю
 • Підсилює коливання і передає далі
Захищає чутливу внутрішню частину вуха від акустичних подразнень
Внутрішнє вухо
Найскладніша частина слухової системи людини, яку не дарма прозвали лабіринтом. Саме тут знаходяться аналізатори слуху та рівноваги, що відповідають не тільки за звукосприйняття, але й за орієнтацію тіла у просторі та координацію рухів. Розташоване у скроневій кістці.
Слухова частина внутрішнього вуха складається з наступних елементів:
 • Завитка – кісткове утворення спіральної форми, що представляє собою комплекс різних структур, з вигляду орган дійсно нагадує равликову раковину, завдяки чому й отримав свою назву, ключовими елементами равлику є:
  • Кортієв орган, який відповідає за сприйняття слуху
  • Лімфатична рідина, коливання якої трансформують механічні звукові хвилі на електричні сигнали, готуючи їх таким чином для передачі до центрів головного мозку
  • Волоскові клітини, що вловлюють коливання та передають їх корі головного мозку
 • Напівкружні канали – відповідають за роботу вестибулярного апарату
Функції внутрішнього вуха:
 • Сприйняття звукової інформації
 • Перетворення акустичного сигналу в електричний
 • Локалізація звуку, координація рухів, орієнтація в просторі


3. Особливості сприйняття звуків ( розповідь учителя з переглядом відеофрагмента про проходження звукового імпульсу)
Повітряні звукові хвилі, потрапляючи в зовнішній слуховий хід, зумовлюють коливання барабанної перетинки. Далі коливання барабанної перетинки передаються через середнє вухо. Система слухових кісточок, діючи як важіль, посилює звукові коливання і передає їх рідині, що міститься між кістковим і перетинчастим лабіринтами завитки. В рідині містяться рецепторні волоски, які саме і сприймаюнь звукові подразнення. Слуховий нервовий імпульс з рецепторних клітин передається наступним нервовим клітинам, чиї аксони утворюють слуховий нерв. Далі імпульси по волокнах слухового нерва надходять у мозок, до підкіркових слухових центрів, в яких слухові імпульси сприймаються підсвідомо. Усвідомлені сприйняття звуків, вищий їх аналіз і синтез відбуваються в кірковій центрі слухового аналізатора, який знаходиться в корі верхньої скроневої звивини.Звукові коливання можуть передаватися і через повітря, яке є в середньому вусі.
4. Гігієна слуху. Скласти пам’ятку « Гігієна слуху»
Завдання на встановлення відповідності
1.Зовнішнє вухо               А. Завитка
                                           Б. Коваделко
                                           В. Слуховий прохід
2. Середнє вухо                Г. Мембрана овального вікна
                                           Д. Стремінце
                                           Е. Барабанна перетинка
3. Внутрішнє вухо           Є. Молоточок
                                          Ж. Вушна раковина
                                          З. Кортіїв орган
V. Домашнє завдання

Опрацювати §44; відповісти на різнорівневі питання стор.196; виконати завдання на стор.195
(Вимірювання порога слухової чутливості)


26.03.2020.

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, бол

Основні поняття: сенсорні системи, термо рецептори, механорецептори, ноцирецептори, хеморецептори, зір, нюх, смак, дотик, рівновага, температура, біль.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
• Вправа «Анаграма»
Написані слова, у яких перепутано порядок букв. Розшифруйте терміни та дати їм визначення.
КАТИВАЗ ЧОТКОЛОМО ХОВУ ЦЕРМЕНСІТ ИТОТ КОЛЕКОДАВ РЕПТОРИЦЕХЕМАНО
Відповіді: завитка; молоточок; вухо; стремінце; отит; коваделко; механорецептори.
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
— Які сенсорні системи ми вивчили?
— Які ще органи чуття допомагають нам сприймати навколишній світ?


• Епіграф до уроку
Хибно вважати, ніби всі люди мають однакову здатність відчувати (Еріх Марія Ремарк).
Смакова система (орган смаку) — аналізатор зовнішнього середовища, що відповідає за дегустаційну функцію в організмі. Складовими частинами органа смаку є:
·                 смакові чашечки (смакові бруньки).
·                 провідникові шляхи органа смаку.
Смак — це сприйняття смакових особливостей речовин, що потрапляють в ротову порожнину. Рецептори смаку розташовані в смакових цибулинах виростів слизової оболонки язика — сосочків на стінках глотки і м'якого піднебіння. Збудження від рецепторів передається по волокнах язикового нерва у довгастий мозок, міст, до скроневої кістки, де формується сприйняття у вигляді різних смакових відчуттів. Смак допомагає людині визначити якість їжі, сприяє виділенню травних соків і проходження процессу травлення в цілому.
Людина може відчувати смак тільки тоді, коли хімічні речовини поєднуються зі слиною (тобто в рідкому стані).

Нюх — це сприйняття запахів різних речовин. Велика кількість нюхових рецепторів міститься в слизовій оболонці порожнини носа. Від нюхових рецепторів нервові імпульси передаються у проміжний мозок, потім у лобову частку кори, де проходить аналіз речовин, що вдихаються. За запахом людина відрізняє недоброякісну їжу, вловлює появу в повітрі шкідливих для її здоров'я домішок
Рівновага
Функція регуляції положення тіла в просторі і рівноваги забезпечується вестибулярним апаратом, який утворюється рецепторами мішечків і напівколових каналів внутрішнього вуха. Коли змінюється положення голови або людина рухається, рецептори збуджуються, виникають нервові імпульси. Вони проходять по нервових шляхах у середній мозок, мозочок і кору великих півкуль. Завдяки аналізатору контролю рівноваги і положення тіла забезпечується прямоходіння.
Дотик
Це сприйняття форми, розміру, щільності, температури різних предметів. У слизових оболонках шкіри містяться дотикові рецептори. Найбільше їх на губах, кінчику язика, пальців, а також на долоні. Користуючись дотиком, людина може визначити фізичні властивості предметів, такі як форма, твердість, м'якість, характер поверхні, тепло або холод, орієнтуватися в темряві, блискавично реагувати на загрозливу небезпеку.
Дотикова сенсорна система відіграє виняткову роль у житті людини. Особливо важливою вона є під час взаємодії із зором і слухом у процесі формування в людини цілісного сприйняття навколишнього світу. У разі втрати зору та слуху людина з допомогою тактильного аналізатора за рахунок тренування й різноманітних технічних пристосувань може «чути», «читати», тобто діяти й бути корисною суспільству. Тактильна чутливість людини зумовлена функціонуванням механорецепторів шкіри, які сприймають механічні впливи у вигляді дотику або тиску.
Працює дотикова система дуже просто. Механічна дія на шкіру спричиняє подразнення нервового закінчення, у результаті чого виникає нервовий імпульс. Цей імпульс, що несе інформацію подразника, передається до кори головного мозку, де й формуються відчуття. Відмінною рисою цього аналізатора є те, що рецепторна площа дотику більша, ніж в інших органів чуттів. Це забезпечує високу чутливість шкірного аналізатора.
Температурна сенсорна система
Рецептори температурної сенсорної системи розташовані переважно у шкірі, хоча вони сів інших місцях, наприклад у ротовій порожнині. Розрізняють два типи температурних рецепторів — теплові й холодові. Сприймають вони, відповідно, температури, вищі й нижчі, ніж температура тіла людини.
Больова сенсорна система
Біль — це специфічний психофізіологічний стан людини, що виникає внаслідок дії сильних або пошкоджуючих факторів. Він супроводжується дуже неприємним відчуттям. Біль відіграє в організмі важливу захисну функцію. Сильні або пошкоджуючі подразнення сприймаються больовими рецепторами, які розташовані майже в усіх органах. Від них нервові імпульси надходять до мозку.
• У шкірі дотикові рецептори розподілені нерівномірно й забезпечують різним ділянкам тіла різну чутливість. Дуже багато їх на руках (особливо на кінчиках пальців) і губах людини.
Біль має дуже важливе значення для людського організму, адже він є сигналом неправильної роботи певного органа чи фізіологічної системи.
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
• Гра-змагання «Хто більше»
Назвіть якомога більше професій, для яких важливий нюх або смак.
Приклади: парфумер, дегустатор, повар, кондитер, фармацевт.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати §45, відповісти на різнорівневі запитання стор.200;
Опрацювати §46, відповісти на різнорівневі запитання стор.204;
Опрацювати §47, відповісти на різнорівневі запитання стор.208;

Опрацювати узагальнення теми див. стор.209

Урок за 06.04.2020

Вища нервова діяльність. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи

Мета уроку: ознайомити учнів з основними нервовими процесами (збудження та гальмування), показниками нервових процесів (сила, рухливість, урівноваженість); сформувати уявлення про вищу нервову діяльність та її основні типи, темперамент, типи темпераменту; установити особливості вищої нервової діяльності, притаманні лише людині, причини індивідуальних особливостей поведінки людини; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в малих групах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до біології, літератури, формувати науковий світогляд.
Матеріали та обладнання: таблиця «Будова головного мозку», муляжі головного мозку людини та інших тварин.
Основні поняття: збудження, гальмування, сила, рухливість, урівноваженість, темперамент, сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік.
Тип уроку: комбінований урок.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• Епіграф до уроку
Важлива не кількість знань, а їхня якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найпотрібнішого (Лев Толстой).
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
• Вправа «Збери докупи»
1. Складові нейрона: тіло, аксон, дендрит, синапс, ядро.
2. Відділи головного мозку: довгастий, кінцевий, проміжний, середній, мозочок.
3. Частки кори кінцевого мозку: скронева, лобна, тім'яна, потилична.
Робота з підручником, бесіда
Обговорення запитань на початку § 43.
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
—Герої казки О. М. Толстого «Золотий ключик»: Буратіно, Черепаха Тортилла, Артемон, П'єро.
— Пригадайте, які якості притаманні цим героям. Як вони поводяться в різних ситуаціях? (Буратіно — веселий, енергійний, рухливий, товариський, наполегливий, збудливий, дратівливий, не вміє стримувати свої емоції. Черепаха Тортилла — спокійна, розсудлива, малоемоційна, терпляча, малорухлива, зосереджена, уважна. Артемон — спокійний, наполегливий, оптимістичний, урівноважений, рухливий, упевнений, уважний. П'єро — боязкий, вразливий, образливий, плаксивий, нетовариський.)
— Такі відмінності в поведінці людей були помічені дуже давно. Ще в Стародавній Греції відомий лікар Гіппократ поділив усіх людей на чотири основні типи. Чи знаєте ви, як він назвав ці відмінності? (Темперамент.)
— Темперамент людини залежить від типу її нервової системи. Чи здогадалися ви, якою буде тема сьогоднішнього уроку?
Учитель допомагає учням визначити тему уроку, його мету та завдання.
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення термінів та матеріал до уроку подано в електронному додатку.
1.     Нервові процеси
Нервові процеси та їх динаміка
Людина відчуває на собі вплив факторів зовнішнього середовища. У самому організмі відбуваються зміни, на які вона також реагує. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища є матеріальною причиною всіх процесів і явищ, які виникають в організмі, оскільки є для нього подразниками. Всі подразнення, що сприймаються організмом, несуть різноманітну інформацію, яка переробляється на різних рівнях нервової системи і втілюється в одному й тому самому фізіологічному процесі — збудженні.
Збудження — це біологічний процес, який складається з нервових імпульсів і приводить в дію той чи інший орган або елемент. Процес збудження виникає в усіх органах, які складаються з нервової і м’язової тканини, та в залозах. Специфічною ознакою збудження м’яза є його скорочення. У нервових клітинах під час збудження генеруються нервові імпульси, залозові клітини виділяють секрет.
Специфічною властивістю збудження є здатність передаватися по нервових волокнах, що забезпечує фізіологічний зв’язок між усіма системами та елементами організму, їх функціональну єдність.
Процес збудження супроводжується витратами енергетичних ресурсів тканини. Тому неспецифічні ознаки збудження такі:
прискорення обміну речовин у клітині;
посилення теплопродукції;
зміни електричного стану.
Чим більше навантаження у вигляді процесу збудження здатні витримати елементи мозку або нервова тканина, тим вищою є їх працездатність.
Для виникнення збудження мають значення сила подразника, швидкість наростання подразнення і час дії. За силою подразники поділяються на підпорогові, порогові і надпорогові. Підпорогові подразники характеризуються силою, якої недостатньо для збудження. Пороговою називається мінімальна сила подразника, достатня для виникнення збудження. Надпорогові подразники мають велику силу і призводять до значніших функціональних змін.
Між силою подразника і тривалістю його дії існує обернено пропорційна залежність: чим більша сила подразника, тим меншою є тривалість його дії, що необхідна для виникнення збудження, і навпаки.
Діяльність нервової системи, за висловом І. П. Павлова, характеризується процесом збудження і гальмування.
Гальмування — складний біологічний процес, який послаблює або припиняє діяльність того чи іншого органа, знижує рівень активності фізіологічних систем. На відміну від збудження, гальмування відбувається переважно усередині клітин і не поширюється по нервових провідниках до інших органів.
У фізіологічних системах, які працюють, процеси збудження і гальмування тісно пов’язані з процесами виснаження і відновлення. Під виснаженням розуміють витрати матеріальних ресурсів клітин, насамперед клітин центральної нервової системи, під час їх активного стану, тобто під час збудження. Гальмування забезпечує віднов­лення нормального стану протоплазми клітини та її функціональних ресурсів. Коли виснаження матеріальних ресурсів клітини досягає певного кількісного значення, включається процес гальмування, який припиняє подальше використання функціональних ресурсів. Отже, виснаження є подразником гальмівного процесу, а гальмування — подразником відновлювальних процесів у клітинах.
У стані гальмування нервова клітина не відповідає на імпульси, що надходять, і активно відновлює свої ресурси.
В кожній нервовій клітині процеси збудження і гальмування закономірно змінюються, являючи собою різні фази її діяльності. При дії подразника надмірної сили або багаторазового його повторення у нервових клітинах замість збудження виникає процес гальмування. Таке гальмування отримало назву охоронного, біологічного за суттю і безумовного за походженням.
Закономірності взаємодії процесів збудження і гальмування такі:
●іррадіація;
●індукція.
Іррадіація — це поширення нервового процесу з місця, де він виник, на навколишні нервові центри.
Індукція — це наведення протилежного процесу на навколишні нервові центри за умови концентрації збудження чи гальмування на місці свого виникнення.
Концентрація збудження в нервових клітинах, що працюють, та індукція гальмування на навколишні нервові центри у процесі праці виключають непотрібні дії та зайві рухи працівника.
Отже, гальмування у процесі праці:
●виключає реакції працівника на побічні подразники;
●захищає нервову систему від перенапруження та функціонального виснаження.
Основними властивостями нервових процесів є їх сила, врівноваженість і рухливість.
Силою нервових процесів називають здатність нервових клітин розвивати і тривалий час витримувати значні напруження збудження і гальмування. Врівноваженість нервових процесів — це їх співвідношення за силою. Рухливість нервових процесів — це швидкість переходу збудження у гальмування, і навпаки.
Рівень збудливості характеризує функціональний стан тканини. Мірою збудливості є мінімальна сила подразника, яка викликає збудження.
М. Є. Введенський сформулював поняття про функціональну рухливість, або лабільність, збудливої тканини (нерва, м’яза).
Лабільність — це здатність збудливої тканини до відтворення нервових імпульсів відповідно до ритму подразнення.
• Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота
За розповіддю вчителя та текстом підручника на с. 150 учні мають схарактеризувати основні нервові процеси, дати визначення термінам «збудження», «гальмування».
2. Типи нервової системи
3. Темперамент
За текстом підручника «темперамент», схарактеризувати основні типи темпераменту, склавши схему.
Майже не існує людей, у яких би виявлялися ознаки лише одного типу темпераменту. Його основою є генетичні ознаки, але на тип темпераменту також впливає багато чинників (виховання, оточення, навчання, вік тощо).
• Цікавий факт
Кожному типу темпераменту приписують певну формулу життя: сангвінік — «Довіряй, але перевіряй», холерик — «Ні хвилини спокою», флегматик — «Не поспішай», меланхолік — «Не нашкодь».
VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідницький практикум «Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту» стор. 213 – 214.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
опрацювати § 48, відповісти на запитання (письмово), вивчити нові терміни.


Урок за 09.04. 2020

Вища нервова діяльність. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти

Мета уроку: поглибити знання учнів про умовні та безумовні рефлекси, інстинкти, спираючись на знання про рефлекси тварин, рефлекторну дугу як основу рефлексів; розкрити значення умовних та безумовних рефлексів, інстинктів; дослідити безумовні рефлекси на прикладі реакції зіниць на світло; формувати уявлення про біосоціальну природу людини; розвивати увагу, пам'ять, критичне мислення, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.
Основні поняття: умовні та безумовні рефлекси, інстинкти, вроджена та набута поведінка.
Хід уроку
. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
— Що потрібно собаці для життя? (Вода, їжа, повітря, спілкування.)
— Чи обмежуються цим потреби людини? (Ні.)
— Чому? Що ще потрібно людині? (Предмети користування, духовні потреби.)
— Чи вміє людина одразу після народження, наприклад, користуватися ложкою або писати? (Ні, для опанування цих навичок необхідно виробити певну систему дій.)
— Чи здогадалися ви, про що йтиметься сьогодні на уроці? (Основи поведінки людини.) Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
• Епіграф до уроку
У нас є дещо розумніше за голову. У важливі моменти ми діємо не стільки за свідомістю, скільки за внутрішнім імпульсом, навіть інстинктом, що коріниться в глибинах нашого «Я». І лише пізніше підганяємо наші дії до ясних, хоча й неглибоких набутих понять (Артур Шопенгауер).
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Умовні та безумовні рефлекси
•Рефлекс — це відповідь організму на подразники, яка відбувається за участю нервової системи.
Поняття про рефлекс з'явилося в XVI столітті у вченні французького філософа й науковця Рене Декарта про механічну картину світу. Під рефлексом він розумів рух «тваринних духів» від мозку до м'язів подібно до відображення світлового променя.
Термін «рефлекс» уперше був використаний німецьким ученим Августом Унзером у 1771 році.
Біологічна концепція рефлексу була сформована чеським анатомом і фізіологом і. Прохазкою наприкінці XVIII — на початку XIX століття. Свої уявлення про рефлекс він виразив як зовнішні враження, що виникають у кінцях чутливих нервів, швидко поширюються по всій їх довжині до самого початку. Там вони віддзеркалюються (переходять) на відповідні їм рухливі нерви, які після цього здійснюють чіткі визначені рухи. Саме Прохазка ввів термін «рефлекс» у наукову мову.
Наступною ланкою у вивченні рефлексів було вчення російського фізіолога І. М. Сеченова, який чітко визначив, що явища свідомості підпорядковуються фізіологічним законам і основою психічних явищ є рефлекторні процеси.
Наприкінці XIX — на початку XX століття російський фізіолог І. П. Павлов експериментально довів, що рефлекс є основним актом будь-якої нервової діяльності. Він розподілив усі рефлекси за механізмом утворення на безумовні та умовні.
Заповніть таблицю «Умовні та безумовні рефлекси» .

Умовні рефлекси формуються лише на основі безумовних. У разі, якщо вони не підкріплюються безумовними, вони зникають.
Інстинкт — це ланцюг послідовних безумовних рефлексів, що є основою складної автоматичної поведінки.
Приклади прояву інстинктивної поведінки в людини: потреба мати батьків у дитячому віці, освоєння дитиною мовлення, бажання виділитися в соціумі в підлітковому віці, привертання уваги особин протилежної статі.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати §50 - 51; відповісти на запитання стор. 222; 226

Урок за 13.04 2020.
Тема уроку: Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти. Лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло. Інструктаж з БЖД
Мета: сформувати знання про умовні та безумовні рефлекси, інстинкти, перевірити отримані знання на практиці під час визначення реакції зіниць на світло; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки та узагальнювати, уміння самостійно працювати з інформаційними джерелами.
Для початку роботи з інструктивною карткою до уроку треба опрацювати                § 49, стор. 215-218.
Записати визначення основних понять з теми:

Рефлекс – це реакція організму на будь-який подразник, що здійснюється за участю нервової системи.
Безумовні рефлекси – це вроджені сталі реакції організму на дію подразників, що забезпечують пристосовуваність до життєво важливих сталих умов існування.
Умовні рефлекси – набуті індивідуальні реакції на дію подразників, що дають змогу людині пристосовуватися до змінних умов середовища.

1.    Опрацювати таблицю 1. «Порівняльна характеристика ознак умовних і безумовних рефлексів»

Таблиця 1. Порівняльна характеристика ознак умовних і безумовних рефлексів*

Ознака для порівняння
Безумовні рефлекси
Умовні рефлекси
1
Природженість
Вроджені
Набуті
2
Виникнення
Виникають у відповідь на дію безумовних подразників
Виникають у відповідь на дію умовних подразників
3
Часова організація
Постійні
Тимчасові
4
Рефлекторні дуги
Сталі
Несталі
5
Поширення
Видові
Індивідуальні
6
Біологічне значення
1)             збереження цілісності організму, підтримання гомеостазу, розмноження;
2)             забезпечують існування організму одразу після народження;
3)             є основою для формування багатьох умовних рефлексів
1)            забезпечують індивідуальні пристосування організмів до умов середовища;
2)            сигнальне значення – забезпечують відповіді на подразники ще до початку їх дії;
3)            є основою для формування умовних рефлексів вищого порядку

2.    Виконати лабораторне дослідження: визначення реакції зіниць на світло за інструкцією. Суворо заборонено користуватися гострими предметами, розширення та звуження зіниць лише спостерігати! Для виконання роботи попросити допомоги в рідних
1)    Піддослідний повинен повернутися обличчям до світла. Експериментатор досліджує ширину обох зіниць очей піддослідного (максимальне звуження зіниці – 1,5 мм).
2)    Піддослідний закриває очі та прикриває їх долонею. Через 3-6 секунд піддослідний відкриває очі. Експериментатор досліджує стан зіниць (найбільше розширення – 8-9 мм).
3)    Дати відповідь на запитання: яке значення має рефлекторне розширення та звуження зіниці ока для чіткого бачення за тьмяного та яскравого освітлення? ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання:
1.    Опрацювати § 49, стор. 215-218.
2

3.    Обов’язкове завдання до виконання: дотримуватися основних заходів профілактики поширення хвороби, берегти себе та своїх рідних! Не хворіти!Урок за 16.04.2020
Інструктивна карта дистанційного уроку
Тема уроку: Мова
Мета: сформувати знання про мову як знакову систему; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки та узагальнювати, уміння самостійно працювати з інформаційними джерелами.
Для початку роботи з інструктивною карткою до уроку треба опрацювати § 52, стор. 227-229.
Записати визначення основних понять з теми:
Перша сигнальна система – це сукупність нервових процесів, що виникають у корі півкуль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.
Друга сигнальна система – це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку на слова й позначені ними поняття.
Мова – специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині.

1.     Опрацювати й доповнити текст.
Мова людини складається із ____________________, організованих для звукової комунікації. Прогресивний розвиток мови зумовлений ____________________________________________________________________. Основну роль у розвитку мови людини відіграють _________________________,
_________________________ в корі півкуль великого мозку, що розташовані в __________________________________________________. У нижній лобовій звивині розташований ______________________________________________, що забезпечує здатність __________________________________________________.
У верхній скроневій звивині розташований _______________________________, що здатний _____________________________________________________________. Інші мовні центри, що контролюють запам’ятовування слів, формування мовних образів, розташовані в ________________________________________________.
2.     Дати відповідь на запитання: як взаємопов’язані органи чуття людини та здатність до мовлення? __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання:
1.     Опрацювати § 52, стор. 227-229.
2.     Опрацювати інструктивну картку до уроку.
3.     Обов’язкове завдання до виконання: дотримуватися основних заходів профілактики поширення хвороби, берегти себе та своїх рідних! Не хворіти!

Дата проведення уроку 23.04. 2020
Тема. Навчання та пам’ять.

Мета уроку: Освітня мета: дати поняття про пам’ять та процеси пам’яті; вивчити значення пам’яті. поглибити свідоме ставлення до понять «увага», «пам’ять»; навчити користуватися методами тренування сприйняття, пам’яті та уваги; розвивати логічне мислення; навчити учнів користуватися прийомами поліпшення пам’яті; розвивати пізнавальну активність учнів у пошуках нової інформації; виховувати уважність та зосередженість.
Основні поняття і терміни: пам’ять, процеси пам’яті, значення пам’яті, види пам’яті, запам’ятовування, види, властивості пам’яті.
Структура уроку, основний зміст і методи роботи
Вивчення нового матеріалу.
В 50-х роках XX ст. великий математик і кібернетик Джон Феон Нейман зробив сенсаційне повідомлення — людський розум може вмістити 10-20 одиниць інформації.
За межею норми виняткова пам’ять: Юлій Цезар та Олександр Македонський знали в обличчя і по імені всіх своїх солдатів. А це приблизно 30 тис. людей!
Геніальний математик Леонард Ейлер пам’ятав шість перших ступенів всіх чисел до ста. Академік А.Ф. Іоффе з пам’яті користувався таблицею логарифмів.
Геніальний Людвіг Ван Бетховен продовжував писати свою музику, втративши слух.
Великий російський поет М.О. Некрасов добре пам’ятав усі свої 2000 віршів.
Давні греки вважали, що пам’ять відіграє важливе значення в житті людини, тому богиню пам’яті Мнемозіну вшанували як матір дев’яти муз, науки і мистецтва.
Цицерон говорив, що пам’ять — це скарбниця і хранителька всього на світі.
2. Пам’ять. Механізм пам’яті. Значення пам’яті.
Пам’ять — це процес фіксування, зберігання і відтворення інформації. Матеріальна основа пам’яті — утворення в корі великих півкуль тим­часових нервових зв’язків.
Завдання. Робота з підручником.
про феномени пам’яті.(запиши в зошит)
Фактами феномену пам’яті
1 — короткий ряд інформації легше запам’ятати, ніж довгий;
2 — ми запам’ятовуємо не деталі, а загальні положення;
3 — в мозку залишаються сліди пам’яті.
характеристики пам’яті. (запиши в зошит)
види запам’ятовування.
вивчає види пам’яті залежно від часу протягом якого зберігається інформація.
Характеристики. Властивості пам’яті.
Якісні:
а) швидкість — кількість повторень, що необхідно для повного запам’ятовування певного обсягу матеріалу;
б) точність — кількість правильно відтвореної інформації у разі зга­дування;
в) готовність — активність використання;
Кількісні:
а) обсяг — кількість збереженої інформації;
б) міцність — час збереження інформації.
Запам’ятовування — це закріплення в пам’яті певних знань.
Види запам’ятовування (запиши в зошит)

Види запам’ятовування
Ґрунтується
Результат
Механічне

Осмислене

Мимовільне

Довільне
На повторюванні без осмислення, потребує багато зусиль і багато часу
На осмисленні прочитано­го, розумінні суті, логіці

Коли людина не ставить мету щось запам’ятати, найчастіше у стані емо­ційного збудження
На вольових зусиллях з боку людини
Інформація тримається недовго, пригадати її важко

Матеріал засвоюється продуктивно, краще фіксується в свідомості, легше відтворюється.
Людина мимоволі запам’ятовує, що її цікавило, щось незвичайне.
Пов’язано зі свідомістю

Види пам’яті залежно від часу, протягом якого зберігається певна інформація (запиши в зошит)
4. Етапи запам’ятовування.
Оперативна (сенсорна, до 10 с).
Первинна (короткочасна, 20-40 с)
Вторинна (від кількох хвилин до кількох років)
Третинна (довготривала, все життя).
III. Закріплення знань учнів.
Дорансуа Ларошфуко казав: «Усі скаржаться на свою пам’ять, та ніхто не скаржиться на свій розум».
Працюємо разом, встановлюємо умови, необхідні для того, щоб стати успішними.

Залежать від довкілля, людей
Залежать від нас самих
Підтримки, допомоги, сприятливих умов
Наполегливості, віри в себе, міцного здоров’я, волі, часу, інтересу
Біологічний диктант.
(«+» якщо твердження правильне, «-» — якщо хибне).
1. Пам’ять — це здатність нервової системи зберігати і відтворювати інформацію (+).
2. Короткий ряд інформації легше запам’ятати, ніж довший (+).
3. Все, що не зникає безслідно, у пам’яті зберігається у вигляді слі­дів (+).
4. Кількісні характеристики пам’яті — швидкість, точність, готов­ність (-).
5. Якісні характеристики пам’яті — обсяг, тривалість (-).
6. Сенсорна пам’ять — це збереження інформації на час, потрібний для виконання завдання (+).
7. Тривале збереження знань, образів — короткочасна пам’ять (-).
8. Закріплення в пам’яті певних знань — це запам’ятовування (+).
9. Запам’ятовування пов’язане зі свідомим запам’ятовуванням — це довільне (+).
10. Події, що відбулися в дитинстві під впливом сильних емоцій — це сенсорна пам’ять ( -).
Завдання учням: прочитайте текст підручника і заповніть схему «Види пам’яті», вказавши, що є об’єктом запам’ятовування.

В 70-ті роки вчені, що працювали над створенням штучного інтелекту, стали розрізняти пам’ять: процедурну і декларативну.
Процедурна пам’ять — це пам’ять на дії. Вона представлена моторними навичками. Може здійснюватися без усвідомлення.
Декларативна пам’ять — це процес запам’ятовування об’єктів подій, епізодів. Це пам’ять на обличчя, місце дії, предмети. Вона є свідомою. Минає швидко після першого «уроку». З допомогою декларативної пам’яті ми розрізняємо знайомі і незнайомі події.
Процедурна пам’ять тече поволі, вимагає повторення, дозволяє зберігати інформацію про причинно-наслідкові дії.
2. Розвиток пам’яті. Механізми збереження інформації. (Розповідь вчителя).
Мальовничо описаний англійським фізіологом Греєм В. Уотером: «Це не річ, а процес, не копійка, що лежить на столі, а свічка, що горить на вівтарі».
Для того, щоб пам’ятати вивчену інформацію, недостатньо мати добру пам’ять, необхідно постійно працювати над її поліпшенням.
Щорічно у Лондоні відбувається чемпіонат світу з механічного запам’ятовування. У ньому беруть участь різні люди. Після закінчення змагань чемпіон характеризує особливості своєї пам’яті з прийомами тренування пам’яті.
Мнемотехніка займається удосконаленням техніки запам’ятовування і тренування пам’яті.
Складаємо разом поради для успішного запам’ятовування.
а) Наявність інтересу до того, що запам’ятовуєш, і уваги в процесі засвоєння і відтворення матеріалу.
б) Почуття, такі як радість, гнів, сум, впливають краще на запам’я­товування, ніж байдужість.
в) Потрібно розуміти те, що запам’ятовуєш.
г) Важливо поставити мету для того, щоб краще засвоїти.
д) Поєднувати запам’ятовування з мисленням.
ж) Наявність знань з того навчального предмету, з якого засвоюється матеріал, сприяє запам’ятовуванню.
з) Пам’ятай: запам’ятовування — це праця нелегка.
е) Використовуй штучні прийоми мнемотехніки зрідка.
Львівського лікаря Андрія Слюсарчука усі знають як рекордсмена із запам’ятовування інформації. Він за 10 днів запам’ятав число значенням в 500 тисяч знаків. Зі слів лікаря, на запам’ятовування 752 сторінок «Війни і миру» Л.Толстого знадобилося не більше 6 годин, а щоб повністю вивчити мову — 25 днів.
Для кращого запам’ятовування колись давньогрецький учений Сионід описав такий мнемотехнічний прийом: якщо слід утримати в пам’яті багато різних відомостей, достатньо подумки уявити місто, вулицю міста, будинки на вулицях, кімнати в будинках. У кожній кімнаті зберігається своя інформація.
1. Рольова гра «На прийомі в психоаналітика».
Завдання: визначити, який вид пам’яті є у пацієнтів.
Запитання до психоаналітика.
а) Актриса викликає в себе сльози, пригадуючи сумний випадок із життя для того, щоб зіграти нещастя в театрі. (Емоційна).
б) Академік Іоффе з пам’яті користувався таблицею логарифмів. (На числа).
в) Бетховен (глухий), писав свої музичні твори. (Образно-слухова).
г) М. Некрасов добре пам’ятав усі свої 2 тис. віршів. (Логічно-змістова).
2. Вісім законів пам’яті. Закон осмислення — найпростіший, проте найважливіший. «Люди так погано запам’ятовують прочитане тому, що вони надто мало думають самі», — вважав німецький письменник Георг Ліхтенберг. Чим глибше осмислюємо запам’ятовуване, тим міцніше, легше і докладніше воно зберігається в пам’яті.
Закон інтересу. «Щоб перетравити знання, потрібно проковтнути їх з апетитом», — писав Анатоль Франс. Цікаве, «апетитне» запам’ятовується легко, бо ми не витрачаємо на це спеціальних зусиль — працює мимо­вільне запам’ятовування.
Закон попередніх знань. Чим більше у вас знань з певної теми, тим легше запам’ятовується все нове. Кожен, мабуть, помічав за собою: береш в руки книжку, яку читав колись давно, а читаєш її, як уперше. Отже, першого разу не вистачало досвіду та інформації з цієї теми, а тепер знання нагромадилися.
Закон готовності до запам’ятовування. До запам’ятовування якої інформації ви готуєтеся — таку і одержите з тексту. Те саме стосується і настанови на час. Запам’ятовуючи надовго, ви запам’ятаєте цю інформацію в будь-якому випадку краще, ніж запам’ятовуючи на короткий час.
Закон асоціацій описав ще в IV ст. Аристотель. Уявлення, що виникають одночасно, викликають одне одного з пам’яті асоціативно. Наприклад, інтер’єр кімнати викликає спогади про події, які в ній відбулися.
Закон послідовностей. Алфавіт легко вимовити у звичному порядку і важко в протилежному. Поняття, завчені одне за одним, під час пригадування викликають одне одного за порядком.
Закон сильних вражень. Чим більше вражень від запам’ятовуваного, тим яскравіший образ. Звідси завдання — усіма засобами посилювати перше враження від запам’ятовуваного.
Закон гальмування. Усяке наступне запам’ятовування гальмує попереднє. Завчена інформація повинна «відстоятися», перш ніж ви зможете братися за іншу. Кращий спосіб забути тільки-но запам’ятоване — відразу запам’ятати подібний матеріал. Звідси рекомендації: не вчіть фізику після математики, літературу після історії, вірші вчіть перед сном.
Лабораторне дослідження
Тема. Вивчення різних видів пам’яті.
Мета: ознайомитись із різними видами пам’яті, навчитися визначати свою рухову, образну, логічну пам’ять; осмислити можливість розвитку пам’яті.
Матеріали і обладнання: картки з переліченими 5—7 рухами; 12 пред­метів; картки з 10 парами слів (одна картка — пари слів, що мають логічний зв’язок, друга картка — пари слів, що не мають логічних зв’язків).
Хід роботи
І. Дослідження рухової пам’яті
1. Запам’ятайте 5—7 рухів одного із учнів класу, який показує їх у певній послідовності.
2. Відтворіть характер і послідовність рухів, записуючи їх в тому поряд­ку, в якому показував ваш товариш.

а)

б)

в)

г)

ґ)


3. Підрахуйте кількість правильно і послідовно відтворених рухів. Ре­зультат запишіть у таблицю.
4. Повторіть вправу за учнем 2—3 рази.
5. Відтворіть характер і послідовність рухів після повторення.
6. Підрахуйте кількість правильно і послідовно відтворених рухів, ре­зультат запишіть у таблицю.
II. Дослідження образної пам’яті
1. Протягом 3-4 секунд уважно розгляньте 12 предметів, котрі запро­понував вчитель.
2. Запишіть назви предметів, які запам’ятали:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


3. Підрахуйте кількість предметів і занесіть результат у таблицю.
III.Дослідження словесно-механічної пам’яті
1. Прослухайте десять пар слів, які не мають логічного зв’язку.
2. Відтворіть з пам’яті та запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини.

Пари слів, що не мають логічного зв’язку
Приклад
1.
1. Собака-олівець
2.
2. Сніг-книжка
3.
3. Пісок-дуб
4.
4. Стіл-горобець
5.
5. Пшениця-папір
6.
6. Вазон-зошит
7.
7. Дорога-стілець
8.
8. Будинок-яблуня
9.
9. Книжка-вікно
10.
10. Рука-хустина

3. Підрахуйте кількість правильно відтворених пар слів.
4. Результат занесіть у таблицю.
IV. Дослідження словесно-логічної пам’яті
1. Прослухайте десять пар слів, що мають логічний зв’язок.
2. Відтворіть з пам’яті та запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини.

Пари слів, що мають логічний зв’язок
Приклад
1.
1. Добрий учень
2.
2. Сонячний ранок
3.
3. Листяний ліс
4.
4. Навчальна книга
5.
5. Дерев’яні двері
6.
6. Тепла осінь
7.
7. Довга дорога
8.
8. Похмурий день
9.
9. Загальний зошит
10.
10. Рідний дім
3. Підрахуйте кількість правильно відтворених пар слів.
4. Результат занесіть у таблицю.
Результати досліджень
Вид пам’яті
Результат
Рухова
До повторення — 3 —

Після повторення — 3 —
Образна
- 3 -
Словесно-механічна
- 3 -
Словесно-логічна
- 3 -

5. Зробіть висновки, відповівши на запитання:
а) Який обсяг механічної і логічної пам’яті ви маєте? Чи задоволені ви результатом?
б) Як можете розвивати той вид пам’яті, який має у вас найменший обсяг?
в) Як ви розумієте прислів’я «Повторення — мати навчання»?
IV. Домашнє завдання.
Вивчити відповідну тему із підручника §53; виконати різнорівневі завдання стор.234.

Відповіді на запитання відсилайте на елелектронну адресу 


            


Комментариев нет:

Отправить комментарий