РОЗПОЧИНАЄМО ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ-ВИБИРАЄМО СВІЙ КЛАС-ВИБИРАЄМО ПРЕДМЕТ-ВИБИРАЄМО УРОК-ОПРАЦЬОВУЄМО МАТЕРІАЛ-ВИКОНУЄМО ЗАВДАННЯ

8 КЛАС УКРАЇНСЬКА МОВА13.03     Урок укр. мови у 8 кл.

Тема: Групи вставних слів і словосполучень  за значенням.
                                      Хід уроку
 Вставними є слова (словосполучення, речення), які граматично не пов*язані з членами речення і виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб оформлення думки тощо. Вставні слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення: Ти на мене пилинці не дозволила б, мабуть, упасти.
Вставні конструкції не є членами речення.
Вставні слова, словосполучення і речення вимовляються зниженим тоном, у прискореному темпі. Перед ними і після них робиться пауза. На письмі вставні слова, словосполучення і речення, як правило, виділяються комами.
Значення, які властиві вставним словам, можуть виражатися і цілими реченнями . До основного речення вставне речення приєднується за допомогою сполучника або без нього. Вставні слова (словосполучення, речення) вживаються в різних стилях мови. У науковому та публіцистичному здебільшого вживаються ті з них, що вказують на порядок висловлення думки, джерело інформації, достовірність висловленого тощо.

ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

ЩО ВИРАЖАЮТЬ
ВСТАВНІ СЛОВА
ПРИКЛАДИ
1. Упевненість, невпевненість, сумнів, передбачення тощо
Безумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда, певна річ,здається, певно, мабуть, видно, може, може бути, очевидно тощо
І я був неправий, звичайно.
2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо)
На  радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ тощо
Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата.
3. Оцінку фактів з погляду їх звичайності
Як водиться, як завжди, було, бувало тощо
Отак, бува, німі вітри ячать, гойдаючи небес ясну колиску.
4. Вказівку на зв*язок думок, послідовність викладу
По-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить тощо
Ніжність, наприклад, описати математично неможливо.
5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлювання
Словом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись тощо
Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію.
6. Вказівку на джерело повідомлення
З погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому тощо
На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру.
7. Активізацію уваги слухача або читача
Знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте тощо
А завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті.
Тренувальні вправи
Прочитайте . Знайдіть речення зі вставними  словами
1. Напевно, день і ніч дивився б кіно.
2. Минуло, по суті, зовсім небагато часу, і людина здобула крила, піднялася в повітря, перетнула океани.
3. Відомо, що розвитку творчих здібностей, безумовно, сприяють різні умови.
4. І ти завжди, я сподіваюсь, будеш чесною людиною, якій можна довірити найважливішу таємницю.
5. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся.
6.  Якщо він хизується, що йому, мовляв, байдуже, то кривить душею, маскує невгасимий внутрішній біль.
7. Художня кінематографія існує, як відомо, на базі літератури, кінодраматургії, отже, висока якість фільмів обумовлюється передусім творчою повноцінністю сценаріїв.
8. Пісня, здавалося, бриніла вже в ньому.
9. Кажуть, дні на полі - хліб у коморі.

Творче завдання

Складіть чотири пари речень, щоб в одних слова
- кажуть,
- чуєте,
- виходить,
- здавалося
були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення.

Відновіть деформований зміст виловлювання, уставивши в нього найбільш вдалі вставні конструкції з дужок. Поясніть свій вибір
1. У чених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів.
2. (а-Може, б-можливо, в-мабуть) вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик , з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні Землі.
3. А (а-Може, б-можливо, в-мабуть), (а-як уважають деякі дослідники, б-на думку деяких дослідників,в-як думають деякі дослідники, г-як здається деяким дослідникам), якимсь небесним тілом, силами тяжіння від Землі було відірвано чималий шмат її поверхні й з нього утворився супутник Землі Місяць?
4. (а-Може, б-можливо, в-мабуть), були й інші якісь причини. (а-та так чи інакше,б- інакше кажучи, в-іншими словами), гранітної оболонки на дні океанів немає.
5. Тут лежать базальти.

Перепишіть речення, розставте правильно розділові знаки. Виділіть вставні слова, визначте, на яке значення вони вказують
 1. Може то птахи приносять на своїх крилах весну?
2. На жаль ми не мали можливості знайти для її тітки квартиру десь ближче.
3. На моє щастя на материні прохання ніхто не зважає.
4. Здавалося він не чув нічого.
5. Можливо блискавиць крило ці горді коси заплело ?
6. Напевно там водилися й гадюки.
7. Безперечно вам усе тут незнайоме дивне я знаю.
8. Кажуть нібито ці дроти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря.
9. З Олександрівська з Хортиці поет як
гадають поїхав до села Покровського.
 Відновіть речення, уставляючи пропущені слова з довідки. Які з них є вставними, а які - членами речення
1. ... вершина наша.
2. І ... ще одна порада: ніколи не читай на сонці.
3. ... математична пам'ять у нього була розвинута надзвичайно.
4. ... можна говорити про те, що чим більше щирість і безпосередність звучить у поетичному рядку, тим більшу довіру і пошану викликає він у людей.
5. А мені ... просто хочеться щастя, тугого, солодкого, як шоколад.
6. Цього року Україні ... бути з великим хлібом.

ДОВІДКА: а- може,б-  і ось нарешті, в-взагалі, г- нарешті.
1)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
2)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
3)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
4)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
5)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
6)
Начало формы
а
б
в
г

Конец формы
Подумайте і дайте відповіді на запитання
1. Що таке вставні слова?
2. Назвіть групи вставних слів і словосполучень слів за значенням?
3. Чи є членами речення вставні слова і словосполучення слів?
4. Наведіть приклади пар речень, де в одному б вставне слово було членом речення, а в іншому - вставним словом.
5. Які інтонаційні особливості мають речення зі вставними словами? Наведіть приклади.

Лінгвістична розминка
1. Продовжіть ряд вставних слів, що виражають упевненість: безумовно, справді, природно...
2. Назвіть вставні слова, що виражають емоційне ставлення мовця до змісту повідомлюваного.
3. Доберіть синонім до вставного слова мабуть. Що виражають ці вставні слова? Продовжіть ряд поданих вставних слів.
4. Доберіть антонім до вставного слова як на біду. Що виражають ці вставні слова? Продовжіть ряд поданих вставних слів.
5. Назвіть вставні слова, що виражають послідовність викладу думок, висновок, результат думки, зв'язок з попередньою думкою.16.03 урок української мови.
Тема:  Тренувальні вправи


    Прочитайте  слова Дмитра Білоуса:
Коли ти плекаєш слово,
Мов струна, воно бринить.
Калиново, барвінково
Рідна мова пломенить.
Коли мовиш, як належить –
Слово чисте, як роса…
І від тебе теж залежить
Мови рідної краса.


  Давайте здійснимо науково – дослідницьку прогулянку в ту синтаксичну частину нашого мовного парку, яка називається «Вставні слова».
                                         
        Словниковий  самодиктант
На щастя, на жаль, як звичайно, безумовно, як на зло, як завжди, по – моєму, передусім, по – перше, крім того, до речі, між іншим.
       Практичне виконання завдань.
1) «Біг із барєрами»
Завдання: прочитайте подані речення, вкажіть вставні слова і розділові знаки при них.
1. Київ без усякого сумніву – історична і сучасна столиця України, її політичний, культурний і релігійний центр.
2. Ось уже понад п'ятнадцять століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ дійсно столиця нашої духовності.
3. Звичайно рукотворна краса храмів западає в серце.
4. Безперечно з глибокою шаною і гордістю вимовляє цю назву кожен українець.
5. До речі у Києві є також музеї і театри, і кінотеатри, і стадіони – все це осередки культури.
6. У столиці зрозуміло багато парково – дослідних інститутів, Академія наук України, безліч вузів, у тому числі університет імені Тараса Шевченка.
7. У місті як відомо багато старовинних памяток історії та архітектури: Золоті ворота, Видубецький монастир, Києво – Печерська Лавра, славнозвісний Поділ – все це духовні символи нашого народу.
8. Взагалі сади і парки, Дніпро і Володимирська гірка створюють неповторну атмосферу цього тисячолітнього міста.
9. Отже Київ – одне з найкращих міст світу, що вабить численних туристів.
2) «Творче конструювання»
Завдання: перепишіть речення, замість крапок доберіть вставні слова із значенням, указаним у дужках.
1. Весна – це …найкраща пора року (відтінок упевненості).
2. З цим погодяться … всі (відтінок припущення).
3. Весна … днем красна (вказівка на джерело вислову).
4. Скоро зацвітуть сади, але… вночі можливі заморозки ( активізація уваги).
5. … треба підготуватися, щоб вчасно захистити цвіт (зв'язок із попередньою думкою).
6. Пізня весна дарує сухе погоже літо ( джерело повідомлення).
3) «Розумовий штурм»
Завдання: скласти і записати по два речення так, щоб подані слова і словосполучення в одному з них були вставними, в іншому – членами речення.
Уявіть собі, правда.
Здається, одне слово.
Нарешті, може.
 4).Вправа « Я- редактор»
 Відредагуйте речення (усно). У яких випадках вставні слова, словосполучення є зайвими?
1. Як відомо, свято української Коляди відзначається, між іншим, протягом двох тижнів – з 7 по 19 січня.
2. Це, звичайно, цілісний, як кажуть, комплекс новорічних обрядів, куди, як відомо, входять Різдво, Василя та Водохреща.
3. Як уже мовилося, серед різноманітних страв на Святвечір обовязково, безперечно, мала бути кутя.
4. Кутя, як відомо, з давніх – давен вважалася, здається, основною обрядовою стравою.
5. Як відомо, протягом усіх попередніх свят, як говорилося, селяни
намагалися не одвідувати шинок, бо це, так би мовити, гріх.
6. Крім того, як уже зазначалося, від Різдва і до Водохреща по воду ходили,
памятайте, тільки чоловіки та парубки.
5).Розподільне письмо» Випишіть спочатку ті словосполучення, у яких треба виділити комами вставні слова, потім ті, де немає вставних слів і, отже, не потрібні жодні розділові знаки.
Усе – таки зроблю; стовбичив майже годину; ощадливості на жаль немає; щось мабуть станеться; навіть не подумав про це; дно здавалось поглибшало; деколи буває задумуюся; кмітливість отже потрібна; стало нібито тихо; може прийду; огріхів до речі було чимало; дивним здавалось те мовчання; славо кажуть не впіймаєш; всіляко кажуть люди; щоправда були не всі; збиралися очевидно давно; тяжко буває часом.
Ключ. У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову американського письменника Марка Твена: «Очевидячки, на світі немає нічого…(що не могло б статися)».
6. «Цікавинка»
  Прочитайте текст, знайдіть вставні слова (усно), визначте їхню групу за значенням. Поясніть роль вставних слів для зв'язку думок у тексті та вираження авторського ставлення до висловленого. Зверніть увагу на розділові знаки при вставних словах.
ПІДКОВА НА ЩАСТЯ
Кожен із вас, сподіваюся, знає вислів «підкова на щастя». Та не всім, далебі*, відоме його походження. Історія цього афоризму сягає глибокої давнини. Ще в Стародавньому Римі та Греції був звичай підковувати коней і волів. Якщо, скажімо, ратаї чи воїни робили це з практичних міркувань, то для заможної верхівки таке оздоблення тварини мало суто обрядовий характер. Кожен по своєму намагався продемонструвати статки: власники коней чи волів узували їх у срібні, а то й золоті підківки, намагаючись цим підкреслити своє соціальне становище. Траплялися, однак, випадки, коли дорогоцінні вироби непомітно губилися, і той, кому щастило знайти з благородного металу підківку, неабияк дякував долі. Звідси, отже, й похідний вислів – «підкова на щастя».
Коли і де з'явилася підкова, хто той винахідник, що, розірвавши в горні шмат заліза, викував напівовальний каблучок і припасував його до копита коневі? На жаль, історія не зберегла імені далекого майстра (За В. Скуратівським).
* Далебі - уживається в значенні вставних слів: справді, дійсно та ін.
7) Творча  робота
 Завдання: кожне друге з поданих речень усно переробіть на вставлене і виділіть його потрібними розділовими знаками (при потребі речення можна переробляти).
1. Вранці ми зібралися біля школи, щоб їхати на екскурсію в Ботанічний сад. Це було недавно, в березні.
2. Чекали Петра і розмовляли про се, про те. У Петра погана звичка завжди запізнюватись.
3. Раптом Сергій згадав, що забув фотоапарат удома на столі. І треба ж таке.
4. Складав усе в сумку, а от фотоапарат забув покласти. Поки щось десь знайдеш, то знаєте, як воно буває!
5. Отак завжди у нас: готуємось до чогось цілий місяць, а коли доходить до діла, то нам бракує простої зібраності. Скільки про цю підготовку розмов буває, скільки метушні!
6. Після екскурсії зробили висновки. Висновків виявилося чимало.

8) «Диво в решеті»

Запишіть слова у дві колонки: 1) з буквою і; 2) з буквою и.
Вдал…ну, кипар…с, арх…в, в…заві, локомот…в, пом…дор, параз…тство, фар…сеї, к…лометри, абр…кос, ж…рафи, крокод…л, комб…нат, ч…нари, маг…страль.
Ключ. З останніх букв прочитаєте закінчення вислову німецького філософа Людвіга Фейєрбаха: «Людина тільки тоді чогось досягне, коли…».

 Домашнє завдання: виписати з підручників хімії, фізики, геометрії або алгебри текст зі вставними словами і словосполученнями. Визначити, що вони виражають. 
                                               20 березня 2020
Тестові завдання з теми
«Речення  з однорідними членами,  звертаннями,  вставними словами (словосполученнями, реченнями)»
1.Однорідні означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено):
а) Надворі пахне молодим осокоровим листям;
б) Сині зеленкуваті фіолетові присмерки спадають степом;
в) Під високими осінніми зорями затихають оселі;
г) В гарячий літній день ліс на горах сяє.

2. Однорідними підметами ускладнено речення:
а) Любив дід гарну бесіду й гарне слово;
б) І Волги плин, і вітер подніпровський несуть веселі наші паруси;
в) І день, і ніч, і тисячі ночей, спасибі вам за цю Шахерезаду;
г) Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста.

3. Перед виділеним сполучником треба поставити кому в реченні:
а) Ніч була хоч і зоряна але темна;
б) І сміх і гріх було дивитися на цю недоладну постать;
в) І так і сяк намагався їм допомогти а не виходить:
г) Нічний спосіб життя ведуть і сич і сова.

4. Правильно поставлені розділові знаки в реченні:
а) Є в нас сила і правда, і слава, і земля своя рідна й свята;
б) Шумить і шепоче, і тривожить зрадливий дощ із-за кутка;
в) На Колимі запахло чебрецем, і руто-м’ятою, і кропивою;
г) А чи не занадто я славословлю старих своїх коней  і село, і стару свою хату?

5. Прочитайте речення.
    Дівчина кинулась (1) затряслася (2) схопилась, щоб утікати (3) та, висипавши на землю квітки з фартушини (4) знову опустилась на траву (5) і стала обома руками гарбати й кидати у фартушину польове добро.
Кому треба поставити на місці всіх цифр, окрім
    а) 1;  б) 2; в) 3;  г) 4; д) 5

6.Перед однорідними членами  треба поставити двокрапку, а після них -  тире в реченні:
а) Оцих тополь приречений кортеж довічно супроводить Україну і традиційні верби і калина все батьківське але й синівське теж;
б) Луки і ліси під пензлем осені барвисто немов шедеври пейзажиста горять на виставці краси;
в) Усяке птаство як-от деркачів перепілок куликів курочок можна було викосити косою в траві;
г) Річки трави дерева птахи люди усе навколо сповнене весняної пружної сили

7. Вставним словом ускладнено речення::
а) Біліло небо білястим здавалося  тонко вібруюче повітря;
б) Тиша стояла якась неспокійна, а світле безмежжя здавалося крихким;
в) Раптом земля затряслась і ось-ось здавалося будинки заваляться;
г) Нам здавалося наче з дерев сиплеться золотий дощик осені.

8. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
а) Іван Франко, як відомо, знав чотирнадцять європейських мов;
б) Хлопець я молодий і, на думку багатьох дівчат, навіть, симпатичний;
в) Вже, сказати правду, і я немолода, але ж і дячиха -  красуня;
г) Привикне, кажуть, собака за возом бігти, то й за саньми побіжить.

9. Установіть відповідність
Значення вставного слова                               Приклад
1 джерело інформації           а) Ці поеми, мабуть, помилково адресовані читачам молодшого віку;
2 активізація уваги               б) І найвища, по-моєму, краса – це краса вірності;
3 емоційна оцінка             в) Дорога мене нітрохи не втомлює, навпаки, я в ній відпочиваю;
4 зв'язок думок                     г) На диво, уже кілька ранків безвітря, море спокійне й лагідне;
                                           д) Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають ідучи.

10. Не ускладнено звертанням речення:
а) Годі вам, гурт молодих і прихильних, марні слова промовлять;
б) Літня ніч, спокусниця зрадлива, крилом одним півсвіту обняла;
в) Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць;
г) Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов!

11. Правильно поставлено розділові знаки в реченні:
а) Ой, не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі;
б) Ой, не крийся природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі;
в) Ой не крийся, природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі;
г) Ой не крийся, природо, не крийся, що, ти, в тузі за літом, у тузі.
 Урок за 23.03.2020 року


Тема:  Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Інтонація речень з відокремленими членами.
Завдання
* Прочитати подані в обох колонках речення.  У  реченнях  якої колонки наявні слова, що мають  вагоме  додаткове значення? Якими членами речення є ці слова? Прочитати речення, виділивши вказані члени речення інтонацією та паузами.


Сходило велике і ласкаве сонце.


Лежить велика і безсмертна ріка.


Вітаю створену землею  силу.


Вабить душу земля, коли вона  усміхається.

А сонце сходило, велике і ласкаве. (Л.Забашта.)

Лежить ріка – велика і безсмертна. (М.Шевченко.)

Вітаю силу, створену землею. (Я.Райніс.)

Вабить душу, усміхаючись, земля. (Б.Грінченко.)

* Робота з підручникомОпрацювання теоретичного матеріалу (с. 224).

ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.

* Прочитати речення.  Довести,  виділені  слова є відокремленими членами речення. Головними чи другорядними є ці члени речення? Чи впливає на відокремлення порядок слів у реченні?

І. Йду в простори я, чулий, тривожний. (П.Тичина.) Різдво. На столі - кутя. І я – семилітнє дитя – біжу від хати до хати колядувати. (Д.Павличко.) Любові сповнений до дна, я вам щедрую, добрі люди, в святкові дні і в кожен будень. (Д.Луценко.)
ІІ. Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокийГлибоке і широке, круглим  шатром спускалося небо над землею. Сонце піднялося вже височенько і, гаряче, іскристе, обливало широке поле своїм огнистим світлом. Повітря ані ворухнеться – чисте, прозоре, спокійне. Сонце котилося аж по землі, розстилаючи навкруги  пучки   щирозлотного проміння.
З творів Панаса Мирного.


* Списати.Відокремлені члени речення підкреслити.

І снігом всю землю покрила природа сумна і німа. (Б.Грінченко.) Фронт зими, просунувшись  на південь, перейшов і через наш садок. (М.Доленго.) Сонце – стомлене, велике – заходило. (Є.Гуцало.) Пішов дощ, дрібний та тихий. (Панас Мирний.) Різдвяна ніч, кована зорями, стояла в степу пишна й красна. (Г.Косинка.) А хуртовина всю ніч розстилала по стріхах білі хутрові ковдри, нагромаджувала під стінами і парканами пухкі кургани, завалювала вікна і, знесилівши, лягала на ганках чи то білими сніговійними ведмедями, чи то вірними ланцюговими собаками. (З.Тулуб.)

* Робота з підручником Виконання вправи 199.

* Подані речення перебудувати так, щоб у них були відокремлені члени речення. Перебудовані речення записати, відокремлені члени речення підкреслити.

Дрібний холодний дощ ішов аж до вечора. Чорне й високе небо тремтить від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча пісня, що була сповнена надії. Коли дівчата побачили чоловіка, вони обірвали спів.

Для довідок. Дощ ішов аж до вечора, дрібний, холодний. Небо, чорне й високе, тремтить від блискучого розсипу зірок. Недалеко почулася дівоча пісня, сповнена надії. Побачивши чоловіка, дівчата обірвали спів.


VІІІ. Домашнє завдання§ 34, вправа 399.
27.03 2020
Тема. Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях
Сьогодні ми продовжимо знайомство з відокремленими членами речення, зокрема вивчатимемо поняття про відокремлені означення, умови їх відокремлення, розділові знаки при відокремлених означеннях.
 4. Вивчення нового матеріалу
 Пропоную здійснити дослідження-спостереження над мовними явищами. Спостерігаючи за граматичною будовою речень, дослідіть умови відокремлення означень.
Дослідження-спостереження
1.     Розгойдане море, брудне й темне, наскакувало на берег (М. Коцюбинський)
2.     Коли море, заколисане невимовною красою, спить – вже ніяка сила його не розбудить (Ю.Збанацький)
3.     Воно похлюпує об камінь хвильками, полощеться, тихе, сонне, розніжене (Ю. Збанацький)
4.     Одна за одною, розмірені й спокійні, накочувалися на берег прибійні хвилі ( М. Трублаїні)
5.     Наділене таїною й неосяжністю, море хвилює душу, не залишає байдужим серце (З учнівського твору)
Завдання. Прочитайте речення, знайдіть означувані слова до виділених означень, поставте запитання. З’ясуйте, які умови відокремлення існують в кожному з речень. Порівняйте це з матеріалом підручника(с.225), знайшовши у ньому ту умову відокремлення, про яку ми не сказали.
– У якому з речень непрямий порядок слів? З якою метою автор вживає інверсію?
     Кожен з письменників говорить про море, добираючи власні слова, означення, на яких наголошує. Але яка думка об’єднує всі ці речення? Який образ моря перед нами постає?
       Море – нерозгадана стихія, розмірений спокій якої умиротворює душу. Воно наділене рисами живої істоти, яку ніщо не в силі подолати. Тож зрозуміло, чому викликають наше захоплення ті сміливці, які наважуються зробити йому виклик.
Учитель . У записаних реченнях розставити розділові знаки і виконати частковий синтаксичний розбір, підкресливши головні й другорядні члени речення.
Синтаксичний розбір речень
1 речення Спокійне море холодне й прозоре здавалося великим дзеркалом, що виблискувало в променях вранішнього сонця.
Додаткове запитання: назвати, умови відокремлення, тип присудка, назвати неузгоджене означення
2 речення Ясно горіли над морем зорі і ясний молодик переходив від зірки до зірки веселий і радісно-задерикуватий
Додаткове запитання: пояснити умови відокремлення, правопис складного прикметника
Пунктуаційний практикум
 Вправа 199 з підручника. Переписати, правильно розставивши розділові знаки. Обгрунтувати їхнє вживання.
Лексичний практикум 
Пропоную вам установити відповідність між фразеологізмами і їхніми значеннями:
1.     Ростуть (виростають) крила    А Відчуття припливу сили, енергії, натхнення;
2.     Як на крилах            Б Бути у доброму настрої, на піднесенні; дуже швидко;
3.     Під своє крило           В Брати під захист, опікуватися;
4.     Давати крила           Г Викликати в кого-небудь піднесення, впевненість у
                                                           у своїх силах;
5.     Обламувати крила   Д Позбавити кого-небудь високих прагнень, поривань,
                                                          мрій;
6.     Опустити крила       Е Утратити впевненість у собі, примиритися з чимось;
7.     Обпалювати собі крила       Є Зазнавати невдачі в чому-небудь;
8.     Складати крильця         Ж Відмовлятися від будь-яких дій, від боротьби;
9.     Підрізати крила     З Позбавити кого-небудь можливості здійснювати щось;
-Що ж означає кожен із фразеологізмів?

 -А що означає фразеологізм «ставати на крило»? 
Учитель Бажаю і вам у майбутньому стати на крило і міцно триматися не лише на землі, але й на палубі корабля.
Бліц-запитання
1.     Смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення називають…
2.     Завжди відокремлюється означення, яке стосується якого займенника? 
3.     За якої умови відокремлюється означення, виражене дієприкметниковим зворотом,  на початку речення?
4.     Якщо відокремлене означення має виразне експресивне забарвлення і стоїть переважно в кінці речення, то перед ним ставиться… 
5.     У якому стилі мовлення відокремлені означення допомагають створити художній образ, подати виразну характеристику описуваного явища?  

Домашнє   завдання. Повторіть матеріал §34вправа 401. Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки.06.04.2020
Тема. Тренувальні вправи

► Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Проаналізувати речення з виділеними відокремленими членами. Звернути увагу на розділові знаки. Визначити, до якого слова в реченні належать відокремлені члени і на яке питання відповідають.

Етнографічні матеріали свідчать, що в усіх місцевостях України велика увага приділялася традиційним звичаям та обрядам, пов’язаним із народженням дитини. Згідно з народними віруваннями, дотримання і виконання відповідних звичаєвих настанов і обрядів — необхідна передумова успішного народження, здоров’я і благополуччя матері, дитини і щасливої їхньої долі.
Цей комплекс обрядовості, описаний відомими фольклористами, поділяють на чотири групи: допологові звичаї та обряди, власне пологи; післяпологові обрядові дії, що знаменують «приєднання» дитини до сім’ї, роду, громади. Допологові обряди, охоплені ритуальними, магічними діями та звичаями, виконувалися вже під час весілля і спрямовувалися на забезпечення плодючості подружжя, народження синів (розплітання коси молодої хлопчиком).
Духовно багаті, сповнені почуттям любові, молодята намагалися якомога довше приховувати вагітність від сторонніх. Жінці, яка чекала дитину, радили уникати зустрічей з каліками, хворими, непривабливими на вигляд людьми і взагалі поганих вражень, щоб це не передалося дитині, не вплинуло на фізичний розвиток плода — такого беззахисного, вразливого до чужого ока. Вона не повинна була дивитися на вогонь і померлого, бити тварин, брати щось чуже, сердитися, сваритися, гніватися та ін. Вважалося, що поведінка матері, її психологічний стан безпосередньо впливають на здоров’я, розвиток, формування характеру і зовнішності дитини ще до її народження.

Робота з теоретичним матеріалом підручника (повторення п.34)

Практична робота
Дослідження-відновлення
► Відновити речення, уставляючи з довідки відокремлені означення. Народження дитини супроводжувалося циклом звичаїв і обрядів. Поява на світ нової людини — таїнство. Звичай велів не відмовляти вагітній жінці, коли вона попросить щось допомогти чи позичити. Рекомендації, обереги, норми поведінки вагітної ґрунтувалися переважно на народному досвіді.
Довідка: збережених у народному побуті України ще з давніх-давен; велике і незвичайне; започаткований нашими далекими пращурами; раціональному, мудрому.

Дослідження-трансформація
► Трансформувати речення так, щоб виділені означення виконували роль відокремлених.
1. Білу, кремову й червону троянду я зрізав без жалю і вагань (За М. Рильським). 2. Закоханий у лілею нарцис дививсь на неї, в’янув, тлів. 3. Такий співучий, проворненький чижик весною все собі скакав. 4. Веселка була схожа на дбайливо розмальовану дугу. 5. Прибита росою курява, оксамитом укривала дорогу. 6. Важкі і добрі руки тата ось на фото тримають мене. 7. Ожила вся прозора й молода вода.

Коментоване письмо
► Записати текст, коментуючи орфограми й пунктограми. Виконати синтаксичний розбір виділених речень (підкреслити головні й другорядні члени, надписати частини мови, дати загальну характеристику (усно) усьому реченню.

Підібрати ім’я новонародженому маляті — справа непроста. Адже ім’я людини, дібране абияк, може негативно позначитися на його долі. На вибір імені дитини впливають і традиції родини, і модні віяння, і релігійні погляди, вироблені багатьма поколіннями.
При виборі імені особливе значення має й пора року. Дітям, народженим узимку, треба давати м’які, співучі імена, щоб не посилювати суворість, закладену самою природою. Дітям, народженим навесні, — більш «жорсткі» (діти виявляють гнучкість у різних ситуаціях, але не мають бійцівських якостей). Це додасть їм упевненості в собі і буде захистом від життєвих негараздів, таких часом несподіваних.

ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Виконання вправи 408 за підручником.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал § 34, вправа 410.10.04.2020
Тема. Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених прикладках

Запамятайте правило!

Відокремлена прикладка — це іменниковий зворот, який виступає в реченні як різновид означення.

Відокремлюється комами, якщо:

·         стоїть після пояснюваного слова, виражається іменником (здебільшого власною назвою):
Приклад:
Навкруги чорне страшне море, безодня води і гніву (А.Головко).

·         стосується особового займенника:
Приклад:
Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі щастя (І.Цюпа).

·         стоїть перед пояснюваним іменником і має відтінок обставини:
Приклад:
Чудовий піаніст, Лисенко надзвичайно точно й художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста.

·         приєднується словами або, на ім’я, на прізвище, родом, походженням, на ймення, так званий, як-от, а саме, тобто, або (тобто), чи (тобто), наприклад, зокрема, особливо та ін.:
Приклад:
Людський хлопець, дядька Лева небіж, Лукаш на імення (Леся Українка).

·         приєднується сполучником як і має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця прикладки в реченні:
Приклад:
Як сестра, схилилась над тобою невтомна подруга, сувора творчість (М.Рильський).

Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як указують на інші додаткові відтінки або мають значення «в ролі кого, чого»:
Приклад:
Ліс зустрів мене як друга (М.Рильський).

Зверни увагу!
Відокремлені прикладки відділяються тире:

·         якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна, не змінюючи змісту, вставити слова а саме:
Приклад:
У хаті є ще у нього дві дівчини — Домаха й Меланка (У.Самчук).

·         якщо поширені прикладки уже мають у своєму складі розділові знаки:
Приклад:
Мати — ставна, смаглява гречанка, що була ніби старшою сестрою Ользі, — сама ув’язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати (О.Гончар).

Робота з підручником (с.233-235).

Тренувальні вправи (415, 416 (усно), 419.


Домашнє завдання. Вправа 420.13.04.2020
Тема. Відокремлені прикладки.Тренувальні вправи.
 Відокремлені прикладки
Відокремлюються прикладки в таких випадках:
Якщо вживаються після означуваного слова (найчастіше поширені прикладки): Приїзду онуків, своїх маленьких помічників, бабуся завжди раділа. Ананас, чудовий дар природи тропіків, схожий на велику кедрову шишку вагою два-три кілограми (О. Новиков-Прибой).
Коли поширена прикладка вживається перед означуваним імен­ником і має додатковий обставинний відтінок причини: Людина енциклопедичних знань, мій батько міг дати відповідь на будь-яке питання. У минулому боцман, директор школи легко справ­лявся з лавіруванням між великими й малими суднами на підходах до порту.
Примітка. Якщо така прикладка має лише означальне значення, то комами не відокремлюється: Основоположник українського по­етичного кіно Олександр Довженко зумів поєднати у своїй творчос­ті глибокий філософський епос і потужний ліричний струмінь. Вірші «королеви української поезії» ХХ століття Ліни Костенко увібрали в себе складну свідомість сучасної людини, є емоційно-образним і вод­ночас філософським переживанням нею апокаліптичної довколишньої дійсності (З підручника).
Коли стосуються особових займенників (такі прикладки від­окремлюються завжди, незалежно від позиції в реченні стосовно означуваного слова): Він, Роман, не дасть йому загинути (М. Ко­цюбинський). Митець самобутній і неповторний, він [Остап Ви­шня] формувався й зростав на ґрунті народного життя... (І. Зуб).
Якщо прикладка, виражена загальним іменником, стосується власної назви й уживається після неї: Сіверцев, високий, вродли­вий блондин з акуратними бакенбардами, дивився на нього непорозуміло, здивовано (О. Гончар). Олексій Штепа, молодий ко­зак, кість від кості козацького племені, лежав на вершині кур­гана в замаскованому кулеметному окопі (Л. Первомайський).
Коли прикладка приєднується за допомогою слів родом, на ім'я, на ймення, на прізвище, так званий тощо: В. Винниченко, родом із Єлисаветградщини, ніколи не забував рідних місць. У журбі отакій і подружився Давид з одним австріяком, на імення Стах (А. Головко).
Прикладки із сполучником як, коли вони мають значення причи­ни: Івась, як менший, завжди терпів від Карпа (Панас Мирний). У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими трудноща­ми (О. Гончар). Лаврін, як менший син, мав право зостатися в батьковій хаті. Нечуй-Левицький).
Примітка. Якщо прикладка з як не має відтінку причини, а озна­чає «у ролі кого, чого», то комами не виділяється: Як архітектурна пам'ятка античного зодчества в Україні Царський курган IV століт­тя до нашої ери, відкритий біля Керчі 1837року, зберігся і його мож­на оглянути (З посібника). Володар дум російської революційно-демо­кратичної інтелігенції М. Чернишевський та його оточення зустріли Шевченка як сподіваного й бажаного однодумця (З газети). Як кадро­вий офіцер, учасник великих битв я закликаю вас [учителів] докласти всіх зусиль, щоб виховане вами покоління за будь-яких обставин не осо­ромило своїх батьків і дідів, щоб гідно продовжувало героїчні традиції нашого народу (Г. Карпезо).
Тире ставиться:
1. Якщо поширена, рідше непоширена прикладка вживається в аб­солютному кінці речення чи його структурної частини, щоб від­різнити її від однорідних членів речення або щоб підкреслити її пояснювальне значення (останнє можливе й у середині речення): Вийме кетяжок калини — сузір'я спечених кровинок (Є. Гуцало).
Як обіцяє директор Валерій Іванович, влаштують тоді ще одні захоплюючі змагання — перегони на човнах (О. Гончар). Якщо ви хочете, щоб юнацтво відчувало невгамовну жадобу до знань, дбайте про найголовніші, найважливіші вогнища духовної куль­тури — бібліотеки (В. Сухомлинський). Нас було троє: один усівся в кабіні з водієм, а ми з Віктором Вовком — моїм товаришем по курсу та по гуртожитській кімнаті — примостилися в ку­зові (Є. Гуцало).
Якщо прикладка виділяється тире в середині речення, а після неї за умовами контексту повинна вживатися кома, то ставиться лише перше тире перед відокремленою прикладкою: Наш тренер — привітна та розумна людина, вийшовши на пенсію, організував дворову футбольну команду.
Така ж постановка розділових знаків, коли прикладка стосується одного чи кількох різних однорідних членів речення: Під час конфе­ренції виступили Олена Білоножко — переможець обласної олімпіа­ди, Тарас Швець — призер шкільного конкурсу творчих робіт, Віктор Дідик — студент-практикант.
Якщо поширена прикладка вживається перед означуваним словом і має обставинний відтінок: Репресований комуністичним режи­мом поет-дисидент — Василь Стус у своїх поезіях відходив від традиційно емоційної стихії української лірики, намагався осмис­лити трагедію світу крізь призму філософії стоїчного існування (За підручником).
Повторіть параграф 35 (с. 233-236), виконайте вправи 414 на с. 234, 417 на с. 235 та 418 на с. 236 (усно).

 Домашнє завдання. Вправа 421.17.04.2020

Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

Запитання.

— Що таке текст? (Текст — це зв’язне висловлювання, яке складається з кількох речень і має певну змістову та структурну завершеність).

— Укажіть змістові особливості тексту. (Наявність теми, основної думки, можливість дібрати відповідний заголовок, зв’язок між складовими частинами).

— Які структурні особливості тексту? (Наявність зачину і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв’язку між складовими частинами).

— Які стилі мовлення вам відомі?

— Які особливості художнього стилю мовлення?

— Які типи мовлення ви знаєте?

— Які особливості стислого переказу тексту?(Завдання стислого переказу - висловити свої думки та почуття стисло,лаконічно , чітко, зупинитися лише на головному, деякі деталі узагальнити, діалоги передати у формі розповіді від третьої особи)

Робота з текстом переказу.

Читання тексту (інформаційна компетентність).

                        Місто на камені
    Є на Поділлі місцина, подібної до якої не знайдеш у цілій країні. Тут, на самому кордоні Хмельниччини з Буковиною, здійнялися в застиглому кам’яному танку невисокі лісисті кряжі Медоборів. Тут неширока скляна стрічка Смотрича химерно вигнулася кільцем у глибокому каньйоні. Тут уже багато століть стоїть на кам’яному півострові древнє місто Кам’янець-Подільський.
  Кам’янцю судилася довга та бурхлива історія. Цей важливий оборонний вузол на шляху зі Східної Європи до Балкан уходив до складу кількох держав: монголо-татарської орди, Великого князівства Литовського, польської Корони, Туреччини, Росії; та СРСР. Попри це, місто по духу завжди залишалося українським.
Загалом же у створенні неповторного обличчя Кам’янця протягом століть взяли участь представники різних народів. Крім Руської брами та православних церковну Старому місті є Петропавлівський кафедральний собор, що, дихає щирою польщизною, а ще — вірменський бастіон, Татарське урочище, Турецький міст...
   Звичайно ж, найбільшими складовими в культурі Кам’янця були українська та польська, адже місто виросло на межі заселення двох народів.
 За Польщі Кам’янець був місцем ув’язнення багатьох, українських патріотів. Зокрема, у фортеці тримали незламного Устима Кармелюка. З цим епізодом в історії міста пов’язана цікава місцева легенда.
    Кажуть, коли Кармелюка везли до фортеці, його побачила молоденька польська панночка. Закохавшись у мужнього красеня, вона почала шукати спосіб визволити його з неволі. І от, піднявшись одного дня на 40-метровий мінарет, прибудований турками до Петропавлівського собору, панянка вистрілила з лука в те вікно Папської вежі, де, як вона знала, мав знаходитися в’язень. До стріли, крім записки досить палкого змісту, було прикріплено згорнуту в кульку довгу і міцну турецьку шаль.
   Кажуть, що Кармелюкові вдалося тоді втекти з фортеці саме завдяки цьому подарунку...
 Бачив Кам’янець і гострі козацькі шаблюки Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Івана Богуна, Петра Дорошенка.
  Кілька днів пробув у Кам’янці в 1846 році Тарас Шевченко, мандруючи Україною за завданням Археографічної комісії.
Майже вісім місяців у часи визвольних змагань невеликий Кам’янець був тимчасовою столицею Української Народної Республіки.
  Так дивно відобразилася на долі маленького містечка на Поділлі вся історія України. Туристичний потенціал «Міста на камені» багатий. Його складає розкішна навколишня природа Подільських Товтрів, надзвичайно мальовничий каньйон річки Смотрич, трикілометрова сталактитова печера «Атлантида» поблизу Кам’янця, архітектурні ансамблі Старого міста і, звичайно, сама Стара фортеця. Що ж до фортеці, яка давно стала візитівкою Кам’янця, то аналогу їй в Україні немає. Туристична цінність цієї пам’ятки останнім часом стрімко зростає разом з поширенням серед європейської молоді ретро-моди на середньовічну лицарську культуру.
    У вихідні дні на фортечному подвір’ї відбуваються поєдинки лицарів, оглушливо стріляє невеличка гармата. Щороку тут проходить лицарський турнір «Золотий меч», а сам приз турніру позолочений меч — свідчить про майстерність кам’янецьких зброярів.
    Кам’янець-Подільський залишається й буде залишатися в пам’яті як символ українського духу, що протягом століть гартувався вогнем і мечем (За С. Пономарьовим; 432 слова).

— Визначте тему й основну думку тексту.

— До якого стилю мовлення належить текст? Свою точку зору обґрунтуйте.

— Які типи мовлення поєднані в цьому тексті?

— Визначте мікротеми висловлювання.

— Про які пам’ятки місцевої архітектури згадується в тексті? (Руська брама, Петропавлівський Кафедральний собор, Вірменський бастіон, Турецький міст, Стара фортеця).

— Поясніть значення слів «мінарет» (висока вежа при мечеті, з якої скликають мусульман на молитву), «потенціал» (приховані здатності, сили для будь-якої діяльності, що можуть виявитися за певних умов).

— Поясніть орфограми в словах Поділля, Хмельниччина, Туреччина, Східна Європа, півострів, трикілометровий, каньйон.

— Доберіть синоніми до слова «химерний» (незвичний, чудернацький).

Самостійне складання складного плану.

Орієнтовний план

I. Древнє місто на кам’яному півострові.

II. Бурхлива історія Кам’янця-Подільського — відображення історії України.

1. Інтернаціональне обличчя Кам’янця.
2. Місцева легенда про Устима Кармелюка.
3. Пам’ять про ватажків визвольних повстань.
4. Перебування Кобзаря в Кам’янці.

III. Багатий туристичний потенціал «Міста на камені».

Повторне читання тексту.

Запишіть у чернетках окремі слова, словосполучення, потрібні для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту.

Запис переказу тексту в чернетках. Редагування написаного.

Опрацювання пам’ятки «Поради до редагування тексту переказу».

ПАМ'ЯТКА

«Поради до редагування тексту переказу»

Якщо, на твою думку, переказ готовий у чернетковому варіанті, ще раз перевір текст переказу:
■ чи немає відхилень від теми, ідеї тексту;


■ чи витриманий стиль тексту;
■ чи немає логічних відхилень, помилок;
■ чи правильно визначені частини твору, чи дотримано абзаців;
■ чи збережені лексичні та синтаксичні особливості тексту;
■ чи немає орфографічних, пунктуаційних помилок;
■ чи достатній обсяг роботи.
Якщо все добре, роботу можна переписувати в чистовик.

Виконання роботи на листках, які будуть вклеєні в зошити для контрольних робіт.

Домашнє завдання.
Повторити вивчене про дієприслівниковий зворот .24.04-27.04.2020


Тема. Відокремлені обставини. Розділові знаки при них

Перевірка домашнього завдання.

— Що називається дієприслівниковим зворотом?

— За яких умов дієприслівникові звороти виділяються в реченні комами?

— Чи можуть виділятися одиничні дієприслівники?

—Чи можна вважати дієприслівниковий зворот відокремленою обставиною? Доведіть свою думку.

Завдання.

Прочитайте речення і скажіть, чи правильно в них ужито розділові знаки. Яких знань вам ще бракує, щоб аргументувати свою відповідь?

Чіпка йде збоку отари, похнюпивши голову. (Панас Мирний) Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. (Ю. Збанацький) Бійці сиділи деякий час, задумавшись. (О. Гончар) Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення. (В. Собко)

Вивчення нового матеріалу.

Відокремлюватись можуть обставини, виражені дієприслівником і дієприслівниковим зворотом; порівняльним зворотом; іменником з прийменником; іменником із прийменником і прислівником з уточнюючим значенням, зворотом із прийменниками незважаючи на, починаючи з, закінчуючи, всупереч, наперекір.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЗВОРОТІВ
Спосіб вираження
Приклад
Дієприслівник
А над ними дзвонить, даленіючи, одним краєм лебедина пісня, а другий край її підноситься до ласкавого сонця. (М. Стельмах)
Два дієприслівники
Мружачись і позіхаючи, Софія взяла зі стола маленьку свічку.
Дієприслівникові
звороти
Там летять із гір потоки, обганяючи вітри. (0. Олесь)

Не відокремлюються обставини, що виражені: фразеологізмами у формі дієприслівникового звороту: Батько працював не покладаючи рук;

дієприслівниковим зворотом, у якому на початку стоїть підсилювальна частка і чи й: Оленка переказала зміст казки і не перечитуючи її вдруге;

 дієприслівниковим зворотом, тісно пов’язаним із дієсловом- присудком: Денис грався лежачи в ліжку;

 дієприслівниковим зворотом, який виступає в ролі однорідного з іншим невідокремленим членом речення: Марійка стояла непорушно й незводячи очей з подарованої ляльки;

 дієприслівниковим зворотом, який утворився завдяки дієприслівнику і сполучному слову та належить до підрядного речення: Це якраз та вистава, побачивши яку одержиш насолоду.

Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу(с.238-241).

2. Виконання вправ і завдань (вправи 428, 430,436).

Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення. Поясніть уживання розділових знаків. Підкресліть відокремлені обставини.

Не пізнавши отрути бджоли, не скуштуєш меду. Закрутив носом, переплутавши хрін із медом. Уміючи, печуть хліб і з каменю. Хоч мене й рано збудили, та я надолужив узуваючись. Така хата тепла, що потієш дрижачи. (Нар. творч.)

2. Спишіть, утворюючи дієприслівники від дієслів, поданих у дужках. Поставте необхідні розділові знаки.

Старий (спиратись) на палку сів на призьбі. (Привести) коняку в ліс я думав ще назбирати грибів. Сагайда (випростатись) між низькими деревами якусь мить стояв приголомшений.

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Диктант.

Запишіть речення, підкресліть відокремлені обставини.

Втрачаючи свій по-царському дрімотний спокій, соняшники зненацька оживали. Золоте тарілля, здавалось, розігнавшись, летіло стрімголов назустріч одне одному і, з’єднавшись на мить, знову розліталось врізнобіч; а потім вільно сміялося, пустотливо погойдуючись, сяючи розімлілим золотом. (О. Гончар)

Вправа

Користуючись довідкою, вставте замість крапок пропущені дієприслівникові звороти і розставте необхідні розділові знаки.

Вітер бринить билиною, що ... блякло, торішньо ворушиться біля ніг. Кущ калини ... де-не-де червоніє ягіддям, краплинами бубок на кетягах. Мов стрічка, що ... безладно летить на екрані, летить ... мигтючо до хаосу, так щодалі швидше відлітають дні, місяці, роки. Ярославна... пішла вздовж течії донизу і ... зупинилась. (О. Гончар)
 Довідка: неквапом ступаючи з каменя на камінь; до пояса потонувши в заметах; рвучись; прискорюючись шалено; пробившись крізь товщу снігу; не доходячи містка.

Пояснювальне письмо.

Запишіть речення. Визначте відокремлені обставини. Поясніть уживання розділових знаків.

Жайвори піднімалися високо-високо, під білі пелехаті хмари. (Ю. Сташицев) Він, усміхаючись, докірливо хитав головою і промовляв з почуттям тонкого жалю і примирення. (О. Довженко) Гнат відв’язав коня і, намацавши стремена, хвацько влетів у сідло. (Гр. Тютюнник) Гафія відчинила, і Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати. (У. Самчук) Нарешті, похитуючись, ступнув два кроки, повів рукою по чолу. (І. Багряний) Не пішла Маруся до танців, а сіла собі, сумуючи, на призьбі біля хати. (Г. Квітка-Основ'яненко) Так, розпитуючись та розмовляючи, і незчулися, як настала обідня перерва. (П. Куліш)

Самостійна робота.

Запишіть текст, вставте, де потрібно, розділові знаки. Знайдіть відокремлені обставини. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Прийшла весна. Птахи повертаючись із далеких країв віталися з рідною землею. Усе навколо оживало цвіло буяло. Земля, що вчора виглядала білою пустелею, нині нагадувала казковий зелений килим увінчаний ранніми квітами.
Дерева укриваючись пишним цвітом мрійливо погойдували вітами. Весняне сонце зігріваючи весь простір кидало на землю ніжні промінці, що сріблом переливалися на хвилях маленького струмочка.
Усе навкруги наповнилося незвичайним духом відродження, оновлення. Природа, ніби повновода ріка життя, невпинно і стрімко розливалася розкішшю свого багатства, щедрості, краси.   (З Інтернету)

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте відокремлені обставини. Поясніть розділові знаки. Визначте тип і стиль мовлення, з'ясуйте тему. Доберіть заголовок до тексту.

Настка, погнавшись за якоюсь звіриною, заблукала в лісі і, вже не маючи сподівань порятуватися, зненацька помітила велетенського оленя-рогача небаченої вогнистої масті. Олень струснув рогами, тупнув ногою, мовби припрошуючи за собою жінку, поволі побіг лісом у найбільші гущавини, тільки високі роги значили його путь,— і Настка й собі погнала за ним свого коня. Так і вивів той олень її до стійбища Ярославового. Впала вона, заплакана й змучена, в обійми князеві, а олень щез, мов Дух Святий. На тому місці Ярослав звелів закласти церкву Святого Духа, а згодом довкола церкви виникло й місто, яке названо Рогатином на честь того рогатого рятівника-оленя. (П. Загребельний)

Творче завдання.

Складіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена телевізійна передача», використовуючи відокремлені обставини.

Лінгвістичне конструювання.

Складіть речення за поданими схемами.
..., ВО, ... .
ВО, ... .
..., ВО.

Пунктуаційний практикум.

Запишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

Всі люди стояли як укопані познімавши шапки. (І. Нечуй-Левицький) Жінка схрестивши руки на грудях боязко озирнулась.
А в катразі прихилившись до дерева щось майструє дід. (М. Стельмах) Він показав на підлітка, який відійшовши на сторону подивився трохи і зник. Пес дивився на малясник зосереджено, з поблисками жадоби в гаслих очах нашорошивши вуха. Жадібно їли всі бравши тремтячими руками вже тільки бліді і приречені привиди. (В. Барка)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати теоретичний матеріал.
2. Виконати вправу 437 (1-2 рівні).
3.Скласти й записати твір-опис у художньому стилі, вживаючи відокремлені обставини (3-4).04.05.2020

Тема: РЗМ Контрольний письмовий твір-опис пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин)

 Прочитайте висловлювання. Визначте їх стильову приналежність. Що спільного в їх змісті? Зіставте, як описують собор письменники.

Текст 1
Собор стояв посеред снігів у холодній білій самотині. Возносився рожево під саме небо, і низькі хмари черкали об найвищу баню, заплутувалися безпорадно поміж бань нижчих, умить зупинялись у своєму бігові, і тоді видавалося, ніби починає летіти понад землею сам собор, і суцільна його дивна рожевість заступалася жовтістю від кованого золота, яким покрито було бані, й увесь собор зненацька засвічувався, мов щільник, повний меду, і в найпохмуріших душах ставало ясніше від того видовища.


Текст 2
Біля св.Софії. Як тут тихо, як одразу входиш у світ високого, - сама молиться душа ... Могутні тучі каштанів безшелесно стоять на варті золотих верхів ... Боже, яке щастя, що цей  шедевр у нас є, що він нас єднає!
Софія - душа Києва, душа України. Ніде так, як тут, не почуваєш силу творчого генія, могутній поетичний дух нашого народу. Витвір справді богонатхненний, як казали колись ... І може, вища сила відвела в останню мить чорну руку руйнівника.


Текст 3
Мовчить собор. Не видно облупленості, іржі на банях, ніч скрадає на ньому всі травми часу ... він стоїть, думає свою одвічну думу. Про що вона? Усе тут проходило перед ним, як перед свідком і перед суддею. Ще, здається, недавно рипіли гарби повз нього зі снопами, клекотіла революція на цьому майдані соборному, дзвони калатали на сполох, кликали на сходки, на пожежі, то радісно, то тривожно будили передмістя...Поглядом болю і туги дивилися на нього розширені очі дівчат-полонянок, коли їх тисячами гнали мимо собору в Німеччину...
  • Які художні засоби використано в текстах?
  • Чи передають вони авторські враження й емоції?
  • Які образні вислови добирають письменники, описуючи собор?Складіть у художньому стилі твір-опис пам'ятки історії та культури одного з історичних міст України, який ви відвідали з екскурсією. Використайте відокремлені означення та обставини. Можна скористатися поданим початком.

У спілкуванні з гарними містами, як і з людьми, прагнемо збагатитися їхнім внутрішнім змістом, пізнати їх особливість, смаки. Можливо, міста приховують вишуканість своїх смаків у пам'ятках історії та культури...

Домашнє завдання. Повторити матеріал про відокремлені обставини.


08.05 2020
Тема. Відокремлені додатки. Розділові знаки при відокремлених додатках
Хто не знає свого минулого, той не  вартий свого майбутнього.
                                                                         М. Рильський
Запитання.
— Які функції у реченні виконують другорядні члени, зокрема додаток?
— Які члени речення називаються відокремленими?
— Чому не можуть відокремлюватися головні члени речення?

Мовознавче дослідження.
— Прочитайте два речення. Зробіть їх синтаксичний розбір, дослідіть будову. Поясніть, які смислові відтінки з’являються в реченні з використанням у ньому відокремленого додатка.

1. У славетний загін Кривоноса пішли майже всі чоловіки.
2. У славетний загін Кривоноса пішли майже всі чоловіки, зокрема мужні козаки, озброєні селяни, мрійне юнацтво.

 Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.
Опрацювання теоретичного матеріалу(с.245-247).
— Опрацювавши теоретичний матеріал підручника, зробіть висновок про те, які розділові знаки ставлять у реченнях з відокремленими додатками.

Пунктуаційний практикум.
— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Позначте відокремлені додатки.
З’ясуйте, чим вони виражені та яке смислове навантаження несуть у кожному реченні.

1. Окрім посуду трипільці виробляли фігурки Матері-землі.
2. Софія Київська — джерело для пізнання історії нашої культури зокрема мистецтва Київської Русі.
3. До сьогодні перших українських книжок дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» Нестора Літописця, «Слово про Ігорів похід» невідомого автора, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона.
4. За кошти князя Володимира Великого було придбано внутрішнє начиння Десятинної церкви включаючи ікони, хрести, посуд тощо.

Самостійне застосування знань.

Дослідження-відновлення.
— Відновіть і запишіть речення, ускладнені відокремленими додатками, уставляючи потрібні за змістом слова з довідки. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Під час Помаранчевої революції важливу роль у координації та організації протестувальників відіграли актуальні на той час засоби зв’язку, зокрема ...
2. Підняти людей на акції протесту у 2013 році допомогли сучасні способи комунікації, особливо ...
3. Головні події революції Гідності відбувалися у Києві, зокрема ...
4. Окрім ..., демонстрації на підтримку євроінтеграцїї відбулися у багатьох містах України.
5. Усупереч ..., силовий розгін Майдану підняв хвилю протестів по всій Україні.

Довідка: Києва; соціальні мережі; на майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та на Європейській площі; очікуванням влади; мобільні телефони.

— Яке місце займають відокремлені додатки в реченні? Відповідь проілюструйте прикладами речень.

Лінгвістична гра «Уточни визначення».
— Прочитайте визначення лінгвістичних понять. Чи однозначно вони сприймаються? Уточніть поняття, уводячи в них відокремлені додатки.

1. В односкладних реченнях, окрім ..., граматична основа складається з одного головного члена у формі присудка.
2. В українській мові всі самостійні частини мови є змінними, за винятком ...
3. Вставні слова і словосполучення, включаючи ..., можуть надавати реченню різних значень.
4. Речення, до складу якого, крім ... , входять один або кілька другорядних членів, називають поширеним.
5. Синтаксис — це розділ науки про мову, що вивчає будову синтаксичних одиниць, зокрема ...
6. У реченні, крім ..., може бути і сурядний зв’язок, яким поєднуються однорідні члени.
(1 — називних; 2 — прислівника; 3 — вставні речення; 4 — головних членів; 5 — словосполучення й речення; 6 — підрядних зв’язків).

Робота з підручником.
Виконання вправ ( 441,443).

Творча лабораторія
— Прочитайте виразно речення, виділяючи інтонацією відокремлені додатки. Укажіть місце пропущеного розділового знака.
— Чи можна вважати ці речення текстом? Доведіть. Доберіть заголовок. З’ясуйте тему та основну думку.

1. Крім Запорозької Січі була ще Кам’янська.
2. Значну роль у становленні Кам’янської Січі відіграв окрім Костя Гордієнка кошовий отаман Яків Богуш.
3. На відміну від багатьох козацьких отаманів Кость Гордієнко був сподвижником Івана Мазепи.
4. Починаючи з весни 1709 року і кінчаючи літом 1711 ця Січ будувалася на мисі Стріла річки Кам’янки.
5. Багатьох дослідників цікавило господарство Кам’янської Січі особливо металургійний комплекс.
6. Крім нього Січ мала господарство зокрема виробничі майстерні зброярню січові будівлі сорок куренів церкву.

Творчий проект.
— Напишіть висловлення в публіцистичному стилі (5-6 речень) на тему «Будьмо гідними своєї славної історії». У тексті використайте відокремлені додатки.

Домашнє завдання. 3 підручників географії, біології, математики виписати 5-6 речень з відокремленими додатками. Обґрунтувати розділові знаки. З’ясувати, яке смислове навантаження у кожному реченні несуть відокремлені додатки.15.05.2020
Контрольна робота (диктант) виконується на чистих подвійних листочках в лінію.
На першій сторінці потрібно підписати роботу за заразком:
                                        Дистанційне навчання

                                      Контрольний аудіодиктант
                                          з української мови
                                      учня (учениці)   8 класу
                                      філії №2 КЗ «Гайворонський ліцей №2» 
                                                 Прізвище ім'я      

 Далі розгортаєте листочок і пишете без дати одразу на першій лінії заголовок до диктанту.
У морі
Далі, з наступної стрічки,  уважно пишете диктант...

Будьте уважні, не поспішайте! Робота має зберігатися в оригіналі у вас на руках, в належному охайному вигляді протягом усього карантину.

18.05.2020

Тема. Відокремлені уточнювальні члени речення

Перевірка домашнього завдання.
— Які члени речення називають відокремленими?
— Які вам відомі відокремлені члени речення?
— Яку функцію виконують відокремлені члени речення в мовленні?

Лінгвістичне спостереження.
— Прочитайте речення. Укажіть, яку роль виконують у них виділені слова й сполучення слів. Чи можуть вони доповнювати, конкретизувати або звужувати значення тих слів, після яких стоять?
1.   Восени, перед вильотом у вирій, тривожиться й табунами збирається птаство (М. Стельмах).
2.   Справді було душно, аж жарко, так душно (Панас Мирний).
3.   Рано-вранці, ще до схід сонця, він уже розбудив усю родину (Г. Тютюнник).

Проблемне питання.
— Подумайте і скажіть, чи достатньо такої фрази, щоб домовитися про зустріч: «Зустрінемося завтра в парку». Що слід уточнити?

Опрацювання навчального матеріалу.

Уточнювальні члени речення служать для уточнення, конкретизації, пояснення тих членів речення, після яких стоять. Уточнюватися може будь-який член речення. Найчастіше уточнювальними бувають обставини місця й часу. Наприклад: Звідси, з високої Софїїної альтанки, видно майже весь асканівський степ (О. Гончар). У неділеньку святую, у досвітнюю годину, у славному-преславному місті Чигирині задзвонили в усі дзвони... (Т. Шевченко). Рідше в ролі уточнювальних членів речення вживаються обставини способу дії, означення, додатки, підмети, присудки. Наприклад: Рівно, на повні груди, дихає степ. Обидва, Сергій і Віктор, охоче погодилися з батьком.

Робота з підручником(с. 248-250), вправа 447.
— За допомогою матеріалу підручника  підготуйте невелике повідомлення про відокремлені уточнювальні члени речення.

Виконання вправ на закріплення вивченого.
— Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Укажіть уточнювальні члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.
1.   Отам, за скиртами, повз верби, я знаю стежку у село (Олег Ольжич).
2.   Десь там, на іскристій рівнині, не спить у заметах село (П. Перебийніс).
3.   Як хороше жити в селі, серед лугів, на широкім просторі... (Панас Мирний).
4.   За дальнім краєм, у синім полі, там дужий вітер згина тополі (А. Малишко).
5.   Плюскочуться білі качки в басейні, під тінню каштана (М. Рильський).
6.   А там, над озерцем, простеньке небо з ситцю, неговіркий спориш, полин та осока (Б. Олійник).
7.   А десь, за пагорбом високим, в яру дрімає Дід Мороз (Л. Дмитерко).
8.   А тут, в кімнаті чистій, затишно і тепло, неначе у каюті корабля (М. Рильський).

Вправа на спостереження (дослідження-аналіз з елементами зіставлення).
— Дослідіть, у яких реченнях сполучник або приєднує уточнювальну прикладку, а в яких з’єднує однорідні члени. Запишіть речення, виділяючи відокремлені уточнювальні прикладки та однорідні члени.

Примітка. Не можна плутати пояснювальні сполучники або, чи з розділовими сполучниками або, чи. Перед останніми кома не ставиться, якщо вони вживаються один раз. Порівняйте: Лінгвістика, або мовознавство, належить до гуманітарних наук. Дипломну роботу можна писати з мови або літератури.
1.   Усі хвойні смолисті породи дерев називають червоним лісом, або червоноліссям.
2.   Рулон, або згорток, шпалер перед наклеюванням потрібно обов’язково перевірити.
3.   Висушені кореневища папороті використовують у медицині, збирають їх восени або напровесні.
4.   Сленгові вислови, або жаргонізми, характерні для певних груп людей, об’єднаних за віком, професією, чи певних соціальних прошарків.

Лінгвістична діагностика!
— Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки. З’ясуйте різницю в змісті речень правої та лівої колонки.
 1. Збоку, над горами, горить платинове,    пекуче коло сонця (В. Винниченко).
 2. На другий день, надвечір, до матері приїхав син-хлібороб із далекого села (В. Сухомлинський).
 3. У кутку, під образами, горить лампадка (С. Плачинда).
1.Збоку над горами горить
платинове коло сонця.
2. На другий день надвечір до матері приїхав
син-хлібороб із далекого села.
3. У кутку під образами горить лампадка.
— Які питання є важливими для виявлення уточнювальних членів речення? Для цього ще раз прочитайте речення.
Отже, важливими є питання де саме? коли саме? хто? або що саме? яке саме?
— Чи відіграє якусь роль інтонація в цих речення? Яку саме? (Уточнювальні члени речення вимовляються з характерною уточнювальною, пояснювальною інтонацією).

Коментоване письмо.
— Прокоментуйте розділові знаки в поданих реченнях. Підкресліть уточнювальні члени речення.
1.   Десь, на краю села, лісок маленький ріс. Сюди, у Луг Великий, в плавні, втікали вбогі та безправні із-під кріпацького ярма (М. Рильський).
2.І серце полинуть бажає туди, аж до краю степів (Б. Грінченко).
3.Ой там моє серце — на нивах, полях (К. Білиловський).
4.Отут, край берега крутого, сумує іноді козак (Л. Глібов).
5.Посередині долини, біля Кривого Рога, зійшлися річки: Саксагань, Бокова й Боковенька. Ген далі, край неба, виникало таємне марево, приваблюючи очі великими озерами блискучої води. (А. Кащенко).
6.Там, над Россю, стоїть одна висока скеля, аж трохи нахилилась над воду та над лози. В скелі, внизу, чорніла чорна продухвина, неначе двері в середину скелі (І. Нечуй-Левицький).
7.Воркувала Горлиця у садку, у куточку тихенькому, на бузку (Л. Глібов).

Пояснювальне письмо.
Якась незбагненна сила й принада є у синім туманці далини. Він з дитинства бентежить і вабить тебе. І довіку здається, що за тим туманцем чи маревом далини лежить твоя найкраща сторінка життя, що там, у рамці росяних дібров чи синьооких луків, загубився такий закуток землі, який не снився і геніям Відродження, що, може, там, по ранішніх чи вечірніх росах, поспішає назустріч тобі твоє щастя (За М. Стельмахом).

Творче конструювання.
— Запишіть речення, вставляючи відповідні за змістом уточнювальні члени та розставляючи розділові знаки. Підкресліть відокремлені уточнювальні члени речення.
1.   У серпні ... смеркає дуже рано (В. Арсеньєв).
2.   Край берега ... прив’язані човни (Л. Глібов).
3.   Звідти ... чуємо крізь садки: гуп-гуп! (О. Гончар).
4.   Внизу ... був присмерк (В. Арсеньєв).
Довідка: під деревами, у затишку, та ще в похмурий день, згори десь.

Творча робота.
— Складіть і запишіть речення, вживаючи подані словосполучення в ролі уточнювальних членів речення.
■ Близько восьмої години;
■ особливо діти;
■ на новому місці;
■ з чужої далекої землі;
■ крім деяких видів рослин.

Домашнє завдання.
Опрацювати теоретичний матеріал підручника; виконати вправу 452.

22.05.2020
Контрольна робота №8. Синтаксис. Пунктуація(тести)

ВАРІАНТ 1

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
1.  У ролі уточнюючих членів речення вживаються
а) обставини місця і часу, б) різні обставини; в) різні члени речення.

2. Відокремлені члени речення на письмі виділяються
а) комами; б) тире; в) комами або тире.

3. Знайти речення, у якому відокремленню сприяє незвичайний порядок слів.
а) Степ оповитий тишею дихав пахощами трав.. б) В рань розбуркану і свіжу я напну вітрила білі. в) І настала довгождана і прекрасна осінь...

4. Знайти речення, у якому відокремлений член речення виражений дієприслівниковим зворотом.
а) Ідуть співаючи дівчата. б) Тарас постояв трохи ніяково попрощавшись пішов з хати. в) Поза містом лежали вкриті густим лісом Кримські гори...

5. Знайти речення, у якому слід поставити тире при відокремленому означенні..
а) Нарешті сніг закружляв лапатий і сріблястий. б) Ночували гайдамаки в зеленій діброві на припоні пасли коні сідлані готові. в) Нова хата стояла вже майже готова біла чиста весела як свято.

6. Які члени речення уточнюються в реченні «Він полюбляв , щоб до Валі приходили гості, зокрема Рада й Аліна»?
а) обставини; б) додатки; в) підмети.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
7. Розставити розділові знаки у реченнях:
Тихо поволі нога за ногою пливе валка битим шляхом. Очерети ледь перешіптуючись добігають до повороту ріки. На Володимирській гірці в Києві над Дніпром граються мирно діти...

8. Вказати вид відокремлених членів у реченнях:
Сагайда, випроставшись між низькими деревами, якусь мить стояв приголомшений. Рухнувся натовп, загомонів, посипались жарти, в яких, окрім веселощів, почувся і подив. Вільно, на повні груди , дихає степ.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
9. Підкреслити у реченнях відокремлені обставини, виділити їх комами.
Не кинувши углиб надійний якір пливу й пливу повз береги краси.
Незважаючи на ранню пору то в одному кінці, то в іншому зривалась пісня.
Усупереч зовнішній легковажності Леся уміла берегти таємниці.

10. Виконати синтаксичний розбір поданих речень з відокремленими членами.(Зразок письмового розбору на с.252 у підручнику)
Там, за горами, вже давно день настав і сяє сонце.
Пристрасний мисливець, палкий поборник охорони природи, Остап Вишня малює свої пейзажі із прекрасним задушевним ліризмом.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
11. Записати невеликий твір-опис місцевості, використовуючи відокремлені члени речення.

ВАРІАНТ 2

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
1. Відокремлені члени речення – це члени речення, які...
а) виділяються за змістом та інтонацією; б) виражають додаткове повідомлення або доповнюють основне твердження у реченні; в) виділяються розділовими знаками.
2. Відокремленими можуть бути
а) усі члени речення; б) тільки головні члени речення; в) тільки другорядні члени речення.
3. Знайти речення, у якому узгоджені означення не відокремлюються.
а) Сильна і вправна вона працювала завзято і самовіддано. б) Акації стояли в цвіту заквітчані безліччю білих китиць. в) Сніг на побитій заячими лапами стежці потемнів.
4. Знайти речення, у якому прикладка до власної назви не виділяється комою.
а) Син селянина –кріпака тарас Шевченко був великим знавцем життя селянства.  б) Поряд рив траншею учитель музики Сава Григорович. в) Син титаря Павло Грабовський пізнав злидні з дитинства.
5. Знайти речення, у якому дієприслівниковий зворот не виділяється.
а) Черниш притримуючи рукою бінокль швидко спускався косогором. б) Дівчина все ще стоїть заломивши руки. в) Пором плив трохи навскіс перерізаючи місячну доріжку.
6. Знайти речення з відокремленим членом з уточнювальним значенням.
а) Хлопці деякий час дивились на річку на селище. б) Високо в горах ще лежав сніг. в) Десь за селом на згонах далеких гасло сонце.
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
7. Розставити розділові знаки у реченнях:
Досвітні вогні переможні урочі прорізали темряву ночі. Жадібний і пильний тихо перегортав він аркуш за аркушем. Тепле і принадне сонце усміхається у небі.
8. Вказати вид відокремлених членів у реченнях:
Рибалка, жвавий дід, відкрив ворота нам. Не довго думаючи, Мирослава пустилась на ту кладку. Місячним сяйвом залиті, мріють сади.

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
9. Підкреслити у реченнях відокремлені обставини, виділити їх комами.
У цих міжгір’ях особливо вночі дуже легко було заблудитись.
Міст перегорівши з гуркотом повалився в воду.
Очерети ледь чутно перешіптуючись добігають до повороту ріки.
10. Виконати синтаксичний розбір поданих речень з відокремленими членами. (Зразок письмового розбору на с.252 у підручнику)
Вітер, по-літньому теплий і вже по-осінньому розбишакуватий, замів сліди біля школи.
Земля, укрившись темно-сизим померком ночі, мліла у своїй дрімоті.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
11. Записати невеликий твір-опис природи, використовуючи відокремлені члени речення.

25.05, 29.05.2020

Тема.  Ускладнене просте речення. Систематизація й

узагальнення вивченого

                                                                                             1.Лінгвістичний діалог

-За метою висловлювання просте речення буває…
( розповідне, питальне, спонукальне).

-За наявністю головних членів…( односкладні, двоскладні).

-За емоційним забарвленням…(окличне, неокличне).

-За наявністю другорядних членів…( поширене, непоширене)

-За висловленням думки …(повне, неповне).

-За наявністю ускладнювальних компонентів…
 ( ускладнене, неускладнене).

 Повторюємо!

 Просте речення може  ускладнюватися…
( однорідними членами речення, звертаннямвставним
  елементом, відокремленим членом).

Тренувальні вправи

1. Установити відповідність : визначити, чим ускладнене просте речення.   Поставити  розділові знаки.

1.Жовтіють повсюди кульбаби, перші весняні квіти   наших полів.   
 2.Десь далеко, із-за темного  соснового лісу, обізвався грім.
 3.Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків.
 4.Село, оповите тишею, дихало пахощами квітучих садків.

А- відокремлене означення
Б- відокремлена обставина
В- відокремлена прикладка
Г- відокремлений уточнювальний член речення

Утворити варіанти поданого речення:

 Такої пізньої весни ще не було.

 1) ускладнити речення однорідними членами речення.
  2) ускладнити речення вставним словом.
  3) ускладнити речення відокремленим означенням.

 Творче конструювання

З кожної пари наведених простих речень утворити  речення з відокремленими членами.

  1.Холодний вітер проймав наскрізь. Він був різкий і
    поривчастий.
  2.Яблуня вкрилася білим пахучим цвітом. Вона звеселяла
    весняний садок.
  3.Довкола села простягся вічнозелений сосновий ліс.
     Він є джерелом багатства і краси.
  4.Святим для мене є матусин рушник. Рушник заквітчаний зеленим
   барвінком і червоною калиною.

  Повторення схеми розбору простого речення за підручником.

 Синтаксичний розбір речень.

  1.У калині, кажуть, цілюща сила й чарівна краса.
   2.Спить моє рідне село, оповите серпанком нічним.

  Усний синтаксичний розбір простого речення.

   Слався, рідна земле моя, рясними садами, квітучими
   полями.
   ( повторення: односкладні речення; розділові знаки
     при звертанні)


Узагальнююча вправа

Орфографічний практикум: розставити і пояснити розділові знаки в реченнях.

1.Здається я ще ніколи не помічав такої чаруючої краси на Десні.
2.У тих піснях оживає і босоноге дитинство і матусина пісня  колискова   тихе надвечір’я  і біленька  вишня в саду.
3.Про тебе рідний мій краю пісня щира лине й серце мені  звеселяє.

Домашнє завдання. Скласти цікаву розповідь про літні канікули. Використати прості ускладнені речення.

      

Комментариев нет:

Отправить комментарий